Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

ELEGIES ON TELLING EXCEPT DEATH IN ÇUKUROVA ELEGIES TRADITION

Yıl 2009, Sayı: 1, 52 - 72, 01.03.2009

Öz

Elegies are kind of folksong containing several life events. They are also literaturel text related mankind’s suffering. Elegies are also told in certain traditional ceremonies on death and they are folksong living in memories. Overtime, they have been begun told on several topics except death. In this paper we aimed at contribution to the field setting out determine the different folksongs except on telling death. 

Kaynakça

 • Ana Britannica (1987), Ağıt Maddesi, C.1, Ana Yayıncılık, İstanbul.
 • BORATAV Pertev Naili (1982), Folklor ve Edebiyat I-II, Adam Yayınları, İstanbul.
 • ÇAĞIMLAR Zekiye (1999), Adana Yöresi Avşar Ağıtları ve Bu ağıtların Adana Âşıklık Geleneğine Etkisi, Ç.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, Adana.
 • GÖRKEM İsmail (2001), Türk Edebiyatında Ağıtlar, Akçağ Yayınları, Ankara.
 • KARAKAŞ Ayhan (2005), Feke Halk Kültürü Araştırması, Ç.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana.
 • KAYA Doğan (1999), Anonim Türk Halk Şiiri, Akçağ Yayınları, Ankara.
 • KUDRET Cevdet (1980), Örneklerle Edebiyat Bilgileri, İnkılâp ve Aka Basım, İstanbul.
 • MALİNOWSKİ B. (1990), Büyü, Bilim ve Din, Kabalcı Yayınları, İstanbul.
 • ÖZTÜRK Ali (1986), Türk Anonim Edebiyatı, Bayrak Yayınları, İstanbul.
 • ŞEMEL Süleyman (1988), Türk Edebiyatında Ağıt, TDV İslâm Ansiklopedisi, C.1, TDV Yayınları, İstanbul.
 • ŞİMŞEK Esma (1993), Kadirli ve Osmaniye Ağıtları, Tesfa Yayınları, Antakya.
 • Türkçe Sözlük (1988), Ağıt Maddesi, C.1, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.
 • ULUDAĞ Süleyman (1988), Ağıt Maddesi, TDV İslâm Ansiklopedisi, C.1, TDV Yayınları, İstanbul.
Yıl 2009, Sayı: 1, 52 - 72, 01.03.2009

Öz

Kaynakça

 • Ana Britannica (1987), Ağıt Maddesi, C.1, Ana Yayıncılık, İstanbul.
 • BORATAV Pertev Naili (1982), Folklor ve Edebiyat I-II, Adam Yayınları, İstanbul.
 • ÇAĞIMLAR Zekiye (1999), Adana Yöresi Avşar Ağıtları ve Bu ağıtların Adana Âşıklık Geleneğine Etkisi, Ç.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, Adana.
 • GÖRKEM İsmail (2001), Türk Edebiyatında Ağıtlar, Akçağ Yayınları, Ankara.
 • KARAKAŞ Ayhan (2005), Feke Halk Kültürü Araştırması, Ç.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana.
 • KAYA Doğan (1999), Anonim Türk Halk Şiiri, Akçağ Yayınları, Ankara.
 • KUDRET Cevdet (1980), Örneklerle Edebiyat Bilgileri, İnkılâp ve Aka Basım, İstanbul.
 • MALİNOWSKİ B. (1990), Büyü, Bilim ve Din, Kabalcı Yayınları, İstanbul.
 • ÖZTÜRK Ali (1986), Türk Anonim Edebiyatı, Bayrak Yayınları, İstanbul.
 • ŞEMEL Süleyman (1988), Türk Edebiyatında Ağıt, TDV İslâm Ansiklopedisi, C.1, TDV Yayınları, İstanbul.
 • ŞİMŞEK Esma (1993), Kadirli ve Osmaniye Ağıtları, Tesfa Yayınları, Antakya.
 • Türkçe Sözlük (1988), Ağıt Maddesi, C.1, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.
 • ULUDAĞ Süleyman (1988), Ağıt Maddesi, TDV İslâm Ansiklopedisi, C.1, TDV Yayınları, İstanbul.

ÇUKUROVA AĞIT SÖYLEME GELENEĞİNDE ÖLÜM DIŞI SÖYLENEN AĞITLAR

Yıl 2009, Sayı: 1, 52 - 72, 01.03.2009

Öz

Ağıtlar bir törene bağlı olsun olmasın acıklı bir olayı konu alan metni de bu olayı hatırlatmaya, yaşatmaya uygun türkülerin bütünüdür. Ağıtlar insanlığın ortak acısını canlı şekilde anlatan edebi metinlerdir. Ağıtlar, ölüm üzerine belli bir geleneğe uyularak yapılan törenlerde yakılmış ve söylenmiş daha sonra hatıralarda yaşayan türkülerdir. Ağıtlar ölüm dışında zamanla çeşitli konularda yakılmaya başlanmıştır. Bildirimizde Çukurova yöresinden derlediğimiz ölüm dışında söylenen ağıtlardan yola çıkılarak ağıt söyleme geleneğine katkı sağlamak amaçlanmaktadır. 

Kaynakça

 • Ana Britannica (1987), Ağıt Maddesi, C.1, Ana Yayıncılık, İstanbul.
 • BORATAV Pertev Naili (1982), Folklor ve Edebiyat I-II, Adam Yayınları, İstanbul.
 • ÇAĞIMLAR Zekiye (1999), Adana Yöresi Avşar Ağıtları ve Bu ağıtların Adana Âşıklık Geleneğine Etkisi, Ç.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, Adana.
 • GÖRKEM İsmail (2001), Türk Edebiyatında Ağıtlar, Akçağ Yayınları, Ankara.
 • KARAKAŞ Ayhan (2005), Feke Halk Kültürü Araştırması, Ç.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana.
 • KAYA Doğan (1999), Anonim Türk Halk Şiiri, Akçağ Yayınları, Ankara.
 • KUDRET Cevdet (1980), Örneklerle Edebiyat Bilgileri, İnkılâp ve Aka Basım, İstanbul.
 • MALİNOWSKİ B. (1990), Büyü, Bilim ve Din, Kabalcı Yayınları, İstanbul.
 • ÖZTÜRK Ali (1986), Türk Anonim Edebiyatı, Bayrak Yayınları, İstanbul.
 • ŞEMEL Süleyman (1988), Türk Edebiyatında Ağıt, TDV İslâm Ansiklopedisi, C.1, TDV Yayınları, İstanbul.
 • ŞİMŞEK Esma (1993), Kadirli ve Osmaniye Ağıtları, Tesfa Yayınları, Antakya.
 • Türkçe Sözlük (1988), Ağıt Maddesi, C.1, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.
 • ULUDAĞ Süleyman (1988), Ağıt Maddesi, TDV İslâm Ansiklopedisi, C.1, TDV Yayınları, İstanbul.
Toplam 13 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Erman Artun Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2009
Gönderilme Tarihi 21 Temmuz 2014
Yayımlandığı Sayı Yıl 2009 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Artun, E. (2009). ÇUKUROVA AĞIT SÖYLEME GELENEĞİNDE ÖLÜM DIŞI SÖYLENEN AĞITLAR. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi(1), 52-72.