Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Bedüzzaman Said Nursî’de Belagat Kavramı -Kavram Okuması ve Kur’ânî Boyutları-

Yıl 2016, Cilt , Sayı 2, 65 - 93, 06.09.2016
https://doi.org/10.31120/0.2018.13

Öz

Öz

Bu ilmî çalışma, Bedüzzaman Said Nursi’nin (rh), belagatla ilgili pek çok kavram,

düşünce ve edebî tenkidi barındıran Risale-i Nur külliyatındaki ‘belagat’ kavramını incelemeyi

hedeflemektedir. Risale-i Nurların bir kısmında şuurlu ve inceden inceye yapılacak

bir okuma, bunların üzerindeki perdeyi kaldıracak, aralarında özden kaynaklanan

farklılıkları açığa çıkarmak için insanî belagatin karşısında Kur’ânî belagatin hakikatini

setreden örtüleri açıp dağıtacaktır. Nursi’nin fikirlerini bir bütün halinde okuyan kişi, onun

belagat mirası ile ilgili bazı problemleri ele aldığını görecektir. Bu yüzden, yapılacak araştırma

modern belagat dersinde bir tuğla mesabesindeki kavram/ıstılah sistemini yakından

incelemeyi gerekli kılmaktadır. Bununla birlikte, Nursî’nin, Kur’an-ı Kerim’in tefsirinde

kullandığı belagatla ilgili kavramlar ağını tesbit etmenin zorluğunu da kabul ediyoruz. Ancak,

makul ve sabırla yapılan bir Risale okuması, bu ilmî çalışmada dile getirilen gayelere

ulaşmanın yolunu hazırlayacaktır.

Risale-i Nur’un, binlerce sayfasıyla Kur’an’ın belagati alanında yolumuzu aydınlatan

fikirlerin tükenmez bir kaynağı olduğu tartışılmaz bir husustur. Nursî, eserlerinde belagatin

sınırlarını ve muhtelif vecihlerini araştırmaktadır. Müellif, bu mesleğin zorluğunun

yanı sıra, siyasî, psikolojik, ruhî, terbiyevî ve bilgi/marifet açısından birçok engellerle

dolu olduğunu da bizzat ikrar etmektedir. Diğer yandan, Nursî’nin belagatle ilgili düşünceleri

Risale-i Nur’da dağınık bir şekilde, birbirinden uzak yerlerde bulunmaktadır. Bu

yüzden, bunların manalarının anlaşılması çok sabırlı olmayı gerektirmektedir.

Nursî, Arap belagatinde bir teori/nazariye inşa etmeye muvaffak olabildi mi? Yoksa,

onun belagatle ilgili düşünceleri eski belagat mirasının bir uzantısından mı ibarettir? Onun

belagat ve estetikle ilgili bilincini oluşturan referans/otorite nedir? Bu ölümsüz başarıyı

besleyip büyüten siyasî ve psikolojik sebepler, Risale-i Nur’un ulaşmak istediği metodolojik

disiplin ve sağlam/makul bir bilgi tertib etme/oluşturma gayelerinin tahakkukuna

engel olmuş mudur? Bu kavramlar Kur’an’ın belagati alanında bir teorinin nüvelerini

oluşturuyor mu? Kur’anî belagatin esasları, dayanakları ve ilkeleri nelerdir?

Bu sorulara cevap verme çabası, Nursî’ye göre Kur’ânî bir perspektiften îman hakikatlerinin

ispatına ve tespitine dayanan belagat kavramını ortaya çıkarma isteğini tahrik

eden bir buluşma noktasıdır. Nursî, Kur’an metninin semasında bazı kavramları bina etmek

için, beyânî ve gerçeklikle ilişkisi olan temsilin, gücünü kendinden alan özelliği ve

insanlar arasında en adil sınıflandırmayı yapan aklî muhakemelerin rehberliği ile harekete

geçmiştir. İnsaflı bir araştırmacının, Nursî’nin Risalelerin telifinde Allah’tan (cc) istediği

rûhî gücü, sıradışı ispat tekniğini ve Rabbânî bilgi yardımını görmezden gelmesi mümkün

değildir. Bu devasa güç, ehl-i tasavvufun uzun zamandır tecrübe ettiği irfânî ve rûhî vecde

çok benzemektedir. Bu yüzden, Risale-i Nur’da araştırma yapan bir araştırmacı, marifet

vesilelerin azlığı ve kaynağın zorluğu ve talep edilen hususun inceliğine rağmen bu mane

vi semalara yükselmeye muhtaçtır.

Nursî’nin bazı fikirlerinde, dile getirilen mana son derece gizli ve kapalıdır. Safi bir

zihnin ve hakikate nüfuz eden bir aklın sahibinden başka hiç kimsenin anlayamayacağı

incecik mana ve nükteler çokça zikredilmektedir. Elinizdeki bu anatomik araştırma, basitliğine

rağmen, Nursî’nin eserlerinden yardım alarak bazı fikir ve kavramların derinliğine

nüfuz etmeye çalışacaktır. Bunu yaparken, nitelemelerinde mübalağadan kaçınacak ve konuyu

örnek ve misallere de boğmayacaktır.


Abstract

This paper aims to examine the concepts and ideas of “eloquence” as pertaining to Said

Nursi’s Risale-i Nur corpus. This paper will pursue an in-depth study of some particular

sections of the Risale-i Nur with the aim to uncover the essential differences distinguishing

the ordinary eloquence and rhetoric of mankind from that of the verity of the Qur’an’s

eloquence. It has been recognised that if one person examines Nursi’s ideas, he will note

that Nursi deals with some problems related to the origin and heritage of rhetorical style.

Therefore, it has become necessary to examine it closely as part of a conceptual system

within the field of contemporary research studies in oratory and rhetoric. Nonetheless, it is

accepted that the sort of concepts pertaining to the method of oratory and eloquence used

by Nursi in his Qur’anic exegesis is difficult to pin down and locate. However, the path

is open for a reasonable and patient reader of the Risale-i Nur to attain and reach such a

difficult goal as part of this scholarly research.

It is an unarguable matter that the Risale-i Nur, throughout its thousands of pages - is

an unending source for enlightening us and illuminating our knowledge in the field of the

Qur’an’s eloquence. In his writings, Nursi investigated the limitations of oratory eloquence

as well as studying it from various angles. Alongside the existing difficulties inherent

in this study, the author has acknowledged the many political, psychological and spiritual

obstacles as well as personal limitations impacting the work. On the other hand, Nursi’s

ideas on eloquent oratory have been found to be spread throughout the Risale-i Nur in an

unorganised and sporadic fashion. Therefore, to understand them requires a lot of patience.

Was it possible for Nursi to be successful in building a theory pertaining to Arab oratory

and rhetoric? Are Nursi’s ideas on rhetoric, rather, a composition derived from an

extension of rhetoric which bears its heritage from older periods? And what source or

reference lies at the basis of Nursi’s thoughts on rhetoric and aesthetics? Have politics

and various psychological factors acted as barriers and obstructions to the noble heavenly

aims of generating sound knowledge - as espoused by the methodological discipline

of the Risale-i Nur? Do these concepts produce core theories pertaining to the field of

the Qur'an's oratory eloquence? And what are the fundamentals, bases and principles of

Qur’anic eloquence and rhetoric?

The effort to answer these questions lies in the demonstration of the truths of belief via

Nursi’s perspective of the Qur’an, and through this - helps unveil the reality of the concept

of eloquence. Such a perspective has helped to guide the reasoned judgements and the

most just and fair opinions amongst people who encounter it. It has not been possible for a

conscientious researcher or scholar to ignore the spiritual vitality, extraordinary technique

of proofs or the evidence of God’s assistance inherent in the knowledge Nursi articulated

in his Risale-i Nur treatises. This great spirit and vitality is very similar to the knowledge

long demonstrated by the inspired people of Sufism. Therefore, even though there is a

rarity of scholars who have expertise in Risale-i Nur research, and despite the difficulty

in funding and growth of this area - there is still a great need for this endeavour. Having

said this, it is important to note that the meanings of some of Nursi’s ideas are mentioned

in the most obscure and impenetrable fashion. These highly minute and subtle meanings

have not been understood except for those with a sound intellect and those who possess

a mind that can penetrate deeply into the heart of such truths. Despite the simplicity of

the research anatomy in front of your hands, this study will aim to penetrate the depths of

meaning resident in some of the ideas and concepts derived from Nursi’s works. While

doing this, the study will abstain from exaggerated characteristics or attributions and will

provide many suitable examples and illustrations pertaining to the subject.

Kaynakça

  • Nursî, Muhakemat, http://www.erisale.com/?locale=tr&bookId=7&pageNo=88#content.

Eloquence in the Views of Bedüzzaman Said Nursi -A Concept Analysis and its Qur’anic Aspects-

Yıl 2016, Cilt , Sayı 2, 65 - 93, 06.09.2016
https://doi.org/10.31120/0.2018.13

Öz

Abstract

This paper aims to examine the concepts and ideas of “eloquence” as pertaining to Said

Nursi’s Risale-i Nur corpus. This paper will pursue an in-depth study of some particular

sections of the Risale-i Nur with the aim to uncover the essential differences distinguishing

the ordinary eloquence and rhetoric of mankind from that of the verity of the Qur’an’s

eloquence. It has been recognised that if one person examines Nursi’s ideas, he will note

that Nursi deals with some problems related to the origin and heritage of rhetorical style.

Therefore, it has become necessary to examine it closely as part of a conceptual system

within the field of contemporary research studies in oratory and rhetoric. Nonetheless, it is

accepted that the sort of concepts pertaining to the method of oratory and eloquence used

by Nursi in his Qur’anic exegesis is difficult to pin down and locate. However, the path

is open for a reasonable and patient reader of the Risale-i Nur to attain and reach such a

difficult goal as part of this scholarly research.

It is an unarguable matter that the Risale-i Nur, throughout its thousands of pages - is

an unending source for enlightening us and illuminating our knowledge in the field of the

Qur’an’s eloquence. In his writings, Nursi investigated the limitations of oratory eloquence

as well as studying it from various angles. Alongside the existing difficulties inherent

in this study, the author has acknowledged the many political, psychological and spiritual

obstacles as well as personal limitations impacting the work. On the other hand, Nursi’s

ideas on eloquent oratory have been found to be spread throughout the Risale-i Nur in an

unorganised and sporadic fashion. Therefore, to understand them requires a lot of patience.

Was it possible for Nursi to be successful in building a theory pertaining to Arab oratory

and rhetoric? Are Nursi’s ideas on rhetoric, rather, a composition derived from an

extension of rhetoric which bears its heritage from older periods? And what source or

reference lies at the basis of Nursi’s thoughts on rhetoric and aesthetics? Have politics

and various psychological factors acted as barriers and obstructions to the noble heavenly

aims of generating sound knowledge - as espoused by the methodological discipline

of the Risale-i Nur? Do these concepts produce core theories pertaining to the field of

the Qur'an's oratory eloquence? And what are the fundamentals, bases and principles of

Qur’anic eloquence and rhetoric?

The effort to answer these questions lies in the demonstration of the truths of belief via

Nursi’s perspective of the Qur’an, and through this - helps unveil the reality of the concept

of eloquence. Such a perspective has helped to guide the reasoned judgements and the

most just and fair opinions amongst people who encounter it. It has not been possible for a

conscientious researcher or scholar to ignore the spiritual vitality, extraordinary technique

of proofs or the evidence of God’s assistance inherent in the knowledge Nursi articulated

in his Risale-i Nur treatises. This great spirit and vitality is very similar to the knowledge

long demonstrated by the inspired people of Sufism. Therefore, even though there is a

rarity of scholars who have expertise in Risale-i Nur research, and despite the difficulty

in funding and growth of this area - there is still a great need for this endeavour. Having

said this, it is important to note that the meanings of some of Nursi’s ideas are mentioned

in the most obscure and impenetrable fashion. These highly minute and subtle meanings

have not been understood except for those with a sound intellect and those who possess

a mind that can penetrate deeply into the heart of such truths. Despite the simplicity of

the research anatomy in front of your hands, this study will aim to penetrate the depths of

meaning resident in some of the ideas and concepts derived from Nursi’s works. While

doing this, the study will abstain from exaggerated characteristics or attributions and will

provide many suitable examples and illustrations pertaining to the subject.

Kaynakça

  • Nursî, Muhakemat, http://www.erisale.com/?locale=tr&bookId=7&pageNo=88#content.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Hakemli Makaleler
Yazarlar

Azîz Muhammed ADMÂN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 6 Eylül 2016
Başvuru Tarihi 23 Şubat 2017
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt , Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { katre294787, journal = {Katre Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi}, issn = {2146-8117}, eissn = {2148-6220}, address = {İstanbul İlim ve Kültür Vakfı - Kalenderhane Mah. Cüce Çeşmesi sok. No:6 Vefa Fatih}, publisher = {İstanbul İlim ve Kültür Vakfı}, year = {2016}, pages = {65 - 93}, doi = {10.31120/0.2018.13}, title = {Bedüzzaman Said Nursî’de Belagat Kavramı -Kavram Okuması ve Kur’ânî Boyutları-}, key = {cite}, author = {Admân, Azîz Muhammed} }
APA Admân, A. M. (2016). Bedüzzaman Said Nursî’de Belagat Kavramı -Kavram Okuması ve Kur’ânî Boyutları- . Katre Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi , Kur'ân'ın İ'câzı Sayısı , 65-93 . DOI: 10.31120/0.2018.13
MLA Admân, A. M. "Bedüzzaman Said Nursî’de Belagat Kavramı -Kavram Okuması ve Kur’ânî Boyutları-" . Katre Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi (2016 ): 65-93 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/katre/article/294787>
Chicago Admân, A. M. "Bedüzzaman Said Nursî’de Belagat Kavramı -Kavram Okuması ve Kur’ânî Boyutları-". Katre Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi (2016 ): 65-93
RIS TY - JOUR T1 - Bedüzzaman Said Nursî’de Belagat Kavramı -Kavram Okuması ve Kur’ânî Boyutları- AU - Azîz Muhammed Admân Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.31120/0.2018.13 DO - 10.31120/0.2018.13 T2 - Katre Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 65 EP - 93 VL - IS - 2 SN - 2146-8117-2148-6220 M3 - doi: 10.31120/0.2018.13 UR - https://doi.org/10.31120/0.2018.13 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Katre Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi Bedüzzaman Said Nursî’de Belagat Kavramı -Kavram Okuması ve Kur’ânî Boyutları- %A Azîz Muhammed Admân %T Bedüzzaman Said Nursî’de Belagat Kavramı -Kavram Okuması ve Kur’ânî Boyutları- %D 2016 %J Katre Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi %P 2146-8117-2148-6220 %V %N 2 %R doi: 10.31120/0.2018.13 %U 10.31120/0.2018.13
ISNAD Admân, Azîz Muhammed . "Bedüzzaman Said Nursî’de Belagat Kavramı -Kavram Okuması ve Kur’ânî Boyutları-". Katre Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi / 2 (Eylül 2016): 65-93 . https://doi.org/10.31120/0.2018.13
AMA Admân A. M. Bedüzzaman Said Nursî’de Belagat Kavramı -Kavram Okuması ve Kur’ânî Boyutları-. Katre. 2016; (2): 65-93.
Vancouver Admân A. M. Bedüzzaman Said Nursî’de Belagat Kavramı -Kavram Okuması ve Kur’ânî Boyutları-. Katre Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi. 2016; (2): 65-93.
IEEE A. M. Admân , "Bedüzzaman Said Nursî’de Belagat Kavramı -Kavram Okuması ve Kur’ânî Boyutları-", Katre Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi, sayı. 2, ss. 65-93, Eyl. 2016, doi:10.31120/0.2018.13