Yıl 2021, Cilt 21 , Sayı 1, Sayfalar 55 - 64 2021-04-03

Orman Köylerinde Güneş Enerjili Su Isıtma Sistemi Kullanımının Yakacak Odun Tüketimi Üzerindeki Etkileri
Effects of Using Solar Water Heating System on Fuelwood Consumption in Forest Villages

Günay ÇAKIR [1] , Süleyman TONYALI [2]


Çalışmanın amacı: Bu çalışmada, Gümüşhane'de orman köylülerinin güneş enerjili su ısıtma sistemi kullanımının etkileri araştırılmıştır. Materyal ve yöntem: Bu amaçla rastgele seçilen 70 orman köy hane halkı incelenmiş ve sonuçlar Tek Örnek T-testi ile analiz edilmiştir. Köylüler güneş enerjili su ısıtma sistemini en az 5 yıl kullananlar arasından seçilmiştir. Araştırma kapsamında, Gümüşhane Orman İşletme Müdürlüğü'nün Orman ve Köy İlişkileri Birimince verilen aile bilgisiyle aileler ile yüz yüze anketler yapılmıştır. Anketlerdeki veriler dijital ortama aktarılmış ve güneş enerjili su ısıtma sistemleri kullanan orman köylülerinin nasıl etkilendikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Temel sonuçlar: Sonuç olarak güneş enerjisi su ısıtma sistemlerinin kullanımından sonra; ısıtma amaçlı yakacak odun tüketimi değişmemiştir, yemek pişirmek için kullanılan odun tüketiminde ve sıcak su için kullanılan odun tüketimi de azalma olmuştur. Araştırma vurguları: Bu sistem sayesinde ormanlarda karbon birikimi artmış ve iklim değişikliğine olumlu katkı sağlanmıştır.
Aim of study: In this study, the effects of the use of solar water heating system of forest villagers in Gumushane were investigated. Material and methods: For this purpose, random selected by 70 forest village households were examined and the results were analyzed by One Sample T-Test. Within the scope of the research, face-to-face surveys were conducted with the families with the villagers who were determined with information provided by Department of Forest-Village Relations. The villagers were chosen among those who had used this solar energy heating system for at least 5 years. The data in the questionnaires were transferred to digital media and it was tried to determine how the forest villagers were affected by solar water heating systems. Main results: As a result, after the use of solar water heating systems; the consumption of firewood for heating has not changed. The consumption of wood used for cooking and the consumption of wood used for hot water has also decreased. Highlights: Thanks to this solar water heating system, carbon accumulation in forests has increased and a positive contribution has been made to climate change.
 • Altuntop, N. & Erdemir, D. (2013). Dünyada ve Türkiye’de güneş enerjisi ile ilgili gelişmeler, Mühendis ve Makina, 54(639), 69-77.
 • Alaoui, A., Laaribya, S., Ayan, S. (2020). Forest Cover with the effect of anthropic pressure (The Case Study of Sehoul Cork-Oak Forest in Morocco, North Atlantic). Kastamonu University Journal of Forestry Faculty. 20(1), 62-73.
 • Bhattacharyya, C.S. (2011). Energy economics: Concepts, issues, markets and governance. Springer. ISBN: 978-0-85729-267-4. https://doi.org/10.1007/978-0-85729-268-1. UK. XXVI-721.
 • Bayar, Y. (2014). Türkiye’de birincil enerji kullanimi ve ekonomik büyüme. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 28(2), 253-268.
 • Coşkun A.K., Öztürk, A. & Türker M. (2016). Türkiye’de hükümetlerin orman kaynakları yönetimi ve işletmeciliğine yönelik bazı uygulamalarının irdelenmesi (1961-2012 Dönemi). Kastamonu University Journal of Forestry Faculty 16(1), 96-110.
 • Çakır, G. (2013). Ecological and economical advantages of solar water heating systems used by forest villagers in Gumushane, Turkey. Journal of Food, Agriculture and Environment, 11(3&4), 1791-1793.
 • Çakır, G., Kaya, L.G., Yücedağ, C. & Bayram, S. (2019). Determination of the effects of Alucra Forest planning unit's population dynamics on land use changes. Kastamonu University Journal of Forestry Faculty. 19(1), 35-46. Doi:10.17475/kastorman.543415.
 • Çoban, C. (1997). ORKOY sorunları, nedenleri, çözüm önerileri ve katılımcı yönetim. Orman ve Av Dergisi, 73(4), 30–32.
 • Doğan, A.R. (2012). Güneş enerjisi destekli alternatif isıtma sistemlerinin enerji ve ekonomi yönünden karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Gazi üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, ANKARA.
 • DPT, (2006). State Planning Organization. V Beş yıllık kalkınma planı ormancılık Ö.İ.K. raporu. DPT Yayın No: 310, Ankara, Turkey.
 • EIGM, (2014). General Directorate of Electrical Power Resources Survey and Development Administration. http://www.eie.gov.tr).
 • GDF, (2018), General Directorate Forestry, Forest and forest villages, Annual reports, Ankara.
 • GGv, (2014). Gumushane Governorship. Geographic Information of Gumushane Province. (www.gumushane.gov.tr)
 • IRENA, (2020). Energy Profile Turkey, International Renewable Energy Agency, Reports, 2020.
 • İstanbullu, T. (1978). Türkiye’ de yakıt ve özellikle yakacak odun sorunu üzerine araştırmalar, İ.Ü. Yayın No. 2405, O.F. Yayın No: 251, Çelikcilt Matbaası.
 • Korhonen, J., Honkasalo, A. & Seppälä, J., (2018). Circular economy: the concept and its limitations. Ecological Economics. 143, 37-46. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2017.06.041.
 • MGM, (2014). Meteorological values in Gumushane, Turkish Meteorological Institute, (https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendir me/il-ve-ilceler-istatistik. Aspx), press Turkish).
 • Odum, T.H. & Odum, C.E., (2006). The prosperous way down. Energy. 31, 21-32.
 • ORKOY, (2014). http://www.orkoy.gov.tr/ORKOY/AnaSay fa/gunesenerjilisuisitmasistemleri kredisi. aspx?sflang=tr, 20 March 2014.
 • Pham, N.M., Huynh T.L.D. & Nasir M.A., (2020). Environmental consequences of population, affluence and technological progress for European Countries: A Malthusian view, Journal of Environmental Management. 260, 110-143. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.110143.
 • Sivrikaya, F., Çakır, G. & Akay, A.E., (2011). Foctors of land use/cover change: A case study from Turkey. Scientific Research and Essays, 6(17), 3684 -3696.
 • Tonyalı, S.A. (2019). Evaluation of socioeconomic conditions by using solar water heating systems in Gumushane Forest Villagers. Gumushane University Graduate School of Natural and Applied Sciences Dept. of Forestry and Environmental Sciences. Master of Science Thesis, Gumushane.
 • TUIK, (2014). Turkish Statistical Institute, Demographic and social indicators in Gumushane, http://www.tuik.gov.tr/Start.do.
 • Türker M.F. & Toksoy D. (1992). Devlet ormanlarından odun hammaddesinin yakacak odun amacıyla tüketilmesi probleminin çözüm yolları, Ekoloji ve Çevre Dergisi, 1, 5-8.
 • Varınca, K.B. & Gönüllü M.T. (2006). Türkiye’de güneş enerjisi potansiyeli ve bu potansiyelin kullanım derecesi, yöntemi ve yaygınlığı üzerine bir araştırma, UGHEK’2006: I. Ulusal Güneş Ve Hidrojen Enerjisi Kongresi Proceeding Book, 21-23 Haziran 2006, 270-275. Eskişehir.
 • Zink, T. & Geyer, R., (2017). Circular economy rebound. Journal of Industrial Ecology. 21(3), 593-602. https://doi.org/10.1111/jiec.12545.
Birincil Dil en
Konular Fen
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4951-4283
Yazar: Günay ÇAKIR (Sorumlu Yazar)
Kurum: GUMUSHANE UNIVERSITY, GÜMÜŞHANE VOCATIONAL SCHOOL, DEPARTMENT OF FORESTRY
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5816-8303
Yazar: Süleyman TONYALI
Kurum: General Directorate of Forestry, Bolu Forest Directorate
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 3 Nisan 2021

Bibtex @araştırma makalesi { kastorman908641, journal = {Kastamonu University Journal of Forestry Faculty}, issn = {1303-2399}, eissn = {1309-4181}, address = {}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {21}, pages = {55 - 64}, doi = {10.17475/kastorman.908641}, title = {Effects of Using Solar Water Heating System on Fuelwood Consumption in Forest Villages}, key = {cite}, author = {Çakır, Günay and Tonyalı, Süleyman} }
APA Çakır, G , Tonyalı, S . (2021). Effects of Using Solar Water Heating System on Fuelwood Consumption in Forest Villages . Kastamonu University Journal of Forestry Faculty , 21 (1) , 55-64 . DOI: 10.17475/kastorman.908641
MLA Çakır, G , Tonyalı, S . "Effects of Using Solar Water Heating System on Fuelwood Consumption in Forest Villages" . Kastamonu University Journal of Forestry Faculty 21 (2021 ): 55-64 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kastorman/issue/61154/908641>
Chicago Çakır, G , Tonyalı, S . "Effects of Using Solar Water Heating System on Fuelwood Consumption in Forest Villages". Kastamonu University Journal of Forestry Faculty 21 (2021 ): 55-64
RIS TY - JOUR T1 - Effects of Using Solar Water Heating System on Fuelwood Consumption in Forest Villages AU - Günay Çakır , Süleyman Tonyalı Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.17475/kastorman.908641 DO - 10.17475/kastorman.908641 T2 - Kastamonu University Journal of Forestry Faculty JF - Journal JO - JOR SP - 55 EP - 64 VL - 21 IS - 1 SN - 1303-2399-1309-4181 M3 - doi: 10.17475/kastorman.908641 UR - https://doi.org/10.17475/kastorman.908641 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Effects of Using Solar Water Heating System on Fuelwood Consumption in Forest Villages %A Günay Çakır , Süleyman Tonyalı %T Effects of Using Solar Water Heating System on Fuelwood Consumption in Forest Villages %D 2021 %J Kastamonu University Journal of Forestry Faculty %P 1303-2399-1309-4181 %V 21 %N 1 %R doi: 10.17475/kastorman.908641 %U 10.17475/kastorman.908641
ISNAD Çakır, Günay , Tonyalı, Süleyman . "Effects of Using Solar Water Heating System on Fuelwood Consumption in Forest Villages". Kastamonu University Journal of Forestry Faculty 21 / 1 (Nisan 2021): 55-64 . https://doi.org/10.17475/kastorman.908641
AMA Çakır G , Tonyalı S . Effects of Using Solar Water Heating System on Fuelwood Consumption in Forest Villages. Kastamonu University Journal of Forestry Faculty. 2021; 21(1): 55-64.
Vancouver Çakır G , Tonyalı S . Effects of Using Solar Water Heating System on Fuelwood Consumption in Forest Villages. Kastamonu University Journal of Forestry Faculty. 2021; 21(1): 55-64.
IEEE G. Çakır ve S. Tonyalı , "Effects of Using Solar Water Heating System on Fuelwood Consumption in Forest Villages", Kastamonu University Journal of Forestry Faculty, c. 21, sayı. 1, ss. 55-64, Nis. 2021, doi:10.17475/kastorman.908641