Kitap İncelemesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

KASIMCAN SADIKOV’UN “UYGUR YAZISI İLE YAZILAN ESKİ TÜRK VESİKALARI (UYG’UR YOZUVIDA BİTİLGAN ESKİ TURKİY VASIQALAR)”ADLI ESERİ HAKKINDA

Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 1, 143 - 149, 31.07.2022

Öz

Geçen yüzyılın başlarında Rus ve batı Avrupalı alimler tarafından Turfan bölgesinde yapılan araştırmalar neticesinde birçok maddi ve manevianıtlar, tarihi elyazması eserleri bulundu. Elyazmaları arasında Türk Budizm ve Mani dini cemaatleri tarafından yazılan resmi evraklar da vardı. Bu evrakların büyük bir kısmı Eski Uygurca yazılmıştır. Bu vesika belgeleri insanlar arasındaki ticari anlaşmalar, borç işlemleri, alım satım senetleri hakkında geniş bilgi vermektedir.Kasımcan Sadıkov tarafından hazırlanan Uygur Yazısı ile Yazılan Eski Türk Vesikaları (Uyg’ur Yozuvida Bitilgan Eski Turkiy Vasiqalar) adlı eserde Eski Türk vesikaların dili, metinlerin incelemesi, transkripsiyonu ve Özbek Türkçesine aktarımı verilmiştir. Eski Türk vesikaları dilbilimi, metinbilimi açısından öğrenilmiştir.

Kaynakça

  • SADIKOV, Kasımcan, Uygur Yazuvıda Bitilgen Eski Türki Vesikalar. Ankara: Akçağ Yayınları, 2021.
  • BOLTABAYEV. Saidbek, “Özbek Türkolog Kasımcan Sadıkov’un Çalışmaları Üzerine Bibliyografya Denemesi”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2013, S. 51, s. 35-62.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Dil ve Dil Bilim, Edebiyat
Bölüm Kitap Tanıtımı (Kitâbiyat)
Yazarlar

Avazhan UMAROV>
EGE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4652-0082
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Temmuz 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 1

Kaynak Göster

MLA Umarov, A. "KASIMCAN SADIKOV’UN “UYGUR YAZISI İLE YAZILAN ESKİ TÜRK VESİKALARI (UYG’UR YOZUVIDA BİTİLGAN ESKİ TURKİY VASIQALAR)”ADLI ESERİ HAKKINDA" . Karabük Türkoloji Dergisi 5 (2022 ): 143-149 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/katud/issue/72042/1161750>