Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

EXAMINING OF PROFESSIONAL IDENTITIES OF PRESERVICE ELEMENTARY EDUCATION TEACHERS

Yıl 2012, Sayı: 16, - , 01.12.2012

Öz

In   this   qualitative   study,   processes   of identity   development   and   the   main characteristics  of  this  identity  of  presrvice  teachers studying elementary  education program in Agri Ibrahim Cecen University were examined. Data gathered from the study group of five students in the final year of their education in the university  in the format of verbal and written narrative format and analysed with discourse analysis method. In the study, preservice teacher use use experiences, knowledge, expectations, attitude and beliefs while they developing their professional identity. The main identities found in students’  discourses  are  leader-example  teacher,  democrat  teacher,  idealist-dedicated teacher and profesinal teacher identity. 

Kaynakça

  • Betling O.N. O yazıke yakutov. Novosibirsk: Nauka, 1990. – 664s.
  • Radloff W. Die jakutische Sprache in ihrem Verhaltnisse zu den Türksprachen. Spb., 1908. -- 86 S.

МЕТОДЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Yıl 2012, Sayı: 16, - , 01.12.2012

Öz

В статье рассмотрены периоды развития и особенности профессиональных навыков  студентов окончательных  курсов  по  специальности  преподавателя начальных классов. Исследования были проведены на педагогическом факультете Агрийского государственного университета им. Ибрагима Чечен. Целевая группа состояла из пяти студентов. Исследования были произведены методом наблюдения над произношением устной и письменной речью этих студентов. По итогам исследования было установлено, что студенты в процессе развития своей личности пользовались своим опытом, своими принципами, знаниями, убеждениями, положением в обществе, институциональным опытом, ожиданиями своих семей. Выявилось, что студенты уже освоили навыки примерного лидера, идеалиста, профессионала и педагога демократа. 

Kaynakça

  • Betling O.N. O yazıke yakutov. Novosibirsk: Nauka, 1990. – 664s.
  • Radloff W. Die jakutische Sprache in ihrem Verhaltnisse zu den Türksprachen. Spb., 1908. -- 86 S.

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN PROFESYONEL KİMLİKLERİNİN SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ

Yıl 2012, Sayı: 16, - , 01.12.2012

Öz

Bu nitel çalışmada üniversite son sınıfta okuyan sınıf öğretmenliği programı öğrencilerinin profesyonel öğretmen kimliği geliştirme süreçleri ve bu kimliğin başlıca özellikleri incelenmiştir. Çalışma Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesinde yapılmıştır. Çalışma grubunu oluşturan beş öğrenciden alınan yazılı ve sözlü dilsel ürünler (anlatılar) söylem çözümlemesi yöntemiyle incelenmiştir. Araştırmada öğrencilerin kimlik geliştirme sürecinde tecrübelerinden, öğrendikleri bilgilerden, toplum, kurum ve ailenin beklentilerinden ve sahip oldukları tutum ve inançlarından faydalandıkları görülmüştür. Çalışmada öğrencilerin lider-örnek, idealist- adanmış, profesyonel ve demokrat öğretmen kimliklerini benimsedikleri görülmüştür. 

Kaynakça

  • Betling O.N. O yazıke yakutov. Novosibirsk: Nauka, 1990. – 664s.
  • Radloff W. Die jakutische Sprache in ihrem Verhaltnisse zu den Türksprachen. Spb., 1908. -- 86 S.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yrd.doç.dr. Tuncay DİLCİ Bu kişi benim


Yrd.doç.dr. Tahir GÜR Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2012
Gönderilme Tarihi 21 Temmuz 2014
Yayımlandığı Sayı Yıl 2012 Sayı: 16

Kaynak Göster

APA
DİLCİ, Y. T., & GÜR, Y. T. (2012). SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN PROFESYONEL KİMLİKLERİNİN SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 1(16).