Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

THE IMPORTANCE AND FUNCTION OF RAKI AND KOUMISS IN RELIGIOUS RITUALS FROM SHAMANISM TO ALEVISM

Yıl 2012, Sayı: 16, - , 01.12.2012

Öz

Beverages are also one of the main ritual at almost all belief systems from old ages to monotheist religions in today. The beverages, could been classified as ones have alcohol and ones have no alcohol, have lots of function same as shedding and helping to trans. Also in this study, we are going to try to analyse the function and importance of the koumiss, belongs to ones have alcohol, in the time from the old Turkish religion to Alevism.

Kaynakça

 • Ay, Yasemin Mumcu Turkish Studies / International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4 /1-II Winter 2009.
 • Campbell, Joseph, Kahramanın Sonsuz Yolculuğu, Çev.: Sabri Gürses, Kabalcı Yayınevi, İstanbul: 2000.
 • Kanık Orhan Veli, Bütün Şiirleri, Adam yayınları, İstanbul: 1998.
 • Korkmaz Ramazan ve Özcan Tarık, “Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri”, (Ed. Ramazan Korkmaz), Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı 1839-2000, Grafiker Yay., Ankara 2004.
 • Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri 2- Cumhuriyet Devri Türk Şiiri, Dergâh Yay., İstanbul 1984.
 • Özcan, Tarık. “Sultan Süleyman’dan Süleyman Efendi’ye İki Şiirin Metinler Arası İlişki Bağlamında Değerlendirilmesi”, Fırat Üni. Sos. Bil. Der., C. 14, 2, 129-134 (Temmuz 2004).
 • Öztürk Emiroğlu, Türkiye’de Edebiyat Toplulukları, Akçağ Yay., Ankara, 2003. Sazyek Hakan,
 • Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Garip Hareketi, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., Ankara 1999.
 • Tanpınar, Ahmet Hamdi, Edebiyat Üzerine Makaleler, Dergah Yayınları, İstanbul: 1992.
 • Veli, Orhan; Oktay Rifat; Melih Cevdet Anday, Garip, İstanbul Resimli Ay Matbaası, 1941.

ЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИЯ РАКИЯ И КУМЫСА В РЕЛИГИОЗНЫХ РИТУАЛАХ ОТ ШАМАНИЗМА НА ПУТИ К АЛЕВИЗМУ

Yıl 2012, Sayı: 16, - , 01.12.2012

Öz

От древних систем вероисповедания до сегодняшних религий напитки являются значительными средствами разных религиозных ритуалов. Алкогольные и неалкогольные напитки имеют такие разные функции в ритуалах как дар или способ перехода в положении транса и т.п. В статье рассмотрены значения и функции ракия и кумыса в религиозных ритуалах от Шаманизма в Алевизм. 

Kaynakça

 • Ay, Yasemin Mumcu Turkish Studies / International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4 /1-II Winter 2009.
 • Campbell, Joseph, Kahramanın Sonsuz Yolculuğu, Çev.: Sabri Gürses, Kabalcı Yayınevi, İstanbul: 2000.
 • Kanık Orhan Veli, Bütün Şiirleri, Adam yayınları, İstanbul: 1998.
 • Korkmaz Ramazan ve Özcan Tarık, “Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri”, (Ed. Ramazan Korkmaz), Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı 1839-2000, Grafiker Yay., Ankara 2004.
 • Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri 2- Cumhuriyet Devri Türk Şiiri, Dergâh Yay., İstanbul 1984.
 • Özcan, Tarık. “Sultan Süleyman’dan Süleyman Efendi’ye İki Şiirin Metinler Arası İlişki Bağlamında Değerlendirilmesi”, Fırat Üni. Sos. Bil. Der., C. 14, 2, 129-134 (Temmuz 2004).
 • Öztürk Emiroğlu, Türkiye’de Edebiyat Toplulukları, Akçağ Yay., Ankara, 2003. Sazyek Hakan,
 • Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Garip Hareketi, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., Ankara 1999.
 • Tanpınar, Ahmet Hamdi, Edebiyat Üzerine Makaleler, Dergah Yayınları, İstanbul: 1992.
 • Veli, Orhan; Oktay Rifat; Melih Cevdet Anday, Garip, İstanbul Resimli Ay Matbaası, 1941.

ŞAMANİZMDEN ALEVİLİĞE DİNİ RİTÜELLERDE RAKI İLE KIMIZIN İŞLEV VE ÖNEMİ

Yıl 2012, Sayı: 16, - , 01.12.2012

Öz

En eski inanç sistemlerinden günümüzdeki tek tanrılı ilahi dinlere kadar dini inançların hemen hepsinde önemli ritüel araçlarından birisi de içecekler olmuştur. Alkol içerip içermemesine göre ikiye ayırabileceğimiz içecekler; saçı olma, transa geçirmeye yardımcı olma gibi birçok işlev üstlenmiştir. Biz de bu çalışmamızda alkollü içecekler grubuna dâhil edebileceğimiz içeceklerden rakı ve kımızın, Eski Türk dininden Aleviliğe kadar geçen süreçte Türklerin dini ritüellerindeki işlevini ve önemini incelemeye çalışacağız. 

Kaynakça

 • Ay, Yasemin Mumcu Turkish Studies / International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4 /1-II Winter 2009.
 • Campbell, Joseph, Kahramanın Sonsuz Yolculuğu, Çev.: Sabri Gürses, Kabalcı Yayınevi, İstanbul: 2000.
 • Kanık Orhan Veli, Bütün Şiirleri, Adam yayınları, İstanbul: 1998.
 • Korkmaz Ramazan ve Özcan Tarık, “Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri”, (Ed. Ramazan Korkmaz), Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı 1839-2000, Grafiker Yay., Ankara 2004.
 • Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri 2- Cumhuriyet Devri Türk Şiiri, Dergâh Yay., İstanbul 1984.
 • Özcan, Tarık. “Sultan Süleyman’dan Süleyman Efendi’ye İki Şiirin Metinler Arası İlişki Bağlamında Değerlendirilmesi”, Fırat Üni. Sos. Bil. Der., C. 14, 2, 129-134 (Temmuz 2004).
 • Öztürk Emiroğlu, Türkiye’de Edebiyat Toplulukları, Akçağ Yay., Ankara, 2003. Sazyek Hakan,
 • Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Garip Hareketi, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., Ankara 1999.
 • Tanpınar, Ahmet Hamdi, Edebiyat Üzerine Makaleler, Dergah Yayınları, İstanbul: 1992.
 • Veli, Orhan; Oktay Rifat; Melih Cevdet Anday, Garip, İstanbul Resimli Ay Matbaası, 1941.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Turgay KABAK Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2012
Gönderilme Tarihi 21 Temmuz 2014
Yayımlandığı Sayı Yıl 2012 Sayı: 16

Kaynak Göster

APA
KABAK, T. (2012). ŞAMANİZMDEN ALEVİLİĞE DİNİ RİTÜELLERDE RAKI İLE KIMIZIN İŞLEV VE ÖNEMİ. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 1(16).