Yıl 2012, Cilt 1 , Sayı 15, Sayfalar 20 - 25 2012-09-01

СВЕДЕНИЯ ЛЕТОПИСЦА (XII В.) ГРУЗИНСКОГО ЦАРЯ ДАВИДА IV-ГО АГМАШЕНЕБЕЛИ О СЕЛДЖУКАХ
DATA OF HİSTORİAN OF KİNG DAVİT IV THE BUİLDER OF GEORGİA ABOUT SELJUKS
GÜRCİSTAN KRALI IV. DAVİT AĞMAŞENEBELİ’NİN TARİHÇİSİ (XII. YY.) TARAFINDAN SELÇUKLULAR HAKKINDA VERİLEN BİLGİLER

Prof. Dr. Roin KAVRELİŞVİLİ [1]


В статье рассмотрены отношения грузинского царя Давида IV-го Агмашенебели с Великим сельджукским государством и Иракскими сельджуками. Анонимный историк Давида IV-го был очевидцем описанных известии и в связи с этим даёт важные сведения о султанах, внешней и внутренней политики Грузии и селджукского государства. Ключевые Cловa: Давид IV-ый, селджукское государство, султан Меликшах, Севтекин, Кавказ
This articles deals with the relationship between Georgian King Davit IV and Great Seljuki State and İrak Seljuks. Unknown historian of the King Davit IV gives important information on internal and foreign affairs of Georgia and the Seljukids, and the Sultans depending on his personal observations. 
Makalede Gürcistan Kralı IV. Davit Ağmaşenebeli ile Büyük Selçuklu Devleti ile Irak Selçukluları arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Kral IV. Davit’in adı bilinmeyen müverrihi tarif ettiği haberlerin görgü sahibi olduğundan dolayı gerek Gürcistan’ın gerekse Selçuklu Devleti’nin iç ve dış siyaseti ile sultanlar hakkında dikkate değer bilgileri vermektedir.
  • CAVAKHİŞVİLİ İvane: (1983). Gürcü Milleti’nin Tarihi, c. II, Tiflis Devlet Üniversitesi Yay. Tiflis. (Gürcüce)
  • CAVAKHİŞVİLİ İvane: (1997). Gürcü Milleti’nin Tarihi, c. VIII, Tiflis Devlet Üniversitesi Yay., Tiflis. (Gürcüce).
  • Kartlis Tskhovreba (Kartli Tarihi), Gürcistan Bilimsel Milli Akademisi Yayınları, Tiflis, 2008. (Gürcüce).
  • MERÇİL Erdoğan: (2006). Müslüman Türk Devletleri Tarihi, Türk Tarihi Kurumu Yay., Ankara.
  • SEVİM Ali - Erdoğan Merçil: (1995). Selçuklu Devletleri Tarihi (Siyaset, Teşkilat ve Kültür), Türk Tarihi Kurumu Yay., Ankara.
  • ŞENGELİA Nodar: (2003). Küçük Asya Selçukluları ve Gürcistan (XI. Asrın Son Çeyreği – XIII. Asır), Tiflis Devlet Üniversitesi Yay., Tiflis.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Prof. Dr. Roin KAVRELİŞVİLİ

Tarihler

Başvuru Tarihi : 21 Temmuz 2014
Kabul Tarihi : 24 Şubat 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Eylül 2012

APA Kavrelişvili, P . (2012). GÜRCİSTAN KRALI IV. DAVİT AĞMAŞENEBELİ’NİN TARİHÇİSİ (XII. YY.) TARAFINDAN SELÇUKLULAR HAKKINDA VERİLEN BİLGİLER . Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi , 1 (15) , 20-25 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kdeniz/issue/16860/175500

Makalenin Yazarları
Prof. Dr. Roin KAVRELİŞVİLİ [1]