Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

FOUR TURKISH LITERARY WORKS IN BELARUS NATIONAL LIBRARY

Yıl 2009, Sayı: 2, - , 01.06.2009

Öz

There are 4 handwritten manuscripts written in Turkish at the Belarus National Library, Old and Random Writings section.These are; Ahter-i Kebir, Kitab-ı Kanunname, Hadayık-ı Şakayık and an unidentified manuscript. They have been well protected and kept.They were originally transformed from Russian.General Paşkeviç Library to the National Library.In adaition, 3 Persian and 2 Arabic manuscripts were accessed in this way too.Interpretation of Fetih Suresi and Persian-Turkish Dictionary in Gamel Library are hand written valuable manuscripts but they are not allowed to be examined.

BELARUS MİLLÎ KÜTÜPHANESİ’NDE TÜRKÇE YAZMA DÖRT ESER

Yıl 2009, Sayı: 2, - , 01.06.2009

Öz

Belarus Milli Kütüphanesi, Eski ve Seyrek Eserler Bölümünde 4 adet Türkçe yazma eser mevcut. Bunlar Ahter-i Kebir, Kitab-ı Kanunname, Hadayık-ı Şakayık ve adı tespit edilemeyen bir eser. Eserler oldukça iyi korunmuş ve hala muhafaza edilmekte. Kütüphaneye Rus general Paşkeviç’in şahsi kütüphanesinden intikal ettirilmiş. Bu eserlerden başka üç Farsça , iki de Arapça eser aynı yollarla elde edilmiş. Ülkenin ikinci büyük kenti Gomel Kütüphanesinde ise yazma Hakaniye Türkçesiyle Fetih Suresinin Tefsiri ve Farsça-Türkçe Sözlük de bulunmakta.

ЧЕТЫРЕ ТЮРКСКИХ РУКОПИСНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В ФОНДАХ БЕЛОРУССКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ

Yıl 2009, Sayı: 2, - , 01.06.2009

Öz

В отделе редких рукописей Белорусской национальной библиотеки имеются четыре рукописные книги, написанные на тюркском языке: Ахтер-и Кебир, Китаб-ы Кануннаме, Хадайык-ы Шакайык и произведение, название которого до сих пор не установлено. Данные произведения сохранились в хорошем состоянии и хранятся в данной библиотеке по сей день. Они поступили туда из личной библиотеки русского генерала Пашкевича. В Белорусскую национальную библиотеку таким же образом поступили еще три книги, написанные на персидском языке, и две книги, написанные на арабском языке. Во втором по величине городе на территории Белоруссии Гомеле, в Гомельской библиотеке хранятся такие рукописные книги, как Фегих Суресинин Тефсири (Комментарий к суре Фетих), написанный на литературном тюркском яыке хаканийе, и персидско-тюркский словарь.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mustafa AYYILDIZ Bu kişi benim
ABANT IZZET BAYSAL UNIVERSITY
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2009
Gönderilme Tarihi 21 Temmuz 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2009 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Ayyıldız, M. (2009). BELARUS MİLLÎ KÜTÜPHANESİ’NDE TÜRKÇE YAZMA DÖRT ESER . Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi , (2) , - . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kdeniz/issue/16873/175647