Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

INTERACTION OF TOURISM AND LITERATURE

Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 17, 79 - 85, 01.02.2013

Öz

Interdisciplinary relations is becoming more apparent day by day. In addition to the tourism’s strong relations with the various disciplines, such as sociology and psychology, literature, there has been various branches that related with the literature, including history and geography. 
 In this study the interaction of tourism and literature has been examined and it has been tried to determine the effect of literature in the development of tourism and the effect of tourism in the development of literature. As a result, it has been found that in the formation of literary works, tourism makes a contribution and the literature contributes to the tourism to spread of certain people and areas. 
 

ПО ПОВОДУ ТУРИЗМА И ЛИТЕРАТУРЫ

Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 17, 79 - 85, 01.02.2013

Öz

Связь между разными дисциплинами становится всё больше очевидным. Менеджмент туризма имеет тесную связь с социологией и психологией. Наряду с этими дисциплинами у этой отрасли есть своеобразное отношение к истории и географии. 
 В статье рассматривается влияние туризма на развитие литературы и наоборот, изучены активности разных личностей для распространения и развития туризма, а так же их роль в создании туристической литературы. 

TURİZM VE EDEBİYAT ETKİLEŞİMİ ÜZERİNE

Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 17, 79 - 85, 01.02.2013

Öz

Disiplinler arası ilişkiler gün geçtikçe daha belirgin hale gelmektedir. Turizmin pazarlama, yönetim-organizasyon, sosyoloji ve psikoloji gibi birçok disiplinle güçlü ilişkisinin yanında edebiyatın da başta tarih ve coğrafya olmak üzere çeşitli disiplin dallarıyla bağlantılı olduğu alanlar bulunmaktadır. 
 Bu çalışmada edebiyat ile turizmin etkileşimi incelenmiş, edebiyatın gelişmesinde turizmin; turizmin gelişmesinde edebiyatın etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak turizmin edebî eserlerin oluşmasında ve edebiyatın turizm hareketini belirli kişi ve bölgelerde yayılmasına katkı sağladığı görülmüştür.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Dr. Hürriyet Çimen Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Şubat 2013
Başvuru Tarihi 21 Temmuz 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 17

Kaynak Göster

APA Çimen, D. H. (2013). TURİZM VE EDEBİYAT ETKİLEŞİMİ ÜZERİNE . Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi , 1 (17) , 79-85 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kdeniz/issue/16858/175475