Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

A Stocking diagram for silvicultural implications in Scots Pine (Pinus sylvestris L.) stands

Yıl 2018, Cilt 18, Sayı 1, 53 - 61, 23.03.2018
https://doi.org/10.17475/kastorman.322565

Öz

Aim of study: Residual stand densities are commonly defined using basal area (m2 ha-1) (BA) and number of trees per hectare (TPH) when using even-aged silvicultural methods such as clearcutting and shelterwood methods in Scots pine (Pinus sylvestris L.) forests. However, it has been stated that absolute density measures such as BA and TPH are not the most useful indexes because growing space at a given BA or TPH varies with average tree diameter. Therefore, silvicultural management tools such as stocking charts (SC) and density management diagrams (DMD) have seemed to be more useful when allocating growing space to achieve a broad range of silvicultural objectives in even-aged stands. Given the importance of stand density on the regeneration success and growth of Scots pine, and given the shortages of absolute density measures (i.e. BA and TPH), a density diagram would be a useful tool for this tree species as well. Thus, in this study, a stand stocking diagram (SD) was developed for Scots pine stands.

Material and Methods: Two published equations developed from open grown Scots pine trees, and from normal Scots pine stands were utilized to determine the minimum density of full site occupancy and the average maximum density, respectively. The form of the diagram follows Gingrich stocking chart.

Main results: The A-line on the diagram represents the average maximum density where trees, on average, have the minimum growing space needed to survive. The B-line represents the lowest density where canopy closure can occur and is the minimum stocking necessary for full site occupancy or canopy closure. Consistent with a published Scots pine DMD, there is biological relevance and utility to the stocking diagram created in this study.

Highlights: With the stocking diagram presented in this paper, regeneration and tending applications will be more practical in Scots pine forests because available growing space will be well-determined and utilized using the diagram.

Kaynakça

 • Bialobok, S. 1975. Scots pine – Pinus sylvestris L. Foreign Scientific Publication Dept., National Center for Scientific, Technical and Economic Information, Warsaw, p. 316.
 • Bozkurt, A.Y. 1971. Önemli bazı ağaç türleri odunlarının tanıtımı, teknolojik özellikleri ve kullanım yerleri. İ.Ü. Orman Fak. Yayın No: 177, İstanbul, 1971.
 • Boydak, M., Ertaş, A., Çalışkan, S. 2011. Eskişehir -Çatacık yöresi sarıçamlarında (Pinus sylvestris L.) tohum verimi. Journal of the Faculty of Forestry, Istanbul University, 61(2), 17-37.
 • Chisman, H.H., Schumacher, F.X. 1940. On the tree-area ratio and certain of its applications. Journal of Forestry, 38, 311-317.
 • Farnden, C. 1996. Stand density management diagrams for lodgepole pine, white spruce and interior douglas-fir. Canadian Forest Service, Pacific Forestry Centre, Victoria, BC. Rep. BC-X-360.
 • General Directorate of Forestry. 2014. Forest atlas. Publications of General Directorate of Forestry. 116 p. Available at: https://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Yayinlar/Orman%20Atlasi.pdf.
 • Gezer, G., Gülcü, S., Bilir, N. 2002. Isparta göller yöresi sarıçam (Pinus silvestris L.) orijin denemeleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 1, 1-18.
 • Gingrich, S.F. 1967. Measuring and evaluating stocking and stand density in upland hardwood forests in the central states. Forest Science, 13, 38-53.
 • Goelz, J.C.G. 1995. A stocking guide for southern bottomland hardwoods. South Journal of Applied Forestry, 19(3), 103–113.
 • Hasenauer, H. 1997. Dimensional relationships of open-grown trees in Austria. Forest Ecology and Management, 96, 197–206.
 • Johnson, P.S., Shifley, S.R., Rogers, R. 2009. The ecology and silviculture of oaks, 7th ed. CABI Publishing, New York, NY. 600 p.
 • Kara, F. 2016. Comparison of stand density measures as predictor of diameter increment. Journal of Bartin Faculty of Forestry, 18, 39-47.
 • Krajicek, J.E., Brinkman, K.A., Gingrich, S.F. 1961. Crown competition a measure of density. Forest Science, 7, 35-42.
 • Larsen, D.R., Dey, D.C., Faust, T. 2010. A stocking diagram for Midwestern eastern cottonwood silver Maple-American sycamore bottomland forests. Northern Journal of Applied Forestry, 27, 132-139.
 • Martin, J. 1996. Wisconsin woodlands: Estimating stocking conditions in your timber stand. Available at: http://learningstore.uwex.edu/assets/pdfs/G3362.PDF.
 • Mason, W.L., Alı´a, R., 2000. Current and future status of Scots pine (Pinus sylvestris L.) forests in Europe. Investigacio´n Agraria: Sistemas y Recursos Forestales special, 1, 317–335.
 • Odabaşı, T., Calışkan, A., Bozkuş, H.F. 2004. Silvikültür Tekniği. Istanbul University Publications. Publication no: 4459.
 • Öner, N. 2003. Kapaklı (Beypazarı) yöresi orman alanlarında doğal ve yapay yolla yetiştirilen sarıçam (Pinus sylvestris L.) fidanlarının boy gelişimleri arasındaki ilişkiler. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 1, 153-166.
 • Pretzsch, H., Biber, P. 2005. A re-evaluation of Reineke’s rule and stand density index. Forest Science, 51, 304–320.
 • Reineke, L.H. 1933. Perfecting a stand-density index for even-age forests. J Agri Res, 46, 627–638.
 • Richardson, D.M. 1998. Ecology and biogeography of Pinus. Cambridge University Press, Cambridge, p. 546.
 • Sprintsin, M., Karnieli, A., Sprintsin, S., Cohen, S., Berliner, P. 2009. Relationships between stand density and canopy structure in a dryland forest as estimated by ground-based measurements and multi-spectral spaceborne images. Journal of Arid Environments, 73, 955–962.
 • Yang, Y., Titus, S.J. 2002. Maximum size-density relationship for constraining individual tree mortality functions. Forest Ecology and Management, 168, 259-273.
 • Williams, R.A. 2003. Use of stand density index as an alternative to stocking percent in upland hardwoods. Northern Journal of Applied Forestry, 20(3), 110–113.
 • Zeide, B. 1987. Analysis of the 3/2 power law of self-thinning. Forest Science, 33, 517-537.
 • Zeide, B. 2005. How to measure stand density? Trees, 19, 1-14.

Sarıçam (Pinus sylvestris L.) ormanlarındaki silvikültürel uygulamalar için yapılmış bir meşcere sıklık diyagramı

Yıl 2018, Cilt 18, Sayı 1, 53 - 61, 23.03.2018
https://doi.org/10.17475/kastorman.322565

Öz

Çalışmanın amacı: Sarıçam (Pinus sylvestris L.) ormanlarında tıraşlama ve siper-altı gibi aynı yaşlı silvikültürel yöntemler kullanıldığında, nihai meşcere sıklığı genellikle göğüs yüzeyi alanı (m2 ha-1) (BA) ve hektardaki ağaç sayısı (TPH) gibi mutlak sıklık ölçü birimleri kullanılarak ifade edilmektedir. Fakat belli bir BA ve TPH’daki sıkışıklık ortalama ağaç çapına göre değişiklik göstereceğinden, BA ve TPH’nın kullanımında bazı sakıncalar olduğu belirtilmiştir. Bu sebeple, aynı yaşlı ormanlarda belirlenen silvikültürel amaçlara ulaşmak maksadıyla stok çizelgesi (SC) ve sıklık idare diyagramı (DMD) gibi silvikültürel araçların çok daha faydalı olduğu belirtilmiştir. Meşcere sıklığının sarıçamın gençleştirilmesi ve büyümesi üzerine olan etkisi göz önüne alındığında, ayrıca BA ve TPH gibi mutlak sıklık ölçü birimlerinin eksiklikleri dikkate alındığında, sıklık diyagramlarının bu tür için de faydalı olacağı düşünülmektedir. Bu sebeple, bu çalışmada sarıçam ormanları için bir meşcere stok diyagramı (SD) oluşturulmuştur.

Materyal ve Yöntem: Kapalılığın oluştuğu minimum sıklığı ve ortalama maximum sıklığı belirlemek amacıyla, serbest büyüyen sarıçam ağaçları ve normal sarıçam meşcereleri kullanılarak geliştirilen iki adet formül kullanılmıştır. Bu diyagram Gingrich’in stok diyagramını temel alınılarak oluşturulmuştur.

Sonuçlar: Diyagram üzerindeki A-line meşceredenin ortalama maksimum sıklığını gösterirken, B-line kapalılığın oluştuğu minimum sıklık derecesini göstermektedir. Bu çalışmada oluşturulan SD ile mevcut DMD arasındaki tutarlılık, elde edilen SD’nin biyolojik uygunluk ve kullanışlılığını göstermektedir.

Araştırma Vurguları: Bu diyagram yardımıyla, daha başarılı ve pratik sarıçam gençleştirme ve bakım müdahalelerinin yapılabilmesi amaçlanmıştır çünkü bu diyagram mevcut meçcere sıkışıklığının daha doğru şekilde belirlenmesi ve kullanılmasına imkân vermektedir.


Kaynakça

 • Bialobok, S. 1975. Scots pine – Pinus sylvestris L. Foreign Scientific Publication Dept., National Center for Scientific, Technical and Economic Information, Warsaw, p. 316.
 • Bozkurt, A.Y. 1971. Önemli bazı ağaç türleri odunlarının tanıtımı, teknolojik özellikleri ve kullanım yerleri. İ.Ü. Orman Fak. Yayın No: 177, İstanbul, 1971.
 • Boydak, M., Ertaş, A., Çalışkan, S. 2011. Eskişehir -Çatacık yöresi sarıçamlarında (Pinus sylvestris L.) tohum verimi. Journal of the Faculty of Forestry, Istanbul University, 61(2), 17-37.
 • Chisman, H.H., Schumacher, F.X. 1940. On the tree-area ratio and certain of its applications. Journal of Forestry, 38, 311-317.
 • Farnden, C. 1996. Stand density management diagrams for lodgepole pine, white spruce and interior douglas-fir. Canadian Forest Service, Pacific Forestry Centre, Victoria, BC. Rep. BC-X-360.
 • General Directorate of Forestry. 2014. Forest atlas. Publications of General Directorate of Forestry. 116 p. Available at: https://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Yayinlar/Orman%20Atlasi.pdf.
 • Gezer, G., Gülcü, S., Bilir, N. 2002. Isparta göller yöresi sarıçam (Pinus silvestris L.) orijin denemeleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 1, 1-18.
 • Gingrich, S.F. 1967. Measuring and evaluating stocking and stand density in upland hardwood forests in the central states. Forest Science, 13, 38-53.
 • Goelz, J.C.G. 1995. A stocking guide for southern bottomland hardwoods. South Journal of Applied Forestry, 19(3), 103–113.
 • Hasenauer, H. 1997. Dimensional relationships of open-grown trees in Austria. Forest Ecology and Management, 96, 197–206.
 • Johnson, P.S., Shifley, S.R., Rogers, R. 2009. The ecology and silviculture of oaks, 7th ed. CABI Publishing, New York, NY. 600 p.
 • Kara, F. 2016. Comparison of stand density measures as predictor of diameter increment. Journal of Bartin Faculty of Forestry, 18, 39-47.
 • Krajicek, J.E., Brinkman, K.A., Gingrich, S.F. 1961. Crown competition a measure of density. Forest Science, 7, 35-42.
 • Larsen, D.R., Dey, D.C., Faust, T. 2010. A stocking diagram for Midwestern eastern cottonwood silver Maple-American sycamore bottomland forests. Northern Journal of Applied Forestry, 27, 132-139.
 • Martin, J. 1996. Wisconsin woodlands: Estimating stocking conditions in your timber stand. Available at: http://learningstore.uwex.edu/assets/pdfs/G3362.PDF.
 • Mason, W.L., Alı´a, R., 2000. Current and future status of Scots pine (Pinus sylvestris L.) forests in Europe. Investigacio´n Agraria: Sistemas y Recursos Forestales special, 1, 317–335.
 • Odabaşı, T., Calışkan, A., Bozkuş, H.F. 2004. Silvikültür Tekniği. Istanbul University Publications. Publication no: 4459.
 • Öner, N. 2003. Kapaklı (Beypazarı) yöresi orman alanlarında doğal ve yapay yolla yetiştirilen sarıçam (Pinus sylvestris L.) fidanlarının boy gelişimleri arasındaki ilişkiler. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 1, 153-166.
 • Pretzsch, H., Biber, P. 2005. A re-evaluation of Reineke’s rule and stand density index. Forest Science, 51, 304–320.
 • Reineke, L.H. 1933. Perfecting a stand-density index for even-age forests. J Agri Res, 46, 627–638.
 • Richardson, D.M. 1998. Ecology and biogeography of Pinus. Cambridge University Press, Cambridge, p. 546.
 • Sprintsin, M., Karnieli, A., Sprintsin, S., Cohen, S., Berliner, P. 2009. Relationships between stand density and canopy structure in a dryland forest as estimated by ground-based measurements and multi-spectral spaceborne images. Journal of Arid Environments, 73, 955–962.
 • Yang, Y., Titus, S.J. 2002. Maximum size-density relationship for constraining individual tree mortality functions. Forest Ecology and Management, 168, 259-273.
 • Williams, R.A. 2003. Use of stand density index as an alternative to stocking percent in upland hardwoods. Northern Journal of Applied Forestry, 20(3), 110–113.
 • Zeide, B. 1987. Analysis of the 3/2 power law of self-thinning. Forest Science, 33, 517-537.
 • Zeide, B. 2005. How to measure stand density? Trees, 19, 1-14.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Fen
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ferhat KARA
KASTAMONU UNIVERSITY, FACULTY OF FOREST
orcid.org/0000-0001-7107-3176
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 23 Mart 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 18, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { kastorman322565, journal = {Kastamonu University Journal of Forestry Faculty}, issn = {1303-2399}, eissn = {1309-4181}, address = {}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2018}, pages = {53 - 61}, doi = {10.17475/kastorman.322565}, title = {A Stocking diagram for silvicultural implications in Scots Pine (Pinus sylvestris L.) stands}, key = {cite}, author = {Kara, Ferhat} }
APA Kara, F. (2018). A Stocking diagram for silvicultural implications in Scots Pine (Pinus sylvestris L.) stands . Kastamonu University Journal of Forestry Faculty , 18 (1) , 53-61 . DOI: 10.17475/kastorman.322565
MLA Kara, F. "A Stocking diagram for silvicultural implications in Scots Pine (Pinus sylvestris L.) stands" . Kastamonu University Journal of Forestry Faculty 18 (2018 ): 53-61 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kastorman/article/322565>
Chicago Kara, F. "A Stocking diagram for silvicultural implications in Scots Pine (Pinus sylvestris L.) stands". Kastamonu University Journal of Forestry Faculty 18 (2018 ): 53-61
RIS TY - JOUR T1 - A Stocking diagram for silvicultural implications in Scots Pine (Pinus sylvestris L.) stands AU - Ferhat Kara Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17475/kastorman.322565 DO - 10.17475/kastorman.322565 T2 - Kastamonu University Journal of Forestry Faculty JF - Journal JO - JOR SP - 53 EP - 61 VL - 18 IS - 1 SN - 1303-2399-1309-4181 M3 - doi: 10.17475/kastorman.322565 UR - https://doi.org/10.17475/kastorman.322565 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi A Stocking diagram for silvicultural implications in Scots Pine (Pinus sylvestris L.) stands %A Ferhat Kara %T A Stocking diagram for silvicultural implications in Scots Pine (Pinus sylvestris L.) stands %D 2018 %J Kastamonu University Journal of Forestry Faculty %P 1303-2399-1309-4181 %V 18 %N 1 %R doi: 10.17475/kastorman.322565 %U 10.17475/kastorman.322565
ISNAD Kara, Ferhat . "A Stocking diagram for silvicultural implications in Scots Pine (Pinus sylvestris L.) stands". Kastamonu University Journal of Forestry Faculty 18 / 1 (Mart 2018): 53-61 . https://doi.org/10.17475/kastorman.322565
AMA Kara F. A Stocking diagram for silvicultural implications in Scots Pine (Pinus sylvestris L.) stands. Kastamonu University Journal of Forestry Faculty. 2018; 18(1): 53-61.
Vancouver Kara F. A Stocking diagram for silvicultural implications in Scots Pine (Pinus sylvestris L.) stands. Kastamonu University Journal of Forestry Faculty. 2018; 18(1): 53-61.
IEEE F. Kara , "A Stocking diagram for silvicultural implications in Scots Pine (Pinus sylvestris L.) stands", Kastamonu University Journal of Forestry Faculty, c. 18, sayı. 1, ss. 53-61, Mar. 2018, doi:10.17475/kastorman.322565

14178  14179       14165           14166           14167            14168