Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

РАБЫ-ЭМИРЫ У ТУРКОВ-СЕЛЬДЖУКОВ (III) «ЭМИНЕДДИН МИКАЭЛЬ»

Yıl 2009, Cilt , Sayı 4, 01.12.2009

Öz

Эминеддин Микаэль - один из тех эмиров у турков-сельджуков, который достиг данного титула, несмотря на свое рабское происхождение, - занимал важные государственные посты при правлении Султана Изеддина Кейкавуса (II), Кылычарслана (IV) и Гыяседдина Кейхусрева (III). Он участвовал в походах на туркменов и сыграл видную роль во время восстания Джимри. Эминеддин Микаэль недолго прожил после данного восстания. Таким образом, Эминеддин Микаэль большую часть своей жизни провел на важных государственных постах в смутное для его государства время. 

Kaynakça

 • Ahmet Eflâkî, Ariflerin Menkıbeleri, çev. Tahsin Yazıcı, I, 1953.
 • Aksarayî, Müsâmeretü ’l-Ahbâr, çev. M. Öztürk, Ankara 2000.
 • Ebülferec-Îbnülibrî, Tarihi Muhtasarüddüvel, çev. Ş. Yaltkaya, İstanbul 1941.
 • EbûT-Ferec, Abû'l-Farac Tarihi, II, çev. Ö. Rıza Doğrul, Ankara 1987. îbn-i Bibî, El-Evâmirüî-Alâiyefi’l-Umûri’l-Alâiye, II, haz. Mürsel Öztürk, 1996.
 • KAYMAZ Nejat, Pervâne Muînü ’d-dîn Süleyman, Ankara 1970.
 • KÖPRÜLÜ, F., “Türk ve Moğol Sülâlelerinde Hânedân Azasınm İdamında Kan Dökme Memnuîyeti”, Türk Hukuk Tarihi Dergisi, C. I, 1941-1942.
 • Müneccimbaşı, Anadolu Selçukîleri, haz. H. F. Turgal, Ankara 1935.
 • SÜMER, F., “Anadolu’da Moğollar”, Selçuklu Araştırmaları Dergisi, Sayı I, Ankara 1969.
 • UNAT, F. Reşit, Hicrî Tarihleri Milâdî Tarihe Çevirme Kılavuzu, Ankara 1994.
 • UZLUK F. N., Anadolu Selçukluları Tarihi III, Ankara 1952.
 • UZUNÇARŞILIİ. H., Osmanlı Devleti Teşkilâtına Medhal, Ankara 1988.
 • UZUNÇARŞILI İM., Anadolu Beylikleri, Ankara 1988.
 • YALTKAYA, Ş., Baypars Tarihi, II, Ankara 2000.

EMIRS HA VING BEEN SLA VES IN THE SELJUKS OF TURKEY (III) “EMÎNEDDÎN MIKAEL ”

Yıl 2009, Cilt , Sayı 4, 01.12.2009

Öz

Emîneddîn Mikael who is one of the commands from slavery at Seljuks of Rum had served important superior government duties at periods of Sultân ‘Izzu’d-Dîn Kay-Kâ’us (II.), Kilicarslan (IV.) and Ghiyâthu’d-Dîn Kay-Khusraw (III.). He joined to expeditions on Uc Turkomanns. In addition, he had an important role in rebellion of Cimri. He died at a short time then this rebellion. According to this, Emîneddîn Mikael had lived important period his life with state duty. 

Kaynakça

 • Ahmet Eflâkî, Ariflerin Menkıbeleri, çev. Tahsin Yazıcı, I, 1953.
 • Aksarayî, Müsâmeretü ’l-Ahbâr, çev. M. Öztürk, Ankara 2000.
 • Ebülferec-Îbnülibrî, Tarihi Muhtasarüddüvel, çev. Ş. Yaltkaya, İstanbul 1941.
 • EbûT-Ferec, Abû'l-Farac Tarihi, II, çev. Ö. Rıza Doğrul, Ankara 1987. îbn-i Bibî, El-Evâmirüî-Alâiyefi’l-Umûri’l-Alâiye, II, haz. Mürsel Öztürk, 1996.
 • KAYMAZ Nejat, Pervâne Muînü ’d-dîn Süleyman, Ankara 1970.
 • KÖPRÜLÜ, F., “Türk ve Moğol Sülâlelerinde Hânedân Azasınm İdamında Kan Dökme Memnuîyeti”, Türk Hukuk Tarihi Dergisi, C. I, 1941-1942.
 • Müneccimbaşı, Anadolu Selçukîleri, haz. H. F. Turgal, Ankara 1935.
 • SÜMER, F., “Anadolu’da Moğollar”, Selçuklu Araştırmaları Dergisi, Sayı I, Ankara 1969.
 • UNAT, F. Reşit, Hicrî Tarihleri Milâdî Tarihe Çevirme Kılavuzu, Ankara 1994.
 • UZLUK F. N., Anadolu Selçukluları Tarihi III, Ankara 1952.
 • UZUNÇARŞILIİ. H., Osmanlı Devleti Teşkilâtına Medhal, Ankara 1988.
 • UZUNÇARŞILI İM., Anadolu Beylikleri, Ankara 1988.
 • YALTKAYA, Ş., Baypars Tarihi, II, Ankara 2000.

TÜRKİYE SELÇUKLULARI’NDA KÖLE EMÎRLER (III) EMÎNEDDÎN MİKAEL

Yıl 2009, Cilt , Sayı 4, 01.12.2009

Öz

Türkiye Selçuklularında kölelikten yetişen emirlerden biri olan Emîneddîn Mikael, Sultân İzzeddîn Keykâvus (II.), Kılıçarslan (IV.) ve Gıyâseddîn Keyhüsrev (III.) devirlerinde önemli üst düzey devlet görevlerinde bulunmuştur. Uç Türkmenleri üzerine seferlere katılmış, ayrıca Cimri isyanında önemli bir rol oynamıştır. Bu isyandan kısa bir süre sonra da öldüğü anlaşılıyor. Buna göre Emîneddîn Mikael, devletin en felaketli günlerinde ömrünün büyük bir kısmını devlet hizmetinde geçirmiştir. 

Kaynakça

 • Ahmet Eflâkî, Ariflerin Menkıbeleri, çev. Tahsin Yazıcı, I, 1953.
 • Aksarayî, Müsâmeretü ’l-Ahbâr, çev. M. Öztürk, Ankara 2000.
 • Ebülferec-Îbnülibrî, Tarihi Muhtasarüddüvel, çev. Ş. Yaltkaya, İstanbul 1941.
 • EbûT-Ferec, Abû'l-Farac Tarihi, II, çev. Ö. Rıza Doğrul, Ankara 1987. îbn-i Bibî, El-Evâmirüî-Alâiyefi’l-Umûri’l-Alâiye, II, haz. Mürsel Öztürk, 1996.
 • KAYMAZ Nejat, Pervâne Muînü ’d-dîn Süleyman, Ankara 1970.
 • KÖPRÜLÜ, F., “Türk ve Moğol Sülâlelerinde Hânedân Azasınm İdamında Kan Dökme Memnuîyeti”, Türk Hukuk Tarihi Dergisi, C. I, 1941-1942.
 • Müneccimbaşı, Anadolu Selçukîleri, haz. H. F. Turgal, Ankara 1935.
 • SÜMER, F., “Anadolu’da Moğollar”, Selçuklu Araştırmaları Dergisi, Sayı I, Ankara 1969.
 • UNAT, F. Reşit, Hicrî Tarihleri Milâdî Tarihe Çevirme Kılavuzu, Ankara 1994.
 • UZLUK F. N., Anadolu Selçukluları Tarihi III, Ankara 1952.
 • UZUNÇARŞILIİ. H., Osmanlı Devleti Teşkilâtına Medhal, Ankara 1988.
 • UZUNÇARŞILI İM., Anadolu Beylikleri, Ankara 1988.
 • YALTKAYA, Ş., Baypars Tarihi, II, Ankara 2000.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Doç. Dr. Ergin AYAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2009
Başvuru Tarihi 21 Temmuz 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2009, Cilt , Sayı 4

Kaynak Göster

APA Ayan, D. D. E. (2009). TÜRKİYE SELÇUKLULARI’NDA KÖLE EMÎRLER (III) EMÎNEDDÎN MİKAEL . Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi , (4) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kdeniz/issue/16871/175617