Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

The design major resolutions of a disabled school garden: Doğan Çağlar orthopedic disabled school

Yıl 2017, Cilt 17, Sayı 4, 682 - 690, 20.12.2017
https://doi.org/10.17475/kastorman.277535

Öz

Aim of study: Children with disabilities should have activities with sensory improvement possibilities within their playground.  In this study, outdoor use of Doğan Çağlar Orthopedic Disabled School in Ankara province was determined. The main decisions on the environmental design project for the identified uses have been developed.

Area of study: This study was conducted at the of Doğan Çağlar Orthopedic Disabled School located in Ankara, sits in the country’s central Anatolia region.

Material and Methods: Face-to-face interview with school management, teachers and parents is preferred in order to contribute to the physical, emotional and social development of the children in school according to their disability and a survey was conducted with student parents.

Main results: As a result, Related to landscape design and its applications of the school garden of disabled students, suggestions have been developed by taking the main decisions of the general design. The project drafting process to determine the main decisions of the design is as follows; determination of the problems for the purpose, data collection (questionnaire and evaluation) for determining the current situation, field analysis (creation of functions), taking design master decisions.

Research highlights: It is necessary to plan according to different age groups and different physical characteristics, where children meet with nature, develop their creativity. School and garden spaces of children with disabilities should be different. Because the needs of children with disabilities according to their disability, firstly, their physical needs then psychologically shows differences.

Kaynakça

  • Aksoy, Y., 2001. İstanbul Kenti Yeşil Alan Durumunun İrdelenmesi, Doktora tezi, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
  • Bowker, R. ve Tearle, P., 2007. Gardening as a learning environment: A study of children’s perceptions and understanding of school gardens as part of an international Project”, Learning Environ Res. 10:83–100.
  • Çukur, D., Özgüner, H. (2008). Kentsel Alanda Çocuklara Doğa Bilinci Kazandırmada Oyun Mekânı Tasarımının Rolü, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 2, 177-187
  • Deretarla, G. E., 2012. Ailelerin çocuk bahçelerine ve çocuk bahçelerindeki materyallere bakış açılarının incelenmesi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c.21, s.3, 261-274.

Bir engelli okulu bahçesi tasarım ana kararları: Doğan Çağlar ortopedik engelliler okulu

Yıl 2017, Cilt 17, Sayı 4, 682 - 690, 20.12.2017
https://doi.org/10.17475/kastorman.277535

Öz

Çalışmanın amacı: Engelli çocukların oyun alanları içerisinde duyusal açıdan iyileştirme olanaklarına sahip etkinlikleri barındırmalıdır. Bu kapsamda çalışmada Ankara ilinde bulunan Doğan Çağlar Ortopedik Engelliler Okulu’nun dış mekân kullanımları belirlenmiştir. Belirlenen kullanımlara yönelik çevre tasarım projesine ait ana kararlar geliştirilmiştir.

Çalışma alanı: Bu çalışma, Türkiye, Anadolu bölgesinde yer alan Ankara ilinde, Doğan Çağlar Ortopedik Engelliler Okulu’nda gerçekleştirilmiştir.

Materyal ve Yöntem: Okulda bulunan çocukların engel durumlarına göre fiziksel, duygusal ve sosyal açıdan gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlayarak okul yönetimi, öğretmenleri ve velileri ile yüz yüze görüşme yöntemi tercih edilirken öğrenci velileri ile anket çalışması yapılmıştır.

Sonuçlar: Sonuç olarak engelli okul bahçelerinin peyzaj tasarımına ve uygulamalarına ilişkin genel tasarım ana kararları alınarak öneriler geliştirilmiştir. Tasarım ana kararlarını belirlemeye yönelik hazırlanan proje tasarı süreci şu şekildedir; amaca yönelik sorunların belirlenmesi, mevcut durum tespitine yönelik veri toplama (anket ve değerlendirme), alan analizi (işlevlerin oluşturulması), tasarım ana kararlarının alınmasıdır.

Araştırma vurguları: Çocuk oyun alanları olarak okul bahçeleri; çocukların doğa ile buluştuğu, yaratıcılıklarını geliştirebildikleri, farklı yaş gruplarına ve farklı fiziksel özelliklerine göre planlanması gereklidir. Engelli çocukların okul ve bahçe mekanları ise daha farklı olmalıdır. Çünkü engelli çocukların engel durumlarına göre öncelikle fiziksel sonrasında ise ruhsal açıdan ihtiyaçları değişiklik gösterir.

Kaynakça

  • Aksoy, Y., 2001. İstanbul Kenti Yeşil Alan Durumunun İrdelenmesi, Doktora tezi, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
  • Bowker, R. ve Tearle, P., 2007. Gardening as a learning environment: A study of children’s perceptions and understanding of school gardens as part of an international Project”, Learning Environ Res. 10:83–100.
  • Çukur, D., Özgüner, H. (2008). Kentsel Alanda Çocuklara Doğa Bilinci Kazandırmada Oyun Mekânı Tasarımının Rolü, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 2, 177-187
  • Deretarla, G. E., 2012. Ailelerin çocuk bahçelerine ve çocuk bahçelerindeki materyallere bakış açılarının incelenmesi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c.21, s.3, 261-274.

Ayrıntılar

Konular Fen
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sima POUYA
0000-0001-6419-1756
Iran


Elif BAYRAMOĞLU
KARADENIZ TEKNIK UNIV
Türkiye


Öner DEMİREL Bu kişi benim
KARADENIZ TEKNIK UNIV

Yayımlanma Tarihi 20 Aralık 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 17, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { kastorman277535, journal = {Kastamonu University Journal of Forestry Faculty}, issn = {1303-2399}, eissn = {1309-4181}, address = {}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {17}, pages = {682 - 690}, doi = {10.17475/kastorman.277535}, title = {The design major resolutions of a disabled school garden: Doğan Çağlar orthopedic disabled school}, key = {cite}, author = {Pouya, Sima and Bayramoğlu, Elif and Demirel, Öner} }
APA Pouya, S. , Bayramoğlu, E. & Demirel, Ö. (2017). The design major resolutions of a disabled school garden: Doğan Çağlar orthopedic disabled school . Kastamonu University Journal of Forestry Faculty , 17 (4) , 682-690 . DOI: 10.17475/kastorman.277535
MLA Pouya, S. , Bayramoğlu, E. , Demirel, Ö. "The design major resolutions of a disabled school garden: Doğan Çağlar orthopedic disabled school" . Kastamonu University Journal of Forestry Faculty 17 (2017 ): 682-690 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kastorman/issue/33164/277535>
Chicago Pouya, S. , Bayramoğlu, E. , Demirel, Ö. "The design major resolutions of a disabled school garden: Doğan Çağlar orthopedic disabled school". Kastamonu University Journal of Forestry Faculty 17 (2017 ): 682-690
RIS TY - JOUR T1 - The design major resolutions of a disabled school garden: Doğan Çağlar orthopedic disabled school AU - Sima Pouya , Elif Bayramoğlu , Öner Demirel Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17475/kastorman.277535 DO - 10.17475/kastorman.277535 T2 - Kastamonu University Journal of Forestry Faculty JF - Journal JO - JOR SP - 682 EP - 690 VL - 17 IS - 4 SN - 1303-2399-1309-4181 M3 - doi: 10.17475/kastorman.277535 UR - https://doi.org/10.17475/kastorman.277535 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi The design major resolutions of a disabled school garden: Doğan Çağlar orthopedic disabled school %A Sima Pouya , Elif Bayramoğlu , Öner Demirel %T The design major resolutions of a disabled school garden: Doğan Çağlar orthopedic disabled school %D 2017 %J Kastamonu University Journal of Forestry Faculty %P 1303-2399-1309-4181 %V 17 %N 4 %R doi: 10.17475/kastorman.277535 %U 10.17475/kastorman.277535
ISNAD Pouya, Sima , Bayramoğlu, Elif , Demirel, Öner . "The design major resolutions of a disabled school garden: Doğan Çağlar orthopedic disabled school". Kastamonu University Journal of Forestry Faculty 17 / 4 (Aralık 2017): 682-690 . https://doi.org/10.17475/kastorman.277535
AMA Pouya S. , Bayramoğlu E. , Demirel Ö. The design major resolutions of a disabled school garden: Doğan Çağlar orthopedic disabled school. Kastamonu University Journal of Forestry Faculty. 2017; 17(4): 682-690.
Vancouver Pouya S. , Bayramoğlu E. , Demirel Ö. The design major resolutions of a disabled school garden: Doğan Çağlar orthopedic disabled school. Kastamonu University Journal of Forestry Faculty. 2017; 17(4): 682-690.
IEEE S. Pouya , E. Bayramoğlu ve Ö. Demirel , "The design major resolutions of a disabled school garden: Doğan Çağlar orthopedic disabled school", Kastamonu University Journal of Forestry Faculty, c. 17, sayı. 4, ss. 682-690, Ara. 2017, doi:10.17475/kastorman.277535

14178  14179       14165           14166           14167            14168