Yıl 2020, Cilt , Sayı 10, Sayfalar 97 - 128 2020-12-31

Uyguladıkları Prensipler Bakımından Nizari-İsmaililer ve FETÖ Benzeşmesi
Similarity between Nizari-İsmailis and FETO in Terms of the Methods Applied

Sayin DALKIRAN [1]


Selçuklular döneminde İslam Dünyası’nda terör estiren, inanç bazında İslam’dan uzak olan, taraftar elde etmek için gizlilik, takiyye ve yeri geldiğinde tehdit eden Batınîler ile 1970’li yıllardan itibaren önce dini bir cemaat görünümünde olan ve sonrasında farklı emeller taşıyan FETÖ’nün benzeşen çok yönleri bulunmaktadır. Bu çalışma özellikle Batınîlerin davet metotları ile FETÖ’nün davet şekilleri arasındaki örtüşen taraflarını ele almaktadır. Görülecektir ki, Batınîler ile FETÖ’nün benzeşen pek çok tarafı bulunmaktadır.

There are many similar aspects between Batinis and FETO terrorist organization. Batinis terrorized the Islamic world during the Seljuk period; stood far from Islam on the basis of belief and engaged in deception and threatening when necessary to gain supporters. FETO terrorist organization had the appearance of a religious community since 1970s and later carried different ambitions. This study deals with the overlapping aspects of the invitation methods of the Batinis and those of FETO. It will be seen that Batinis and FETO have many similarities.
The warriors of Hasan Sabbah, following his orders without questioning, infiltrated the Seljuk palace and constantly threatened the Seljuks. When considering the organization of FETÖ and the methods its members follow in finding supporters, they seem to be exactly like the Hashashis. Both organizations show similarities in matters such as keeping secrets, absolute obedience to their leaders, taqiyya, threatening those who oppose them and sometimes murdering them through assassination and ignoring some religious orders and accepting certain harams as permissible.
For FETÖ, whose true intentions revealed in the later years, the analogy of Hashashi caused indignation among the members of the organization, and some Muslims also found it strange. However, some actions like overthrowing the legitimate government and attempting to assassinate the prime minister of Turkey, revealed their intentions in the course of time. Thereafter, in Turkey a number of researches have been done regarding Ismailiyye, Batinis and Hashashis and as a result of these researches, it has turned out that the comparison of FETÖ-Hashashi is accurate and even FETÖ is more dangerous than the previous.

 • KAYNAKÇA Abdurrahman Bedevi. Mezâhib’l-İslâmiyyîn. Beyrut: 1973.
 • Ahmed b. Hanbel. Müsned. Thk. Şu‘ayb el Arnaût ve arkadaşları. Beyrut: Müessesetü’r-risâle, 1413/1993.
 • Aslan, Hüseyin. “Rüya Metaforu Üzerinden Din İstismarı: FETÖ Örneği”. Liberal Düşünce Dergisi. 22/87: 33-47. 2017.
 • Bağdâdî, Ebu Mansur Abdulkahir b. Tahir b. Muhammed. el-Fark beyne’l-Fırak. Nşr. M. Muhyiddin Abdulhamid. Mısır: ts..
 • Dalkıran, Sayın. Aklın Büyük Yanılgısı Tanrılaştırma. İstanbul: Yedi Renk Yayınları, 2005. Deylemî, Muhammed b. El-Hasan. Beyanu Mezhebi’l-Batıniyye,ve Butlanuhu (Kavaidu Akaidi Âli Muhammed kitabından ayrı basım). Nşr. R. Strothmann, İstanbul: 1983.
 • Edward Granville Browne. “LHP”. A Literary History of Persia. I-IV. Cambridge: 1906, 1924, 1928, 1951.
 • Erdoğan, Latif. Şeytanın Gülen Yüzü. İstanbul: Turkuvaz Yayınları, 2016.
 • Gazzâli, Ebu Hamid. Bâtınîliğin İçyüzü. Çev. Avni İlhan. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2019.
 • Gazzâli, Ebu Hamid. Fedâîhu'l-Batınıyye. Nşr. Abdurrahman Bedevî. Kahire: 1383/1964.
 • Gülerce, Hüseyin. Kirli Hesaplar Çarşısı. İstanbul: Kahverengi Yayınları, 2016.
 • İzmirli İsmail Hakkı. Dürzi Mezhebi. İstanbul: 1926.
 • Komisyon. Kendi Dilinden Fetö Örgütlü Bir Din İstismarı. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2017.
 • Kutluay, Yaşar. Tarihte ve Günümüzde İslam Mezhepleri. Konya: Selçuk Yayınları, 1968.
 • Şeyh Saduk. Risâlâtu’l-İ’tikâdâti’l-İmâmiyye (Şiî-İmâmiyye’nin İnanç Esasları). Çev. Ethem Ruhi Fığlalı. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları, 1978.
Birincil Dil tr
Konular Din Bilimi
Bölüm Hakemli Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6247-8187
Yazar: Sayin DALKIRAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ, İLAHİYAT PR.
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 28 Ağustos 2020
Kabul Tarihi : 24 Aralık 2020
Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2020

Bibtex @araştırma makalesi { katre787343, journal = {Katre Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi}, issn = {2146-8117}, eissn = {2148-6220}, address = {İstanbul İlim ve Kültür Vakfı - Kalenderhane Mah. Cüce Çeşmesi sok. No:6 Vefa Fatih}, publisher = {İstanbul İlim ve Kültür Vakfı}, year = {2020}, volume = {}, pages = {97 - 128}, doi = {}, title = {Uyguladıkları Prensipler Bakımından Nizari-İsmaililer ve FETÖ Benzeşmesi}, key = {cite}, author = {Dalkıran, Sayin} }
APA Dalkıran, S . (2020). Uyguladıkları Prensipler Bakımından Nizari-İsmaililer ve FETÖ Benzeşmesi . Katre Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi , (10) , 97-128 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/katre/issue/59174/787343
MLA Dalkıran, S . "Uyguladıkları Prensipler Bakımından Nizari-İsmaililer ve FETÖ Benzeşmesi" . Katre Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi (2020 ): 97-128 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/katre/issue/59174/787343>
Chicago Dalkıran, S . "Uyguladıkları Prensipler Bakımından Nizari-İsmaililer ve FETÖ Benzeşmesi". Katre Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi (2020 ): 97-128
RIS TY - JOUR T1 - Uyguladıkları Prensipler Bakımından Nizari-İsmaililer ve FETÖ Benzeşmesi AU - Sayin Dalkıran Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Katre Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 97 EP - 128 VL - IS - 10 SN - 2146-8117-2148-6220 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Katre Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi Uyguladıkları Prensipler Bakımından Nizari-İsmaililer ve FETÖ Benzeşmesi %A Sayin Dalkıran %T Uyguladıkları Prensipler Bakımından Nizari-İsmaililer ve FETÖ Benzeşmesi %D 2020 %J Katre Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi %P 2146-8117-2148-6220 %V %N 10 %R %U
ISNAD Dalkıran, Sayin . "Uyguladıkları Prensipler Bakımından Nizari-İsmaililer ve FETÖ Benzeşmesi". Katre Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi / 10 (Aralık 2020): 97-128 .
AMA Dalkıran S . Uyguladıkları Prensipler Bakımından Nizari-İsmaililer ve FETÖ Benzeşmesi. Katre. 2020; (10): 97-128.
Vancouver Dalkıran S . Uyguladıkları Prensipler Bakımından Nizari-İsmaililer ve FETÖ Benzeşmesi. Katre Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi. 2020; (10): 97-128.
IEEE S. Dalkıran , "Uyguladıkları Prensipler Bakımından Nizari-İsmaililer ve FETÖ Benzeşmesi", Katre Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi, sayı. 10, ss. 97-128, Ara. 2021