Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ 13 ÜLKEDE POST-KEYNESYEN PARA ARZININ İÇSELLİĞİ HİPOTEZİNİN TEST EDİLMESİ

Yıl 2018, Cilt 9, Sayı 17, 1 - 20, 30.06.2018

Öz

Bu çalışmanın amacı Post Keynesyen paranın içselliği teorisinin 2001-2015 yıllarını kapsayan dönemde 13 Avrupa Birliği ülkesi için analiz edilmesidir. Bu amaç çerçevesinde birim kök testi, eşbütünleşme testleri, Panel ARDL ve ardından Granger nedensellik testleri yapılmıştır. Sonuç olarak çalışmanın genel sonuçları, 13 Avrupa Birliği ülkesi için Post-Keynesyen paranın içselliği yaklaşımını desteklemektedir. Bu bağlamda ampirik bulgular, bu ülkelerde halkın para talebini karşılamak için bankalar tarafından yaratılan kredilerin para arzı için temel teşkil ettiğini göstermektedir.

Kaynakça

  • Aktakaş, B. G., Akın, C. S., & Uçan, O. (2015). The Nature of Money in Post-Keynesian Institutionalists: Turkey Case. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(1), 277-287. Alkın, H. (2015). Yeni Uzlaşı Modeli'nin Eleştirisi, Post-Keynesyen Enflasyon Hedeflemesi Modelleri ve Post-Keynesyen Para Politikası Kuralları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Badarudin, Z. E., Ariff, M., & Khalid, A. M. (2013). Post-Keynesian money endogeneity evidence in G-7 economies. Journal of International Money and Finance, 33, 146-162. Bozoklu, Ş. (2013). Money, income, and causality: an examination for the Turkish economy. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 26(1), 171-182. Chick, V. (1983). Macroeconomics After Keynes: A Reconsideration of the General Theory, Oxford: Philip Allan. Cottrell, A. (1986). Endogeneity of Money and Money-Income Causality. Scottish Journal of Political Economy, 3(1), 1-27. Çifter, A., & Ozun, A. (2007). The monetary transmission mechanism in the new economy: Evidence from Turkey (1997-2006). South East European Journal of Economics and Business, 2(1), 15-24. Davidson, P. (1972). Money And Ihe Real World. New York: John Wiley & Sons (second edition 1978). Dow, S. (1993). Post Keynesian Monetary Theory. Money and the Economic Process. Cheltenham, UK: Edward Elgar, Chapter5. Dow, S. (1996). Horizontalism: A Critiqu. Cambridge Journal of Economics, 20, 497-508. Dow, A,S. ve S, C.Dow. (1989), “Endogenous Money Creation and Idle Balances”, L. Pheby (der.), New Directions in Post Keynesian Economics içinde, Aldershot: Elgar: 141-163. Eicher, A. (1987). The Macrodynamics of Advanced Market Economies. Armonk: ME. Sharp. Enders W. (2010). Applied Econometric Time Series. 3, John Wiley&Sons. Erataş, F., Nur, H. B., & Çınar, S. (2015). Para arzının Post Keynesyen yorumu: gelişmiş ülkeler örneği. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(15), 398-409. Güney, I. E., & Çepni, O. (2016). Endogeneity of Money Supply: Evidence From Turkey (No. 1619). Research and Monetary Policy Department, Central Bank of the Republic of Turkey. Haghighat, J. (2011). Endogenous and Exogenous Money: an empirical investigation from Iran. Journal of Accounting, 1(1). Howells, P. ve K.H. (1998), “The Endogenity of Money: Evidence from The G7”, Journal of Post Keynesian Economics, 45 (3), 329-340.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sayım IŞIK


Huriye ALKIN


Mehmet ULUĞ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 9, Sayı 17

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { kauiibf486620, journal = {Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1309-4289}, eissn = {2149-9136}, address = {}, publisher = {Kafkas Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {1 - 20}, doi = {}, title = {AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ 13 ÜLKEDE POST-KEYNESYEN PARA ARZININ İÇSELLİĞİ HİPOTEZİNİN TEST EDİLMESİ}, key = {cite}, author = {Işık, Sayım and Alkın, Huriye and Uluğ, Mehmet} }
APA Işık, S. , Alkın, H. & Uluğ, M. (2018). AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ 13 ÜLKEDE POST-KEYNESYEN PARA ARZININ İÇSELLİĞİ HİPOTEZİNİN TEST EDİLMESİ . Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 9 (17) , 1-20 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kauiibf/issue/38600/486620
MLA Işık, S. , Alkın, H. , Uluğ, M. "AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ 13 ÜLKEDE POST-KEYNESYEN PARA ARZININ İÇSELLİĞİ HİPOTEZİNİN TEST EDİLMESİ" . Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (2018 ): 1-20 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kauiibf/issue/38600/486620>
Chicago Işık, S. , Alkın, H. , Uluğ, M. "AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ 13 ÜLKEDE POST-KEYNESYEN PARA ARZININ İÇSELLİĞİ HİPOTEZİNİN TEST EDİLMESİ". Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (2018 ): 1-20
RIS TY - JOUR T1 - AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ 13 ÜLKEDE POST-KEYNESYEN PARA ARZININ İÇSELLİĞİ HİPOTEZİNİN TEST EDİLMESİ AU - Sayım Işık , Huriye Alkın , Mehmet Uluğ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 20 VL - 9 IS - 17 SN - 1309-4289-2149-9136 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ 13 ÜLKEDE POST-KEYNESYEN PARA ARZININ İÇSELLİĞİ HİPOTEZİNİN TEST EDİLMESİ %A Sayım Işık , Huriye Alkın , Mehmet Uluğ %T AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ 13 ÜLKEDE POST-KEYNESYEN PARA ARZININ İÇSELLİĞİ HİPOTEZİNİN TEST EDİLMESİ %D 2018 %J Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1309-4289-2149-9136 %V 9 %N 17 %R %U
ISNAD Işık, Sayım , Alkın, Huriye , Uluğ, Mehmet . "AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ 13 ÜLKEDE POST-KEYNESYEN PARA ARZININ İÇSELLİĞİ HİPOTEZİNİN TEST EDİLMESİ". Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 / 17 (Haziran 2018): 1-20 .
AMA Işık S. , Alkın H. , Uluğ M. AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ 13 ÜLKEDE POST-KEYNESYEN PARA ARZININ İÇSELLİĞİ HİPOTEZİNİN TEST EDİLMESİ. KAÜİİBFD. 2018; 9(17): 1-20.
Vancouver Işık S. , Alkın H. , Uluğ M. AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ 13 ÜLKEDE POST-KEYNESYEN PARA ARZININ İÇSELLİĞİ HİPOTEZİNİN TEST EDİLMESİ. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2018; 9(17): 1-20.
IEEE S. Işık , H. Alkın ve M. Uluğ , "AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ 13 ÜLKEDE POST-KEYNESYEN PARA ARZININ İÇSELLİĞİ HİPOTEZİNİN TEST EDİLMESİ", Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, c. 9, sayı. 17, ss. 1-20, Haz. 2018

Aralık 2022 sayısı için araştırma makalelerinin kabul ve değerlendirmeleri devam etmektedir.