Yıl 2017, Cilt 17 , Sayı 4, Sayfalar 603 - 607 2017-12-20

Thermal conductivity of medium density fiberboard (MDF) manufactured using some chemicals
Bazı kimyasal maddeler kullanılarak üretilmiş orta yoğunlukta liflevhaların (MDF) ısıl iletkenliği

Derya USTAÖMER [1] , Mustafa USTA [2]


Aim of study:The objective of  this study was to determine the effect of the type and concentration of chemicals on the thermal conductivity values of medium density fiberboards(MDF)  manufactured with some fire retardant chemicals.

Material and Methods: In this study, some boron compounds which have fire retardant properties were used at two different concentrations and Medium Density Fiberboard (MDF) panels were manufactured. The Urea formaldehyde(UF) resin was used for panel manufacture. The thermal conductivity values were determined from these panels.

Main results: It was determined that the thermal conductivity values of MDF specimens manufactured using the chemicals are higher than the value of the control group. It was found that the chemicals caused the increase on the thermal conductivity of  MDF specimens. These values changed depending on the type and concentration of chemicals. The highest thermal conductivity values were obtained from fiberboards with zinc borate, the lowest thermal conductivity values were obtained from fiberboards with borax.

Research highlights: The type and concentration of chemicals  used in this study have effect on the thermal conductivity values of fiberboard specimens. The fiberboards treated  with zinc borate can be used in the area where the thermal conductivity is required, the fiberboard treated with borax can be used in the area where the insulation is required.

Çalışmanın amacı: Bu çalışmanın amacı; yanma geciktirici özellikteki bazı kimyasal maddeler kullanılarak üretilen orta yoğunlukta liflevhaların(MDF) ısıl iletkenlik değerlerinde bu kimyasal maddelerin ve konsantrasyon oranlarının etkisini belirlemektir.

Materyal ve Yöntem: Bu çalışmada; yanmayı geciktirici özelliğe sahip bazı borlu bileşikler iki farklı konsantrasyonda alınarak kullanılmış ve orta yoğunlukta liflevhalar (MDF) üretilmiştir. Levha üretiminde üre formaldehit(ÜF) tutkalı kullanılmıştır. Üretilen bu levhaların ısıl iletkenlik değerleri belirlenmiştir.

Sonuçlar: Çalışma sonucunda, kimyasal maddelerle üretilen MDF levhalarından elde edilen ısıl iletkenlik değerlerinin, kontrol grubunun ısıl iletkenlik değerinden daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu kimyasal maddelerin, levha örneklerinin ısıl iletkenlik değerlerini artırdığı ve bu değerlerin kimyasal madde türü ile kimyasal madde konsantrasyonuna bağlı olarak değişim gösterdiği bulunmuştur. En yüksek ısıl iletkenlik değerleri çinko borat içeren levhalardan, en düşük ısıl iletkenlik değerleri ise boraks içeren levhalardan elde edilmiştir.

Araştırma vurguları:Kullanılan kimyasal madde türü, kimyasal madde konsantrasyonu liflevha  örneklerinin ısıl iletkenlik değerleri üzerinde etki göstermiştir. Isıl iletkenliğin gerekli olduğu alanlarda çinko borat ilaveli levhalar, yalıtım gereken alanlarda  ise boraks ilaveli  levhalar kullanılabilir. 

 • Açık C., Tutuş A. (2012). Çeşitli sentetik yüzey kaplamalarının lif levhanın ısı iletkenliği üzerine etkisi. Düzce Üniversitesi, Ormancılık Dergisi, 8(2), 1-8.
 • ASTM C 518. (2003). Standard test method for steady-state heat flux measurements and thermal transmission properties by means of the heat flow meter apparatus, Annual Book of Standards, 04.06, 153-164, American Society for Testing and Materials, Philadelphia, Pa.
 • Aydın İ., (2014). Effects of Veneer Drying at High Temperature and Chemical Treatments on Equilibrium Moisture Content of Plywood, Maderas. Ciencia y Tecnología, 16(4), 445-452.
 • Aydın İ., Demir A., Öztürk H. (2015). Effect of veneer drying temperature on thermal conductivity of veneer sheets, Pro ligno, 11(4), 351-354.
 • Aytin A., Korkut S., Kol H.Ş. (2016). Isıl işlemin ağaç malzemede ısı yalıtım özelliğine etkisi. İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 5(1), 173-180.
 • Demirkır C., Aydın İ. (2015). Thermal conductivity values of some wood species used in plywood industry.Selçuk-Teknik Dergisi,14(2),569-576. http://sutod.selcuk.edu.tr/sutod/article/view/257
 • Kartal S. N., Ayrilmis N., Imamura Y. (2007). Decay and termite resistance of plywood treated with various fire retardants, Building and Environment, 42(3), 1207–1211.
 • Kol H.Ş., Özçifçi A., Altun S. (2008). Üre formaldehit ve fenol formaldehit tutkalı ile üretilen lamine ağaç malzemelerin ısı iletkenliği katsayısı üzerine emprenye maddelerinin etkileri. Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, 8(2), 125–130.
 • Kol H.Ş., Uysal B., Kurt Ş., Özcan C. (2010). Thermal conductivity of Oak impregnated with some chemicals and finished. BioResources, 5(2), 545- 555.
 • Kurt Ş., Uysal B., Özcan C. (2009). Thermal conductivity of oriental beech impregnated with fire retardant. Journal of Coatings Technology and Research, 6(4), 523-530.
 • LeVan S.L., Winandy J.E. (1990). Effects of fire retardant treatments on wood strength: A review. Wood and Fiber Science, 22(1), 113-131.
 • Örs Y., Şenel A. (1999). Bazı ahşap ve ahşap kökenli malzemelerin ısı iletkenlik katsayıları, Tr. J. of Agriculture and Forestry, 23, Ek Sayı 1, 239-245.
 • Östman B., Voss A., Hughes A., Hovde P.J., Grexa O. (2001). Durability of fire retardant treated wood products at humid and exterior conditions. Review of literatüre, Fire and Materials, 25, 95-104.
 • Özdemir F., Tutuş A., Bal B.C. (2013). Yüksek yoğunluklu lif levhanın ısı iletkenliği ve limit oksijen indeksi üzerine yanmayı geciktiricilerin etkisi. SDÜ, Orman Fakültesi Dergisi, 14, 121-126.
 • Ustaömer D. (2008). Çeşitli Yanmayı Geciktirici Kimyasal Maddelerle Muamele Edilerek Üretilmiş Orta Yoğunluktaki Liflevhaların (MDF) Özelliklerindeki Değişimlerin Belirlenmesi, Doktora Tezi, KTU, Fen Bilimleri Enstitüsü, 243 s, Trabzon.
 • Uysal B., Kurt Ş., Kol H.Ş., Özcan C., Yıldırım M.N. (2008). Thermal conductivity of poplar impregnated with some fire retardant. Teknoloji, 11(4), 239-251.
 • Uysal B., Kurt Ş., Özcan C. (2009). Thermal conductivity of laminated veneer lumbers bonded with various adhesives and impregnated with various chemicals. BioResources, 4(2), 756-770.
 • Uysal B., Kurt Ş., Özcan C., Yapıcı F., Esen R. (2010). Bazı yangın geciktiriciler ile emprenye edilen Göknar odununun ısı iletkenliği. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Cilt: V Sayfa: 1788-1798, Artvin, Türkiye.
 • Uysal B., Yapıcı F., Kol H.Ş., Özcan C., Esen R., Korkmaz M. (2011). Emprenye yapılmış ağaç malzeme üzerine uygulanan üstyüzey işlemlerinin ısı iletkenliklerinin belirlenmesi, 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), 262-266, Elazığ, Turkey.
Konular Fen
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Derya USTAÖMER (Sorumlu Yazar)

Yazar: Mustafa USTA

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 20 Aralık 2017

Bibtex @araştırma makalesi { kastorman369066, journal = {Kastamonu University Journal of Forestry Faculty}, issn = {1303-2399}, eissn = {1309-4181}, address = {}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {17}, pages = {603 - 607}, doi = {10.17475/kastorman.369066}, title = {Thermal conductivity of medium density fiberboard (MDF) manufactured using some chemicals}, key = {cite}, author = {Ustaömer, Derya and Usta, Mustafa} }
APA Ustaömer, D , Usta, M . (2017). Thermal conductivity of medium density fiberboard (MDF) manufactured using some chemicals . Kastamonu University Journal of Forestry Faculty , 17 (4) , 603-607 . DOI: 10.17475/kastorman.369066
MLA Ustaömer, D , Usta, M . "Thermal conductivity of medium density fiberboard (MDF) manufactured using some chemicals" . Kastamonu University Journal of Forestry Faculty 17 (2017 ): 603-607 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kastorman/issue/33164/369066>
Chicago Ustaömer, D , Usta, M . "Thermal conductivity of medium density fiberboard (MDF) manufactured using some chemicals". Kastamonu University Journal of Forestry Faculty 17 (2017 ): 603-607
RIS TY - JOUR T1 - Thermal conductivity of medium density fiberboard (MDF) manufactured using some chemicals AU - Derya Ustaömer , Mustafa Usta Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17475/kastorman.369066 DO - 10.17475/kastorman.369066 T2 - Kastamonu University Journal of Forestry Faculty JF - Journal JO - JOR SP - 603 EP - 607 VL - 17 IS - 4 SN - 1303-2399-1309-4181 M3 - doi: 10.17475/kastorman.369066 UR - https://doi.org/10.17475/kastorman.369066 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Thermal conductivity of medium density fiberboard (MDF) manufactured using some chemicals %A Derya Ustaömer , Mustafa Usta %T Thermal conductivity of medium density fiberboard (MDF) manufactured using some chemicals %D 2017 %J Kastamonu University Journal of Forestry Faculty %P 1303-2399-1309-4181 %V 17 %N 4 %R doi: 10.17475/kastorman.369066 %U 10.17475/kastorman.369066
ISNAD Ustaömer, Derya , Usta, Mustafa . "Thermal conductivity of medium density fiberboard (MDF) manufactured using some chemicals". Kastamonu University Journal of Forestry Faculty 17 / 4 (Aralık 2017): 603-607 . https://doi.org/10.17475/kastorman.369066
AMA Ustaömer D , Usta M . Thermal conductivity of medium density fiberboard (MDF) manufactured using some chemicals. Kastamonu University Journal of Forestry Faculty. 2017; 17(4): 603-607.
Vancouver Ustaömer D , Usta M . Thermal conductivity of medium density fiberboard (MDF) manufactured using some chemicals. Kastamonu University Journal of Forestry Faculty. 2017; 17(4): 603-607.