ALTAY TÜRKLERİNDE AVCI İNANÇLARI VE GELENEKLERİ

L. P. POTAPOV [1]


Altay Türklerinde yabani hayvan avı çok eskiden beri iktisadi faaliyette çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu durum, onların manevi-ruhani yaşamlarında yansımasını bulmuş, sonuçta yabani hayvan avı derin dinsel bir çevre ve kendine özgü bir avcı ritüeli oluşturmuştur. Yerlilerin bu faaliyetle olan ilişkisi, kendilerine çok yakın olan komşuları Rusların bu faaliyete karşı olan ilişkilerinden keskin şekilde farklılık göstermektedir. Bu faaliyetin dini yönü o kadar yaygındır ki, yerlilerin nazarında (tasavvurunda) o kutsal bir eylemdir.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: L. P. POTAPOV

Tarihler

Başvuru Tarihi : 21 Temmuz 2014
Kabul Tarihi : 1 Mart 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Eylül 2012

APA Potapov, L . (2012). ALTAY TÜRKLERİNDE AVCI İNANÇLARI VE GELENEKLERİ . Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi , 1 (15) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kdeniz/issue/16860/175510