Editoryal
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

KARABÜK TÜRKOLOJİ DERGİSİ (KATÜD)’NİN YAYIN İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI

Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 1, 150 - 153, 31.07.2022

Öz

1. KARABÜK TÜRKOLOJİ DERGİSİ, Karabük Üniversitesi Rektörlüğü nezdinde yılda iki sayı yayımlanan, bilimsel, uluslararası hakemli bir dergidir. 2. KARABÜK TÜRKOLOJİ DERGİSİ’nde Türk dili, edebiyatı ve kültürü ile ilgili, araştırmaya dayalı, alanına orijinal katkılar sağlayacak, daha önce bir yerde yayımlanmamış bilimsel yazılar yer alır. Yazıların hukukî sorumluluğu yazarlara aittir. Yazı telifi için ücret talep edilmeksizin KARABÜK TÜRKOLOJİ DERGİSİ’ne verilmiş kabul edilir. Yazıların yayınlanması için ücret alınmaz. 3. KARABÜK TÜRKOLOJİ DERGİSİ’nde yayımlanacak makalelerin bilimsel ve teknik bakımdan yayına uygun olup olmadığı Dergi Yayın Kurulu tarafından değerlendirilir. Uygun bulunan yazılar değerlendirilmek üzere sahasında uzman, farklı üniversitelerden iki hakeme ve gerektiğinde üçüncü hakeme gönderilir. En az iki hakemden “olur” alan makaleler KARABÜK TÜRKOLOJİ DERGİSİ’nde yayımlanabilir. 4. Yayın Kurulu veya Hakem Heyeti tarafından yayımlanması uygun görülmeyen yazılar yazarlarına iade edilmez. 5. KARABÜK TÜRKOLOJİ DERGİSİ’nde yayımlanan yazıların kanunî, bilimsel ve etik sorumluluğu yazarlarına aittir. 6. KARABÜK TÜRKOLOJİ DERGİSİ’nde yayımlanmış yazılardan kaynak gösterilerek -sınırlı oranda- alıntı yapılabilir. 7. KARABÜK TÜRKOLOJİ DERGİSİ’nin yayın dili Türkçedir. Ancak yayımlanan makalelerin %30’nu geçmemek şartıyla İngilizce, Arapça, Almanca, Fransızca, Rusça ve Farsça dillerinde de makale yayınlanabilir. Yabancı dilde gönderilen makaleler Türkçeleriyle birlikte gönderilmelidir.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Dil Bilim, Dil ve Dil Bilim, Edebi Teori ve Eleştiri
Bölüm Yayın İlkeleri
Yazarlar

İsmail TAŞ Bu kişi benim
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9309-6990
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Temmuz 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 1

Kaynak Göster

MLA Taş, İ. "KARABÜK TÜRKOLOJİ DERGİSİ (KATÜD)’NİN YAYIN İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI" . Karabük Türkoloji Dergisi 5 (2022 ): 150-153 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/katud/issue/72042/1161766>