Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF THE HUMAN ACCORDING TO KAYGUSUZ ABDAL POETRY AND HIS MENAKIBNAME

Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 17, 58 - 68, 01.02.2013

Öz

Kaygusuz Abdal lived in late XIV. and early XV. century. It is estimated that he was born after 1341. He is son of Hüsameddin Mahmud, the lord of Alaiye Sanjak. His real name is Alaaddin, but he is known as Kaygusuz Abdal. After Yunus Emre, he is the most important representative of Turkish sufi literature. He produced about 15 works. As the first and the most prominent representative of the Bektashi literature, he presumably died in 1444. In this study, we will examine spiritual and moral education of Kaygusuz Abdal and the concept of human by analyzing his life and works. 

Kaynakça

 • GÜZEL, Abdurrahman; 1999, Kaygusuz Abdal Menâkıbnâme’si,, TTK Yay.,
 • Ank. 2010, Kaygusuz Abdal Divânı, MEB Yay. Ank.
 • FİLİZ, Lütfi; 2009, Noktanın Sonsuzluğu II. Kitap, Pan Yay. (8.b),
 • İst. 2010, Noktanın Sonsuzluğu IV. Kitap, Pan Yay. (7.b), İst.
 • İSLÂM ANS.; 2002, “Kaygusuz Abdal” mad., c.25, TDV Yay., Ank. KARADENİZ
 • (Black Sea-Черное Море) Yıl 5 Sayı 17 KUR’ÂN-I KERİM MEÂLİ; 2007, Diyanet İşleri Başkanlığı Yay.(14.b), Ank. TATCI, Mustafa; , İşitin Ey Yârenler, H Yay., İst.
 • TÜRK ANS: 1974, “Kaygusuz Abdal” mad., c.21, MEB Yay., Ank.
 • YILMAZ, H.Kâmil; 2000, Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarîkatlar, Ensar Neşriyat, İst.

ДУШЕВНОЕ ВОСПИТАНИЕ ЧЕЛОВЕКА В СТИХОТВОРЕНИЯХ И ЖИТИИ КАЙГУСУЗ АБДАЛА

Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 17, 58 - 68, 01.02.2013

Öz

Кайгусуз Абдал жил в конце XIV-го и в первой половине XV-го веков. Пологается, что он родился после 1341 года . Он сын дворянина Алаиейского санджака Хюсамеддин Махмуда. Его настоящее имя Алааддин Гайби, а известен по прозвищу „Кайгусуз Абдал“. 
 После Юнуса Эмре, самый значительный представитель мистической турецкой литературы. Он автор около 15 произведений. Первый и самый большой представитель дервишской литературы. Скончался примерно 1444 году. 
 В статье рассматривается жизнь, произведения Кайгусуз Абдала и на основе этого изучается душевное и моральное воспитание человека. 

Kaynakça

 • GÜZEL, Abdurrahman; 1999, Kaygusuz Abdal Menâkıbnâme’si,, TTK Yay.,
 • Ank. 2010, Kaygusuz Abdal Divânı, MEB Yay. Ank.
 • FİLİZ, Lütfi; 2009, Noktanın Sonsuzluğu II. Kitap, Pan Yay. (8.b),
 • İst. 2010, Noktanın Sonsuzluğu IV. Kitap, Pan Yay. (7.b), İst.
 • İSLÂM ANS.; 2002, “Kaygusuz Abdal” mad., c.25, TDV Yay., Ank. KARADENİZ
 • (Black Sea-Черное Море) Yıl 5 Sayı 17 KUR’ÂN-I KERİM MEÂLİ; 2007, Diyanet İşleri Başkanlığı Yay.(14.b), Ank. TATCI, Mustafa; , İşitin Ey Yârenler, H Yay., İst.
 • TÜRK ANS: 1974, “Kaygusuz Abdal” mad., c.21, MEB Yay., Ank.
 • YILMAZ, H.Kâmil; 2000, Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarîkatlar, Ensar Neşriyat, İst.

KAYGUSUZ ABDÂL’IN MENÂKIBNÂMESİNE VE ŞİİRLERİNE GÖRE İNSANIN MANEVÎ EĞİTİMİ

Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 17, 58 - 68, 01.02.2013

Öz

Kaygusuz Abdâl; XIV. yüzyıl sonu ile XV. yüzyılın birinci yarısında yaşamıştır. 1341’den sonra doğduğu tahmin edilmektedir. Alaiye Sancağı beyi Hüsâmeddin Mahmûd’un oğludur. Asıl adı Alaaddin Gaybî olup “Kaygusuz Abdâl” mahlasıyla şöhret bulmuştur. 
 Yunus Emre’den sonra, Tasavvufi Türk Edebiyatı’nın en önemli temsilcisidir. 15’e yakın eseri vardır. Bektaşî edebiyatının da ilk ve en büyük temsilcisidir. Tahminen 1444 yılında vefat etmiştir. 
 Bu çalışmada Kaygusuz Abdal’ın hayatı ve eserlerini inceleyerek onun ve dolayısıyla insanın ahlâkî ve manevî eğitimini ele alacağız. 

Kaynakça

 • GÜZEL, Abdurrahman; 1999, Kaygusuz Abdal Menâkıbnâme’si,, TTK Yay.,
 • Ank. 2010, Kaygusuz Abdal Divânı, MEB Yay. Ank.
 • FİLİZ, Lütfi; 2009, Noktanın Sonsuzluğu II. Kitap, Pan Yay. (8.b),
 • İst. 2010, Noktanın Sonsuzluğu IV. Kitap, Pan Yay. (7.b), İst.
 • İSLÂM ANS.; 2002, “Kaygusuz Abdal” mad., c.25, TDV Yay., Ank. KARADENİZ
 • (Black Sea-Черное Море) Yıl 5 Sayı 17 KUR’ÂN-I KERİM MEÂLİ; 2007, Diyanet İşleri Başkanlığı Yay.(14.b), Ank. TATCI, Mustafa; , İşitin Ey Yârenler, H Yay., İst.
 • TÜRK ANS: 1974, “Kaygusuz Abdal” mad., c.21, MEB Yay., Ank.
 • YILMAZ, H.Kâmil; 2000, Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarîkatlar, Ensar Neşriyat, İst.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Doç. Dr. Mustafa Sever Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Şubat 2013
Başvuru Tarihi 21 Temmuz 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 17

Kaynak Göster

APA Sever, D. D. M. (2013). KAYGUSUZ ABDÂL’IN MENÂKIBNÂMESİNE VE ŞİİRLERİNE GÖRE İNSANIN MANEVÎ EĞİTİMİ . Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi , 1 (17) , 58-68 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kdeniz/issue/16858/175473