Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Comparison of different GPS's used in different areas in our country's forestry

Yıl 2018, Cilt 18, Sayı 1, 22 - 31, 23.03.2018
https://doi.org/10.17475/kastorman.287819

Öz

Aim of study: Terrestrial measurements have an important place in the production of spatial databases for use in forestry activities in Turkey. Terrestrial methods develop in parallel to the advancing technology while the mechanical measuring devices used in the past are replaced by computer-assisted digital measuring devices.

Area of study:. The Forestry Faculty area of Istanbul University at the European side of province of Istanbul was determined as study area for the present study.

Material and Methods: Global positioning systems (GPS) developed to collect satellite-based spatial data are among the devices derived from this technology. This study explored the possibilities to use this technology for forestry purposes and the performance of hand held Global Positioning System, Differential Global Positioning System (DGPS), DGPS-Continuously Operating Reference Stations (CORS) and Total Station on the areas representing the very closed forest area, open area and forest boundary selected for the study was assessed.

Main results: According to the results, DGPS CORS type GPS is the most accurate one for all three areas types. It was most accurate in closed forest area as the error margin in dense foliage was 3,41 m in horizontal and 3,88 m in vertical; 0,06 m in horizontal and 0,05 m in vertical for open area; 0,62 m in horizontal and 1,16 m in vertical for forest boundary.

Research highlights: It is predicted that DGPS CORS systems to be preferred in forestry operations requiring high sensitivity, whereas usage of hand held GPS systems for time saving.


Kaynakça

 • Akyüz, F., 1993. Ormancılıkta Otomasyonun Önemi. In T. C. Orman Bakanlığı 1. Ormancılık Şurası Tebliğler ve Ön Çalışma Grubu Raporları. Ankara: O.G.M Basım Tesisleri, pp. 509-515.
 • Aykut, N.O., 2001. Orman Arazilerinin Ölçümlerinde GPSʼten Yararlanma. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 81 sayfa, İstanbul.
 • Başkent, E.Z., 1996. Türkiye Ormancılığı İçin Nasıl Bir Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Kurulmalıdır? Ön Çalışma ve Kavramsal Yaklaşım. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi, özel çalışma, Trabzon, 54 s.
 • Domingue, J. & Paquet, C., 1994. Localisation De Parterres De Coupe A Lʼ aida D' un Systeme De Positionnement Geographique Par Satellite (GPS). In Experimenting and Technological Transfer In Forestry Canadian Forest Service. Canada: Quebec G0J 1J0.
 • Erdem, R., 2011. Orman Mühendisliğinde GPS (Küresel Yer Belirleme Sistemi) Ölçümleri. İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 112 sayfa, İstanbul.
 • Erdin, K., 1990. Topoğrafya I (Yatay Ölçme), İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları.
 • Güngör, O., 2000. Gerçek Zamanlı Kinematik (GZK) GPS’ in Jeodezik Çalışmalarda Kullanılabilirliğinin İncelenmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 86 sayfa, Trabzon
 • Pırtı, A., 2005. Yol Aplikasyonunsa RTK GPS Tekniğinin Kullanılması ve Doğruluk Yönünden İncelenmesi. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, 123 sayfa, İstanbul
 • Songu, C., 1987. Ölçme Bilgisi 1st ed., İstanbul: Birsen Yayınevi.
 • Tremblay, R., Verreault, B. & Brassard, R., 1995. Collecte Dʼinformations Avec Localisation Automatisee Pour Les Systemes D'information Geographique. In Experimenting and Technological Transfer In Forestry Canadian Forest Service. Canada: Quebec G2E 5S2.
 • Tunay, M. & Başaran, M, A., 1998. Orman Bilgi Sistemine GPS İle Konumsal Veri Kazanımına Yönelik Bir Araştırma. In Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çevre Yönetimi Sempozyumu Çevre Sorunları ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. Ankara.
 • Turhan, S., 1993. Uydulara Dayalı Koordinat Hesabında GPS (Global Positioning System) Sistemi. T. C. Orman Bakanlığı 1. Ormancılık Şurası Tebliğler ve Ön Çalışma Grubu Raporları, 13(006), pp.568-574.

Ülkemiz ormancılığında farklı alanlarda kullanılan farklı GPS’lerin kıyaslanması

Yıl 2018, Cilt 18, Sayı 1, 22 - 31, 23.03.2018
https://doi.org/10.17475/kastorman.287819

Öz


Çalışmanın amacı: Türkiye’de ormancılık faaliyetlerinde kullanılmak üzere konumsal veritabanlarının üretilmesinde yersel ölçümler önemli bir yere sahiptir. Yersel yöntemler, teknolojik olarak gelişmekte ve geçmişte kullanılan mekanik ölçüm aletlerinin yerini bilgisayar destekli dijital cihazlar almaktadır. Konumsal verileri uydu desteğiyle toplamak amacıyla geliştirilen küresel konum belirleme sistemleri bu teknolojinin bir ürünüdür. 

Çalışma alanı: Bu çalışmada İstanbul ili sınırları içerisinde Avrupa Yakasında bulunan İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Kampüsü sınırları içerisinde kalan alan çalışma alanı olarak seçilmiştir.

Materyal ve Yöntem: Ormancılık amaçları doğrultusunda küresel konum belirleme sistemlerinden (GPS) yararlanma olanaklarının incelenmiş olduğu bu çalışma için seçilen çok kapalı orman alanı, açıklık alan ve orman sınır alanını temsil eden alanlar üzerinden El tipi GPS, diferansiyel küresel konum sistemi   (DGPS), DGPS- gerçek zamanlı konum belirleme ağı (CORS) ve Total Station cihazlarının performansları irdelenmiştir.

Temel Sonuçlar: Buna göre her üç alanda da DGPS CORS tipi GPS daha az hata vermiştir. Çok kapalı orman alanlarında yatayda 3,41 m, düşeyde 3,88 m, açıklık alanda yatay 0,06 m, düşeyde 0,05 m, orman sınır alanında yatayda 0,62 m, düşeyde 1,16 m hata payları ile en az hatayı açıklık alanda vermiştir.

Araştırma vurguları: Yüksek hassasiyet gerektiren ormancılık çalışmalarında DGPS CORS sistemlerinin tercih edilmesi,zaman tasarrufu açısında ise el tipi GPS sistemlerinin kullanılması öngörülmektedir.


Kaynakça

 • Akyüz, F., 1993. Ormancılıkta Otomasyonun Önemi. In T. C. Orman Bakanlığı 1. Ormancılık Şurası Tebliğler ve Ön Çalışma Grubu Raporları. Ankara: O.G.M Basım Tesisleri, pp. 509-515.
 • Aykut, N.O., 2001. Orman Arazilerinin Ölçümlerinde GPSʼten Yararlanma. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 81 sayfa, İstanbul.
 • Başkent, E.Z., 1996. Türkiye Ormancılığı İçin Nasıl Bir Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Kurulmalıdır? Ön Çalışma ve Kavramsal Yaklaşım. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi, özel çalışma, Trabzon, 54 s.
 • Domingue, J. & Paquet, C., 1994. Localisation De Parterres De Coupe A Lʼ aida D' un Systeme De Positionnement Geographique Par Satellite (GPS). In Experimenting and Technological Transfer In Forestry Canadian Forest Service. Canada: Quebec G0J 1J0.
 • Erdem, R., 2011. Orman Mühendisliğinde GPS (Küresel Yer Belirleme Sistemi) Ölçümleri. İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 112 sayfa, İstanbul.
 • Erdin, K., 1990. Topoğrafya I (Yatay Ölçme), İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları.
 • Güngör, O., 2000. Gerçek Zamanlı Kinematik (GZK) GPS’ in Jeodezik Çalışmalarda Kullanılabilirliğinin İncelenmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 86 sayfa, Trabzon
 • Pırtı, A., 2005. Yol Aplikasyonunsa RTK GPS Tekniğinin Kullanılması ve Doğruluk Yönünden İncelenmesi. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, 123 sayfa, İstanbul
 • Songu, C., 1987. Ölçme Bilgisi 1st ed., İstanbul: Birsen Yayınevi.
 • Tremblay, R., Verreault, B. & Brassard, R., 1995. Collecte Dʼinformations Avec Localisation Automatisee Pour Les Systemes D'information Geographique. In Experimenting and Technological Transfer In Forestry Canadian Forest Service. Canada: Quebec G2E 5S2.
 • Tunay, M. & Başaran, M, A., 1998. Orman Bilgi Sistemine GPS İle Konumsal Veri Kazanımına Yönelik Bir Araştırma. In Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çevre Yönetimi Sempozyumu Çevre Sorunları ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. Ankara.
 • Turhan, S., 1993. Uydulara Dayalı Koordinat Hesabında GPS (Global Positioning System) Sistemi. T. C. Orman Bakanlığı 1. Ormancılık Şurası Tebliğler ve Ön Çalışma Grubu Raporları, 13(006), pp.568-574.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Fen
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ramazan ERDEM
KASTAMONU UNIV
Türkiye


Kadir ERDİN
İstanbul Üniveristesi
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 23 Mart 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 18, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { kastorman287819, journal = {Kastamonu University Journal of Forestry Faculty}, issn = {1303-2399}, eissn = {1309-4181}, address = {}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2018}, pages = {22 - 31}, doi = {10.17475/kastorman.287819}, title = {Comparison of different GPS's used in different areas in our country's forestry}, key = {cite}, author = {Erdem, Ramazan and Erdin, Kadir} }
APA Erdem, R. & Erdin, K. (2018). Comparison of different GPS's used in different areas in our country's forestry . Kastamonu University Journal of Forestry Faculty , 18 (1) , 22-31 . DOI: 10.17475/kastorman.287819
MLA Erdem, R. , Erdin, K. "Comparison of different GPS's used in different areas in our country's forestry" . Kastamonu University Journal of Forestry Faculty 18 (2018 ): 22-31 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kastorman/article/287819>
Chicago Erdem, R. , Erdin, K. "Comparison of different GPS's used in different areas in our country's forestry". Kastamonu University Journal of Forestry Faculty 18 (2018 ): 22-31
RIS TY - JOUR T1 - Comparison of different GPS's used in different areas in our country's forestry AU - Ramazan Erdem , Kadir Erdin Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17475/kastorman.287819 DO - 10.17475/kastorman.287819 T2 - Kastamonu University Journal of Forestry Faculty JF - Journal JO - JOR SP - 22 EP - 31 VL - 18 IS - 1 SN - 1303-2399-1309-4181 M3 - doi: 10.17475/kastorman.287819 UR - https://doi.org/10.17475/kastorman.287819 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Comparison of different GPS's used in different areas in our country's forestry %A Ramazan Erdem , Kadir Erdin %T Comparison of different GPS's used in different areas in our country's forestry %D 2018 %J Kastamonu University Journal of Forestry Faculty %P 1303-2399-1309-4181 %V 18 %N 1 %R doi: 10.17475/kastorman.287819 %U 10.17475/kastorman.287819
ISNAD Erdem, Ramazan , Erdin, Kadir . "Comparison of different GPS's used in different areas in our country's forestry". Kastamonu University Journal of Forestry Faculty 18 / 1 (Mart 2018): 22-31 . https://doi.org/10.17475/kastorman.287819
AMA Erdem R. , Erdin K. Comparison of different GPS's used in different areas in our country's forestry. Kastamonu University Journal of Forestry Faculty. 2018; 18(1): 22-31.
Vancouver Erdem R. , Erdin K. Comparison of different GPS's used in different areas in our country's forestry. Kastamonu University Journal of Forestry Faculty. 2018; 18(1): 22-31.
IEEE R. Erdem ve K. Erdin , "Comparison of different GPS's used in different areas in our country's forestry", Kastamonu University Journal of Forestry Faculty, c. 18, sayı. 1, ss. 22-31, Mar. 2018, doi:10.17475/kastorman.287819

14178  14179       14165           14166           14167            14168