Yıl 2020, Cilt 11 , Sayı 22, Sayfalar 937 - 952 2020-12-29

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN SİGORTA SİSTEMİNE YÖNELİK ALGI DÜZEYLERİ

Cahit AYDEMİR [1] , Abdülvahap BAYDAŞ [2] , İshak TURĞUT [3]


Bu çalışmanın amacı, Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin sigortacılık sistemine yönelik algı düzeylerinin tespit edilmesidir. Kolayda örneklem yöntemi ile Düzce Üniversitesindeki 397 öğrenciden veriler toplanmıştır. Çalışmada katılımcıların sigortacılık ile ilgili konularda ve sigorta işleyişi hakkında da bilgi sahibi olmadıkları anlaşılmıştır. Ancak hayatlarının ileri ki dönemini güvence altına almak için sigorta sistemine yatırım yapılması gerektiğini düşünenler çoğunluktadır. Sigorta bilgisi ve tecrübesi olmayan kişilerin sektörde çalışması sigortacılık sektörünün önemli bir sorunu olarak görülmektedir. Genel olarak değerlendirildiğinde sigorta yaptıran öğrencilerin ağırlıklı olarak fen bilimlerinde oldukları belirlenmiştir. Ayrıca, “Sigortacılık sistemleri hakkında yeterince bilgiye sahibim”, “Sigortacılık sistemine ilgi duyarım” “Sigorta ürünleri iyi birer yatırım aracıdır” ve “Hayatımın ileri ki dönemini güvence altına almak için sigorta sistemine yatırım yapmalıyım” ifadelerine en olumlu yaklaşan öğrencilerin İşletme-Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültelerinde öğrenim gördükleri tespit edilmiştir.
Sigorta Sektörü,, Algı Düzeyi, Düzce Üniversitesi
 • Altun, A. (2007) Sigortacılık Sektöründe Acentelerin Önemi, Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Bernstein, J., Chollet, D. ve Peterson, S. (2010). How does Insurance Coverage Improve Health Outcomes? (Issue Brief No. 1). Washington, DC: Mathematica Policy Research.
 • Cantiello, J., Fottler, M.D., Oetjen, D. ve Zhang, N.J. (2015). The Impact of Demographic and Perceptual Variables on a Young Adult’s Decision to be Covered by Private Health Insurance. BMC Health Services Research, 15, 195, ss. 1-15. Retrieved from http://doi.org.ezproxy.mnsu.edu/10.1186/s12913-015-0848-6.
 • Chaudhary, K. (2018) Service Quality Expectation and Perception in Life Insurance Services, Journal of Management Research and Analysis (JMRA), Vol: 05, No: 02, ss. 251-258.
 • Cox, J.B. ve Slepian, M. (2013). Half of US Adults Fail ‘Health Insurance 101’, Misidentify Common Financial Terms in Plans. Retrieved from American Institutes of CPAs website: http://www.aicpa.org/press/pressreleases/2013/pages/us-adultsfail-health-insurance-101-aicpa-survey.aspx.
 • Cüveycâtî, P.D. (2000). İslam’da Sigorta ve Faiz Hakkında Bir Risale. Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi C: IV, Sayı: 1-2, ss. 597-615.
 • Dien, P.H. (2009). Public Attitude and Opinion Towards the US Health Care System: A Focus on Age Group and Health Status Differences. Retrieved from https://www.westminstercollege.edu/pdf/mcnair/peterpercent20RESEARCH_PA PER-2010_5.5.pdf.
 • Duman, Ş. (1990). Türk Sigorta Sektöründe Boş Kapasiteler ve Ekonomik Kayıplar, Bilaraş, İstanbul.
 • Evren, G.N. (2007). Türkiye’de Sigortacılık Sektörünün Pazarlama Karması Açısından İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
 • Güvel, E.A. (2004). Sigortacılık. ANKARA: Seçkin Yayınevi.
 • Hacak, D.H. (2006). İslâm Hukukunda Sigorta ve Fıkıh Bilginlerinin Sigortaya yaklaşımının Genel Bir Değerlendirmesi. M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi. Cilt 30. ss. 21-50.
 • Hancı, M. (2007). Katılım Bankalarında Sigortacılık İşlemleri ve Uygulamaları, Konya.
 • Memiş, T. (1999). Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda Sigorta Aracıları. Reasürör Dergisi, Milli Reasürans T.A.Ş., 34, 7-8.
 • Özdoğru, H. (2017). Türkiye’de Sigortacılık Sektörünün Değerlendirilmesi. Bankacılık ve Finanasal Araştırmalar Dergisi (BAFAD), Cilt: 4, Sayı: 1, ss. 38-47.
 • Özger, Y. (2017). Sigorta ve Sigortacılık Terimi. Y. Özger içinde, Sultan 2. Abdülhamid Dönemi Sigorta Sektöründe Milli Yapılanma (17-22). İstabul: İdeal Kültür Yayıncılık.
 • Özyalçın, Z.C. (2017). Türk Sigorta Sektörünün Gelecek Perspektifi: Sorunsuz Çözüm Önerileri Üzerine Bir Araştırma. İstanbul.
 • Parsons, H.M. vd., (2014). Young and Uninsured: Insurance Patterns of Recently Diagnosed Adolescent and Young Adult Cancer Survivors in the AYA HOPE Study. Cancer, 120(15), 2352-2360. doi:10.1002/cncr.28685
 • Price, J.H., Khubchandani, J., Dake, J.A., Thompson, A., Schmalzried, H., Adeyanju, M. ve Esprit, L.G. (2010). College Students’ Perceptions and Experiences with Health Insurance. Journal of the National Medical Association, 102(12), ss. 1222-1230.
 • Sezal, L. (2017). Türkiye Sigortacılık Sektörünün Değerlendirilmesi ve Faizsiz Sigortacılık Sisteminin Uygulanabilirliği, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: 10 Sayı: 52, 1156-1167.
 • Siami, S. ve Gorji, M. (2011) Service Quality Management in the Insurance Industry on the Basis of Service Gap Research Findings show that rate of present Model, Aust. J. Basic & Appl. Sci., 5(11): ss. 797-802.
 • Skipper, Jr. ve Harold, D. (2001). Insurance in The General Agreement on Trade in Services, American Enterprise Institute for Public Policy Research.
 • Şener, Y.H. ve Behdioğlu, S. (2013). Türkiye Sigorta Pazarının Gelişimindeki Ana Unsurların Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi EYİ Özel Sayısı, ss. 523-534.
 • Taşkın, E. (2005). Türkiye Sigorta Pazarının Avrupa ve ABD Pazarları ile Karşılaştırılması. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, Cilt: 0, Sayı 49, 995-1020.
 • Turgut, H. (2009). Türk Sigorta Sektöründe Kişisel Risk Yönetimi, Marmara Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Yang, L. (2016). “Young Adults’ Attitudes and Perceptions on Health Insurance and their Health Insurance Literacy Levels”, All Theses, Dissertations, and Other Capstone Projects. Paper 617, Minoseta.
 • Zevnik, R., (2004). Complete Book of Insurance: Understand the Coverage You Really Need, Sphinx Publishing on Imprint of Sourcebooks.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9911-8281
Yazar: Cahit AYDEMİR
Kurum: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ, SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ, SOSYAL GÜVENLİK ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4471-3470
Yazar: Abdülvahap BAYDAŞ
Kurum: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3270-7321
Yazar: İshak TURĞUT (Sorumlu Yazar)
Kurum: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK (YL) (TEZLİ)
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Aralık 2020

Bibtex @araştırma makalesi { kauiibf770054, journal = {Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1309-4289}, eissn = {2149-9136}, address = {}, publisher = {Kafkas Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {11}, pages = {937 - 952}, doi = {10.36543/kauiibfd.2020.040}, title = {DÜZCE ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN SİGORTA SİSTEMİNE YÖNELİK ALGI DÜZEYLERİ}, key = {cite}, author = {Aydemir, Cahit and Baydaş, Abdülvahap and Turğut, İshak} }
APA Aydemir, C , Baydaş, A , Turğut, İ . (2020). DÜZCE ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN SİGORTA SİSTEMİNE YÖNELİK ALGI DÜZEYLERİ . Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 11 (22) , 937-952 . DOI: 10.36543/kauiibfd.2020.040
MLA Aydemir, C , Baydaş, A , Turğut, İ . "DÜZCE ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN SİGORTA SİSTEMİNE YÖNELİK ALGI DÜZEYLERİ" . Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11 (2020 ): 937-952 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kauiibf/issue/58936/770054>
Chicago Aydemir, C , Baydaş, A , Turğut, İ . "DÜZCE ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN SİGORTA SİSTEMİNE YÖNELİK ALGI DÜZEYLERİ". Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11 (2020 ): 937-952
RIS TY - JOUR T1 - DÜZCE ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN SİGORTA SİSTEMİNE YÖNELİK ALGI DÜZEYLERİ AU - Cahit Aydemir , Abdülvahap Baydaş , İshak Turğut Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.36543/kauiibfd.2020.040 DO - 10.36543/kauiibfd.2020.040 T2 - Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 937 EP - 952 VL - 11 IS - 22 SN - 1309-4289-2149-9136 M3 - doi: 10.36543/kauiibfd.2020.040 UR - https://doi.org/10.36543/kauiibfd.2020.040 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi DÜZCE ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN SİGORTA SİSTEMİNE YÖNELİK ALGI DÜZEYLERİ %A Cahit Aydemir , Abdülvahap Baydaş , İshak Turğut %T DÜZCE ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN SİGORTA SİSTEMİNE YÖNELİK ALGI DÜZEYLERİ %D 2020 %J Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1309-4289-2149-9136 %V 11 %N 22 %R doi: 10.36543/kauiibfd.2020.040 %U 10.36543/kauiibfd.2020.040
ISNAD Aydemir, Cahit , Baydaş, Abdülvahap , Turğut, İshak . "DÜZCE ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN SİGORTA SİSTEMİNE YÖNELİK ALGI DÜZEYLERİ". Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11 / 22 (Aralık 2020): 937-952 . https://doi.org/10.36543/kauiibfd.2020.040
AMA Aydemir C , Baydaş A , Turğut İ . DÜZCE ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN SİGORTA SİSTEMİNE YÖNELİK ALGI DÜZEYLERİ. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2020; 11(22): 937-952.
Vancouver Aydemir C , Baydaş A , Turğut İ . DÜZCE ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN SİGORTA SİSTEMİNE YÖNELİK ALGI DÜZEYLERİ. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2020; 11(22): 937-952.
IEEE C. Aydemir , A. Baydaş ve İ. Turğut , "DÜZCE ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN SİGORTA SİSTEMİNE YÖNELİK ALGI DÜZEYLERİ", Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, c. 11, sayı. 22, ss. 937-952, Ara. 2021, doi:10.36543/kauiibfd.2020.040