Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

AN ANALOGY ESSAY ON THE PRACTICES AND BELIEFS OF AFTERBIRTH AMONG CUVAŞ TURKS AND TRABZON ŞALPAZARI CEPNIS

Yıl 2009, Sayı: 1, 21 - 34, 01.03.2009

Öz

Being able to put the sociological changes of societies clearly will be able to possible by introducing the changes on belief and attitude of mind of the people belong to this society. Especially being discovered and evaluated of the reflex actions which have been enhanced against to different factor by the societies that belong to the same history but live in different geographical areas will be the central pillar of the studies on this subject. In this study some rigid belief and ceremonial applications in postpartum of Cuvaş Turks and Chepni's form Trabozn-Şalpazarı who were tried to christianize after the 16th centruy by assimilation policies applicated by Russians but their old belief systems in all seriusnes will be studied comparatively, the similar and different aspects between the belief in postpartum and applicatons of two Turkish societies from the south and north regions of the Black Sea. 

Kaynakça

 • Gordlevskiy V. A. (1928), Leksika karaimskogo perevoda Biblii// DAN AN SSSR, – C. 87-91.
 • Lermontov M.Y. (1990), Soçineniya v 2 tomah. T.2. M.: Pravda, – 704 s.
 • Medevedeva L.Y. O. (1988), kollekzii karaimskih i krimçakskih rukopisey v LO İnstituta vostokovedeniya AN SSSR// Sovetskaya türkologiya, , № 6. – S. 89- 102.
 • Muzafarov R. (1966), Oçerki folklora türkov. Avtoreferat dissertazii./ Melekesskiy Gosudarstvenniy Pedagogiçeskiy İnstitut. – Baku Bİ, – 30 s.
 • Nikolayenko D.V. (2005), Yupiter i Firkoviç o prave naziy na mifologiyu/ Krimskiye karaimi. İstoriçeskaya territoriya. Etnokultura. Simferopol: DOLYA, – S. 176-178.
 • Samoyloviç A.O. (1916), O materialah Radlova po narodnoy slovestnosti krimskoh tatar i karaimov. – SPb.: Tipografiya Tavriçeskogo Gubernskogo Zemstva, – S. 120.
 • Sinani İ.O. (1889), İstoriya vozniknoveniya i razvitiya karaimizma. Ç.2. Kartkaya istoriya literaturnoy deyatelnosti karaimskih pisateley. SPb, – 295 s.
 • Ukazatel rukopisnih i staropeçatnih knig, peredannih v 1976 g. iz Bahçisarayskogo istoriko-arheoloiçeskogo muzeya v gosudarstvennuyu Publiçnuyu Biblioteku im. M.E. Saltikova-Şedrina. Simferopol: DOLYA, 2007. – 160 s.
Yıl 2009, Sayı: 1, 21 - 34, 01.03.2009

Öz

Kaynakça

 • Gordlevskiy V. A. (1928), Leksika karaimskogo perevoda Biblii// DAN AN SSSR, – C. 87-91.
 • Lermontov M.Y. (1990), Soçineniya v 2 tomah. T.2. M.: Pravda, – 704 s.
 • Medevedeva L.Y. O. (1988), kollekzii karaimskih i krimçakskih rukopisey v LO İnstituta vostokovedeniya AN SSSR// Sovetskaya türkologiya, , № 6. – S. 89- 102.
 • Muzafarov R. (1966), Oçerki folklora türkov. Avtoreferat dissertazii./ Melekesskiy Gosudarstvenniy Pedagogiçeskiy İnstitut. – Baku Bİ, – 30 s.
 • Nikolayenko D.V. (2005), Yupiter i Firkoviç o prave naziy na mifologiyu/ Krimskiye karaimi. İstoriçeskaya territoriya. Etnokultura. Simferopol: DOLYA, – S. 176-178.
 • Samoyloviç A.O. (1916), O materialah Radlova po narodnoy slovestnosti krimskoh tatar i karaimov. – SPb.: Tipografiya Tavriçeskogo Gubernskogo Zemstva, – S. 120.
 • Sinani İ.O. (1889), İstoriya vozniknoveniya i razvitiya karaimizma. Ç.2. Kartkaya istoriya literaturnoy deyatelnosti karaimskih pisateley. SPb, – 295 s.
 • Ukazatel rukopisnih i staropeçatnih knig, peredannih v 1976 g. iz Bahçisarayskogo istoriko-arheoloiçeskogo muzeya v gosudarstvennuyu Publiçnuyu Biblioteku im. M.E. Saltikova-Şedrina. Simferopol: DOLYA, 2007. – 160 s.

TRABZON-ŞALPAZARI ÇEPNİLERİ İLE ÇUVAŞ TÜRKLERİNİN DOĞUM SONRASI ETRAFINDAKİ İNANIŞ VE UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA DENEMESİ

Yıl 2009, Sayı: 1, 21 - 34, 01.03.2009

Öz

Toplumların sosyolojik manada geçirdikleri değişimin tüm yönleriyle ortaya konulabilmesi bu topluma mensup insan topluluklarının inanış ve düşünüş biçimlerindeki değişimlerin ortaya konulması ile mümkün olabilecektir. Özellikle aynı tarihin bir parçası olup farklı coğrafi zeminlerde yaşayan toplulukların çeşitli etkenler karşısında geliştirdikleri reflekslerin keşfedilerek değerlendirilmesi bu yolda yapılan çalışmaların temel dayanağı olacaktır. Bu çalışmada XVI. yüzyıldan sonra Ruslar tarafından uygulanan asimilasyon politikalarıyla Hıristiyanlaştırılmaya çalışılan; ama eski inanç sistemlerini ciddi anlamda muhafaza eden Çuvaş Türkleri ile Trabzon-Şalpazarı Çepnilerinin doğum sonrası bazı inanış kalıpları ve törensel uygulamaları üzerinde karşılaştırmalı bir şekilde durularak Karadeniz’in güney ve kuzey taraflarından iki Türk topluluğunun doğum sonrası inanış ve uygulamaları arasındaki benzer ve farklı yönler tespit edilmeye çalışılacaktır. 

Kaynakça

 • Gordlevskiy V. A. (1928), Leksika karaimskogo perevoda Biblii// DAN AN SSSR, – C. 87-91.
 • Lermontov M.Y. (1990), Soçineniya v 2 tomah. T.2. M.: Pravda, – 704 s.
 • Medevedeva L.Y. O. (1988), kollekzii karaimskih i krimçakskih rukopisey v LO İnstituta vostokovedeniya AN SSSR// Sovetskaya türkologiya, , № 6. – S. 89- 102.
 • Muzafarov R. (1966), Oçerki folklora türkov. Avtoreferat dissertazii./ Melekesskiy Gosudarstvenniy Pedagogiçeskiy İnstitut. – Baku Bİ, – 30 s.
 • Nikolayenko D.V. (2005), Yupiter i Firkoviç o prave naziy na mifologiyu/ Krimskiye karaimi. İstoriçeskaya territoriya. Etnokultura. Simferopol: DOLYA, – S. 176-178.
 • Samoyloviç A.O. (1916), O materialah Radlova po narodnoy slovestnosti krimskoh tatar i karaimov. – SPb.: Tipografiya Tavriçeskogo Gubernskogo Zemstva, – S. 120.
 • Sinani İ.O. (1889), İstoriya vozniknoveniya i razvitiya karaimizma. Ç.2. Kartkaya istoriya literaturnoy deyatelnosti karaimskih pisateley. SPb, – 295 s.
 • Ukazatel rukopisnih i staropeçatnih knig, peredannih v 1976 g. iz Bahçisarayskogo istoriko-arheoloiçeskogo muzeya v gosudarstvennuyu Publiçnuyu Biblioteku im. M.E. Saltikova-Şedrina. Simferopol: DOLYA, 2007. – 160 s.
Toplam 8 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mustafa Aça Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2009
Gönderilme Tarihi 21 Temmuz 2014
Yayımlandığı Sayı Yıl 2009 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Aça, M. (2009). TRABZON-ŞALPAZARI ÇEPNİLERİ İLE ÇUVAŞ TÜRKLERİNİN DOĞUM SONRASI ETRAFINDAKİ İNANIŞ VE UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA DENEMESİ. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi(1), 21-34.