Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Macrofungi of Küre Mountains National Park in Kastamonu restricted area

Yıl 2017, Cilt 17, Sayı 4, 643 - 651, 20.12.2017
https://doi.org/10.17475/kastorman.369219

Öz

Aim of study: This study was carried out with the aim of determining the types and distribution of macrofungi in Küre Mountains National Park's Kastamonu Boundaries.

Area of study: The studies were carried out on approximately 18,121 (48%) hectares of the Küre Mountains National Park (absolute total protection area of 37,753 hectares) within the Kastamonu province borders.

Material and Methods: In the field studies were carried out between 2013 and 2015, photographs of the samples were taken, GPS records were taken, geographical and ecological characteristics of the area, morphological structure of samples and date was noted. In the laboratory studies, external morphological features and molecular structures such as size, diameter, color, odor, hardness or softness of samples were investigated. The samples were tried to be diagnosed by using diagnostic resources in the direction of the obtained data..

Main results: As a result of identification studies of 85 macrofungi samples collected from the field, 45 macrofungi species belonging to 33 genus were identified from 23 families, including 2 classes. . These species have belongs to 4 species Ascomycota and 41  species Basidiomycota.

Research highlights: This study can lay the groundwork for further biodiversity work in the area, providing a basis for ensuring the continuity of the macrofungus flora and biological diversity within the national park. 

Kaynakça

 • Afyon, A., Konuk, M. (2002) Zonguldak Yöresi Makrofungusları Üzerine Bir Araştırma, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 9(1):121-128
 • Afyon, A., M. Konuk ve D. Yağız. 2000. Bartın Yöresi Makrofungusları Üzerinde Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Fen Bilimleri Dergisi, 8(2): 77-86
 • Afyon, A., Yagız, D., Konuk, M. (2004) Macrofungi of Sinop Province. Turk J Bot 28 351-360.
 • Akan, Z., Özaslan, M., Kaya, A. (2002) Kahta (Adıyaman) Yöresinde Belirlenen Yenen ve Zehirli Makrofunguslar. XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, 4-7 Eylül 2002, Malatya.
 • Akata, I. (2010) Ilgaz Dağı Milli Parkı ve Yakın Çevresinin Makrofungus Florası, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Biyoloji Anabilim Dalı, Ankara, 470 s.
 • Akbulut, G., Atmış, E., Günşen, H. B. (2015) Farklı İlgi Guruplarının Milli Park Algıları Üzerine Bir Değerlendirme: Küre Dağları Milli Parkı Örneği. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 15(1):133-145
 • Akçay, E., Uzun, Y., Kaya, A. (2010) Malazgirt (Muş) Yöresi Makrofunguslarına Katkılar. Mantar Dergisi/The Journal of Fungus 1(1)14-20.
 • Aktaş, S. (2002) Ahırlı, Yalıhüyük İlçeleri ile Bozkır İlçesinin (Konya) Kuzey Bölgesinde Yetişen Makrofunguslar Üzerine Taksonomik Araştırmalar, S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü (Yüksek Lisans), Konya.
 • Aktaş, S. (2006) Amasya Yöresinin Makrofungusları, S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü (Doktora), Konya.
 • Alkan, S., Kaşık, G., Aktaş, S. (2010) Derebucak (Konya-Türkiye) İlçesi Makrofungusları, TÜBİTAK 34 (2010) 335-350, Konya.
 • Allı, H. (2011) Macrofungi of Kemaliye district (Erzincan). Turk J Bot 35 (2011) 299-308 TÜBİTAK doi:10.3906/bot-1004-298
 • Aşkun, T. (1997) Macrofungi of Balya (Balıkesir) County. Tr. J. of Botany, 21: 279-284.
 • Atmış, E. (2009) “PAN parks” Sürecindeki Küredağları Milli Parkı İçin Bir Örnek: Majella Milli Parkı. Orman Av Dergisi, 4 (2009):8-14
 • Baydar, S., Sesli, E. (1994) Trabzon İli Akçaabat Yöresinde Belirlenen Makromantarlar. Tr. J. of Botany, 18: 99-101
 • Biçici, M. (1993) Mikoloji. Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Ders Kitabı No:121 Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Atölyesi, Adana.
 • Blackwell, M. (2010) The Fungi. Department of Biological Sciences; Louisiana State University; Baton Rouge, Louisiana, American Journal of Botany 98(3): 426–438. 2011.
 • Buczacki, S., Shieldes, C., Ovenden, D. (2012) Collins Fungi Guide “The Most Completed Field guide to The Mushrooms&Toadstools of Britain&Irelan” ISBN: 978000724900 Harper Collins Punlishers, London
 • Cevizci, M., Aktaş, S., Öztürk, M. (2006) Akseki (Antalya) İlçesi Makrofungusları. XIX. Ulusal Biyoloji Kongresi, PB337, Konya.
 • Demir, S., Demirel, K., Uzun, Y. (2007) Batman Yöresi Makrofungusları. ÇEV-KOR 16, 34, 37- 42.
 • Demirel, K., Erdem, Ö., Uzun, Y., Kaya, A. (2010) Hatila Vadisi Milli Parkı Makrofungusları. Tübitak Doi:10.3906/Bot-0908-189, Artvin.
 • Demirel, K., Isıloglu, M. (1993) Ardanuç (Artvin) Yöresi Makrofungusları (I). Yüzüncü Yıl Üniv. Fen Bilimleri Derg. 4 (4), 49-57. Demirel, K., Uzun, Y. (1999) Sarıkamış (Kars) Yöresinden Türkiye Mantar Florası İçin Yeni Kayıtlar. Ot Sistematik Botanik Dergisi, 6, 1:83-88.
 • Demirel, K., Uzun, Y., Kaya, A. (2002) Ağrı Bölgesinin Makrofungusları, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, Tübitak Projesi, 26(2002) 291-295, Van.
 • Doğan, H. H., Aktaş, S., Öztürk, C., Kaşık, G. (2012) Macrofungi distribution of Cocakdere valley (Arslanköy, Mersin). Turk J Bot 36 (2012): 83-94 © TÜBİTAK doi:10.3906/bot-1010-9
 • Doğan, H. H., Öztürk, C. (2006) Karaman Yöresi Makrofunguslarının Dağılımı. Tr. J. of Botany, 30: 193-207.
 • Efe V. (2007) Çatak ve Bahçesaray (Van) ilçelerinde Yetişen Makrofunguslar Üzerinde Taksonomik Bir Araştırma, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Van.
 • Gezer K. (2000) Contributions to the Macrofungi Flora of Antalya Province. Turk J Bot 24 (2000) 293-298
 • Gezer K., Taşkın Ekici, F., Ekici, E., Uşak, M. (2000) Çivril (Denizli) Makrofungusları, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi ABD, Denizli
 • Görmüş, S. (2013) Land Use effects on landscape diversity in proteced areas. ICOEST’2013-Cappodacia, June 18-20, Urgup, Turkey
 • Görmüş, S., Atmıi, E., Artar, M., Özkazanç, N. K., Günşen, H. B. (2015) Küredağları Milli Parkı Köy Tasarım Rehberleri (Bartın Bölümü). x, 234 s. ISBN: 978-605-9895-05-07
 • Huffman, D. M., Tiffany, H. L., Knaphus, G., Healy, R. A. (2008) Mushrooms and Other Fungi of the Midcontinental United States. University of Iowa Press. ISBN 978-1-58729-627-7 Second Edition Işıloğlu, M. (2001) Sandras Dağı (Muğla) Makrofungusları. S.Ü. Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, 9: 127-136.
 • Kaşık, G. (2000) Gevne Vadisinde (Hadim-Konya) Yetişen Makrofunguslar Üzerinde Taksonomik Araştırmalar, Selçuk Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, 2000/028 Konya.
 • Kaşık, G., Uçar, S., Aktaş, S. (2011) İskilip (Çorum) İlçesi Makrofungusları. Mantar Dergisi. The Jounal of Fungi. Nisan-Ekim 2(1-2)9-13
 • Kaya, A. (2001) Contributions to the Macrofungi Flora of Bitlis Province. Turk J Bot 25 (2001) 379-383
 • Kaya, A. (2005) Macrofungi Determined in Gölbaşı (Adıyaman) District. Tr. J. of Botany, 29: 45-50.
 • Kaya, A., Uzun, Y. Karacan, H. İ. (2009) Göksün (Kahramanmaraş) Makrofungusları, Tübitak Projesi 33 (2009) 131-139 Van.
 • Köse S., Gezer, K., Gökler., Türkoğlu, A. (2006) Macrofungi of Bekilli (Denizli) District. Turk J Bot 30 (2006) 267-272 Lamaison, J., Polese, J. (2011) Atles il-lustrat dels Bolets, susaeta pres. ISBN978-84-677-0035-0, 240s.
 • Laux, H. E. (2012) Setas De Espana Y Europa. 718 p. ISBN:978-84-9928-168-1
 • Mat, A. (1998) Türkiye’de Mantar Zehirlenmeleri Zehirli Mantarlar,1.basım, TÜBİTAK yayınları, TÜBİTAK Matbaası, Ankara, 183 s.
 • Montag Karin (2000) Pilze, Kosmos Kompack, ISBN3-440-07835-3
 • Önder, N. (1982) Kastamonu Çevresinde Yetişen Bazı Şapkalı Mantarlar. Selçuk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, Seri B, 2,3-40
 • Palta, Ş., Demir, S., Şengönül, K., Kara, Ö., Şensoy, H. (2010) Arbüsküler Mıkorızal Funguslar (Amf), Bitki Ve Toprakla İlişkileri. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 18, 87-98 ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875
 • Petersen, J. H., (1999) Key to the genera of clavarioid fungi in Northern Europe University of Aarhus, Institute of Systematic Botany www.mycokey.com
 • Seo G. S., Kirk, P. M. (2000) Ganodermacea, Nomenclature and Classification. Ganodermacea Diseaese of Perennial Crops. ISBN 9780851993881
 • Sesli E. (1993) Trabzon İli Maçka Yöresi Makrofungusları. Doğa-tr.J.of botany 17(3),179-182.
 • Sesli, E., Denchev CM. (2008) Checklist of the myxomycetes, larger ascomycetes, and larger basidiomycetes in Turkey. Mycotaxon, 106: 65-67
 • Solak, H. M., Yılmaz Ersel F. (2002) Manisa Yöresinden Makrofungus Florasına Kayıtlar. Ekoloji Çevre Dergisi 10(43), 30-32
 • Solak, H. M., Yılmaz Ersel F. (2003) Muğla Yöresinden Türkiye Makromikotasına Yeni Kayıtlar. Ekoloji Çevre Dergisi, 12(48), 10-12
 • Stochev, G., Aslan, A., Gücin, F (1998) Some Macrofungi Species of European Part of Turkey, Tr. J. of Botany, 22 (1998) 341-346
 • Şen, İ., Allı, H., Işıloğlu, M. (2014) Bigadiç (Balıkesir) Yöresi Makrofungusları, 5(2)9-16, Doi :10.15318/Fungus.201428230, araştırma makalesi, Balıkesir.
 • Türkekul, İ., Zülfikaroğlu E. (2010) Çamlıbel İlçesi (Tokat) Makromantar Floras. SAÜ Fen Edebiyat Dergisi (2010-I) 55-63
 • Türkoğlu, A., Gezer, K. (2007) Hacer Ormanı (Kayseri)'nin Makrofungusları. Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Bölümü, Çev-kor dergisi, Ekoloji 15,59,43-48, Denizli.
 • URL-1 (2014): http://www.mutlumikrop.com/ yazarlar-detay/491/shiitake-mantarinin-
 • URL-2 (2014): Küre Dağları Milli Parkı http://www.kdmp.gov.tr/alt_detay.asp?id=1
 • Uzun, Y., Demirel, K. (1998) Şenkaya (Erzurum) İlçesinin Makrofungusları. XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Bildiriler Kitabı, Cilt 1,213-222. (7-10 Eylül 1998), Samsun.
 • Uzun, Y., Keleş, A., Demirel, K. (2006) Contributions to the Macrofungi Flora of Gümüflhane Province. Turk J Bot 30 (2006) 39-46
 • Williams, J. (2001) Simplified Fungı Identıification Key Universty Of Georiya Cooperative Extension Service Special Bulletin 37 The
 • Yabanlı, M., Işıloğlu, M., Solak, M. H. (2004) Ula (Muğla) Yöresinde Tespit Edilen Bazı Yenen Makrofunguslar. XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-24 Haziran, S. 78, Çukurova Ünv., Adana.
 • Yılmaz Ersel, F., Solak, M. H. (2004) Contributions to the Macrofungi of İzmir Province. Turkish Journal Botanic 28 487-490
 • Yüksel, B., Akbulut, S., Baysal, İ., Gültekin, Y. S. (2004) Düzce Yöresinin Yenilebilir Mantarları. Düzce Üniversitesi, Orman Fakültesi, Düzce.

Küre Dağları Milli Parkı’nın Kastamonu ili sınırlarında kalan bölümünün Makrofungusları

Yıl 2017, Cilt 17, Sayı 4, 643 - 651, 20.12.2017
https://doi.org/10.17475/kastorman.369219

Öz

Çalışmanın amacı: Bu çalışma Küre Dağları Milli Parkı’nın Kastamonu İli Sınırlarında Kalan Bölümündeki makrofungusların türlerini ve alandaki dağılışlarını tespit etmek amacı ile yapılmıştır.

Çalışma alanı: Çalışmalar toplam mutlak koruma zonu 37.753 hektar olan Küre Dağları Milli Parkı’nın, Kastamonu ili sınırları içinde kalan yaklaşık 18.121 (% 48) hektarında gerçekleştirilmiştir.

Materyal ve Yöntem: 2013-2015 yılları arasında yapılan arazi çalışmalarında örneklerin fotoğrafları çekilmiş, GPS kayıtları alınmış, alanın coğrafi ve ekolojik özellikler, örneğin morfolojik yapısı, bulunduğu tarih not edilmiştir. Laboratuvar çalışmalarında ise örneklerinin boy, çap, renk, koku, sertlik ya da yumuşaklık gibi dış morfolojik özellikleri ve moleküler yapıları incelenmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda teşhis kaynaklarından yararlanılarak örnekler teşhis edilmeye çalışılmıştır.

Temel Sonuçlar: Alandan toplanan 85 makrofungus örneğinin teşhis çalışmaları sonucunda 2 sınıfa dahil, 23 familyadan, 33 cinse ait 45 makrofungus türü tespit edilmiştir. Belirlenen türlerden 4’ü Ascomycota, 41’i Basidiomycota bölümüne aittir.

Araştırma vurguları: Bu çalışma alanda ileride yürütülecek biyolojik çeşitlilik çalışmalarına zemin oluşturabicek, milli parkı içerisindeki makrofungus florasının ve biyolojik çeşitliliğin sürekliliğinin sağlanmasına temel olabilecektir.

Kaynakça

 • Afyon, A., Konuk, M. (2002) Zonguldak Yöresi Makrofungusları Üzerine Bir Araştırma, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 9(1):121-128
 • Afyon, A., M. Konuk ve D. Yağız. 2000. Bartın Yöresi Makrofungusları Üzerinde Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Fen Bilimleri Dergisi, 8(2): 77-86
 • Afyon, A., Yagız, D., Konuk, M. (2004) Macrofungi of Sinop Province. Turk J Bot 28 351-360.
 • Akan, Z., Özaslan, M., Kaya, A. (2002) Kahta (Adıyaman) Yöresinde Belirlenen Yenen ve Zehirli Makrofunguslar. XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, 4-7 Eylül 2002, Malatya.
 • Akata, I. (2010) Ilgaz Dağı Milli Parkı ve Yakın Çevresinin Makrofungus Florası, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Biyoloji Anabilim Dalı, Ankara, 470 s.
 • Akbulut, G., Atmış, E., Günşen, H. B. (2015) Farklı İlgi Guruplarının Milli Park Algıları Üzerine Bir Değerlendirme: Küre Dağları Milli Parkı Örneği. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 15(1):133-145
 • Akçay, E., Uzun, Y., Kaya, A. (2010) Malazgirt (Muş) Yöresi Makrofunguslarına Katkılar. Mantar Dergisi/The Journal of Fungus 1(1)14-20.
 • Aktaş, S. (2002) Ahırlı, Yalıhüyük İlçeleri ile Bozkır İlçesinin (Konya) Kuzey Bölgesinde Yetişen Makrofunguslar Üzerine Taksonomik Araştırmalar, S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü (Yüksek Lisans), Konya.
 • Aktaş, S. (2006) Amasya Yöresinin Makrofungusları, S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü (Doktora), Konya.
 • Alkan, S., Kaşık, G., Aktaş, S. (2010) Derebucak (Konya-Türkiye) İlçesi Makrofungusları, TÜBİTAK 34 (2010) 335-350, Konya.
 • Allı, H. (2011) Macrofungi of Kemaliye district (Erzincan). Turk J Bot 35 (2011) 299-308 TÜBİTAK doi:10.3906/bot-1004-298
 • Aşkun, T. (1997) Macrofungi of Balya (Balıkesir) County. Tr. J. of Botany, 21: 279-284.
 • Atmış, E. (2009) “PAN parks” Sürecindeki Küredağları Milli Parkı İçin Bir Örnek: Majella Milli Parkı. Orman Av Dergisi, 4 (2009):8-14
 • Baydar, S., Sesli, E. (1994) Trabzon İli Akçaabat Yöresinde Belirlenen Makromantarlar. Tr. J. of Botany, 18: 99-101
 • Biçici, M. (1993) Mikoloji. Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Ders Kitabı No:121 Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Atölyesi, Adana.
 • Blackwell, M. (2010) The Fungi. Department of Biological Sciences; Louisiana State University; Baton Rouge, Louisiana, American Journal of Botany 98(3): 426–438. 2011.
 • Buczacki, S., Shieldes, C., Ovenden, D. (2012) Collins Fungi Guide “The Most Completed Field guide to The Mushrooms&Toadstools of Britain&Irelan” ISBN: 978000724900 Harper Collins Punlishers, London
 • Cevizci, M., Aktaş, S., Öztürk, M. (2006) Akseki (Antalya) İlçesi Makrofungusları. XIX. Ulusal Biyoloji Kongresi, PB337, Konya.
 • Demir, S., Demirel, K., Uzun, Y. (2007) Batman Yöresi Makrofungusları. ÇEV-KOR 16, 34, 37- 42.
 • Demirel, K., Erdem, Ö., Uzun, Y., Kaya, A. (2010) Hatila Vadisi Milli Parkı Makrofungusları. Tübitak Doi:10.3906/Bot-0908-189, Artvin.
 • Demirel, K., Isıloglu, M. (1993) Ardanuç (Artvin) Yöresi Makrofungusları (I). Yüzüncü Yıl Üniv. Fen Bilimleri Derg. 4 (4), 49-57. Demirel, K., Uzun, Y. (1999) Sarıkamış (Kars) Yöresinden Türkiye Mantar Florası İçin Yeni Kayıtlar. Ot Sistematik Botanik Dergisi, 6, 1:83-88.
 • Demirel, K., Uzun, Y., Kaya, A. (2002) Ağrı Bölgesinin Makrofungusları, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, Tübitak Projesi, 26(2002) 291-295, Van.
 • Doğan, H. H., Aktaş, S., Öztürk, C., Kaşık, G. (2012) Macrofungi distribution of Cocakdere valley (Arslanköy, Mersin). Turk J Bot 36 (2012): 83-94 © TÜBİTAK doi:10.3906/bot-1010-9
 • Doğan, H. H., Öztürk, C. (2006) Karaman Yöresi Makrofunguslarının Dağılımı. Tr. J. of Botany, 30: 193-207.
 • Efe V. (2007) Çatak ve Bahçesaray (Van) ilçelerinde Yetişen Makrofunguslar Üzerinde Taksonomik Bir Araştırma, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Van.
 • Gezer K. (2000) Contributions to the Macrofungi Flora of Antalya Province. Turk J Bot 24 (2000) 293-298
 • Gezer K., Taşkın Ekici, F., Ekici, E., Uşak, M. (2000) Çivril (Denizli) Makrofungusları, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi ABD, Denizli
 • Görmüş, S. (2013) Land Use effects on landscape diversity in proteced areas. ICOEST’2013-Cappodacia, June 18-20, Urgup, Turkey
 • Görmüş, S., Atmıi, E., Artar, M., Özkazanç, N. K., Günşen, H. B. (2015) Küredağları Milli Parkı Köy Tasarım Rehberleri (Bartın Bölümü). x, 234 s. ISBN: 978-605-9895-05-07
 • Huffman, D. M., Tiffany, H. L., Knaphus, G., Healy, R. A. (2008) Mushrooms and Other Fungi of the Midcontinental United States. University of Iowa Press. ISBN 978-1-58729-627-7 Second Edition Işıloğlu, M. (2001) Sandras Dağı (Muğla) Makrofungusları. S.Ü. Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, 9: 127-136.
 • Kaşık, G. (2000) Gevne Vadisinde (Hadim-Konya) Yetişen Makrofunguslar Üzerinde Taksonomik Araştırmalar, Selçuk Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, 2000/028 Konya.
 • Kaşık, G., Uçar, S., Aktaş, S. (2011) İskilip (Çorum) İlçesi Makrofungusları. Mantar Dergisi. The Jounal of Fungi. Nisan-Ekim 2(1-2)9-13
 • Kaya, A. (2001) Contributions to the Macrofungi Flora of Bitlis Province. Turk J Bot 25 (2001) 379-383
 • Kaya, A. (2005) Macrofungi Determined in Gölbaşı (Adıyaman) District. Tr. J. of Botany, 29: 45-50.
 • Kaya, A., Uzun, Y. Karacan, H. İ. (2009) Göksün (Kahramanmaraş) Makrofungusları, Tübitak Projesi 33 (2009) 131-139 Van.
 • Köse S., Gezer, K., Gökler., Türkoğlu, A. (2006) Macrofungi of Bekilli (Denizli) District. Turk J Bot 30 (2006) 267-272 Lamaison, J., Polese, J. (2011) Atles il-lustrat dels Bolets, susaeta pres. ISBN978-84-677-0035-0, 240s.
 • Laux, H. E. (2012) Setas De Espana Y Europa. 718 p. ISBN:978-84-9928-168-1
 • Mat, A. (1998) Türkiye’de Mantar Zehirlenmeleri Zehirli Mantarlar,1.basım, TÜBİTAK yayınları, TÜBİTAK Matbaası, Ankara, 183 s.
 • Montag Karin (2000) Pilze, Kosmos Kompack, ISBN3-440-07835-3
 • Önder, N. (1982) Kastamonu Çevresinde Yetişen Bazı Şapkalı Mantarlar. Selçuk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, Seri B, 2,3-40
 • Palta, Ş., Demir, S., Şengönül, K., Kara, Ö., Şensoy, H. (2010) Arbüsküler Mıkorızal Funguslar (Amf), Bitki Ve Toprakla İlişkileri. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 18, 87-98 ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875
 • Petersen, J. H., (1999) Key to the genera of clavarioid fungi in Northern Europe University of Aarhus, Institute of Systematic Botany www.mycokey.com
 • Seo G. S., Kirk, P. M. (2000) Ganodermacea, Nomenclature and Classification. Ganodermacea Diseaese of Perennial Crops. ISBN 9780851993881
 • Sesli E. (1993) Trabzon İli Maçka Yöresi Makrofungusları. Doğa-tr.J.of botany 17(3),179-182.
 • Sesli, E., Denchev CM. (2008) Checklist of the myxomycetes, larger ascomycetes, and larger basidiomycetes in Turkey. Mycotaxon, 106: 65-67
 • Solak, H. M., Yılmaz Ersel F. (2002) Manisa Yöresinden Makrofungus Florasına Kayıtlar. Ekoloji Çevre Dergisi 10(43), 30-32
 • Solak, H. M., Yılmaz Ersel F. (2003) Muğla Yöresinden Türkiye Makromikotasına Yeni Kayıtlar. Ekoloji Çevre Dergisi, 12(48), 10-12
 • Stochev, G., Aslan, A., Gücin, F (1998) Some Macrofungi Species of European Part of Turkey, Tr. J. of Botany, 22 (1998) 341-346
 • Şen, İ., Allı, H., Işıloğlu, M. (2014) Bigadiç (Balıkesir) Yöresi Makrofungusları, 5(2)9-16, Doi :10.15318/Fungus.201428230, araştırma makalesi, Balıkesir.
 • Türkekul, İ., Zülfikaroğlu E. (2010) Çamlıbel İlçesi (Tokat) Makromantar Floras. SAÜ Fen Edebiyat Dergisi (2010-I) 55-63
 • Türkoğlu, A., Gezer, K. (2007) Hacer Ormanı (Kayseri)'nin Makrofungusları. Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Bölümü, Çev-kor dergisi, Ekoloji 15,59,43-48, Denizli.
 • URL-1 (2014): http://www.mutlumikrop.com/ yazarlar-detay/491/shiitake-mantarinin-
 • URL-2 (2014): Küre Dağları Milli Parkı http://www.kdmp.gov.tr/alt_detay.asp?id=1
 • Uzun, Y., Demirel, K. (1998) Şenkaya (Erzurum) İlçesinin Makrofungusları. XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Bildiriler Kitabı, Cilt 1,213-222. (7-10 Eylül 1998), Samsun.
 • Uzun, Y., Keleş, A., Demirel, K. (2006) Contributions to the Macrofungi Flora of Gümüflhane Province. Turk J Bot 30 (2006) 39-46
 • Williams, J. (2001) Simplified Fungı Identıification Key Universty Of Georiya Cooperative Extension Service Special Bulletin 37 The
 • Yabanlı, M., Işıloğlu, M., Solak, M. H. (2004) Ula (Muğla) Yöresinde Tespit Edilen Bazı Yenen Makrofunguslar. XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-24 Haziran, S. 78, Çukurova Ünv., Adana.
 • Yılmaz Ersel, F., Solak, M. H. (2004) Contributions to the Macrofungi of İzmir Province. Turkish Journal Botanic 28 487-490
 • Yüksel, B., Akbulut, S., Baysal, İ., Gültekin, Y. S. (2004) Düzce Yöresinin Yenilebilir Mantarları. Düzce Üniversitesi, Orman Fakültesi, Düzce.

Ayrıntılar

Konular Fen
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nuri Kaan ÖZKAZANÇ> (Sorumlu Yazar)

0000-0001-7098-447X


Merve YILMAZ OĞUZ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 20 Aralık 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 17, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { kastorman369219, journal = {Kastamonu University Journal of Forestry Faculty}, issn = {1303-2399}, eissn = {1309-4181}, address = {}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {17}, number = {4}, pages = {643 - 651}, doi = {10.17475/kastorman.369219}, title = {Macrofungi of Küre Mountains National Park in Kastamonu restricted area}, key = {cite}, author = {Özkazanç, Nuri Kaan and Yılmaz Oğuz, Merve} }
APA Özkazanç, N. K. & Yılmaz Oğuz, M. (2017). Macrofungi of Küre Mountains National Park in Kastamonu restricted area . Kastamonu University Journal of Forestry Faculty , 17 (4) , 643-651 . DOI: 10.17475/kastorman.369219
MLA Özkazanç, N. K. , Yılmaz Oğuz, M. "Macrofungi of Küre Mountains National Park in Kastamonu restricted area" . Kastamonu University Journal of Forestry Faculty 17 (2017 ): 643-651 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kastorman/issue/33164/369219>
Chicago Özkazanç, N. K. , Yılmaz Oğuz, M. "Macrofungi of Küre Mountains National Park in Kastamonu restricted area". Kastamonu University Journal of Forestry Faculty 17 (2017 ): 643-651
RIS TY - JOUR T1 - Küre Dağları Milli Parkı’nın Kastamonu ili sınırlarında kalan bölümünün Makrofungusları AU - Nuri KaanÖzkazanç, MerveYılmaz Oğuz Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17475/kastorman.369219 DO - 10.17475/kastorman.369219 T2 - Kastamonu University Journal of Forestry Faculty JF - Journal JO - JOR SP - 643 EP - 651 VL - 17 IS - 4 SN - 1303-2399-1309-4181 M3 - doi: 10.17475/kastorman.369219 UR - https://doi.org/10.17475/kastorman.369219 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Macrofungi of Küre Mountains National Park in Kastamonu restricted area %A Nuri Kaan Özkazanç , Merve Yılmaz Oğuz %T Macrofungi of Küre Mountains National Park in Kastamonu restricted area %D 2017 %J Kastamonu University Journal of Forestry Faculty %P 1303-2399-1309-4181 %V 17 %N 4 %R doi: 10.17475/kastorman.369219 %U 10.17475/kastorman.369219
ISNAD Özkazanç, Nuri Kaan , Yılmaz Oğuz, Merve . "Macrofungi of Küre Mountains National Park in Kastamonu restricted area". Kastamonu University Journal of Forestry Faculty 17 / 4 (Aralık 2017): 643-651 . https://doi.org/10.17475/kastorman.369219
AMA Özkazanç N. K. , Yılmaz Oğuz M. Macrofungi of Küre Mountains National Park in Kastamonu restricted area. Kastamonu University Journal of Forestry Faculty. 2017; 17(4): 643-651.
Vancouver Özkazanç N. K. , Yılmaz Oğuz M. Macrofungi of Küre Mountains National Park in Kastamonu restricted area. Kastamonu University Journal of Forestry Faculty. 2017; 17(4): 643-651.
IEEE N. K. Özkazanç ve M. Yılmaz Oğuz , "Macrofungi of Küre Mountains National Park in Kastamonu restricted area", Kastamonu University Journal of Forestry Faculty, c. 17, sayı. 4, ss. 643-651, Ara. 2017, doi:10.17475/kastorman.369219

Cited By

Macrofungi of Küre Mountains National Park in Bartın region of Turkey
Turkish Journal of Forestry | Türkiye Ormancılık Dergisi
Nuri Kaan Özkazanç
https://doi.org/10.18182/tjf.501489

14178  14179       14165           14166           14167            14168