Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

OBSERVATIONS OF HUNGARIAN ETHNOGRAPHER ISTVÂN GYÖRFFY ON TURKEY

Yıl 2009, Cilt , Sayı 4, 01.12.2009

Öz

Hungarian ethnographer Istvân Györffy examined the Northern Marmara region of Anatolia as a member of a Hungarian research team; after this expedition, he published his observations about Turkish culture in two Hungarian journals, Falu and Levente, in 1921 and 1929. The present study aims to evaluate his observations, which are very important in terms of understanding a foreigner’s perceptions of Turkish culture, within the context of Turkish-Hungarian relations of that time. 

Kaynakça

 • BARTHA Julia; “Keletkutatö Györffy Istvân", Györffy Istvân İrâsai a Balkânrol es Törökorszâgrol, Terebess Kiado, Budapest, 2001, s.5-10.
 • ÇOLAK Melek; "Macar Etnograf Istvân Györffy ve Kuzey Marmara Bölgesi İnceleme Gezisi (1918)", Belleten, LXXII, (265), Aralık 2008, s.943-954.
 • ................... ; "Türk-Macar İlişkileri ve Macaristan’ın Türk İnkılabına Bakışı (1919-1938)", Beşinci Uluslararası Atatürk Kongresi 8-12 Aralık 2003, Ankara, Bildiriler, cilt:II, Ankara 2005, s. 1253-1266.
 • Doğu Avrupa’da Türklük, Hazırlayan.Yusuf Gedikli, Selenge Yayınları, İstanbul, 2006.
 • GYÖRFFY Istvân; "A Lenârd-fele Kis-âzsiai Expedicio", Györffy Istvân İrâsai a Balkânrol es Törökorszâgrol, Terebess Kiado, Budapest, 2001, s.51-55. —
 • .............-; "A Török Falu", Györffy Istvân İrâsai a Balkânrol es Törökorszâgrol, Terebess Kiado, Budapest, 2001, s.67-82.
 • ...................; "Törökorszâgröl", Györffy Istvân İrâsai a Balkânrol es Törökorszâgrol, Terebess Kiado, Budapest, 2001, s.57-60.
 • ..........—...... ; "A Török Nep es Eletmödja", Györffy Istvân İrâsai a Balkânrol es Törökorszâgrol, Terebess Kiado, Budapest, 2001, s.61-64. —
 • .............-; "A Török Nep Jövöje", Györffy Istvân İrâsai a Balkânrol es Törökorszâgrol, Terebess Kiado, Budapest, 2001, s.89-92.
 • ...................; "A Török Nepmûveszet", Györffy Istvân İrâsai a Balkânrol es Törökorszâgrol, Terebess Kiado, Budapest, 2001, s.83-88.

ВЕНГЕРСКИЙ ЭТНОГРАФ ИШТВАН ГЬЁРФФИ О ТУРЦИИ

Yıl 2009, Cilt , Sayı 4, 01.12.2009

Öz

Венгерский этнограф Иштван Гьёрффи в 1918 году вместе с группой венгерских учёных предпринял путешествие в Анатолию с целью исследования северной части региона Мармара. Заметки, сделанные в ходе данного путешествия, при возвращении на родину Иштван Гьёрффи напечатал на страницах журналов «Фалу» и «Левенте» в 1921 и 1929 годах. В данной статье исследования Иштвана Гьёрффи, имеющие важное значение с точки зрения освещения турецкой культуры иностранным этнографом, были рассмотрены в рамках турецко-венгерских взаимоотношений. 

Kaynakça

 • BARTHA Julia; “Keletkutatö Györffy Istvân", Györffy Istvân İrâsai a Balkânrol es Törökorszâgrol, Terebess Kiado, Budapest, 2001, s.5-10.
 • ÇOLAK Melek; "Macar Etnograf Istvân Györffy ve Kuzey Marmara Bölgesi İnceleme Gezisi (1918)", Belleten, LXXII, (265), Aralık 2008, s.943-954.
 • ................... ; "Türk-Macar İlişkileri ve Macaristan’ın Türk İnkılabına Bakışı (1919-1938)", Beşinci Uluslararası Atatürk Kongresi 8-12 Aralık 2003, Ankara, Bildiriler, cilt:II, Ankara 2005, s. 1253-1266.
 • Doğu Avrupa’da Türklük, Hazırlayan.Yusuf Gedikli, Selenge Yayınları, İstanbul, 2006.
 • GYÖRFFY Istvân; "A Lenârd-fele Kis-âzsiai Expedicio", Györffy Istvân İrâsai a Balkânrol es Törökorszâgrol, Terebess Kiado, Budapest, 2001, s.51-55. —
 • .............-; "A Török Falu", Györffy Istvân İrâsai a Balkânrol es Törökorszâgrol, Terebess Kiado, Budapest, 2001, s.67-82.
 • ...................; "Törökorszâgröl", Györffy Istvân İrâsai a Balkânrol es Törökorszâgrol, Terebess Kiado, Budapest, 2001, s.57-60.
 • ..........—...... ; "A Török Nep es Eletmödja", Györffy Istvân İrâsai a Balkânrol es Törökorszâgrol, Terebess Kiado, Budapest, 2001, s.61-64. —
 • .............-; "A Török Nep Jövöje", Györffy Istvân İrâsai a Balkânrol es Törökorszâgrol, Terebess Kiado, Budapest, 2001, s.89-92.
 • ...................; "A Török Nepmûveszet", Györffy Istvân İrâsai a Balkânrol es Törökorszâgrol, Terebess Kiado, Budapest, 2001, s.83-88.

MACAR ETNOGRAF ISTVAN GYÖRFFY’NÎN TÜRKİYE İZLENİMLERİ

Yıl 2009, Cilt , Sayı 4, 01.12.2009

Öz

Macar etnograf Istvân Györffy bir Macar inceleme ekibinde yer alarak 1918 yılında Anadolu’nun Kuzey Marmara bölgesini incelemiş; bu inceleme gezisi sonrasında Türk kültürü ile ilgili izlenimlerini, Macaristan’da 1921 ve 1929 yılında Falu ve Levente adlı dergilerde yayımlamıştır. Bu çalışmada Istvân Györffy’nin, Türk kültürünün bir yabancı etnografın gözü ile yansıtılması açısından son derece önemli olan izlenimleri, dönemin Türk-Macar ilişkileri çerçevesinde ortaya konularak değerlendirilmiştir. 

Kaynakça

 • BARTHA Julia; “Keletkutatö Györffy Istvân", Györffy Istvân İrâsai a Balkânrol es Törökorszâgrol, Terebess Kiado, Budapest, 2001, s.5-10.
 • ÇOLAK Melek; "Macar Etnograf Istvân Györffy ve Kuzey Marmara Bölgesi İnceleme Gezisi (1918)", Belleten, LXXII, (265), Aralık 2008, s.943-954.
 • ................... ; "Türk-Macar İlişkileri ve Macaristan’ın Türk İnkılabına Bakışı (1919-1938)", Beşinci Uluslararası Atatürk Kongresi 8-12 Aralık 2003, Ankara, Bildiriler, cilt:II, Ankara 2005, s. 1253-1266.
 • Doğu Avrupa’da Türklük, Hazırlayan.Yusuf Gedikli, Selenge Yayınları, İstanbul, 2006.
 • GYÖRFFY Istvân; "A Lenârd-fele Kis-âzsiai Expedicio", Györffy Istvân İrâsai a Balkânrol es Törökorszâgrol, Terebess Kiado, Budapest, 2001, s.51-55. —
 • .............-; "A Török Falu", Györffy Istvân İrâsai a Balkânrol es Törökorszâgrol, Terebess Kiado, Budapest, 2001, s.67-82.
 • ...................; "Törökorszâgröl", Györffy Istvân İrâsai a Balkânrol es Törökorszâgrol, Terebess Kiado, Budapest, 2001, s.57-60.
 • ..........—...... ; "A Török Nep es Eletmödja", Györffy Istvân İrâsai a Balkânrol es Törökorszâgrol, Terebess Kiado, Budapest, 2001, s.61-64. —
 • .............-; "A Török Nep Jövöje", Györffy Istvân İrâsai a Balkânrol es Törökorszâgrol, Terebess Kiado, Budapest, 2001, s.89-92.
 • ...................; "A Török Nepmûveszet", Györffy Istvân İrâsai a Balkânrol es Törökorszâgrol, Terebess Kiado, Budapest, 2001, s.83-88.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Doç. Dr. Melek ÇOLAK Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2009
Başvuru Tarihi 21 Temmuz 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2009, Cilt , Sayı 4

Kaynak Göster

APA Çolak, D. D. M. (2009). MACAR ETNOGRAF ISTVAN GYÖRFFY’NÎN TÜRKİYE İZLENİMLERİ . Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi , (4) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kdeniz/issue/16871/175618