Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2009, Sayı: 1, 81 - 94, 01.03.2009

Öz

Kaynakça

 • Воробьев, Н.И.; Бусыгин, Е.П.(1957). Художественные промыслы Татарии в прошлом и настоящем. Казань.
 • Фахретдинов, Ризаэтдин (1993) Болгар һәм Казан төрекләре. Казан: Татарстан китап нәшрияты.
 • Насыйри, Каюм (2005). Сайлнма әсәрләр. Т. 3, Казан: Татарское книңное издательство.
 • Сергеева, Нурзия (2005). Татар чигүе. Татарская вышивка. Казан: “Мәгариф”.
 • Суслова, Светлана (1980) Ңенские украшения казанских татар середины Х!Х-начала ХХ века. Москва: издательство “Наука”.
 • (1976). Татар халык иҗаты. Кыска җырлар (ДүртюллыклаФахретдиновр). Казан: Татарстан китап нәшрияты.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСТЮМ И ПРЕДМЕТЫ УКРАШЕНИЯ В КОРОТКИХ ЛИРИЧЕСКИХ ПЕСНЯХ ТАТАР

Yıl 2009, Sayı: 1, 81 - 94, 01.03.2009

Öz

Отражение в коротких песнях казанских татар предметов национального костюма и национальных украшений придает им особый колорит, который естественным образом  вплетается в лирический настрой народа. При выражении красоты девушки, неприменным атрибутом наравне с ее лицом, станом и характером, считались и предметы ее одежды, и украшения, которые своеобразно подчеркивали ее красоту. Однако по сравнению с другими тюркскими народностями татары под влиянием русской и европейской культур рано отказались от своей национальной одежды. Короткие песни татар, дошедшие до наших дней, являются незаменимым источником изучения не только лирическиого настроя, но и истории костюма и украшений народа. 

Kaynakça

 • Воробьев, Н.И.; Бусыгин, Е.П.(1957). Художественные промыслы Татарии в прошлом и настоящем. Казань.
 • Фахретдинов, Ризаэтдин (1993) Болгар һәм Казан төрекләре. Казан: Татарстан китап нәшрияты.
 • Насыйри, Каюм (2005). Сайлнма әсәрләр. Т. 3, Казан: Татарское книңное издательство.
 • Сергеева, Нурзия (2005). Татар чигүе. Татарская вышивка. Казан: “Мәгариф”.
 • Суслова, Светлана (1980) Ңенские украшения казанских татар середины Х!Х-начала ХХ века. Москва: издательство “Наука”.
 • (1976). Татар халык иҗаты. Кыска җырлар (ДүртюллыклаФахретдиновр). Казан: Татарстан китап нәшрияты.

TATAR MANİLERİNDE GİYİM KUŞAM KÜLTÜRÜ VE SÜS EŞYALARI

Yıl 2009, Sayı: 1, 81 - 94, 01.03.2009

Öz

Kazan Tatarlarının manilerine yansıyan halkın giyim kuşam ve süslenme kültürü, halkın duygularına doğal bir şekilde örülerek manilere özel bir renk katmaktadır. Bir kızın güzelliğini, onun yüzü, endamı ve huyu ile beraber giydiği giysileri ve taktığı takıları da ifade etmekteydi. Fakat Kazan Tatarları, Rus ve Avrupa medeniyetleri etkisi altında öz millî kıyafetinden, başka Türk boylarından farklı olarak XX yy. 30’lı yıllarından itibaren vazgeçmişlerdir. Bu açıdan Kazan Tatarlarının günümüze ulaşan manileri sadece halkın yaşadığı duygularını değil onun giyim kuşam ve süslenme kültürünü öğrenmek için de pahası biçilmez bir kaynak olmaktadır.

Kaynakça

 • Воробьев, Н.И.; Бусыгин, Е.П.(1957). Художественные промыслы Татарии в прошлом и настоящем. Казань.
 • Фахретдинов, Ризаэтдин (1993) Болгар һәм Казан төрекләре. Казан: Татарстан китап нәшрияты.
 • Насыйри, Каюм (2005). Сайлнма әсәрләр. Т. 3, Казан: Татарское книңное издательство.
 • Сергеева, Нурзия (2005). Татар чигүе. Татарская вышивка. Казан: “Мәгариф”.
 • Суслова, Светлана (1980) Ңенские украшения казанских татар середины Х!Х-начала ХХ века. Москва: издательство “Наука”.
 • (1976). Татар халык иҗаты. Кыска җырлар (ДүртюллыклаФахретдиновр). Казан: Татарстан китап нәшрияты.
Toplam 6 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Rusça
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Çulpan Zaripova Çetin Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2009
Gönderilme Tarihi 21 Temmuz 2014
Yayımlandığı Sayı Yıl 2009 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Zaripova Çetin, Ç. (2009). НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСТЮМ И ПРЕДМЕТЫ УКРАШЕНИЯ В КОРОТКИХ ЛИРИЧЕСКИХ ПЕСНЯХ ТАТАР. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi(1), 81-94.