Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

REFİK HALİT KARAY’IN ÜÇ NESİL ÜÇ HAYAT ADLI ESERİNDEN TÜRK SÖZLÜKÇÜLÜĞÜNE KATKILAR

Yıl 2009, Sayı: 2, - , 01.06.2009

Öz

In this study some words which are mentioned in Refik Halit Karay’s work called Üç Nesil Üç Hayat have been studied.

Kaynakça

 • AKSAN, Doğan, Türkçenin Zenginlikleri İncelikleri, İstanbul 2005.
 • ERGİN, Muharrem, Türk Dil Bilgisi, İstanbul 1977.
 • Türkçe Sözlük, 2 c., Türk Dil Kurumu Yay., Ankara 2005, 10. Baskı.
 • ÜÇOK, Necip, Genel Dilbilim (Lengüistik), Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Yayımları: 57, Lengüistik Serisi:!, Ankara 1947.

REFİK HALİT KARAY’IN ÜÇ NESİL ÜÇ HAYAT ADLI ESERİNDEN TÜRK SÖZLÜKÇÜLÜĞÜNE KATKILAR

Yıl 2009, Sayı: 2, - , 01.06.2009

Öz

В данном исследовании сделан анализ некоторых слов из произведения Рефика Халита Карая «Три поколения - три жизни».


Kaynakça

 • AKSAN, Doğan, Türkçenin Zenginlikleri İncelikleri, İstanbul 2005.
 • ERGİN, Muharrem, Türk Dil Bilgisi, İstanbul 1977.
 • Türkçe Sözlük, 2 c., Türk Dil Kurumu Yay., Ankara 2005, 10. Baskı.
 • ÜÇOK, Necip, Genel Dilbilim (Lengüistik), Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Yayımları: 57, Lengüistik Serisi:!, Ankara 1947.

REFİK HALİT KARAY’IN ÜÇ NESİL ÜÇ HAYAT ADLI ESERİNDEN TÜRK SÖZLÜKÇÜLÜĞÜNE KATKILAR

Yıl 2009, Sayı: 2, - , 01.06.2009

Öz

Bu çalışmada Refik Halit Karay’ın Üç Nesil Üç Hayat adlı eserinde geçen bazı kelimeler incelendi.

Kaynakça

 • AKSAN, Doğan, Türkçenin Zenginlikleri İncelikleri, İstanbul 2005.
 • ERGİN, Muharrem, Türk Dil Bilgisi, İstanbul 1977.
 • Türkçe Sözlük, 2 c., Türk Dil Kurumu Yay., Ankara 2005, 10. Baskı.
 • ÜÇOK, Necip, Genel Dilbilim (Lengüistik), Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Yayımları: 57, Lengüistik Serisi:!, Ankara 1947.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hakan ÖZDEMİR
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2009
Gönderilme Tarihi 21 Temmuz 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2009 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Özdemir, H. (2009). REFİK HALİT KARAY’IN ÜÇ NESİL ÜÇ HAYAT ADLI ESERİNDEN TÜRK SÖZLÜKÇÜLÜĞÜNE KATKILAR . Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi , (2) , - . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kdeniz/issue/16873/175641