Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

VIEW OF CITY IN ORHAN DURUŞ İSTANBULİN AND TANGO GECELERİ BOOKS

Yıl 2009, Cilt , Sayı 4, 01.12.2009

Öz

Although Orhan Duru is known as a story writer in our literature, he also stands out with his text. 'City' concept is important in his writings. In this article it is tried to determine how and which way city concept is expalained. 

Kaynakça

 • Abacı, Tahir (2006), “Şehir, İnsan, Edebiyat”, Varlık, S.l 190, s. 5-10.
 • Cansever, Turgut (1996), “Şehir” Cogito, S.8, s. 125-129.
 • Dura, Orhan (1995), İstanbulin, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları. __________(1999), Tango Geceleri, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları.
 • Gökyay, Orhan Şaik (1973), “Türkçede Gezi Kitapları”, Türk Dili Gezi Özel Sayısı, S.258, C. 27, s. 457-467.
 • Helle, Hans Jürgen (1996), “Kentlileşmiş İnsan”, (çev. Zeynep Aygen), Cogito, S.8, s.71-79.
 • Hızlan, Doğan (2001), Düzyazı Ayracı (Kitaplar Kitabı II), İstanbul, Yapı Kredi Ya­yınları.
 • Karasu, Bilge (1999), Lağımlaranası ya da Beyoğlu, İstanbul, Metis Yayınlan.
 • Oktay, Ahmet (1997), “Kentin Dönüşümü, İmgenin Dönüşümü”, Berna Moran’a Ar­mağan, Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış, (hzl. Nazan Aksoy-Bülent Aksoy), İstanbul, İletişim Yayınlan, s. 109-172.
 • Özer, Sevinç (1983), “Kentleşme Olgusu ve Kentlileşme Sorunları II”, Yazko Edebi­yat, S.3, s.110-119.
 • Simmel, Georg (1996), “Metropol ve Zihinsel Yaşam”, (çev. Bahar Öcal Düzgören), Cogito, S.8, s.81-89.
 • Uygur, Nermi (1996), “Kentler, Köyler”, Cogito, S.8, s.131-152.
 • Uzuner, Buket (2008), “Kent, Kentlilik ve Kent Kültürü”, Varlık, S. 1206, s.40-42.
 • Yavuz, Hilmi (1998), Denemeler ve Karşı Denemeler, İstanbul, Bağlam Yayınları.
 • Yücel, Tahsin (2009),“İçimizdeki Kentler”, http://www.obarsiv.com/e_voyvoda 0809.htm

ГОРОД В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ОРХАНА ДУРУ «ИСТАНБУЛИН» И « НОЧИ ТАНГО»

Yıl 2009, Cilt , Sayı 4, 01.12.2009

Öz

В произведениях Орхана Дуру, известного не только как автор рассказов и повестей, но и как автор зарисовок, тема города занимает особое место. В данной статье мы рассмотрели отношение Орхана Дуру к данной теме и то, какие особенности города привлекают его, как писателя. 

Kaynakça

 • Abacı, Tahir (2006), “Şehir, İnsan, Edebiyat”, Varlık, S.l 190, s. 5-10.
 • Cansever, Turgut (1996), “Şehir” Cogito, S.8, s. 125-129.
 • Dura, Orhan (1995), İstanbulin, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları. __________(1999), Tango Geceleri, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları.
 • Gökyay, Orhan Şaik (1973), “Türkçede Gezi Kitapları”, Türk Dili Gezi Özel Sayısı, S.258, C. 27, s. 457-467.
 • Helle, Hans Jürgen (1996), “Kentlileşmiş İnsan”, (çev. Zeynep Aygen), Cogito, S.8, s.71-79.
 • Hızlan, Doğan (2001), Düzyazı Ayracı (Kitaplar Kitabı II), İstanbul, Yapı Kredi Ya­yınları.
 • Karasu, Bilge (1999), Lağımlaranası ya da Beyoğlu, İstanbul, Metis Yayınlan.
 • Oktay, Ahmet (1997), “Kentin Dönüşümü, İmgenin Dönüşümü”, Berna Moran’a Ar­mağan, Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış, (hzl. Nazan Aksoy-Bülent Aksoy), İstanbul, İletişim Yayınlan, s. 109-172.
 • Özer, Sevinç (1983), “Kentleşme Olgusu ve Kentlileşme Sorunları II”, Yazko Edebi­yat, S.3, s.110-119.
 • Simmel, Georg (1996), “Metropol ve Zihinsel Yaşam”, (çev. Bahar Öcal Düzgören), Cogito, S.8, s.81-89.
 • Uygur, Nermi (1996), “Kentler, Köyler”, Cogito, S.8, s.131-152.
 • Uzuner, Buket (2008), “Kent, Kentlilik ve Kent Kültürü”, Varlık, S. 1206, s.40-42.
 • Yavuz, Hilmi (1998), Denemeler ve Karşı Denemeler, İstanbul, Bağlam Yayınları.
 • Yücel, Tahsin (2009),“İçimizdeki Kentler”, http://www.obarsiv.com/e_voyvoda 0809.htm

ORHAN DURU’NUN İSTANBULİN VE TANGO GECELERİ KİTAPLARINDA KENTİN GÖRÜNÜMLERİ

Yıl 2009, Cilt , Sayı 4, 01.12.2009

Öz

Edebiyatımızda öykücü kimliğiyle olduğu kadar düzyazılarıyla da öne çıkmış Orhan Duru’nun yazılarında “kent” oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu makalede Duru’nun kenti işleyişindeki yazar tavrını ve kenti hangi yönlerden anlatmaya değer bulduğunu belirlemeye çalıştık. 

Kaynakça

 • Abacı, Tahir (2006), “Şehir, İnsan, Edebiyat”, Varlık, S.l 190, s. 5-10.
 • Cansever, Turgut (1996), “Şehir” Cogito, S.8, s. 125-129.
 • Dura, Orhan (1995), İstanbulin, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları. __________(1999), Tango Geceleri, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları.
 • Gökyay, Orhan Şaik (1973), “Türkçede Gezi Kitapları”, Türk Dili Gezi Özel Sayısı, S.258, C. 27, s. 457-467.
 • Helle, Hans Jürgen (1996), “Kentlileşmiş İnsan”, (çev. Zeynep Aygen), Cogito, S.8, s.71-79.
 • Hızlan, Doğan (2001), Düzyazı Ayracı (Kitaplar Kitabı II), İstanbul, Yapı Kredi Ya­yınları.
 • Karasu, Bilge (1999), Lağımlaranası ya da Beyoğlu, İstanbul, Metis Yayınlan.
 • Oktay, Ahmet (1997), “Kentin Dönüşümü, İmgenin Dönüşümü”, Berna Moran’a Ar­mağan, Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış, (hzl. Nazan Aksoy-Bülent Aksoy), İstanbul, İletişim Yayınlan, s. 109-172.
 • Özer, Sevinç (1983), “Kentleşme Olgusu ve Kentlileşme Sorunları II”, Yazko Edebi­yat, S.3, s.110-119.
 • Simmel, Georg (1996), “Metropol ve Zihinsel Yaşam”, (çev. Bahar Öcal Düzgören), Cogito, S.8, s.81-89.
 • Uygur, Nermi (1996), “Kentler, Köyler”, Cogito, S.8, s.131-152.
 • Uzuner, Buket (2008), “Kent, Kentlilik ve Kent Kültürü”, Varlık, S. 1206, s.40-42.
 • Yavuz, Hilmi (1998), Denemeler ve Karşı Denemeler, İstanbul, Bağlam Yayınları.
 • Yücel, Tahsin (2009),“İçimizdeki Kentler”, http://www.obarsiv.com/e_voyvoda 0809.htm

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Dr. Nesrin MENGİ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2009
Başvuru Tarihi 21 Temmuz 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2009, Cilt , Sayı 4

Kaynak Göster

APA Mengi, D. N. (2009). ORHAN DURU’NUN İSTANBULİN VE TANGO GECELERİ KİTAPLARINDA KENTİN GÖRÜNÜMLERİ . Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi , (4) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kdeniz/issue/16871/175620