Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

RIDDLES THAT ONE OF THE ANONYMOUS TURKISH FOLK LITERATURE PRODUCTS CONRIBUTİONS TO CHILD LITERATURE

Yıl 2009, Sayı: 2, - , 01.06.2009

Öz

Riddles that are one of the most important kinds of child literature, have very impotant place on their life because of its role on their mental, moral psychological and pyhsical development. In this paper, the contribution of riddle on child literature is discussed. Trying to find a riddle's meaning makes children think, prasides the cagnizing of concept's quaility. Thus, it stick's up for children's improving of themselves by making a contribution to their language, perception and mental development supported to develop themselves of children in trace that will prepare on sphere of child literature with this sides it was appraised place of riddle intellectual developmend. By these sides, on the work that will be prepared on the riddles and the place of the riddles.

Kaynakça

 • ARTUN, Erman (2004), Türk Halk Edebiyatına Giriş, İstanbul: Kitabevi.
 • BAŞGÖZ, İlhan (1974), “Türk Bilmecelerinin Fonksiyonları”, Folklora Doğru, S.37, Bilmece Sayısı, ss.29-38, Çev. A. Levent Alpay.
 • BORATAV, Pertev N.-İlhan Başgöz (1974), “Türk Halk Bilmeceleri”, Folklora Doğru, S.37, Bilmece Sayısı, ss.2-13, Çev. Vedat Aydınoğlu.
 • ÇIKLA, Selçuk (2005), “Tanzimat’tan Günümüze Çocuk Edebiyatı ve Bazı Öneriler”, Hece Dergisi, Çocuk Edebiyatı Özel Sayısı, Ağustos-Eylül 2005, Sayı 104-105.
 • DEMİRAY, Kemal (1977), Açıklamak Çocuk Edebiyatı Antolojisi, İstanbul: İnkılâp ve Aka Basımevi.
 • ELÇİN, Şükrü (1993), Halk Edebiyatına Giriş, Ankara: Akçağ Yayınlan.
 • KAYA, Doğan (2004), Anonim Halk Şiiri, Ankara: Akçağ Yayınlan.
 • OĞUZ KAN. A. Ferhan (1977), Çocuk Edebiyatı, Ankara: Kadıoğlu Matbaası.
 • ÖZDEMİR, Nebi (2006), Türk Çocuk Oyunları I, Ankara: Akçağ Yayınlan.
 • ÖZTÜRK, Ali (1986), Türk Anonim Edebiyatı, İstanbul: Bayrak Yayıncılık
 • SEVER, Sedat (2007), Çocuk ve Edebiyatı, Ankara: Kök Yayıncılık.
 • ŞAUL, Mahir (1974), “Dünyada Bilmece Araştırmalan”, Folklora Doğru, S.37, Bilmece Sayısı, s.80-86.
 • YALÇIN, Alemdar-Gıyasettin Aytaş (2002), Çocuk Edebiyatı, Ankara: Akçağ Yayınlan.
 • YARDIMCI, Mehmet (2000), Çocuk Edebiyatı, İzmir: Ürün Yayınlan.

ЗАГАДКИ КАК ОДИН ИЗ ВАЖНЫХ ЖАНРОВ ТУРЕЦКОГО ФОЛЬКЛОРА И ИХ РОЛЬ В ЛИТЕРАТУРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Yıl 2009, Sayı: 2, - , 01.06.2009

Öz

Загадки, как один из самых значительных жанров детского фольклора, играют важную роль в духовном, умственном, психологическом и физическом развитии детей. Поэтому они занимают особое место в жизни подрастающего поколения. В этой статье рассмотрена роль загадок в детской литературе. Ребенок, стараясь понять с чем сзязана та или иная загадка, непроизвольно задумывается и выявляет суть предметов. Таким образом загадка, внося свой вклад в языковое и умственное развитие ребенка, дает им к тому же возможность еще лучше познать себя и мир. В итоге сделан вывод, что литература для детей должна как можно чаще обращаться к такому жанру фольклора, как загадки.

Kaynakça

 • ARTUN, Erman (2004), Türk Halk Edebiyatına Giriş, İstanbul: Kitabevi.
 • BAŞGÖZ, İlhan (1974), “Türk Bilmecelerinin Fonksiyonları”, Folklora Doğru, S.37, Bilmece Sayısı, ss.29-38, Çev. A. Levent Alpay.
 • BORATAV, Pertev N.-İlhan Başgöz (1974), “Türk Halk Bilmeceleri”, Folklora Doğru, S.37, Bilmece Sayısı, ss.2-13, Çev. Vedat Aydınoğlu.
 • ÇIKLA, Selçuk (2005), “Tanzimat’tan Günümüze Çocuk Edebiyatı ve Bazı Öneriler”, Hece Dergisi, Çocuk Edebiyatı Özel Sayısı, Ağustos-Eylül 2005, Sayı 104-105.
 • DEMİRAY, Kemal (1977), Açıklamak Çocuk Edebiyatı Antolojisi, İstanbul: İnkılâp ve Aka Basımevi.
 • ELÇİN, Şükrü (1993), Halk Edebiyatına Giriş, Ankara: Akçağ Yayınlan.
 • KAYA, Doğan (2004), Anonim Halk Şiiri, Ankara: Akçağ Yayınlan.
 • OĞUZ KAN. A. Ferhan (1977), Çocuk Edebiyatı, Ankara: Kadıoğlu Matbaası.
 • ÖZDEMİR, Nebi (2006), Türk Çocuk Oyunları I, Ankara: Akçağ Yayınlan.
 • ÖZTÜRK, Ali (1986), Türk Anonim Edebiyatı, İstanbul: Bayrak Yayıncılık
 • SEVER, Sedat (2007), Çocuk ve Edebiyatı, Ankara: Kök Yayıncılık.
 • ŞAUL, Mahir (1974), “Dünyada Bilmece Araştırmalan”, Folklora Doğru, S.37, Bilmece Sayısı, s.80-86.
 • YALÇIN, Alemdar-Gıyasettin Aytaş (2002), Çocuk Edebiyatı, Ankara: Akçağ Yayınlan.
 • YARDIMCI, Mehmet (2000), Çocuk Edebiyatı, İzmir: Ürün Yayınlan.

ANONİM TÜRK HALK EDEBİYATI ÜRÜNLERİNDEN BİLMECENİN ÇOCUK EDEBİYATINA KATKILARI

Yıl 2009, Sayı: 2, - , 01.06.2009

Öz

Çocuk folklorunun en önemli türlerinden biri olan bilmeceler, onların ruhi, manevi, psikolojik ve fiziksel gelişimindeki rolü sebebiyle çocuk hayatında çok önemli bir yere sahiptir. Bu makalede; bilmecenin çocuk edebiyatına katkıları ele alınmıştır. Bir bilmecenin ne ile ilgili olduğunu bulmaya çalışmak çocukları düşündürür, varlıkların niteliklerini kavramalarını sağlar. Böylelikle dil, algı ve zihinsel gelişimine katkıda bulunarak çocukların kendini geliştirmesini destekler. Bu yönleriyle, çocuk edebiyatı kapsamında hazırlanacak eserlerde, bilmecenin yeri ve bilmecelerden bu konuda azami ölçüde yararlanılması üzerinde değerlendirmelerde bulunulmuştur.


Kaynakça

 • ARTUN, Erman (2004), Türk Halk Edebiyatına Giriş, İstanbul: Kitabevi.
 • BAŞGÖZ, İlhan (1974), “Türk Bilmecelerinin Fonksiyonları”, Folklora Doğru, S.37, Bilmece Sayısı, ss.29-38, Çev. A. Levent Alpay.
 • BORATAV, Pertev N.-İlhan Başgöz (1974), “Türk Halk Bilmeceleri”, Folklora Doğru, S.37, Bilmece Sayısı, ss.2-13, Çev. Vedat Aydınoğlu.
 • ÇIKLA, Selçuk (2005), “Tanzimat’tan Günümüze Çocuk Edebiyatı ve Bazı Öneriler”, Hece Dergisi, Çocuk Edebiyatı Özel Sayısı, Ağustos-Eylül 2005, Sayı 104-105.
 • DEMİRAY, Kemal (1977), Açıklamak Çocuk Edebiyatı Antolojisi, İstanbul: İnkılâp ve Aka Basımevi.
 • ELÇİN, Şükrü (1993), Halk Edebiyatına Giriş, Ankara: Akçağ Yayınlan.
 • KAYA, Doğan (2004), Anonim Halk Şiiri, Ankara: Akçağ Yayınlan.
 • OĞUZ KAN. A. Ferhan (1977), Çocuk Edebiyatı, Ankara: Kadıoğlu Matbaası.
 • ÖZDEMİR, Nebi (2006), Türk Çocuk Oyunları I, Ankara: Akçağ Yayınlan.
 • ÖZTÜRK, Ali (1986), Türk Anonim Edebiyatı, İstanbul: Bayrak Yayıncılık
 • SEVER, Sedat (2007), Çocuk ve Edebiyatı, Ankara: Kök Yayıncılık.
 • ŞAUL, Mahir (1974), “Dünyada Bilmece Araştırmalan”, Folklora Doğru, S.37, Bilmece Sayısı, s.80-86.
 • YALÇIN, Alemdar-Gıyasettin Aytaş (2002), Çocuk Edebiyatı, Ankara: Akçağ Yayınlan.
 • YARDIMCI, Mehmet (2000), Çocuk Edebiyatı, İzmir: Ürün Yayınlan.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ayhan KARAKAŞ Bu kişi benim
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2009
Gönderilme Tarihi 21 Temmuz 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2009 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Karakaş, A. (2009). ANONİM TÜRK HALK EDEBİYATI ÜRÜNLERİNDEN BİLMECENİN ÇOCUK EDEBİYATINA KATKILARI . Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi , (2) , - . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kdeniz/issue/16873/175639