Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

LEGEND ABOUT ELLEY IN THE COLLECTIONS AND RESEARCH PAPERS OF G.V. KSENOFONTOV

Yıl 2012, Sayı: 16, - , 01.12.2012

Öz

A considerable part of the scientific heritage of G.V. Ksenofontov, a well-known Siberian social anthropologist and  folklore specialist is devoted to the narratives about one of the legendary progenitors of the Yakuts – Elley. G.V. Ksenofontov, exploring the rich folklore and historical material about Elley, collected by him, drew attention to the presence in this cycle of legends of the genetic parallels with the myths and legends of the Turkic- speaking ethnic groups of medieval Asia, which is confirmed by the modern researchers. 

ЛЕГЕНДА OБ ЭЛЛЕЯ В CОБРАНИЯХ И ИССЛЕДОВАНИЯХ Г.В. КСЕНОФОНТОВА

Yıl 2012, Sayı: 16, - , 01.12.2012

Öz

В научном наследии Г.В. Ксенофонтова, известного сибирского  этнографа и фольклориста, значительное место занимают предания об одном из легендарных прародителей якутов — Эллэе. Г.В. Ксенофонтов, исследуя собранный им богатый фольклорно-исторический  материал  об  Эллэе,  обратил  серьезное  внимание  на наличие  в  этом  цикле  легенд  генетических  параллелей  с  мифами  и  легендами тюркоязычных этносов средневековой Азии, что подтверждается современными исследователями. 

G.V. KSENOFONTOV’UN KOLLEKSIYON VE İNCELEME YAZILARINDA ELLEY İLE İLGILI EFSANE

Yıl 2012, Sayı: 16, - , 01.12.2012

Öz

Sibirya’lı sosyal antropolog ve halkbilim uzmanı, G.V.Ksenofontov’un bilimsel mirasının önemli bir bölümü, Yakut’ların efsanevi atalarından birisi olan Elley hakkındaki anlatılara ayrılmıştır. Ksenofontov tarafından derlenen Elley hakkındaki zengin folklorik ve tarihi malzemelerin incelenmesi sonucunda, Ksenofontov orta Asya’nın Türkçe konuşan etnik gruplarının efsaneleri ve mitleri ile bu efsanelerin yapısında genetic benzerliklere dikkat çekmiş ve bu bulgular modern araştırmacılar tarafından da teyit edilmiştir. 

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Dr. Albına DYACHKOVA Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2012
Gönderilme Tarihi 21 Temmuz 2014
Yayımlandığı Sayı Yıl 2012 Sayı: 16

Kaynak Göster

APA
DYACHKOVA, D. A. (2012). G.V. KSENOFONTOV’UN KOLLEKSIYON VE İNCELEME YAZILARINDA ELLEY İLE İLGILI EFSANE. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 1(16).