Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

MESLEKİ BAĞLILIĞIN İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Yıl 2018, Cilt 9, Sayı 17, 53 - 71, 30.06.2018

Öz

Muhasebe mesleği önemli istihdam alanına sahiptir. Bu çalışmanın amacı muhasebe meslek mensuplarının mesleklerine bağlılık derecesinin iş tatmin düzeyine etkisinin belirlenmesidir. Bu kapsamda Karabük, Zonguldak ve Bartın illerinde çalışan toplam 573 muhasebe meslek mensubuna anket uygulanmıştır. Çalışmada öncelikle ölçeklerin geçerlilik ve güvenilirlik analizleri gerçekleştirilmiştir. Geçerlilik ve güvenilirlik analizlerinin ardından hipotezlerin sınanmasında çoklu regresyon analizinden faydalanılmıştır. Çalışma sonucunda mesleki bağlılığın içsel iş tatmini, dışsal iş tatmini ve genel iş tatmini üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı etkisinin bulunduğu belirlenmiştir. Ayrıca mesleki bağlılığın içsel iş tatmini üzerindeki etkisinin dışsal iş tatmini üzerindeki etkisinden daha güçlü olduğu tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Akın, A. (2007). Muhasebe meslek mensuplarında iş tatmini ile işten ayrılma eğilimi arasındaki ilişkinin incelenmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 34, 144-151.
 • Ay, M. & Avşaroğlu, S. (2010). Muhasebe çalışanlarının mesleki tükenmişlik, iş doyumu ve yaşam doyumlarının incelenmesi 1- Mesleki tükenmişlik düzeyleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 1170-1189.
 • Azırı, B. (2011). Job satisfaction: A literature review. Management Research and Practice, 3(4), 77-86.
 • Blau, G. J. (1985). The measurement and prediction of career commitment. Journal of Occupational Psychology, 58(4), 277-288.
 • Brown, T. A. (2006). Confirmatory factor analysis for applied research. New York: The Guilford Press.
 • Byrne, B. M. (2010). Structural equation modeling with AMOS: Basic concepts, applications and programming. 2nd Edition, New York: Routledge Taylor and Francis Group.
 • Çekmecelioğlu, H. G. (2005). Örgüt ikliminin iş tatmini ve işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi: bir araştırma. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 6(2), 23-39.
 • Çelik, M. (2011). A Theoretical approach to the job satisfaction. Polish Journal of Management Studies, 4, 7-15.
 • Çürük, T. & Tüm, K. (2011). Yeminli mali müşavirlerin mesleki sorumluluğuna ilişkin sorunların tespitine yönelik uygulamalı bir araştırma. Ç. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(3), 59-76.
 • Deran, A. & Beller, B. (2015). Muhasebe meslek mensuplarında tükenmişlik sendromu üzerine Giresun il merkezinde yapılan bir araştırma. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 45, 69-93.
 • Deran, A., Erduru, İ. & Keleş, D. (2016). Muhasebe meslek mensuplarının mesleki sorunları ve meslek odalarından beklentilerinin demografik özellikler ve faaliyet gösterilen ekonomik çevre açısından değerlendirilmesi: Ordu örneği. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 32, 74-99.
 • Dızman, Ş. & Güney, S. (2015). Muhasebe meslek mensuplarının sorunları kamuda karşılaşılan olumsuzluklar ve beklentiler (Erzincan ili uygulaması). Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 16, 97-110.
 • Goswami, S., Mathew, M. & Chadha, N. K. (2007). Differences in occupational commitment amongst scientists in Indian defence, academic, and commercial R&D organizations. VIKALPA, 32(4), 13-27.
 • Gökgöz, A. & Zeytin, M. (2012). Muhasebe meslek mensuplarının mesleki faaliyetlerinde karşılaştıkları sorunlar ve beklentileri: Bilecik ve Yalova illeri uygulaması. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(1), 477-493.
 • Gül, H. & Erol, M. (2016). Muhasebe meslek mensuplarında işe bağlılık ve çalışma ahlakının mesleki etik davranışına etkisi. Mali Çözüm Dergisi, Eylül-Ekim, 51-74.
 • Gündüz, M. & Özen, E. (2016). Muhasebe meslek mensuplarının sorunları ve mesleki memnuniyetlerinin analizi: Uşak ili örneği. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 70, 67-90.
 • Günlük, M., Özer, G. & Özcan, M. (2017). Meslek memnuniyeti ve bireysel iş performansı ilişkisinde mesleki bağlılığın ara değişken etkisi: Muhasebe meslek mensupları üzerinde bir çalışma. International Review of Economics and Management, 5(4), 1-22.
 • Gürel, E. B. (2016). Duygusal tükenmişlik, iş stresi ve iş bağlılığın iş-aile çatışması üzerindeki etkisi: Amprik bir araştırma. Sosyal Bilimler Dergisi, 48, 349-364.
 • Hacıhasanoğlu, T. & Karaca, N. (2014). Bağımsız çalışan muhasebe meslek mensuplarının ve muhasebe çalışanlarının tükenmişlik, iş tatmini ve stres düzeylerinin belirlenmesine yönelik bir alan araştırması. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(4), 153-170.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ozan BÜYÜKYILMAZ
0000-0001-5499-1485


Hakan VARGÜN
0000-0002-7781-0912


Hasan UYGURTÜRK Bu kişi benim
0000-0002-9252-0155

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 9, Sayı 17

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { kauiibf579046, journal = {Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1309-4289}, eissn = {2149-9136}, address = {}, publisher = {Kafkas Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {53 - 71}, doi = {}, title = {MESLEKİ BAĞLILIĞIN İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Büyükyılmaz, Ozan and Vargün, Hakan and Uygurtürk, Hasan} }
APA Büyükyılmaz, O. , Vargün, H. & Uygurtürk, H. (2018). MESLEKİ BAĞLILIĞIN İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 9 (17) , 53-71 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kauiibf/issue/38600/579046
MLA Büyükyılmaz, O. , Vargün, H. , Uygurtürk, H. "MESLEKİ BAĞLILIĞIN İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA" . Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (2018 ): 53-71 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kauiibf/issue/38600/579046>
Chicago Büyükyılmaz, O. , Vargün, H. , Uygurtürk, H. "MESLEKİ BAĞLILIĞIN İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (2018 ): 53-71
RIS TY - JOUR T1 - MESLEKİ BAĞLILIĞIN İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AU - Ozan Büyükyılmaz , Hakan Vargün , Hasan Uygurtürk Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 53 EP - 71 VL - 9 IS - 17 SN - 1309-4289-2149-9136 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi MESLEKİ BAĞLILIĞIN İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %A Ozan Büyükyılmaz , Hakan Vargün , Hasan Uygurtürk %T MESLEKİ BAĞLILIĞIN İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %D 2018 %J Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1309-4289-2149-9136 %V 9 %N 17 %R %U
ISNAD Büyükyılmaz, Ozan , Vargün, Hakan , Uygurtürk, Hasan . "MESLEKİ BAĞLILIĞIN İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 / 17 (Haziran 2018): 53-71 .
AMA Büyükyılmaz O. , Vargün H. , Uygurtürk H. MESLEKİ BAĞLILIĞIN İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2018; 9(17): 53-71.
Vancouver Büyükyılmaz O. , Vargün H. , Uygurtürk H. MESLEKİ BAĞLILIĞIN İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2018; 9(17): 53-71.
IEEE O. Büyükyılmaz , H. Vargün ve H. Uygurtürk , "MESLEKİ BAĞLILIĞIN İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, c. 9, sayı. 17, ss. 53-71, Haz. 2018

Haziran 2022 sayısı için araştırma makalelerinin kabul ve değerlendirmeleri devam etmektedir.