Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

ERMENİ-TÜRK DİL İLİŞKİLERİ

Yıl 2011, Cilt , Sayı 10, 193 - 203, 01.06.2011

Öz

V. yüzyıldan itibaren tarihsel gelişim sürecini takip edebildiğimiz Ermeni dili XI. yüzyıldan itibaren Türk diliyle etkileşim içerisine girmiştir. Ermeniler her ne kadar kendi aralarında Ermeniceyi kullansalar da edebi dil, konuşma ve iletişim dili olarak Türk diline üstünlük vermişlerdir. Bilhassa Osmanlı İmparatorluğu’nun kurulmasından sonra da Türk dilini ikinci bir dil olarak kabul etmişlerdir. Dolayısıyla her iki dilde de bu etkileşim göze çarpmaktadır. Bu çalışmada Ermeni-Türk dil ilişkilerinin tarihsel süreç içerisinde gelişimi ve birbirlerine olan etkileri açıklanmaya çalışılacaktır. 

ТУРЕЦКО-АРМЯНСКАЯ ЯЗЫКОВАЯ ТИПОЛОГИЯ

Yıl 2011, Cilt , Sayı 10, 193 - 203, 01.06.2011

Öz

Армянский язык исторический процесс развития которого можем преследовать начиная V столетия выходил в отношение с турецким языком с XI столетия. Армяне, хотя говорили между собой на армянском, но дали преимущество турецкому языку как литературным языком, языком общения и коммуникации. В особенности, и в последствие создания Османской империи, армянами был принять турецкий язык в статусе второго языка. Таким образом, в обоих языках выражается такое восприятия. В этом исследований расскрываеться развитие турецко-армянских языковых отношении в историческом процессе и их взаимо влияние.

THE LANGUAGE RELATION BETWEEN ARMENIA AND TURKISH

Yıl 2011, Cilt , Sayı 10, 193 - 203, 01.06.2011

Öz

Armenian language that we could observe the process of historical development from V. century, have been in interaction with Turkish language beginning from XI. century. Although the Armenians used the Armenian language among themselves, they gave the priority to Turkish language as a literary, speech and communication language. Especially after the establishment of the Ottoman Empire, they accepted the Turkish language as a second language. Thus, this interaction, in both languages, is noticeable. In this study, the development of Armenian-Turkish language relations in the historical process and the effects of each other will be tried to explain.

-

Yıl 2011, Cilt , Sayı 10, 193 - 203, 01.06.2011

Öz

-

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Doç. Dr. Gaffar ÇAKMAKLI (MEHDİYEV) Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2011
Başvuru Tarihi 21 Temmuz 2014
Kabul Tarihi 18 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt , Sayı 10

Kaynak Göster

APA (mehdiyev), D. D. G. Ç. (2011). ERMENİ-TÜRK DİL İLİŞKİLERİ . Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi , (10) , 193-203 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kdeniz/issue/16865/175571