Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

THE ERSTWHILE LEAGUE OF THREE EMPERORS: THE RELATIONS AMONG RUSSIA, GERMANY AND AUSTRIA-HUNGARY DURING THE BOSNIAN CRISIS OF 1908-1909

Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 17, 31 - 38, 01.02.2013

Öz

The current study deals with the state of affairs in intergovernmental relations between Russia, Germany and Austria-Hungaryduring the Bosnian crisis (1908-1909). These countries, former members of League of the Three Emperors, faced at the beginning of the XX century the antagonistic contradictions, which didn’t leave Europe a chance to observe the creation of a new union of the erstwhile allies. After the crisis the governments began preparations for war. 

БЫВШИЙ СОЮЗ ТРЕХ ИМПЕРАТОРОВ: ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ, ГЕРМАНИЕЙ И АВСТРОВЕНГРИЕЙ В ПЕРИОД БОСНИЙСКОГО КРИЗИСА 1908-1909 ГГ.

Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 17, 31 - 38, 01.02.2013

Öz

Целью исследования данной статьи стали отношения в период Боснийского кризиса 1908-1909 гг. между бывшими странами -участницами Союза трех императоров, идею возрождения которого Германия лелеяла вплоть до 1914 г. Аннексия Боснии и Герцеговины, последовавшее за этим обострение противоречий между Австро-Венгрией и Россией вынудили Петербург и Берлин сделать окончательный выбор в пользу будущих союзников в Первой мировой войне. 

ESKİ ÜÇ İMPARATORLUK İTTİFAKI: 1908 -1909 YILLAR BOSNA KRİZİ DÖNEMİNDE RUSYA, ALMANYA VE AVUSTURYA-MACARİSTAN ARASINDAKİ MÜNASEBETLER

Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 17, 31 - 38, 01.02.2013

Öz

Bu makalede 1908-1909. yıllar Bosna krizi döneminde eski Üç İmparator İttifakına giren ülkeler arasındaki ilişkileri incelenmek amac edilmiştir. Almanya, bu Birliğin faliyetlerini canlandırmak fikrinden 1914 yılına kadar vaz geçmemiştir. Bosna-Hersek’in İlhakı ve onun sonunda Avusturya-Macaristan ile Rusya arasında yaşanan gerginlikten dolayı, Petersburg ve Berlin I. Cihan savaşı döneminde kendilerine müttefik olacak ülkelerin lehine seçim yapmak zorunda kalmışlardır. 

Ayrıntılar

Birincil Dil Rusça
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gulnaz SİBGATULLİNA Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Şubat 2013
Başvuru Tarihi 21 Temmuz 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 17

Kaynak Göster

APA Sibgatullina, G. (2013). БЫВШИЙ СОЮЗ ТРЕХ ИМПЕРАТОРОВ: ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ, ГЕРМАНИЕЙ И АВСТРОВЕНГРИЕЙ В ПЕРИОД БОСНИЙСКОГО КРИЗИСА 1908-1909 ГГ. . Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi , 1 (17) , 31-38 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kdeniz/issue/16858/175470