Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

FROM NATIONAL TO UNIVERSAL: FOLKLORIC ELEMENTS WHICH ARE REFLECTED TO CENGIZ AYITMATOV'S “FOREVER ENGAGED WHEN THE MOUNTAINS COLLAPSED”

Yıl 2009, Sayı: 2, - , 01.06.2009

Öz

Cengiz Aytmatov has a very autstanding place among the authors of the Turkic world in attaining the universal from the national. Anumber of elements derived from the folkloric culture might be seen in his works. His works are predominantly based upon Kirghiz tradition and the Manas Epic. Aytmatov, constructing the future through the past, carries his work to auniversal dimension dealing skillfully with the issues pertaining to both the folkloric elements and humanity.


Kaynakça

 • AKMATALİYEV Abdıldacan (1998), Cengiz Aytmatov'un Dünyası, Ankara: Atatürk Kültür Başkanlığı Yayınları.
 • AYTMATOV Cengiz (2007), Dağlar Devrildiğinde Ebedi Nişanlı, İstanbul: Ufuk Kitap Yayınları.
 • BATUR Suat (1998), Açıklamalı-Örnekli Türk Halk Edebiyatı, İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
 • KOLCU, Ali İhsan (1997), Milli Romantizm Açısından Cengiz Aytmatov, İstanbul: Ötüken Yayınları.
 • KOLCU, Ali İhsan (2008), Cengiz Aytmatov Üzerine Yazılar, Erzurum: Salkımsöğüt Yayınları
 • KOLCU, Ali İhsan (2008), Bozkırdaki Bilge Cengiz Aytmatov, Erzurum: Salkımsöğüt Yayınları
 • MARSHALL Gordon (1999), Sosyoloji Sözlüğü, (Çevirenler: Osman Akınhay, Derya Kömürcü) Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • RAYMAN Hayrettin (2007) “Cengiz Aytmatov'un Eserlerinde Folklorik Temeller” Ankara: I. Uluslar arası Türk Dünyası Kültür Kurultayı- Bildiriler, Cilt IV, s: 1731-1738.
 • SAGINBEKOV Bakıt İmanak (2007), “Cengiz Aytmatov'un “Elveda Gülsarı” Eserinde Ana Motif Olarak At” Ankara: I. Uluslar arası Türk Dünyası Kültür Kurultayı- Bildiriler, Cilt IV, s:1747-1752.
 • SARIGÜL Ahmet (2007), “On yıl Aradan Sonra Kalemi Eline Aldı”, Kitap Zamanı, İstanbul: Feza Yayıncılık.
 • SÖYLEMEZ Orhan (2002), Cengiz Aytmatov Hayatı ve Eserleri Üzerine İncelemeler, Ankara: Karam Yayınları.
 • ŞİŞMAN Bekir (2007), “Cengiz Aytmatov'un “Elveda Gülsarı” Adlı Eserinde Kırgız Folkloruna Dair Tespitler” Ankara: I. Uluslar arası Türk Dünyası Kültür Kurultayı- Bildiriler, Cilt V, s: 1965-1974.

ОТ НАЦИОНАЛЬНОГО ДО ГЛОБАЛЬНОГО: ФОЛЬКЛОРНЫЕ МОТИВЫ, НАШЕДШИЕ ОТРАЖАЮЩИЕСЯ В РОМАНЕ ЧЕНГИЗА АЙТМАТОВА «КОГДА ПАДАЮТ ГОРЫ (ВЕЧНАЯ НЕВЕСТА)»

Yıl 2009, Sayı: 2, - , 01.06.2009

Öz

Ченгиз Айтматов занимает особое место среди тюркских писателей, прошедших путь от национального до глобального. В его произведениях можно найти множество мотивов народного творчества. В основе фольклорного материала, нашедшего отражение в произведениях Ч. Айтматова, лежат киргизские обычаи и эпос «Манас». Писатель, строивший будущее на фундаменте прошлого, мастерски рассмотрел в глобальном масштабе как темы, интересные с точки зрения фольклора, так и темы, интересующие все человечество.

Kaynakça

 • AKMATALİYEV Abdıldacan (1998), Cengiz Aytmatov'un Dünyası, Ankara: Atatürk Kültür Başkanlığı Yayınları.
 • AYTMATOV Cengiz (2007), Dağlar Devrildiğinde Ebedi Nişanlı, İstanbul: Ufuk Kitap Yayınları.
 • BATUR Suat (1998), Açıklamalı-Örnekli Türk Halk Edebiyatı, İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
 • KOLCU, Ali İhsan (1997), Milli Romantizm Açısından Cengiz Aytmatov, İstanbul: Ötüken Yayınları.
 • KOLCU, Ali İhsan (2008), Cengiz Aytmatov Üzerine Yazılar, Erzurum: Salkımsöğüt Yayınları
 • KOLCU, Ali İhsan (2008), Bozkırdaki Bilge Cengiz Aytmatov, Erzurum: Salkımsöğüt Yayınları
 • MARSHALL Gordon (1999), Sosyoloji Sözlüğü, (Çevirenler: Osman Akınhay, Derya Kömürcü) Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • RAYMAN Hayrettin (2007) “Cengiz Aytmatov'un Eserlerinde Folklorik Temeller” Ankara: I. Uluslar arası Türk Dünyası Kültür Kurultayı- Bildiriler, Cilt IV, s: 1731-1738.
 • SAGINBEKOV Bakıt İmanak (2007), “Cengiz Aytmatov'un “Elveda Gülsarı” Eserinde Ana Motif Olarak At” Ankara: I. Uluslar arası Türk Dünyası Kültür Kurultayı- Bildiriler, Cilt IV, s:1747-1752.
 • SARIGÜL Ahmet (2007), “On yıl Aradan Sonra Kalemi Eline Aldı”, Kitap Zamanı, İstanbul: Feza Yayıncılık.
 • SÖYLEMEZ Orhan (2002), Cengiz Aytmatov Hayatı ve Eserleri Üzerine İncelemeler, Ankara: Karam Yayınları.
 • ŞİŞMAN Bekir (2007), “Cengiz Aytmatov'un “Elveda Gülsarı” Adlı Eserinde Kırgız Folkloruna Dair Tespitler” Ankara: I. Uluslar arası Türk Dünyası Kültür Kurultayı- Bildiriler, Cilt V, s: 1965-1974.

MİLLİ OLANDAN EVRENSELE: CENGİZ AYTMATOV'UN “DAĞLAR DEVRİLDİĞİNDE EBEDİ NİŞANLI” ADLI ROMANINA AKSEDEN FOLKLORİK UNSURLAR

Yıl 2009, Sayı: 2, - , 01.06.2009

Öz

Milli olandan evrensele ulaşmada, Cengiz Aytmatov'un Türk Dünyası yazarları içerisinde çok önemli bir yeri vardır. Onun eserlerinde halk kültürünün pek çok unsurunu bulmak mümkündür. Aytmatov'un eserlerinde ön plana çıkan folklorik malzemenin temelinde Kırgız Geleneği ve Manas Destanı vardır. Geleceği geçmişle inşa eden sanatçı; hem folklorik unsurları hem de tüm insanlığı ilgilendiren konuları ustalıkla işleyerek eserini evrensel boyuta taşır.

Kaynakça

 • AKMATALİYEV Abdıldacan (1998), Cengiz Aytmatov'un Dünyası, Ankara: Atatürk Kültür Başkanlığı Yayınları.
 • AYTMATOV Cengiz (2007), Dağlar Devrildiğinde Ebedi Nişanlı, İstanbul: Ufuk Kitap Yayınları.
 • BATUR Suat (1998), Açıklamalı-Örnekli Türk Halk Edebiyatı, İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
 • KOLCU, Ali İhsan (1997), Milli Romantizm Açısından Cengiz Aytmatov, İstanbul: Ötüken Yayınları.
 • KOLCU, Ali İhsan (2008), Cengiz Aytmatov Üzerine Yazılar, Erzurum: Salkımsöğüt Yayınları
 • KOLCU, Ali İhsan (2008), Bozkırdaki Bilge Cengiz Aytmatov, Erzurum: Salkımsöğüt Yayınları
 • MARSHALL Gordon (1999), Sosyoloji Sözlüğü, (Çevirenler: Osman Akınhay, Derya Kömürcü) Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • RAYMAN Hayrettin (2007) “Cengiz Aytmatov'un Eserlerinde Folklorik Temeller” Ankara: I. Uluslar arası Türk Dünyası Kültür Kurultayı- Bildiriler, Cilt IV, s: 1731-1738.
 • SAGINBEKOV Bakıt İmanak (2007), “Cengiz Aytmatov'un “Elveda Gülsarı” Eserinde Ana Motif Olarak At” Ankara: I. Uluslar arası Türk Dünyası Kültür Kurultayı- Bildiriler, Cilt IV, s:1747-1752.
 • SARIGÜL Ahmet (2007), “On yıl Aradan Sonra Kalemi Eline Aldı”, Kitap Zamanı, İstanbul: Feza Yayıncılık.
 • SÖYLEMEZ Orhan (2002), Cengiz Aytmatov Hayatı ve Eserleri Üzerine İncelemeler, Ankara: Karam Yayınları.
 • ŞİŞMAN Bekir (2007), “Cengiz Aytmatov'un “Elveda Gülsarı” Adlı Eserinde Kırgız Folkloruna Dair Tespitler” Ankara: I. Uluslar arası Türk Dünyası Kültür Kurultayı- Bildiriler, Cilt V, s: 1965-1974.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yılmaz IRMAK Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2009
Gönderilme Tarihi 21 Temmuz 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2009 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Irmak, Y. (2009). MİLLİ OLANDAN EVRENSELE: CENGİZ AYTMATOV'UN “DAĞLAR DEVRİLDİĞİNDE EBEDİ NİŞANLI” ADLI ROMANINA AKSEDEN FOLKLORİK UNSURLAR . Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi , (2) , - . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kdeniz/issue/16873/175645