Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ KARS’A YAPILAN KAMU HARCAMALARI

Yıl 2017, Cilt 8, Sayı 15, 129 - 149, 08.07.2017

Öz

Kırk yıl boyunca Rus işgalinde kalan ve Milli Mücadele yıllarında Ermeni mezalimine maruz kalan Kars ve çevresindeki ekonomik hayat kurtuluşu takiben canlanmaya başladı. Cumhuriyet hükümeti tüm ülkede olduğu gibi, Kars’ta da ekonomik hamlelere büyük önem verdi. Bir taraftan tarım ve hayvancılık sektöründe ciddi adımlar atılırken, diğer taraftan da sağlık ve eğitim alanında hamleler yapılmaya başlandı. II. Dünya Savaşı yıllarında yaşanan ekonomik sıkıntılar ve savaş sonrası dönemde yaşanan gelişmelerin ardından, 1946’da kurulan Demokrat Parti 1950-1960 yılları arasında on yıl boyunca tek başına iktidar olabilme başarısını gösterdi. DP döneminde ülke genelinde sağlıktan eğitime, diyanetten tarıma çok ciddi adımlar atıldı ve harcamalar yapıldı. Demokrat Parti’nin iktidarda olduğu 1950-1960 döneminde Kars’ta da bu alanda önemli gelişmeler yaşandı.

Kaynakça

 • Ak, B. (2002). Türkiye cumhuriyetinde sağlık işleri, Türkler, (17), 419-435.
 • Albayrak, M. (2002). DP hükümetlerinin politikaları, Türkler, (16), 855-877.
 • Arslan, Z, (2011). Demokrat parti döneminde trabzon (1950-1960), Yayınlanmış Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Aşgın, S. (2000). Cumhuriyet döneminde doğu anadolu’ya yapılan kamu harcamaları (1946-1960), Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi.
 • Cumhuriyetimizin 75. yılında Kars, (1999). Ankara: Kars Valiliği Yayınları.
 • BCA, 030.18.01.02.130.73.2.
 • BCA, 030.10.65.433.3.1.
 • BCA, 030.18.01.02.111.55.17.
 • BCA, 030.18.01.130.67.19.
 • Birlik Gazetesi, 1953.
 • Çarıkçı, E. (2002). Menderes döneminde ekonomik ve sosyal gelişmeler, Türkler, (17), 623-630.
 • Demokrat parti tüzük ve programı, (1949), Ankara: Doğuş Matbaası.
 • DİE, (1949). Milli eğitim ilköğretim istatistikleri 1947-48, İstanbul: Pulhan Matbaası.
 • DİE, Milli eğitim ilköğretim istatistikleri 1950-51, Ankara.
 • DİE, (1963). Milli eğitim ilköğretim istatistikleri 1953-60, Ankara.
 • DİE, (1953). 1953 istatistik yıllığı, Ankara.
 • DİE, (1954). Zirai bünye ve istihsal 1946-1953, Ankara.
 • DİE, (1955). 1946-1954 zirai bünye ve istihsal, Ankara.
 • DİGM, (1950). 1950 İstatistik yıllığı, Ankara.
 • DİGM, (1960). 1959 İstatistik yıllığı, Milli Eğitim İstatistiği, Ankara.
 • DİGM, (1947). Maarif istatistikleri meslek, teknik ve yüksek öğretim, 1944-1945, , Ankara: Pulhan Matbaası.
 • DİGM, (1951). Maarif istatistikleri meslek, teknik ve yüksek öğretim, 1950-1951, Ankara: Biricik Matbaası.
 • Ekinci Gazetesi, 1957.
 • Emiroğlu, A. & Koçyiğit, N. & Kesici, S., (2012). Demokrat parti yönetiminde ekonomik politikalar, Tarihin Peşinde-Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, (8), 73-92.
 • Kars Gazetesi, 1951.
 • Kocabaş, S. (2001). TC devleti tarihi 5, Menderes dönemi demokrat parti iktidarı ve 27 mayıs 1960 darbesine giden yol (1950-1960), İstanbul: Bayrak Matbaacılık ve Yayıncılık.
 • Koraltürk, M. (2002). 1923-1960 Türkiye ekonomisi, Türkler, (17), 581-597.
 • Oktar, S. & Varlı, A. (2010). Türkiye’de 1950-54 döneminde demokrat partinin tarım politikası, Marmara Üniversitesi, İİBF Dergisi, 28 (1), 01-22.
 • TBMM, Tutanak dergisi, (1951). Dönem 9, C:6, T:1, 30.03.1951.
 • Takım, A. (2012). Demokrat parti döneminde uygulanan ekonomi politikaları ve sonuçları, Ankara Üniversitesi, SBF Dergisi, 67(2), 157-187.
 • Tokatlıoğlu, İ & Öztürk, F. (2008). 1950-1980 yılları arasında Türkiye’de uygulanan para ve maliye politikalarının etkinliği, Ekonomik Yaklaşım Dergisi, 19 (66), 155-174.
 • Yavuz, M. & Tavukçu, A. Y. (2012). Doğukapı-Akyaka-Kars-Sarıkamış-Erzurum eski demiryolu hattı ve mimari yapılanması, Edebiyat Fakültesi Dergisi, (29), 293-312.

Yıl 2017, Cilt 8, Sayı 15, 129 - 149, 08.07.2017

Öz

Kaynakça

 • Ak, B. (2002). Türkiye cumhuriyetinde sağlık işleri, Türkler, (17), 419-435.
 • Albayrak, M. (2002). DP hükümetlerinin politikaları, Türkler, (16), 855-877.
 • Arslan, Z, (2011). Demokrat parti döneminde trabzon (1950-1960), Yayınlanmış Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Aşgın, S. (2000). Cumhuriyet döneminde doğu anadolu’ya yapılan kamu harcamaları (1946-1960), Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi.
 • Cumhuriyetimizin 75. yılında Kars, (1999). Ankara: Kars Valiliği Yayınları.
 • BCA, 030.18.01.02.130.73.2.
 • BCA, 030.10.65.433.3.1.
 • BCA, 030.18.01.02.111.55.17.
 • BCA, 030.18.01.130.67.19.
 • Birlik Gazetesi, 1953.
 • Çarıkçı, E. (2002). Menderes döneminde ekonomik ve sosyal gelişmeler, Türkler, (17), 623-630.
 • Demokrat parti tüzük ve programı, (1949), Ankara: Doğuş Matbaası.
 • DİE, (1949). Milli eğitim ilköğretim istatistikleri 1947-48, İstanbul: Pulhan Matbaası.
 • DİE, Milli eğitim ilköğretim istatistikleri 1950-51, Ankara.
 • DİE, (1963). Milli eğitim ilköğretim istatistikleri 1953-60, Ankara.
 • DİE, (1953). 1953 istatistik yıllığı, Ankara.
 • DİE, (1954). Zirai bünye ve istihsal 1946-1953, Ankara.
 • DİE, (1955). 1946-1954 zirai bünye ve istihsal, Ankara.
 • DİGM, (1950). 1950 İstatistik yıllığı, Ankara.
 • DİGM, (1960). 1959 İstatistik yıllığı, Milli Eğitim İstatistiği, Ankara.
 • DİGM, (1947). Maarif istatistikleri meslek, teknik ve yüksek öğretim, 1944-1945, , Ankara: Pulhan Matbaası.
 • DİGM, (1951). Maarif istatistikleri meslek, teknik ve yüksek öğretim, 1950-1951, Ankara: Biricik Matbaası.
 • Ekinci Gazetesi, 1957.
 • Emiroğlu, A. & Koçyiğit, N. & Kesici, S., (2012). Demokrat parti yönetiminde ekonomik politikalar, Tarihin Peşinde-Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, (8), 73-92.
 • Kars Gazetesi, 1951.
 • Kocabaş, S. (2001). TC devleti tarihi 5, Menderes dönemi demokrat parti iktidarı ve 27 mayıs 1960 darbesine giden yol (1950-1960), İstanbul: Bayrak Matbaacılık ve Yayıncılık.
 • Koraltürk, M. (2002). 1923-1960 Türkiye ekonomisi, Türkler, (17), 581-597.
 • Oktar, S. & Varlı, A. (2010). Türkiye’de 1950-54 döneminde demokrat partinin tarım politikası, Marmara Üniversitesi, İİBF Dergisi, 28 (1), 01-22.
 • TBMM, Tutanak dergisi, (1951). Dönem 9, C:6, T:1, 30.03.1951.
 • Takım, A. (2012). Demokrat parti döneminde uygulanan ekonomi politikaları ve sonuçları, Ankara Üniversitesi, SBF Dergisi, 67(2), 157-187.
 • Tokatlıoğlu, İ & Öztürk, F. (2008). 1950-1980 yılları arasında Türkiye’de uygulanan para ve maliye politikalarının etkinliği, Ekonomik Yaklaşım Dergisi, 19 (66), 155-174.
 • Yavuz, M. & Tavukçu, A. Y. (2012). Doğukapı-Akyaka-Kars-Sarıkamış-Erzurum eski demiryolu hattı ve mimari yapılanması, Edebiyat Fakültesi Dergisi, (29), 293-312.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

İlyas TOPÇU

Yayımlanma Tarihi 8 Temmuz 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 8, Sayı 15

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { kauiibf579639, journal = {Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1309-4289}, eissn = {2149-9136}, address = {}, publisher = {Kafkas Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {8}, pages = {129 - 149}, doi = {}, title = {DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ KARS’A YAPILAN KAMU HARCAMALARI}, key = {cite}, author = {Topçu, İlyas} }
APA Topçu, İ. (2017). DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ KARS’A YAPILAN KAMU HARCAMALARI . Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 8 (15) , 129-149 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kauiibf/issue/37952/579639
MLA Topçu, İ. "DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ KARS’A YAPILAN KAMU HARCAMALARI" . Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 (2017 ): 129-149 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kauiibf/issue/37952/579639>
Chicago Topçu, İ. "DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ KARS’A YAPILAN KAMU HARCAMALARI". Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 (2017 ): 129-149
RIS TY - JOUR T1 - DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ KARS’A YAPILAN KAMU HARCAMALARI AU - İlyas Topçu Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 129 EP - 149 VL - 8 IS - 15 SN - 1309-4289-2149-9136 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ KARS’A YAPILAN KAMU HARCAMALARI %A İlyas Topçu %T DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ KARS’A YAPILAN KAMU HARCAMALARI %D 2017 %J Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1309-4289-2149-9136 %V 8 %N 15 %R %U
ISNAD Topçu, İlyas . "DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ KARS’A YAPILAN KAMU HARCAMALARI". Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 / 15 (Temmuz 2017): 129-149 .
AMA Topçu İ. DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ KARS’A YAPILAN KAMU HARCAMALARI. KAÜİİBFD. 2017; 8(15): 129-149.
Vancouver Topçu İ. DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ KARS’A YAPILAN KAMU HARCAMALARI. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2017; 8(15): 129-149.
IEEE İ. Topçu , "DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ KARS’A YAPILAN KAMU HARCAMALARI", Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, c. 8, sayı. 15, ss. 129-149, Tem. 2017

Aralık 2022 sayısı için araştırma makalelerinin kabul ve değerlendirmeleri devam etmektedir.