Yıl 2020, Cilt 11 , Sayı 21, Sayfalar 159 - 181 2020-06-30

LOGISTICS POTENTIALS OF ALIAĞA AND İZMIR PORTS, AND FUTURE OF THE REGION IN TERMS OF CONTAINER TRANSPORTATION
ALİAĞA VE İZMİR LİMANLARININ LOJİSTİK POTANSİYELİ VE BÖLGENİN KONTEYNER TAŞIMALARI AÇISINDAN GELECEĞİ

Özgür KABADURMUŞ [1] , Uğur Orhan KARAKÖPRÜ [2] , Hazar DÖRDÜNCÜ [3]


Nowadays, as a result of increasing globalization, the importance of marine transportation, which is the most widely used mode of transportation in foreign trade, has increased considerably. With the shift of the production from Western markets to the Eastern markets, new routes are being sought for the transportation of the products from Eastern markets to the Western markets. Because Turkey acts as a bridge between East and West, with the right strategic steps, Turkey has the potential to become a logistics center in the future. In this context, the objective of this study is to examine the Aliağa and İzmir Ports, which are among the most important ports in Turkey, and the future logistics potential of the region in terms of container transportation.

Günümüzde, artan küreselleşmenin bir sonucu olarak, dış ticarette en yaygın kullanılan taşımacılık modu olan denizyolu taşımacılığının önemi de son derece artmıştır. Üretimin Batı pazarlarından, Doğu pazarlarına kaymasıyla birlikte, Doğu pazarlarında üretilen ürünlerin, Batı pazarlarına ulaştırılması için yeni yollar arayışına girilmiştir. Türkiye, Doğu ve Batı arasında bir köprü görevi gördüğünden, doğru stratejik adımlarla, gelecekte bir lojistik üssü olma potansiyeline sahiptir. Dünya konteyner ticaretinin giderek artması ile birlikte Türkiye de konteyner taşımacılığı pazarından önemli miktarda pay almaya başlamış ve konteyner ticaretindeki payını artırmak için çalışmalar ve yatırımlar yapmaya başlamıştır. Bu doğrultuda, bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin en önemli limanlarından olan Aliağa ve İzmir Limanlarını ve bölgenin gelecekteki lojistik potansiyelini özellikle konteyner taşımaları açısından incelemektir.

  • Alpay, Y., & Alkin, E. (2017). Olaylarla Türkiye Ekonomisi, Yirminci Yüzyıl Türkiye Ekonomi Tarihi. İstanbul: Hümanist Kitap.
  • Bakkalcı, A. C., & Argın, N. (2013). Türk Dış Ticareti ve Ekonomi Politikaları Arasındaki Nedensellik İlişkileri. Yönetim Bilimleri Dergisi, 11(21), 49-73.
  • Clarksons Research. (2017). Maritime Report 2017. 13 Şubat 2019 tarihinde https://www.clarksons.com/ media/1137918/ckn_annual_report_2017.pdf adresinden erişildi.
  • Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü. (2015). Deniz Ticareti 2015 İstatistikleri, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı. 15 Şubat 2019 tarihinde http://www.ubak.gov.tr/BLSM_WIYS/DTGM/tr/Kitaplar/ 20161116_165220_64032_1_64480.pdf adresinden erişildi.
  • Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü. (2019). Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü Liman Yük İstatistikleri. 15 Şubat 2019 tarihinde https://atlantis.udhb.gov.tr/ istatistik/istatistik_yuk.aspx adresinden erişildi.
  • Elbirlik, G. (2008). Türk Lojistik Sektöründe Denizyolu Taşımacılığının Önemi ve Sorunları. Yayınlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
  • Seyidoğlu, H. (1982). Türkiyeʼde Sanayileşme ve Dış Ticaret Politikası. İstanbul: Turhan Kitabevi.
  • Telatar, F. (2003). Türkiye’de Enflasyon, Enflasyon Belirsizliği ve Siyasi Belirsizlik Arasındaki Nedensellik İlişkileri. İktisat İşletme ve Finans, 18 (203), 42-51.
  • Terzi, N., & Bolukbas, O. (2016). Türkiye’de Lojistik Sektörü ve Lojistik Köyler. PressAcademia Procedia, 2 (1), 206-228.
  • Woodman, R. (2005). The History of the Ship: The Comprehensive Story of Seafaring from the Earliest Times to the Present Day. Londra: Anova Books.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1974-7134
Yazar: Özgür KABADURMUŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: YAŞAR ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8389-9303
Yazar: Uğur Orhan KARAKÖPRÜ
Kurum: NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9481-2063
Yazar: Hazar DÖRDÜNCÜ
Kurum: NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2020

Bibtex @araştırma makalesi { kauiibf559875, journal = {Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1309-4289}, eissn = {2149-9136}, address = {}, publisher = {Kafkas Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {11}, pages = {159 - 181}, doi = {10.36543/kauiibfd.2020.008}, title = {ALİAĞA VE İZMİR LİMANLARININ LOJİSTİK POTANSİYELİ VE BÖLGENİN KONTEYNER TAŞIMALARI AÇISINDAN GELECEĞİ}, key = {cite}, author = {Kabadurmuş, Özgür and Karaköprü, Uğur Orhan and Dördüncü, Hazar} }
APA Kabadurmuş, Ö , Karaköprü, U , Dördüncü, H . (2020). ALİAĞA VE İZMİR LİMANLARININ LOJİSTİK POTANSİYELİ VE BÖLGENİN KONTEYNER TAŞIMALARI AÇISINDAN GELECEĞİ . Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 11 (21) , 159-181 . DOI: 10.36543/kauiibfd.2020.008
MLA Kabadurmuş, Ö , Karaköprü, U , Dördüncü, H . "ALİAĞA VE İZMİR LİMANLARININ LOJİSTİK POTANSİYELİ VE BÖLGENİN KONTEYNER TAŞIMALARI AÇISINDAN GELECEĞİ" . Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11 (2020 ): 159-181 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kauiibf/issue/51661/559875>
Chicago Kabadurmuş, Ö , Karaköprü, U , Dördüncü, H . "ALİAĞA VE İZMİR LİMANLARININ LOJİSTİK POTANSİYELİ VE BÖLGENİN KONTEYNER TAŞIMALARI AÇISINDAN GELECEĞİ". Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11 (2020 ): 159-181
RIS TY - JOUR T1 - ALİAĞA VE İZMİR LİMANLARININ LOJİSTİK POTANSİYELİ VE BÖLGENİN KONTEYNER TAŞIMALARI AÇISINDAN GELECEĞİ AU - Özgür Kabadurmuş , Uğur Orhan Karaköprü , Hazar Dördüncü Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.36543/kauiibfd.2020.008 DO - 10.36543/kauiibfd.2020.008 T2 - Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 159 EP - 181 VL - 11 IS - 21 SN - 1309-4289-2149-9136 M3 - doi: 10.36543/kauiibfd.2020.008 UR - https://doi.org/10.36543/kauiibfd.2020.008 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ALİAĞA VE İZMİR LİMANLARININ LOJİSTİK POTANSİYELİ VE BÖLGENİN KONTEYNER TAŞIMALARI AÇISINDAN GELECEĞİ %A Özgür Kabadurmuş , Uğur Orhan Karaköprü , Hazar Dördüncü %T ALİAĞA VE İZMİR LİMANLARININ LOJİSTİK POTANSİYELİ VE BÖLGENİN KONTEYNER TAŞIMALARI AÇISINDAN GELECEĞİ %D 2020 %J Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1309-4289-2149-9136 %V 11 %N 21 %R doi: 10.36543/kauiibfd.2020.008 %U 10.36543/kauiibfd.2020.008
ISNAD Kabadurmuş, Özgür , Karaköprü, Uğur Orhan , Dördüncü, Hazar . "ALİAĞA VE İZMİR LİMANLARININ LOJİSTİK POTANSİYELİ VE BÖLGENİN KONTEYNER TAŞIMALARI AÇISINDAN GELECEĞİ". Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11 / 21 (Haziran 2020): 159-181 . https://doi.org/10.36543/kauiibfd.2020.008
AMA Kabadurmuş Ö , Karaköprü U , Dördüncü H . ALİAĞA VE İZMİR LİMANLARININ LOJİSTİK POTANSİYELİ VE BÖLGENİN KONTEYNER TAŞIMALARI AÇISINDAN GELECEĞİ. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2020; 11(21): 159-181.
Vancouver Kabadurmuş Ö , Karaköprü U , Dördüncü H . ALİAĞA VE İZMİR LİMANLARININ LOJİSTİK POTANSİYELİ VE BÖLGENİN KONTEYNER TAŞIMALARI AÇISINDAN GELECEĞİ. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2020; 11(21): 159-181.
IEEE Ö. Kabadurmuş , U. Karaköprü ve H. Dördüncü , "ALİAĞA VE İZMİR LİMANLARININ LOJİSTİK POTANSİYELİ VE BÖLGENİN KONTEYNER TAŞIMALARI AÇISINDAN GELECEĞİ", Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, c. 11, sayı. 21, ss. 159-181, Haz. 2020, doi:10.36543/kauiibfd.2020.008