Yıl 2021, Cilt 21 , Sayı 1, Sayfalar 90 - 94 2021-04-03

Van Gölü Havzasında Yetiştirilen Cevizlerde (Juglans regia L.) Vitamin E Düzeylerinin HPLC ile Belirlenmesi
Determination of Vitamin E Levels in Walnuts (Juglans regia L.) Grown in the Lake Van Basin by HPLC

Faruk DEMİRKAN [1] , Mustafa BİLİCİ [2] , İbrahim YÖRÜK [3]


Çalışmanın amacı: Bu çalışmada, Van gölü havzasında yetiştirilen cevizlerde (Juglans regia L.) vitamin E seviyelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma alanı: bulunan Adilcevaz, Bahçesaray, Çatak, Edremit, Gevaş yöreleri ile Van merkez. Materyal ve yöntem: Bölgelerden ceviz örnekleri toplandıktan sonra derin dondurucuda muhafaza edilmiştir. Analiz için, her bir bölgeye ait taze ve kurutulmuş 10 adet ceviz kırılmış ve ufalama yöntemi ile homojen bir karışım haline getirildikten sonra HPLC (Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi) ile tayin gerçekleştirilmiştir. Temel sonuçlar: Örneklerin yaş cevizdeki α- Tokoferol miktarları sırasıyla 2.36 ± 0.01 µg/g, 5.01 ± 0.31 µg/g, 6.23 ± 0.15 µg/g, 7.20 ± 0.28 µg/g, 3.99 ± 0.46 µg/g, 5.05 ± 0.30 µg/g ve γ-Tokoferol miktarlarıda bölgelere göre sırasıyla 23.80 ± 0.52 µg/g, 16.54 ± 1.08 µg/g, 14.82 ± 0.46 µg/g, 17.34 ± 0.78 µg/g, 11.91 ± 0.40 µg/g, 15.57 ± 0.90 µg/g olarak bulunmuştur. Araştırmada kuru cevizdeki α- Tokoferol miktarları sırasıyla 5.13 ± 0.26 µg/g, 6.84 ± 0.31 µg/g, 7.58 ± 0.40 µg/g, 10.49 ± 0.51 µg/g, 8.65 ± 0.34 µg/g, 5.82 ± 0.19 µg/g ve γ-Tokoferol miktarlarıda bölgelere göre 33.10 ± 1.65 µg/g, 21.97 ± 0.87 µg/g, 20.98 ± 0.83 µg/g, 29.19 ± 0.80 µg/g, 21.09 ± 0.24 µg/g, 18.41 ± 0.82 µg/g olarak tespit edilmiştir. Araştırma vurguları: Elde edilen sonuçlar incelendiğinde, Adilcevaz, Bahçesaray, Çatak, Edremit, Gevaş and Van-Merkez bölgelerinde yetişen cevizlerin yüksek kalitede olduğu belirlenmiştir.
Aim of study: The present study describes determination of vitamin E levels in Walnuts (Juglans regia L.) Grown in the Lake Van basin. Area of study: Adilcevaz, Bahçesaray, Çatak, Edremit, Gevaş regions in the Lake Van basin and in the center of Van. Material and methods: Walnuts were collected regions and stored in a deep freezer for analysis. On the day of analysis, 10 pieces of fresh and dried walnut samples belonging to each region were taken and broken, and a homogeneous mixture was obtained by pulverizing them and determined by HPLC. Main results: The amounts of α-Tocopherol of the samples in fresh walnuts were found to be 2.36 ± 0.01 µg/g, 5.01 ± 0.31 µg/g, 6.23 ± 0.15 µg/g, 7.20 ± 0.28 µg/g, 3.99 ± 0.46 µg/g, 5.05 ± 0.30 µg/g, respectively, and the amounts of γ-Tocopherol were found to be 23.80 ± 0.52 µg/g, 16.54 ± 1.08 µg/g, 14.82 ± 0.46 µg/g, 17.34 ± 0.78 µg/g, 11.91 ± 0.40 µg/g, 15.57 ± 0.90 µg/g, respectively, according to the regions. The amounts of α-Tocopherol in dried walnuts were found to be 5.13 ± 0.26 µg/g, 6.84 ± 0.31 µg/g, 7.58 ± 0.40 µg/g, 10.49 ± 0.51 µg/g, 8.65 ± 0.34 µg/g, 5.82 ± 0.19 µg/g, respectively, and the amounts of γ-Tocopherol were found to be 33.10 ± 1.65 µg/g, 21.97 ± 0.87 µg/g, 20.98 ± 0.83 µg/g, 29.19 ± 0.80 µg/g, 21.09 ± 0.24 µg/g, 18.41 ± 0.82 µg/g, respectively, according to the regions. Highlights: The results obtained in the study are considered, it is observed that the walnuts grown in Adilcevaz, Bahçesaray, Çatak, Edremit, Gevaş and Van-Center regions are of high quality.
 • Ağar, İ.T., Garcia, J.M., Kafkas, S. & Kaşka, N., (1995). Anadolu’nun değişik bölgelerinden selekte edilmiş değişik ceviz tipleriyle standart Türk çeşitlerinin yağ asitleri kompozisyonları. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 479-482, Adana.
 • Aslan, S. (1985). Modern teşhis ilaç ve tedavi. İstanbul: Beta Basım Yayın Dağıtım.
 • Aydın A., Yıldırım, İ., Akyüz, K. C. & Üçüncü K., 2007. Bazı odundışı orman ürünlerinin üretim, ithalat ve ihracat projeksiyonları, Journal of Forestry Faculty, Kastamonu University, 7, 124-139.
 • Champe, P.C. & Harvey, R.A. (1997). Lippincott’s illustrated rewievs serisinden: Biyokimya. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevleri.
 • Colombini, M., Vanoni, M.C. & Amelotti, G., (1979). Olio di noci, nocciole, mandorle, avacado, composizione sterolica, Rive. Ita. Sost. Grasse, 56, 392-393.
 • Erkan, B., Arpacı, B.B., Yaralı, F. & Güvenç, İ. (2015). Türkiye’nin sebze ihracatında karşılaştırmalı üstünlükleri. KSÜ Doğa Bil. Dergisi, 18(4), 70-76.
 • Ferhatoğlu, Y. (1999) Ceviz yetiştiriciliğinin genel prensipleri. Yalova: Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yayın No:78.
 • Ferhatoğlu, Y., (2001). Ceviz yetiştiriciliği. Ankara: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü Yayım Dairesi Başkanlığı.
 • Miller, K.W. & Yang, C.S., (1985). An isocratic high-performance liquid chromatography method for the simultaneous analysis of plasma retinol, α-tocopherol and various carotenoids. Analytical Biochemistry, 145, 21-26.
 • Kazankaya, A., Şahinbaş, T., Yılmaz, M. & Tekintaş, F.E., (2003). Çatak yöresi cevizlerinin meyve özellikleri. Türkiye IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, 08-12 Eylül, Antalya, 144-146.
 • Güvenç, İ. & Kazankaya, A. (2019). Türkiye’de ceviz üretimi, dış ticareti ve rekabet gücü, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 29(3), 418-424.
 • Küçük, M., Kazankaya, A., Yılmaz, M., Cavidoğlu, İ. & Balta, F., (2003). Doğu Anadolu bölgesinde yetiştirilen cevizlerin (Juglans regia L.) meyve özellikleri, yağ içerikleri ve yağ asidi kompozisyonları. Türkiye IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi.
 • Padley, F.B., Gunstone, F.D. & Harwood, J.L., (1995). Ocuurance and characteristics of oils and fats. In: Lipid Handbook. Chapmann & Hall, 2-6 Boundry Row, London, SE1 8HN, UK.
 • Paunovic, S.A., (1990). The walnut cultivars selected from indigenous population of the Juglans Regia L. İn Sr Serbia, Sfr Yugoslavia. Acta Hort., 284, 135-142.
 • Rabadán, A., Álvarez-Ortí, M. & Pardo, J. (2019). A comparison of the effect of genotype and weather conditions on the nutritional composition of most important commercial nuts. Scientia Horticulturae, 244, 218-224
 • Özkan, Y. (1993). Tokat merkez ilçe cevizlerinin (Juglans Regia L.) seleksiyon yoluyla ıslahı üzerinde araştırmalar. Doktora tezi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Van.
 • Sze-Tao, K. W.C. & Sahte, S.K., (2000). Walnuts (Juglan regia L): proximate composition. protein solobility, Protein amino acid compposition and protein in vitro digestibility. Journal of the science of Food and Agriculture
 • Şen, S.M., Doğan, A., Kazankaya, A. & Yarılgaç, T., (2006). Bahçeden Mutfağa Ceviz. Moji Yayınları, Ankara, Turkey.
 • Strila, T.Y., Melnichik, G.G. & Boltivets, V.S., (1998). Quality characteristics of the fruit of some forms of Juglans Regia L. Hort. Abst., 58(9), 606-5525.
 • Zaspel, B.J. & Csallany, S. (1983). Determination of alpha-tocopherol in tissues and plasma by high-performance liquid chromatography. Analytical Biochemistry, 130,146-150.
Birincil Dil en
Konular Fen
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6320-579X
Yazar: Faruk DEMİRKAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: VAN YUZUNCU YIL UNIVERSITY, FACULTY OF SCIENCE
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8689-6463
Yazar: Mustafa BİLİCİ
Kurum: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0525-0346
Yazar: İbrahim YÖRÜK
Kurum: VAN YUZUNCU YIL UNIVERSITY, FACULTY OF SCIENCE
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 3 Nisan 2021

Bibtex @araştırma makalesi { kastorman908674, journal = {Kastamonu University Journal of Forestry Faculty}, issn = {1303-2399}, eissn = {1309-4181}, address = {}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {21}, pages = {90 - 94}, doi = {10.17475/kastorman.908674}, title = {Determination of Vitamin E Levels in Walnuts (Juglans regia L.) Grown in the Lake Van Basin by HPLC}, key = {cite}, author = {Demirkan, Faruk and Bilici, Mustafa and Yörük, İbrahim} }
APA Demirkan, F , Bilici, M , Yörük, İ . (2021). Determination of Vitamin E Levels in Walnuts (Juglans regia L.) Grown in the Lake Van Basin by HPLC . Kastamonu University Journal of Forestry Faculty , 21 (1) , 90-94 . DOI: 10.17475/kastorman.908674
MLA Demirkan, F , Bilici, M , Yörük, İ . "Determination of Vitamin E Levels in Walnuts (Juglans regia L.) Grown in the Lake Van Basin by HPLC" . Kastamonu University Journal of Forestry Faculty 21 (2021 ): 90-94 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kastorman/issue/61154/908674>
Chicago Demirkan, F , Bilici, M , Yörük, İ . "Determination of Vitamin E Levels in Walnuts (Juglans regia L.) Grown in the Lake Van Basin by HPLC". Kastamonu University Journal of Forestry Faculty 21 (2021 ): 90-94
RIS TY - JOUR T1 - Determination of Vitamin E Levels in Walnuts (Juglans regia L.) Grown in the Lake Van Basin by HPLC AU - Faruk Demirkan , Mustafa Bilici , İbrahim Yörük Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.17475/kastorman.908674 DO - 10.17475/kastorman.908674 T2 - Kastamonu University Journal of Forestry Faculty JF - Journal JO - JOR SP - 90 EP - 94 VL - 21 IS - 1 SN - 1303-2399-1309-4181 M3 - doi: 10.17475/kastorman.908674 UR - https://doi.org/10.17475/kastorman.908674 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Determination of Vitamin E Levels in Walnuts (Juglans regia L.) Grown in the Lake Van Basin by HPLC %A Faruk Demirkan , Mustafa Bilici , İbrahim Yörük %T Determination of Vitamin E Levels in Walnuts (Juglans regia L.) Grown in the Lake Van Basin by HPLC %D 2021 %J Kastamonu University Journal of Forestry Faculty %P 1303-2399-1309-4181 %V 21 %N 1 %R doi: 10.17475/kastorman.908674 %U 10.17475/kastorman.908674
ISNAD Demirkan, Faruk , Bilici, Mustafa , Yörük, İbrahim . "Determination of Vitamin E Levels in Walnuts (Juglans regia L.) Grown in the Lake Van Basin by HPLC". Kastamonu University Journal of Forestry Faculty 21 / 1 (Nisan 2021): 90-94 . https://doi.org/10.17475/kastorman.908674
AMA Demirkan F , Bilici M , Yörük İ . Determination of Vitamin E Levels in Walnuts (Juglans regia L.) Grown in the Lake Van Basin by HPLC. Kastamonu University Journal of Forestry Faculty. 2021; 21(1): 90-94.
Vancouver Demirkan F , Bilici M , Yörük İ . Determination of Vitamin E Levels in Walnuts (Juglans regia L.) Grown in the Lake Van Basin by HPLC. Kastamonu University Journal of Forestry Faculty. 2021; 21(1): 90-94.
IEEE F. Demirkan , M. Bilici ve İ. Yörük , "Determination of Vitamin E Levels in Walnuts (Juglans regia L.) Grown in the Lake Van Basin by HPLC", Kastamonu University Journal of Forestry Faculty, c. 21, sayı. 1, ss. 90-94, Nis. 2021, doi:10.17475/kastorman.908674