Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

TÜRKİYE’DE KISA VE UZUN DÖNEM SEKTÖREL DİNAMİKLER

Yıl 2017, Cilt 8, Sayı 15, 81 - 99, 08.07.2017

Öz

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de, ekonominin üç temel sektörü olan sanayi, hizmet ve tarım sektörlerinin gerek birbirleriyle gerekse gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) ile olan kısa ve uzun dönem etkileşimlerini zaman serisi yöntemleriyle ortaya koymaktır. Çalışmada kullanılan veriler üçer aylık olup 1998:I-2015:IV dönemini kapsamaktadır. Değişkenler arasındaki uzun dönem dinamik ilişkileri araştırmak için Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif (ARDL) sınır testi yaklaşımı kullanılmıştır. Ardından, Toda-Yamamoto nedensellik testi ile söz konusu değişkenler arasındaki nedensel ilişkiler belirlenmiştir. ARDL sınır testi sonucunda,  tarım sektörü üretiminin bağımsız değişken olduğu modeller hariç tüm ikili değişkenler arasında uzun dönem ilişki tespit edilmiştir. Toda-Yamamoto nedensellik testi sonuçları, GSYİH ile sanayi üretimi arasında ve GSYİH ile hizmet üretimi arasında çift yönlü, hizmet sektörü üretiminden sanayi üretimine doğru olmak üzere tek yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğunu göstermiştir. 

Kaynakça

 • Arısoy, İ. (2013). Kaldor yasası çerçevesinde Türkiye’ de sanayi sektörü ve iktisadi büyüme ilişkisinin sınanması. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 8(1), 143-162.
 • Ateşoğlu, H. S. (1993). Manufacturing and economic growth in the United States. Applied Economics, 25(1), 67-69.
 • Bairam, E. (1987). The verdoorn law, returns to scale and ındustrial growth: a review of the literature. Australian Economic Papers, 26(48), 20-42.
 • Bairam, E. (1991). Economic growth and kaldor’s law: the case of turkey, 1925-78. Applied Economics, 23(8), 1277-1280.
 • Cornwall, J. (1976). Diffusion, convergence and Kaldor’s laws. The Economic Journal, 86(342), 307-314.
 • Cornwall, J. (1977). Modern capitalism: Its growth and transformation. London: Martin Robertson.
 • Çetin, M. (2009). Kaldor büyüme yasasının ampirik analizi: Türkiye ve AB ülkeleri örneği (1981-2007). Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F.Dergisi, C.XI, S I, 355-373.
 • Diaz Bautista, A. (2003). Mexico’s industrial engine of growth: Cointegration and causality. Momento Economico, 126, 34-41.
 • Dickey, D.A., & Fuller, W.A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427–431.
 • Dickey, D.A., & Fuller, W.A. (1981). Likelihood ratio statistics for autoregressive time series with a unit root. Econometrica, 49 (4), 1057-1072.
 • Dixon, R., & Thirlwall, A.P. (1975). A model of regional growth-rate differences on kaldorian lines. Oxford Economic Papers, 27(2), 201-214.
 • Drakopoulos, S.A., & Theodessiou, I. (1991). Kaldorian approach to greek economic growth. Applied Economics, 23(10), 1683-1689.
 • Engle, R.F., & Granger, C.W.J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251-276.
 • Gramlich, E. (1994). Infrastructure investment: A review essay. Journal of Economic Literature, 32(3), 1179-1196
 • Güçlü, M. (2013). Manufacturing and regional economic growth in Turkey: A spatial econometric view of Kaldor’s laws. European Planning Studies, 21(6), 854-866.
 • Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2-3), 231-254.
 • Johansen, S., & Juselius, K. (1990). Maximum likelihood estimation and ınference on cointegration with applications to the demand for money. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 52(2), 169-210.
 • Kaldor, N. (1966). Causes of the slow rate of growth of the United Kingdom. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Kaldor, N. (1968). Productivity and growth in manufacturing industry: A Reply. Economica, 35(140), 385-391.
 • Levine, R. (1997). Financial development and economic growth: Views and agenda. Journal of Economic Literature, 35(2), 688-726.
 • Libanio, G., & Moro, S. (2006). Manufacturing industry and economic growth in Latin America: A Kaldorian approach. Paper Presented at the Second Annual Conference for Development and Change.
 • Mercan, M., & Kızılkaya, O. (2014). Türkiye’de sanayi sektörü ekonomik büyüme ve verimlilik ilişkisinin kaldor yasaları çerçevesinde sınanması: Ekonometrik Bir Analiz. Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi, 36 (1), 137-160.
 • Millin, M., & Nichola, T. (2005). Explaining economic growth in South Africa: A Kaldorian approach. International Journal of Technology Management and Sustainable Development, 4(1), 47-62.
 • Munnell, A. (1992). Policy watch, infrastructure investment and economic growth. Journal of Economic Perspectives, 6(4), 189-198.
 • Necmi, S. (1999). Kaldor’s growth analysis revisited. Applied Economics, 31(5), 653-660.
 • Pesaran, M.H., & Shin, Y. (1999), An autoregressive distributed lag modelling approach to cointegration analysis. S. Strom (Ed.) Econometrics and economic theory in the 20th Century: the Ragnar Frisch centennial symposium. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Pesaran, M.H., Shin, Y., & Smith, R.J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326.
 • Pradhan, R.P., & Bagchi, T.P. (2013). Effect of transportation infrastructure on economic growth in India: The VECM approach. Research in Transportation Economics, 38, 139-148.
 • Stoneman, P. (1979). Kaldor’s law and British economic growth: 1800-1970. Applied Economics, 11(3), 309-319.
 • Toda, H.Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250.
 • Yamak, N. (2000). Cointegration, causality and Kaldor’s hypothesis: Evidence from Turkey, 1946-1995. G. Ü. İ.İ.B.F. Dergisi, 2(1), 75-80.
 • Yamak, R., & Sivri, U. (1997). Ekonomik büyüme ve Kaldor yasası: Türkiye örneği, 1979-1994. İktisat, İşletme ve Finans, 12(139), 9-21.
 • Yamak, R., Erdem, H.F., & Koçak, S. (2016). A re-examination of Kaldor’s engine of economic growth hypothesis for the Turkish economy. Acta Universitatis Danubius Œconomica, 12(4), 347-357.
 • Zivot, E., & Andrews, D.W.K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251-270.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Fatma KOLCU


Nebiye YAMAK

Yayımlanma Tarihi 8 Temmuz 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 8, Sayı 15

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { kauiibf579629, journal = {Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1309-4289}, eissn = {2149-9136}, address = {}, publisher = {Kafkas Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {8}, pages = {81 - 99}, doi = {}, title = {TÜRKİYE’DE KISA VE UZUN DÖNEM SEKTÖREL DİNAMİKLER}, key = {cite}, author = {Kolcu, Fatma and Yamak, Nebiye} }
APA Kolcu, F. & Yamak, N. (2017). TÜRKİYE’DE KISA VE UZUN DÖNEM SEKTÖREL DİNAMİKLER . Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 8 (15) , 81-99 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kauiibf/issue/37952/579629
MLA Kolcu, F. , Yamak, N. "TÜRKİYE’DE KISA VE UZUN DÖNEM SEKTÖREL DİNAMİKLER" . Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 (2017 ): 81-99 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kauiibf/issue/37952/579629>
Chicago Kolcu, F. , Yamak, N. "TÜRKİYE’DE KISA VE UZUN DÖNEM SEKTÖREL DİNAMİKLER". Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 (2017 ): 81-99
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE KISA VE UZUN DÖNEM SEKTÖREL DİNAMİKLER AU - Fatma Kolcu , Nebiye Yamak Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 81 EP - 99 VL - 8 IS - 15 SN - 1309-4289-2149-9136 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi TÜRKİYE’DE KISA VE UZUN DÖNEM SEKTÖREL DİNAMİKLER %A Fatma Kolcu , Nebiye Yamak %T TÜRKİYE’DE KISA VE UZUN DÖNEM SEKTÖREL DİNAMİKLER %D 2017 %J Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1309-4289-2149-9136 %V 8 %N 15 %R %U
ISNAD Kolcu, Fatma , Yamak, Nebiye . "TÜRKİYE’DE KISA VE UZUN DÖNEM SEKTÖREL DİNAMİKLER". Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 / 15 (Temmuz 2017): 81-99 .
AMA Kolcu F. , Yamak N. TÜRKİYE’DE KISA VE UZUN DÖNEM SEKTÖREL DİNAMİKLER. KAÜİİBFD. 2017; 8(15): 81-99.
Vancouver Kolcu F. , Yamak N. TÜRKİYE’DE KISA VE UZUN DÖNEM SEKTÖREL DİNAMİKLER. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2017; 8(15): 81-99.
IEEE F. Kolcu ve N. Yamak , "TÜRKİYE’DE KISA VE UZUN DÖNEM SEKTÖREL DİNAMİKLER", Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, c. 8, sayı. 15, ss. 81-99, Tem. 2017

Aralık 2022 sayısı için araştırma makalelerinin kabul ve değerlendirmeleri devam etmektedir.