Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

LOGISTICS POTENTIALS OF ALIAĞA AND İZMIR PORTS, AND FUTURE OF THE REGION IN TERMS OF CONTAINER TRANSPORTATION

Yıl 2020, Cilt: 11 Sayı: 21, 159 - 181, 30.06.2020
https://doi.org/10.36543/kauiibfd.2020.008

Öz

Nowadays, as a result of increasing globalization, the importance of
marine transportation, which is the most widely used mode of transportation in
foreign trade, has increased considerably. With the shift of the production
from Western markets to the Eastern markets, new routes are being sought for
the transportation of the products from Eastern markets to the Western markets.
Because Turkey acts as a bridge between East and West, with the right strategic
steps, Turkey has the potential to become a logistics center in the future. In
this context, the objective of this study is to examine the Aliağa and İzmir
Ports, which are among the most important ports in Turkey, and the future logistics
potential of the region in terms of container transportation.

Kaynakça

 • Alpay, Y., & Alkin, E. (2017). Olaylarla Türkiye Ekonomisi, Yirminci Yüzyıl Türkiye Ekonomi Tarihi. İstanbul: Hümanist Kitap.
 • Bakkalcı, A. C., & Argın, N. (2013). Türk Dış Ticareti ve Ekonomi Politikaları Arasındaki Nedensellik İlişkileri. Yönetim Bilimleri Dergisi, 11(21), 49-73.
 • Clarksons Research. (2017). Maritime Report 2017. 13 Şubat 2019 tarihinde https://www.clarksons.com/ media/1137918/ckn_annual_report_2017.pdf adresinden erişildi.
 • Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü. (2015). Deniz Ticareti 2015 İstatistikleri, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı. 15 Şubat 2019 tarihinde http://www.ubak.gov.tr/BLSM_WIYS/DTGM/tr/Kitaplar/ 20161116_165220_64032_1_64480.pdf adresinden erişildi.
 • Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü. (2019). Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü Liman Yük İstatistikleri. 15 Şubat 2019 tarihinde https://atlantis.udhb.gov.tr/ istatistik/istatistik_yuk.aspx adresinden erişildi.
 • Elbirlik, G. (2008). Türk Lojistik Sektöründe Denizyolu Taşımacılığının Önemi ve Sorunları. Yayınlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Seyidoğlu, H. (1982). Türkiyeʼde Sanayileşme ve Dış Ticaret Politikası. İstanbul: Turhan Kitabevi.
 • Telatar, F. (2003). Türkiye’de Enflasyon, Enflasyon Belirsizliği ve Siyasi Belirsizlik Arasındaki Nedensellik İlişkileri. İktisat İşletme ve Finans, 18 (203), 42-51.
 • Terzi, N., & Bolukbas, O. (2016). Türkiye’de Lojistik Sektörü ve Lojistik Köyler. PressAcademia Procedia, 2 (1), 206-228.
 • Woodman, R. (2005). The History of the Ship: The Comprehensive Story of Seafaring from the Earliest Times to the Present Day. Londra: Anova Books.

ALİAĞA VE İZMİR LİMANLARININ LOJİSTİK POTANSİYELİ VE BÖLGENİN KONTEYNER TAŞIMALARI AÇISINDAN GELECEĞİ

Yıl 2020, Cilt: 11 Sayı: 21, 159 - 181, 30.06.2020
https://doi.org/10.36543/kauiibfd.2020.008

ÖzGünümüzde,
artan küreselleşmenin bir sonucu olarak, dış ticarette en yaygın kullanılan
taşımacılık modu olan denizyolu taşımacılığının önemi de son derece artmıştır. Üretimin
Batı pazarlarından, Doğu pazarlarına kaymasıyla birlikte, Doğu pazarlarında
üretilen ürünlerin, Batı pazarlarına ulaştırılması için yeni yollar arayışına
girilmiştir. Türkiye, Doğu ve Batı arasında bir köprü görevi gördüğünden, doğru
stratejik adımlarla, gelecekte bir lojistik üssü olma potansiyeline sahiptir. Dünya
konteyner ticaretinin giderek artması ile birlikte Türkiye de konteyner taşımacılığı
pazarından önemli miktarda pay almaya başlamış ve konteyner ticaretindeki
payını artırmak için çalışmalar ve yatırımlar yapmaya başlamıştır. Bu
doğrultuda, bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin en önemli limanlarından olan
Aliağa ve
İzmir Limanlarını ve bölgenin gelecekteki lojistik
potansiyelini özellikle konteyner taşımaları a
çısından
incelemektir.

Kaynakça

 • Alpay, Y., & Alkin, E. (2017). Olaylarla Türkiye Ekonomisi, Yirminci Yüzyıl Türkiye Ekonomi Tarihi. İstanbul: Hümanist Kitap.
 • Bakkalcı, A. C., & Argın, N. (2013). Türk Dış Ticareti ve Ekonomi Politikaları Arasındaki Nedensellik İlişkileri. Yönetim Bilimleri Dergisi, 11(21), 49-73.
 • Clarksons Research. (2017). Maritime Report 2017. 13 Şubat 2019 tarihinde https://www.clarksons.com/ media/1137918/ckn_annual_report_2017.pdf adresinden erişildi.
 • Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü. (2015). Deniz Ticareti 2015 İstatistikleri, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı. 15 Şubat 2019 tarihinde http://www.ubak.gov.tr/BLSM_WIYS/DTGM/tr/Kitaplar/ 20161116_165220_64032_1_64480.pdf adresinden erişildi.
 • Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü. (2019). Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü Liman Yük İstatistikleri. 15 Şubat 2019 tarihinde https://atlantis.udhb.gov.tr/ istatistik/istatistik_yuk.aspx adresinden erişildi.
 • Elbirlik, G. (2008). Türk Lojistik Sektöründe Denizyolu Taşımacılığının Önemi ve Sorunları. Yayınlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Seyidoğlu, H. (1982). Türkiyeʼde Sanayileşme ve Dış Ticaret Politikası. İstanbul: Turhan Kitabevi.
 • Telatar, F. (2003). Türkiye’de Enflasyon, Enflasyon Belirsizliği ve Siyasi Belirsizlik Arasındaki Nedensellik İlişkileri. İktisat İşletme ve Finans, 18 (203), 42-51.
 • Terzi, N., & Bolukbas, O. (2016). Türkiye’de Lojistik Sektörü ve Lojistik Köyler. PressAcademia Procedia, 2 (1), 206-228.
 • Woodman, R. (2005). The History of the Ship: The Comprehensive Story of Seafaring from the Earliest Times to the Present Day. Londra: Anova Books.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Özgür KABADURMUŞ
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ
0000-0002-1974-7134
Türkiye


Uğur Orhan KARAKÖPRÜ
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
0000-0001-8389-9303
Türkiye


Hazar DÖRDÜNCÜ
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
0000-0002-9481-2063
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 11 Sayı: 21

Kaynak Göster

APA Kabadurmuş, Ö. , Karaköprü, U. O. & Dördüncü, H. (2020). ALİAĞA VE İZMİR LİMANLARININ LOJİSTİK POTANSİYELİ VE BÖLGENİN KONTEYNER TAŞIMALARI AÇISINDAN GELECEĞİ . Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 11 (21) , 159-181 . DOI: 10.36543/kauiibfd.2020.008

KAÜİİBFD, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergi Yayıncılığı'nın kurumsal dergisidir.

2023 Aralık sayısı makale kabul ve değerlendirmeleri devam etmektedir.