Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

HALK BİLGİSİ HABERLERİ VE İNAN DERGİLERİ BAĞLAMINDA 1929-1949 YILLARI ARASI HALK BİLİMİ VE HALK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARINDA TRABZON’UN YERİ

Yıl 2009, Sayı: 1, 9 - 20, 01.03.2009

Öz

1929-1949 yılları arasında yapılan halk edebiyatı ve halk bilimi araştırmalarında Trabzon’un yerini tespit etmeye çalışan bu yazıda, tespit ve değerlendirmeler, “Türk Halk Bilgisi Derneği” ve “İstanbul-Eminönü Halkevi” tarafından yayımlanan “Halk Bilgisi Haberleri” ile Trabzon Halkevi’nin yayımladığı “İnan” dergileri bağlamında yapılmıştır. “Halk Bilgisi Haberleri”, Trabzon başta olmak üzere bütün Türkiye’den derlenen

Kaynakça

 • AZCAN İbrahim (2003), Türk Modernleşmesi Sürecinde Trabzon Halkevi, Trabzon, Serender Yayınları.
 • BAYRI M. Halit (1951), “Halkbilgisi Derneği’ne Ait Hatıralar”, Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, S. 27, Ekim 1951, s. 421-422.
 • BAYRI Mehmed Halid (1947), “İşe Başlarken”, Halk Bilgisi Haberleri, 17 (125), s. 1-2.
 • ÇEK Songül (2002), 1913-1938 Yılları Arası Türk Halk Bilimi Tarihçesi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. (Yayımlanmamış doktora tezi)
 • Halk Bilgisi Haberleri, S. 1-124, Kasım 1929-Şubat 1942. (İlk 19 sayı Türk Halk Bilgisi Derneği, 20-124. sayılar arası İstanbul-Eminönü Halkevi tarafından yayımlanmıştır. 125. sayı, 1946’da yeniden açılan; fakat, uzun ömürlü olmayan Türk Halk Bilgisi Derneği tarafından yayımlanmıştır. 125. sayıda, dergi başlığının hemen altında “Türk Halk Bilgisi Derneği Tarafından Çıkarılır Aylık Folklor Mecmuası” ibaresi yer almaktadır. Yine aynı sayının dış kapağında derginin adı, “Türk Halk Bilgisi Haberleri” biçiminde yer alırken iç kapakta “Halk Bilgisi Haberleri” biçimindedir.)
 • İnan Trabzon Halkevi Kültür Dergisi (Yeni Seri), S. 1-52, 2. Kânun 1942-Mayıs 1949.
 • İnan Trabzon Halkevi Mecmuası (İlk Seri), S. 1-12, Mayıs 1937Şubat 1939.
 • KARAHASANOĞLU Subutay Hikmet, (1987), “Trabzon Halkevi Kültür Dergisi “İnan”ın Bibliyografyası”, Trabzon Kültür-Sanat Yıllığı ‘87, (hzl. İ. Gündağ Kayaoğlu, Mustafa Duman, Alâettin Bahçekapılı), İstanbul, Trabzonlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yayınları, s. 293-350.
 • OĞUZ (M. Öcal), (2004), “Araştırmaların Tarihi”, Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, (ed. M. Öcal Oğuz), Ankara, Grafiker Yayınları, s. 3167.
 • ŞAKİROĞLU Mahmut H. (1975), “Cumhuriyet Tarihimizde Süreli Yayınlara Kısa Bir Bakış 1 Halkevleri Dergileri”, Türk Kültürü, S. 156, Ekim 1975, s. 379-384.
 • Türk Folklor ve Etnografya Bibliyografyası, 1., 2. c., Ankara, Milli Eğitim Bakanlığı Milli Folklor Enstitüsü Yayınları, 1971 (1. c.), 1975 (2. c.).
 • ÜLKÜTAŞIR M. Şakir (1939), “Halk Bilgisi Derneği Kuruluşu, Mesai ve Neşriyatı”, Halk Bilgisi Haberleri, 8 (95), Eylül 1939, s. 225-233.
 • ÜLKÜTAŞIR M. Şakir (1973), Cumhuriyetle Birlikte Türkiye’de Folklor ve Etnografya Çalışmaları, Ankara, Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı Yayınları.

SİTUATİON OF TRABZON İN RESEARCHES ON FOLK LİTERATURE AND FOLKLORE BETWEEN 1929-1949 İN CONTEXT OF “HALK BİLGİSİ HABERLERİ” AND “İNAN” PERİODİCALS

Yıl 2009, Sayı: 1, 9 - 20, 01.03.2009

Öz

This article aims fixing the situation of Trabzon in researches on folk literature and folklore between 1929-1949. Fixings and assesments were made in context of “Halk Bilgisi Haberleri” and “İnan” which published by Türk Halk Bilgisi Derneği and İstanbul Eminönü Halk Evi and Trabzon Halkevi. “Halk Bilgisi Haberleri” was prefered because of a periodical which containing folk literature and folklor materials which collected from all Turkey. “İnan” is a local periodical which published in Trabzon contained folk litarature and folklore materials collected from Trabzon. 

Kaynakça

 • AZCAN İbrahim (2003), Türk Modernleşmesi Sürecinde Trabzon Halkevi, Trabzon, Serender Yayınları.
 • BAYRI M. Halit (1951), “Halkbilgisi Derneği’ne Ait Hatıralar”, Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, S. 27, Ekim 1951, s. 421-422.
 • BAYRI Mehmed Halid (1947), “İşe Başlarken”, Halk Bilgisi Haberleri, 17 (125), s. 1-2.
 • ÇEK Songül (2002), 1913-1938 Yılları Arası Türk Halk Bilimi Tarihçesi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. (Yayımlanmamış doktora tezi)
 • Halk Bilgisi Haberleri, S. 1-124, Kasım 1929-Şubat 1942. (İlk 19 sayı Türk Halk Bilgisi Derneği, 20-124. sayılar arası İstanbul-Eminönü Halkevi tarafından yayımlanmıştır. 125. sayı, 1946’da yeniden açılan; fakat, uzun ömürlü olmayan Türk Halk Bilgisi Derneği tarafından yayımlanmıştır. 125. sayıda, dergi başlığının hemen altında “Türk Halk Bilgisi Derneği Tarafından Çıkarılır Aylık Folklor Mecmuası” ibaresi yer almaktadır. Yine aynı sayının dış kapağında derginin adı, “Türk Halk Bilgisi Haberleri” biçiminde yer alırken iç kapakta “Halk Bilgisi Haberleri” biçimindedir.)
 • İnan Trabzon Halkevi Kültür Dergisi (Yeni Seri), S. 1-52, 2. Kânun 1942-Mayıs 1949.
 • İnan Trabzon Halkevi Mecmuası (İlk Seri), S. 1-12, Mayıs 1937Şubat 1939.
 • KARAHASANOĞLU Subutay Hikmet, (1987), “Trabzon Halkevi Kültür Dergisi “İnan”ın Bibliyografyası”, Trabzon Kültür-Sanat Yıllığı ‘87, (hzl. İ. Gündağ Kayaoğlu, Mustafa Duman, Alâettin Bahçekapılı), İstanbul, Trabzonlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yayınları, s. 293-350.
 • OĞUZ (M. Öcal), (2004), “Araştırmaların Tarihi”, Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, (ed. M. Öcal Oğuz), Ankara, Grafiker Yayınları, s. 3167.
 • ŞAKİROĞLU Mahmut H. (1975), “Cumhuriyet Tarihimizde Süreli Yayınlara Kısa Bir Bakış 1 Halkevleri Dergileri”, Türk Kültürü, S. 156, Ekim 1975, s. 379-384.
 • Türk Folklor ve Etnografya Bibliyografyası, 1., 2. c., Ankara, Milli Eğitim Bakanlığı Milli Folklor Enstitüsü Yayınları, 1971 (1. c.), 1975 (2. c.).
 • ÜLKÜTAŞIR M. Şakir (1939), “Halk Bilgisi Derneği Kuruluşu, Mesai ve Neşriyatı”, Halk Bilgisi Haberleri, 8 (95), Eylül 1939, s. 225-233.
 • ÜLKÜTAŞIR M. Şakir (1973), Cumhuriyetle Birlikte Türkiye’de Folklor ve Etnografya Çalışmaları, Ankara, Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı Yayınları.

HALK BİLGİSİ HABERLERİ VE İNAN DERGİLERİ BAĞLAMINDA 1929-1949 YILLARI ARASI HALK BİLİMİ VE HALK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARINDA TRABZON’UN YERİ

Yıl 2009, Sayı: 1, 9 - 20, 01.03.2009

Öz

1929-1949 yılları arasında yapılan halk edebiyatı ve halk bilimi araştırmalarında Trabzon’un yerini tespit etmeye çalışan bu yazıda, tespit ve değerlendirmeler, “Türk Halk Bilgisi Derneği” ve “İstanbul-Eminönü Halkevi” tarafından yayımlanan “Halk Bilgisi Haberleri” ile Trabzon Halkevi’nin yayımladığı “İnan” dergileri bağlamında yapılmıştır. “Halk Bilgisi Haberleri”, Trabzon başta olmak üzere bütün Türkiye’den derlenen materyalleri yayımlayan bir dergi olması nedeniyle tercih edilirken,  “İnan” dergisi de Trabzon’da yayımlanmış yerel bir dergi olması ve Trabzon yöresinden derlenen halk edebiyatı ve halk bilimi ürünlerine de yer vermiş olması nedenleriyle tercih edilmiştir. 

Kaynakça

 • AZCAN İbrahim (2003), Türk Modernleşmesi Sürecinde Trabzon Halkevi, Trabzon, Serender Yayınları.
 • BAYRI M. Halit (1951), “Halkbilgisi Derneği’ne Ait Hatıralar”, Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, S. 27, Ekim 1951, s. 421-422.
 • BAYRI Mehmed Halid (1947), “İşe Başlarken”, Halk Bilgisi Haberleri, 17 (125), s. 1-2.
 • ÇEK Songül (2002), 1913-1938 Yılları Arası Türk Halk Bilimi Tarihçesi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. (Yayımlanmamış doktora tezi)
 • Halk Bilgisi Haberleri, S. 1-124, Kasım 1929-Şubat 1942. (İlk 19 sayı Türk Halk Bilgisi Derneği, 20-124. sayılar arası İstanbul-Eminönü Halkevi tarafından yayımlanmıştır. 125. sayı, 1946’da yeniden açılan; fakat, uzun ömürlü olmayan Türk Halk Bilgisi Derneği tarafından yayımlanmıştır. 125. sayıda, dergi başlığının hemen altında “Türk Halk Bilgisi Derneği Tarafından Çıkarılır Aylık Folklor Mecmuası” ibaresi yer almaktadır. Yine aynı sayının dış kapağında derginin adı, “Türk Halk Bilgisi Haberleri” biçiminde yer alırken iç kapakta “Halk Bilgisi Haberleri” biçimindedir.)
 • İnan Trabzon Halkevi Kültür Dergisi (Yeni Seri), S. 1-52, 2. Kânun 1942-Mayıs 1949.
 • İnan Trabzon Halkevi Mecmuası (İlk Seri), S. 1-12, Mayıs 1937Şubat 1939.
 • KARAHASANOĞLU Subutay Hikmet, (1987), “Trabzon Halkevi Kültür Dergisi “İnan”ın Bibliyografyası”, Trabzon Kültür-Sanat Yıllığı ‘87, (hzl. İ. Gündağ Kayaoğlu, Mustafa Duman, Alâettin Bahçekapılı), İstanbul, Trabzonlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yayınları, s. 293-350.
 • OĞUZ (M. Öcal), (2004), “Araştırmaların Tarihi”, Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, (ed. M. Öcal Oğuz), Ankara, Grafiker Yayınları, s. 3167.
 • ŞAKİROĞLU Mahmut H. (1975), “Cumhuriyet Tarihimizde Süreli Yayınlara Kısa Bir Bakış 1 Halkevleri Dergileri”, Türk Kültürü, S. 156, Ekim 1975, s. 379-384.
 • Türk Folklor ve Etnografya Bibliyografyası, 1., 2. c., Ankara, Milli Eğitim Bakanlığı Milli Folklor Enstitüsü Yayınları, 1971 (1. c.), 1975 (2. c.).
 • ÜLKÜTAŞIR M. Şakir (1939), “Halk Bilgisi Derneği Kuruluşu, Mesai ve Neşriyatı”, Halk Bilgisi Haberleri, 8 (95), Eylül 1939, s. 225-233.
 • ÜLKÜTAŞIR M. Şakir (1973), Cumhuriyetle Birlikte Türkiye’de Folklor ve Etnografya Çalışmaları, Ankara, Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı Yayınları.
Toplam 13 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet Aça Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2009
Gönderilme Tarihi 21 Temmuz 2014
Yayımlandığı Sayı Yıl 2009 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Aça, M. (2009). HALK BİLGİSİ HABERLERİ VE İNAN DERGİLERİ BAĞLAMINDA 1929-1949 YILLARI ARASI HALK BİLİMİ VE HALK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARINDA TRABZON’UN YERİ. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi(1), 9-20.