Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

The Profile Of Our Philosophy Departments And Our Faculty Members In Relation With Philosophy Science Field At A First Glance

Yıl 2021, Cilt 20, Sayı 2, 581 - 627, 15.09.2021
https://doi.org/10.20981/kaygi.954115

Öz

In this study, which has an empirical aspect, all philosophy departments in universities in Turkey and faculty members in the context of their relationship with the philosophy program and/or the philosophy science field are the subject. A number of numerical results have been reached by the method of evaluating the data on the “YÖK Akademik”, “YÖK Atlas” websites and the official websites of the universities in a certain time period. The aim of this is to reveal the relationship between the fields of education degrees received by faculty members who are currently in a philosophy program and/or have the philosophy science field at universities in Turkey, with philosophy. Within the access date of this study, there are still a total of 207 universities in our country, both state and foundation, according to the data under the heading "üniversitelerimiz" on the official website of YÖK. Among these 207 universities, there are philosophy departments in a total of 69 universities, including state and foundation universities. 62 of the philosophy departments are at state universities, while 56 of them admit students, 6 of them do not, and 7 philosophy departments are at foundation universities. According to the data of YÖK and the universities, there are a total of 452 faculty members in the "Professor", "Associate Professor" and "Assistant Professor" staff of 69 philosophy departments. As far as can be reached from the sources we mentioned, it has been determined how much the bachelor, master’s and doctorate degrees of these faculty members, in other words, their educational backgrounds are related to philosophy. When the fields of education in which the faculty members of the philosophy department have obtained their bachelor-master’s-doctorate degrees are ranked from the most to the least according to the number of people, philosophy is in the first place, theology is in the second place, philosophy group education is in the third place and sociology is in the fourth place. Since there are 69 philosophy departments and 452 tenured faculty members in philosophy departments, the average number of tenured faculty members per philosophy department is 6.5. The philosophy department with the highest number of tenured faculty members is Istanbul University with 19 people. On the other hand, the number of tenured faculty members in the philosophy science field in various programs or different departments of universities is 116. In order to give an idea, these 116 faculty members who are in the philosophy science field and have a tenure in a program/department other than philosophy were also evaluated. When we look at the non-philosophy departments where the faculty members in the philosophy science field are the most tenured and the number of faculty members in these departments, it is determined that the highest concentration is in the sociology departments with 34 people.

Kaynakça

 • 2021 Ocak Dönemi Başvuru Şartları (2021). Date accessed: 08.03.2021, (https://www.uak.gov.tr/Documents/docentlik/2021-ocak-donemi/basvuru-sartlari/TA_Tablo11_2021O_10032020.pdf).
 • 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu (2021). Date accessed: 08.03.2021, (https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2914.pdf).
 • Akademisyenler (2021). Date accessed: 12.02.2921, (https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/view/searchResultviewListAuthor.jsp).
 • Bilim Alanları ve Anahtar Kelimeler (2021). Date accessed: 08.03.2021, (https://www.uak.gov.tr/Documents/docentlik/2021-ocak-donemi/2021O_BilimAlanlariAnahtarKelimeler_10022021.pdf).
 • Felsefe Programı Bulunan Tüm Üniversiteler (2021). Date accessed: 12.02.2021, (https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans-bolum.php?b=10068).
 • Tekinsoy, M. A. ve Mısır, M. B. (2012). Öğretim Üyeliğine Atanma Sürecinin Başlangıcı, Ek Koşullar ve Jüri Raporları. AUHFD, 61, (1), 351-382.

İlk Bakışta Felsefe Bölümlerimizin ve Felsefe Bilim Alanıyla İlişkili Öğretim Üyelerimizin Profili

Yıl 2021, Cilt 20, Sayı 2, 581 - 627, 15.09.2021
https://doi.org/10.20981/kaygi.954115

Öz

Empirik bir yanı da olan bu çalışmada Türkiye’deki Üniversitelerdeki tüm felsefe bölümleri ile felsefe programı ve/veya felsefe bilim alanıyla ilişkisi bağlamındaki öğretim üyeleri ele alınmıştır. “YÖK Akademik”, “YÖK Atlas” internet siteleri ve Üniversitelerin kurumsal internet sitelerinde yer alan verilere belli bir zaman aralığında erişilerek değerlendirilmesi yöntemiyle bir takım sayısal sonuçlara ulaşılmıştır. Bununla amaçlanan Türkiye’deki üniversitelerde şu an bir felsefe programında ve/veya felsefe bilim alanında olan öğretim üyelerinin aldıkları eğitim derecelerindeki alanlarının felsefeyle olan ilişkisini açığa çıkarmaktır. Bu çalışmanın erişim tarihi içinde YÖK’ün kurumsal internet sitesindeki “üniversitelerimiz” başlığı altındaki verilerine göre devlet ve vakıf olmak üzere ülkemizde halen toplam 207 üniversite bulunmaktadır. Bu 207 üniversite içinde yine devlet ve vakıf olmak üzere toplam 69 üniversitede felsefe bölümü vardır. Felsefe bölümlerinin 62’si devlet üniversitelerinde olup bunların 56’sı öğrenci almaktayken 6’sı almamaktadır ve 7 felsefe bölümü de vakıf üniversitelerindedir. YÖK’ün ve Üniversitelerin verilerine göre 69 felsefe bölümünün “Profesör”, “Doçent” ve “Doktor Öğretim Üyesi” kadrosunda toplam 452 öğretim üyesi bulunmaktadır. Bahsettiğimiz kaynaklardan ulaşılabildiği kadarıyla bu öğretim üyelerinin lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerinin, yani eğitim geçmişlerinin ne kadar felsefeyle ilgili olduğu belirlenmiştir. Felsefe bölümü öğretim üyelerinin lisans-yüksek lisans-doktora derecelerini aldıkları eğitim alanları kişi sayısına göre en çok olandan en aza doğru sıralandığında ilk sırada felsefe, ikinci sırada ilahiyat, üçüncü sırada felsefe grubu eğitimi ve dördüncü sırada sosyoloji yer almaktadır. 69 felsefe bölümü ve 452 kadrolu felsefe bölümü öğretim üyesi olduğuna göre felsefe bölümü başına düşmesi gereken ortalama kadrolu öğretim üyesi sayısı 6,5 çıkmaktadır. En çok kadrolu öğretim üyesine sahip felsefe bölümü 19 kişiyle İstanbul Üniversitesi’dir. Öte yandan üniversitelerin felsefe programı dışındaki çeşitli programlarında veya farklı bölümlerinde bulunan felsefe bilim alanındaki öğretim üyesi sayısı toplam 116’dır. Bir fikir vermesi açısından felsefe bilim alanında olup felsefe dışındaki bir programda/bölümde kadrosu bulunan bu 116 öğretim üyesi de ayrıca değerlendirilmiştir. Felsefe alanındaki öğretim üyelerinin en fazla kadrolu bulundukları felsefe dışı bölümler ve buralardaki öğretim üyelerinin sayısına bakıldığında en fazla yığılmanın 34 kişiyle sosyoloji bölümlerinde olduğu belirlenmiştir.

Kaynakça

 • 2021 Ocak Dönemi Başvuru Şartları (2021). Date accessed: 08.03.2021, (https://www.uak.gov.tr/Documents/docentlik/2021-ocak-donemi/basvuru-sartlari/TA_Tablo11_2021O_10032020.pdf).
 • 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu (2021). Date accessed: 08.03.2021, (https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2914.pdf).
 • Akademisyenler (2021). Date accessed: 12.02.2921, (https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/view/searchResultviewListAuthor.jsp).
 • Bilim Alanları ve Anahtar Kelimeler (2021). Date accessed: 08.03.2021, (https://www.uak.gov.tr/Documents/docentlik/2021-ocak-donemi/2021O_BilimAlanlariAnahtarKelimeler_10022021.pdf).
 • Felsefe Programı Bulunan Tüm Üniversiteler (2021). Date accessed: 12.02.2021, (https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans-bolum.php?b=10068).
 • Tekinsoy, M. A. ve Mısır, M. B. (2012). Öğretim Üyeliğine Atanma Sürecinin Başlangıcı, Ek Koşullar ve Jüri Raporları. AUHFD, 61, (1), 351-382.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Felsefe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Caner ÇİÇEKDAĞI (Sorumlu Yazar)
Artvin Çoruh Üniversitesi
0000-0001-6138-363X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Eylül 2021
Başvuru Tarihi 18 Haziran 2021
Kabul Tarihi 12 Temmuz 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 20, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { kaygi954115, journal = {Kaygı. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi}, issn = {}, eissn = {2645-8950}, address = {}, publisher = {Bursa Uludağ Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {20}, pages = {581 - 627}, doi = {10.20981/kaygi.954115}, title = {İlk Bakışta Felsefe Bölümlerimizin ve Felsefe Bilim Alanıyla İlişkili Öğretim Üyelerimizin Profili}, key = {cite}, author = {Çiçekdağı, Caner} }
APA Çiçekdağı, C. (2021). İlk Bakışta Felsefe Bölümlerimizin ve Felsefe Bilim Alanıyla İlişkili Öğretim Üyelerimizin Profili . Kaygı. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi , 20 (2) , 581-627 . DOI: 10.20981/kaygi.954115
MLA Çiçekdağı, C. "İlk Bakışta Felsefe Bölümlerimizin ve Felsefe Bilim Alanıyla İlişkili Öğretim Üyelerimizin Profili" . Kaygı. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi 20 (2021 ): 581-627 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kaygi/issue/62840/954115>
Chicago Çiçekdağı, C. "İlk Bakışta Felsefe Bölümlerimizin ve Felsefe Bilim Alanıyla İlişkili Öğretim Üyelerimizin Profili". Kaygı. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi 20 (2021 ): 581-627
RIS TY - JOUR T1 - İlk Bakışta Felsefe Bölümlerimizin ve Felsefe Bilim Alanıyla İlişkili Öğretim Üyelerimizin Profili AU - Caner Çiçekdağı Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.20981/kaygi.954115 DO - 10.20981/kaygi.954115 T2 - Kaygı. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 581 EP - 627 VL - 20 IS - 2 SN - -2645-8950 M3 - doi: 10.20981/kaygi.954115 UR - https://doi.org/10.20981/kaygi.954115 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Kaygı. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi İlk Bakışta Felsefe Bölümlerimizin ve Felsefe Bilim Alanıyla İlişkili Öğretim Üyelerimizin Profili %A Caner Çiçekdağı %T İlk Bakışta Felsefe Bölümlerimizin ve Felsefe Bilim Alanıyla İlişkili Öğretim Üyelerimizin Profili %D 2021 %J Kaygı. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi %P -2645-8950 %V 20 %N 2 %R doi: 10.20981/kaygi.954115 %U 10.20981/kaygi.954115
ISNAD Çiçekdağı, Caner . "İlk Bakışta Felsefe Bölümlerimizin ve Felsefe Bilim Alanıyla İlişkili Öğretim Üyelerimizin Profili". Kaygı. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi 20 / 2 (Eylül 2021): 581-627 . https://doi.org/10.20981/kaygi.954115
AMA Çiçekdağı C. İlk Bakışta Felsefe Bölümlerimizin ve Felsefe Bilim Alanıyla İlişkili Öğretim Üyelerimizin Profili. Kaygı. 2021; 20(2): 581-627.
Vancouver Çiçekdağı C. İlk Bakışta Felsefe Bölümlerimizin ve Felsefe Bilim Alanıyla İlişkili Öğretim Üyelerimizin Profili. Kaygı. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi. 2021; 20(2): 581-627.
IEEE C. Çiçekdağı , "İlk Bakışta Felsefe Bölümlerimizin ve Felsefe Bilim Alanıyla İlişkili Öğretim Üyelerimizin Profili", Kaygı. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, c. 20, sayı. 2, ss. 581-627, Eyl. 2021, doi:10.20981/kaygi.954115

e-ISSN: 2645-8950