Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Gaziantep Makromikotasına Katkılar

Yıl 2019, Cilt 19, Sayı 3, 329 - 341, 23.12.2019
https://doi.org/10.17475/kastorman.662722

Öz

Çalışmanın amacı: Bu çalışma Gaziantep’in makromantar biyoçeşitliliğini belirlemeyi ve Türkiye mikobiyotasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Çalışma alanı: Çalışma, Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Gaziantep’te gerçekleştirilmiştir. Çalışma alanı, Akdeniz ve İran-Turan fitocoğrafik bölgelerinin geçiş bölgesinde ve Davis’in kareleme sistemine gore C6 karesi içinde yer almaktadır. Materyal ve yöntem: Makromantar örnekleri 2009-2015 yılları arasında Gaziantep sınırları içinde kalan farklı lokalitelerden toplanmıştır. Doğal ortamlarında fotoğraflanan örnekler fungaryuma taşınarak makroskobi ve mikroskobilerine yönelik betimleyici data elde edilmiştir. Derlenen betimleyici data literatür verileriyle karşılaştırılarak örneklerin teşhisleri yapılmıştır. Temel Sonuçlar: Bölgeden daha önce verilen taksonların dışında, Gaziantep’ten Ascomycota ve Basidiomycota bölümleri içinde yer alan 6 sınıf, 19 ordo, 63 familya ve 129 cinse ait 217 makromantar türü belirlenmiştir. Araştırma vurguları: Türkiye mikotosı henüz hazırlanmamıştır. Bu nedenle, ülkenin bütüncül makromantar kompozisyonunun ortaya konulabilmesi amacıyla Türkiye makromantarları ile ilgili biyoçeşitlilik çalışmalarının yapılması önemli bir gerekliliktir.

Kaynakça

 • Akman, Y. (1999). İklim ve Biyoiklim. Ankara, Kariyer Matbacılık Ltd.
 • Baba, H., Alkan, S. & Kaşık, G. (2013). Macrofungi of Antakya (Hatay) and its Environment. Mantar Dergisi, 4(1), 11-20.
 • Baba, H., Alkan, S. & Kaşık, G. (2014). Macrofungi of Mustafa Kemal University Tayfur Sökmen Campus (Hatay- Turkey) and environment. Mantar Dergisi, 5(2), 1-8.
 • Bessette, A. E., Bessette, A. R. & Fischer, D. W. (1997). Mushrooms of Northeastern North America. Syracuse, NY, USA, Syracuse University Press.
 • Bessette, A. E., Roody, W. C. & Bessette, A. R., Dunaway, D.L. (2007). Mushrooms of the Southeastern United States. Syracuse University Press.
 • Beug, M. W., Bessette, A. E. & Bessette, A. R. (2014). Ascomycete Fungi of North America. Austin, Texas University Press.
 • Breitenbach, J. & Kränzlin, F. (1984-2000). Fungi of Switzerland, Volumes 1–5. Lucerne, Verlag Mykologia.
 • Demirel, K., Uzun, Y., Keleş, A., Akçay, M. E. & Acar, İ. (2017). Macrofungi of Karagöl-Sahara National Park (Artvin/Turkey). Biological Diversity and Conservation, 10(2), 32-40.
 • Ellis, M. B. & Ellis, J. P. (1990). Fungi without gills (Hymenomycetes and Gasteromycetes). An identification handbook, Landon, Chapman and Hall.
 • Ellis, M. B. & Ellis, J. P. (1997). Microfungi on Land Plants. An Identicication Handbook. UK, Richmond Publishing.
 • Günay, N. & Demirel, K. (2006). Düziçi ve Bahçe (Osmaniye) Yöresinde Yetişen Makrofunguslar Üzerinde Taksonomik Bir Araştırma. Yüzücü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 11(1), 17-24.
 • Güngör, H., Solak, M. H., Allı, H., Işıloğlu, M. & Kalmış, E. (2016). Contributions to the macrofungal diversity of Hatay province, Turkey. Biological Diversity and Conservation, 9(1): 101-106.
 • Hansen, K. & Pfister, D. H. (2006). Systematics of the Pezizomycetes -the operculate discomycetes. Mycologia 98(6), 1029-1040.
 • Index Fungorum. (2018). http://www.indexfungorum.org/names/Names.asp / [30 August 2018].
 • Işık, H. & Türkekul, İ. (2017). A new record for Turkish mycota from Akdağmadeni (Yozgat) province: Russula decolorans (Fr.) Fr. Anatolian Journal of Botany, 1(1), 1-3.
 • İskender, E., Zeynalov, Y., Özaslan, M., Çakır, B. M., Yayla, F. & İncik, F. N. (2005). Tree and shrub species of the Huzurlu High Plateau (Gaziantep, Turkey). Phytologia Balcanica, 11(2), 149-156.
 • Kaşık, G., Aktaş, S., Alkan, S. & Öztürk, C. (2017). Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Kampüsü (Konya) mantarlarına ilaveler. Mantar Dergisi, 8(2), 129-136.
 • Kaya, A. (2009a). Macrofungal diversity of Adıyaman Province (Turkey). Mycotaxon, 110, 43-46.
 • Kaya, A. (2009b). Macromycetes of Kahramanmaraş Province (Turkey). Mycotaxon, 108, 31-34.
 • Kaya, A. (2015). Contributions to the macrofungal diversity of Atatürk Dam Lake Basin. Turkish Journal of Botany, 39(1), 162-172.
 • Kaya, A. & Uzun, Y. (2015). Six new genus records for Turkish Pezizales from Gaziantep Province. Turkish Journal of Botany, 39(3), 506-511.
 • Kaya, A., Uzun, Y., Karacan, İ. H. & Yakar, S. (2016). Contributions to Turkish Pyronemataceae from Gaziantep Province. Turkish Journal of Botany, 40(3), 298-307.
 • Kirk, P. M., Cannon, P. F., Minter, D. W. & Stalpers, J. A. (2008). Dictionary of the Fungi. 10th ed. Wallingford, UK, CAB International.
 • Lukić, N. (2009). The distribution and diversity of Boletus genus in Central Serbia. Kragujevac J. Sci., 31, 59-68.
 • Medardi, G. (2006). Ascomiceti d’Italia. A.M.B. Fonzazione Centro Studio Micologici.
 • Miller, O. K. & Miller, H. H. (1988). Gasteromycetes. USA, Mad River Press.
 • Öztürk, C., Pamukçu, D. & Aktaş, S. (2017). Nallıhan (Ankara) ilçesi Makrofungusları. Mantar Dergisi, 8(1), 60-67.
 • Philips, R. (1981). Mushrooms and other Fungi of Great Britain and Europe. Pan Books.
 • Sesli, E. (2018). Cortinarius ve Lyophyllum cinslerine ait yeni kayıtlar. Mantar Dergisi, 9(1), 18-23.
 • Sesli, E. & Denchev, C. M. (2014). Checklists of the myxomycetes, larger ascomycetes, and larger basidiomycetes in Turkey. 6th edn. Mycotaxon Checklists Online (http,//www.mycotaxon.com/resources/checklists/sesli-v106-checklist.pdf),1–136.
 • Solak, M. H., Allı, H. & Işıloğlu, M. (2011). Macrofungi of Osmaniye Province. Mantar Dergisi, 2(1-2), 1-7.
 • Solak, M. H., Allı, H., Işıloğlu, M., Güngör, H. & Kalmış, E. (2014). Contributions to the macrofungal diversity of Kilis Province. Turkish Journal of Botany, 38(1), 180-185.
 • Solak, M. H., Işıloğlu, M., Kalmış, E. & Allı, H. (2015). Macrofungi of Turkey, Checklist. Volume-II. Bornova, Üniversiteliler Ofset.
 • Şelem, E., Keleş, A., Acar, İ. & Demirel, K. (2019). Edible macrofungi determined in Gürpınar (Van) district. Anatolian Journal of Botany, 3(1), 7-12.
 • Tırpan, E., Çöl, B., Şen, İ. & Allı, H. (2018). Macrofungi of Datça Peninsula (Turkey). Biological Diversity and Conservation, 11(3), 90-98.
 • Türkekul, İ. & Işık, H. (2017). Bozatalan (Tokat) Yöresi Makrofungusları. Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(1), 5-11.
 • Uzun, Y., Karacan, İ. H., Yakar, S. & Kaya, A. (2018a). New additions to Turkish Tricholomataceae. Anatolian Journal of Botany, 2(2), 65-69.
 • Uzun, Y., Yakar, S., Karacan, İ.H. & Kaya, A. (2018b). New additions to the Turkish Pezizales. Turkish Journal of Botany, 42(3), 335-345.
 • Uzun, Y., Kaya, A., Karacan, İ.H., Kaya, Ö.F. & Yakar, S. (2015). Macromycetes determined in Islahiye (Gaziantep) district. Biological Diversity and Conservation, 8(3), 209-217.

Contributions to the Macromycota of Gaziantep Province

Yıl 2019, Cilt 19, Sayı 3, 329 - 341, 23.12.2019
https://doi.org/10.17475/kastorman.662722

Öz

Aim of study: The study aims to determine the macrofungal biodiversity of Gaziantep province and to contribute to the mycobiota of Turkey. Area of study: The study was carried out in Gaziantep province which is located in Southeastern Anatolian Region of Turkey. The study area takes place at the transition region of Mediterranean and Irano-Turanean phytogeographic regions and falls in C6 according to Davis’ grid square system. Material and method: The fungal specimens were collected from different localities within the boundaries of Gaziantep province between 2009 and 2015. After they were photographed at their natural habitats, they were transferred to the fungarium and the descriptive data related to their macroscopy and microscopy were obtained. Then the samples were identified by comparing the obtained descriptive data with literature data. Main results: Besides the taxa reported from the region before, 217 macrofungi species belonging to 129 genera, 63 families, 19 orders and 6 classes within Ascomycota and Basidiomycota were determined from Gaziantep. Research highlights: The mycota of Turkey has not prepared yet. That is why biodiversity studies on the macromycota of Turkey is an important requirement to present the overall macrofungal diversity of the country. Keywords: Biodiversity, Macrofungi, Gaziantep, Turkey

Kaynakça

 • Akman, Y. (1999). İklim ve Biyoiklim. Ankara, Kariyer Matbacılık Ltd.
 • Baba, H., Alkan, S. & Kaşık, G. (2013). Macrofungi of Antakya (Hatay) and its Environment. Mantar Dergisi, 4(1), 11-20.
 • Baba, H., Alkan, S. & Kaşık, G. (2014). Macrofungi of Mustafa Kemal University Tayfur Sökmen Campus (Hatay- Turkey) and environment. Mantar Dergisi, 5(2), 1-8.
 • Bessette, A. E., Bessette, A. R. & Fischer, D. W. (1997). Mushrooms of Northeastern North America. Syracuse, NY, USA, Syracuse University Press.
 • Bessette, A. E., Roody, W. C. & Bessette, A. R., Dunaway, D.L. (2007). Mushrooms of the Southeastern United States. Syracuse University Press.
 • Beug, M. W., Bessette, A. E. & Bessette, A. R. (2014). Ascomycete Fungi of North America. Austin, Texas University Press.
 • Breitenbach, J. & Kränzlin, F. (1984-2000). Fungi of Switzerland, Volumes 1–5. Lucerne, Verlag Mykologia.
 • Demirel, K., Uzun, Y., Keleş, A., Akçay, M. E. & Acar, İ. (2017). Macrofungi of Karagöl-Sahara National Park (Artvin/Turkey). Biological Diversity and Conservation, 10(2), 32-40.
 • Ellis, M. B. & Ellis, J. P. (1990). Fungi without gills (Hymenomycetes and Gasteromycetes). An identification handbook, Landon, Chapman and Hall.
 • Ellis, M. B. & Ellis, J. P. (1997). Microfungi on Land Plants. An Identicication Handbook. UK, Richmond Publishing.
 • Günay, N. & Demirel, K. (2006). Düziçi ve Bahçe (Osmaniye) Yöresinde Yetişen Makrofunguslar Üzerinde Taksonomik Bir Araştırma. Yüzücü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 11(1), 17-24.
 • Güngör, H., Solak, M. H., Allı, H., Işıloğlu, M. & Kalmış, E. (2016). Contributions to the macrofungal diversity of Hatay province, Turkey. Biological Diversity and Conservation, 9(1): 101-106.
 • Hansen, K. & Pfister, D. H. (2006). Systematics of the Pezizomycetes -the operculate discomycetes. Mycologia 98(6), 1029-1040.
 • Index Fungorum. (2018). http://www.indexfungorum.org/names/Names.asp / [30 August 2018].
 • Işık, H. & Türkekul, İ. (2017). A new record for Turkish mycota from Akdağmadeni (Yozgat) province: Russula decolorans (Fr.) Fr. Anatolian Journal of Botany, 1(1), 1-3.
 • İskender, E., Zeynalov, Y., Özaslan, M., Çakır, B. M., Yayla, F. & İncik, F. N. (2005). Tree and shrub species of the Huzurlu High Plateau (Gaziantep, Turkey). Phytologia Balcanica, 11(2), 149-156.
 • Kaşık, G., Aktaş, S., Alkan, S. & Öztürk, C. (2017). Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Kampüsü (Konya) mantarlarına ilaveler. Mantar Dergisi, 8(2), 129-136.
 • Kaya, A. (2009a). Macrofungal diversity of Adıyaman Province (Turkey). Mycotaxon, 110, 43-46.
 • Kaya, A. (2009b). Macromycetes of Kahramanmaraş Province (Turkey). Mycotaxon, 108, 31-34.
 • Kaya, A. (2015). Contributions to the macrofungal diversity of Atatürk Dam Lake Basin. Turkish Journal of Botany, 39(1), 162-172.
 • Kaya, A. & Uzun, Y. (2015). Six new genus records for Turkish Pezizales from Gaziantep Province. Turkish Journal of Botany, 39(3), 506-511.
 • Kaya, A., Uzun, Y., Karacan, İ. H. & Yakar, S. (2016). Contributions to Turkish Pyronemataceae from Gaziantep Province. Turkish Journal of Botany, 40(3), 298-307.
 • Kirk, P. M., Cannon, P. F., Minter, D. W. & Stalpers, J. A. (2008). Dictionary of the Fungi. 10th ed. Wallingford, UK, CAB International.
 • Lukić, N. (2009). The distribution and diversity of Boletus genus in Central Serbia. Kragujevac J. Sci., 31, 59-68.
 • Medardi, G. (2006). Ascomiceti d’Italia. A.M.B. Fonzazione Centro Studio Micologici.
 • Miller, O. K. & Miller, H. H. (1988). Gasteromycetes. USA, Mad River Press.
 • Öztürk, C., Pamukçu, D. & Aktaş, S. (2017). Nallıhan (Ankara) ilçesi Makrofungusları. Mantar Dergisi, 8(1), 60-67.
 • Philips, R. (1981). Mushrooms and other Fungi of Great Britain and Europe. Pan Books.
 • Sesli, E. (2018). Cortinarius ve Lyophyllum cinslerine ait yeni kayıtlar. Mantar Dergisi, 9(1), 18-23.
 • Sesli, E. & Denchev, C. M. (2014). Checklists of the myxomycetes, larger ascomycetes, and larger basidiomycetes in Turkey. 6th edn. Mycotaxon Checklists Online (http,//www.mycotaxon.com/resources/checklists/sesli-v106-checklist.pdf),1–136.
 • Solak, M. H., Allı, H. & Işıloğlu, M. (2011). Macrofungi of Osmaniye Province. Mantar Dergisi, 2(1-2), 1-7.
 • Solak, M. H., Allı, H., Işıloğlu, M., Güngör, H. & Kalmış, E. (2014). Contributions to the macrofungal diversity of Kilis Province. Turkish Journal of Botany, 38(1), 180-185.
 • Solak, M. H., Işıloğlu, M., Kalmış, E. & Allı, H. (2015). Macrofungi of Turkey, Checklist. Volume-II. Bornova, Üniversiteliler Ofset.
 • Şelem, E., Keleş, A., Acar, İ. & Demirel, K. (2019). Edible macrofungi determined in Gürpınar (Van) district. Anatolian Journal of Botany, 3(1), 7-12.
 • Tırpan, E., Çöl, B., Şen, İ. & Allı, H. (2018). Macrofungi of Datça Peninsula (Turkey). Biological Diversity and Conservation, 11(3), 90-98.
 • Türkekul, İ. & Işık, H. (2017). Bozatalan (Tokat) Yöresi Makrofungusları. Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(1), 5-11.
 • Uzun, Y., Karacan, İ. H., Yakar, S. & Kaya, A. (2018a). New additions to Turkish Tricholomataceae. Anatolian Journal of Botany, 2(2), 65-69.
 • Uzun, Y., Yakar, S., Karacan, İ.H. & Kaya, A. (2018b). New additions to the Turkish Pezizales. Turkish Journal of Botany, 42(3), 335-345.
 • Uzun, Y., Kaya, A., Karacan, İ.H., Kaya, Ö.F. & Yakar, S. (2015). Macromycetes determined in Islahiye (Gaziantep) district. Biological Diversity and Conservation, 8(3), 209-217.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Fen
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Abdullah KAYA (Sorumlu Yazar)
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4654-1406
Türkiye


Yasin UZUN
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4654-1406
Andorra


Halil İbrahim KARACAN
Ömer Özmimar Religious Anatolian High School,
0000-0002-4654-1406
Türkiye


Semiha YAKAR
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4654-1406
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 23 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 19, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { kastorman662722, journal = {Kastamonu University Journal of Forestry Faculty}, issn = {1303-2399}, eissn = {1309-4181}, address = {}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {19}, pages = {329 - 341}, doi = {10.17475/kastorman.662722}, title = {Contributions to the Macromycota of Gaziantep Province}, key = {cite}, author = {Kaya, Abdullah and Uzun, Yasin and Karacan, Halil İbrahim and Yakar, Semiha} }
APA Kaya, A. , Uzun, Y. , Karacan, H. İ. & Yakar, S. (2019). Contributions to the Macromycota of Gaziantep Province . Kastamonu University Journal of Forestry Faculty , 19 (3) , 329-341 . DOI: 10.17475/kastorman.662722
MLA Kaya, A. , Uzun, Y. , Karacan, H. İ. , Yakar, S. "Contributions to the Macromycota of Gaziantep Province" . Kastamonu University Journal of Forestry Faculty 19 (2019 ): 329-341 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kastorman/issue/50811/662722>
Chicago Kaya, A. , Uzun, Y. , Karacan, H. İ. , Yakar, S. "Contributions to the Macromycota of Gaziantep Province". Kastamonu University Journal of Forestry Faculty 19 (2019 ): 329-341
RIS TY - JOUR T1 - Contributions to the Macromycota of Gaziantep Province AU - Abdullah Kaya , Yasin Uzun , Halil İbrahim Karacan , Semiha Yakar Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17475/kastorman.662722 DO - 10.17475/kastorman.662722 T2 - Kastamonu University Journal of Forestry Faculty JF - Journal JO - JOR SP - 329 EP - 341 VL - 19 IS - 3 SN - 1303-2399-1309-4181 M3 - doi: 10.17475/kastorman.662722 UR - https://doi.org/10.17475/kastorman.662722 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Contributions to the Macromycota of Gaziantep Province %A Abdullah Kaya , Yasin Uzun , Halil İbrahim Karacan , Semiha Yakar %T Contributions to the Macromycota of Gaziantep Province %D 2019 %J Kastamonu University Journal of Forestry Faculty %P 1303-2399-1309-4181 %V 19 %N 3 %R doi: 10.17475/kastorman.662722 %U 10.17475/kastorman.662722
ISNAD Kaya, Abdullah , Uzun, Yasin , Karacan, Halil İbrahim , Yakar, Semiha . "Contributions to the Macromycota of Gaziantep Province". Kastamonu University Journal of Forestry Faculty 19 / 3 (Aralık 2019): 329-341 . https://doi.org/10.17475/kastorman.662722
AMA Kaya A. , Uzun Y. , Karacan H. İ. , Yakar S. Contributions to the Macromycota of Gaziantep Province. Kastamonu University Journal of Forestry Faculty. 2019; 19(3): 329-341.
Vancouver Kaya A. , Uzun Y. , Karacan H. İ. , Yakar S. Contributions to the Macromycota of Gaziantep Province. Kastamonu University Journal of Forestry Faculty. 2019; 19(3): 329-341.
IEEE A. Kaya , Y. Uzun , H. İ. Karacan ve S. Yakar , "Contributions to the Macromycota of Gaziantep Province", Kastamonu University Journal of Forestry Faculty, c. 19, sayı. 3, ss. 329-341, Ara. 2019, doi:10.17475/kastorman.662722

14178  14179       14165           14166           14167            14168