Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2009, Sayı: 1, 143 - 161, 01.03.2009

Öz

Bu makalede Gürcistan’ın Kvemo Kartli vilayetine bağlı Tsalka (Parmaksız) rayonunda yaşayan Urum Türkleri hakkında genel bilgiler verilmiş daha sonra da Urumların dil ürünlerinden örnekler verilmiştir. Bu çalışmada, yapılan derlemelerden hareketle Parmaksız Urumlarına ait âşık şiiri, anaonim şiir, türkü, halk hikâyesi, masal, fıkra, mani, ninni, deyim, atasözü, kelimeler ve günlük konuşma örneklerine yer

Kaynakça

 • ALTINKAYNAK Erdoğan (2005), Ortodoks Türkler Urumlar, ÜBL Yayıncılık, Ankara.
 • BEYDİLLİ Kemal (1988), “1828–1829 Osmanlı-Rus Savaşında Doğu Anadolu’dan Rusya’ya Göçürülen Ermeniler”, Türk Tarih Kurumu Belgeler Dergisi, c. XIII, sy: 17’den ayrı basım. Ankara, 1988 s.370–407.
 • KALAYCI Ünal (2006) “Gürcistan’ın Zalka Bölgesi Notları, Bizim Ahıska Dergisi, S 6, Ekim.
 • KALAYCI Ünal (2008a), Tsalka (Parmaksız) Urumları Ağzı/ Gürcistan, Yüksek Lisans Tezi, EÜ, Haziran.
 • KALAYCI Ünal (2008b), “Gürcistan’ın Tsalka (Parmaksız) Rayonundaki Urumların Yaşamı”, Karadeniz Araştırmaları, Sayı: 18, Yaz, s. 93–106.

GÜRCİSTAN’IN TSALKA (PARMAKSIZ) RAYONUNDA YAŞAYAN URUM TÜRKLERİNİN DİL ÜRÜNLERİNDEN ÖRNEKLER

Yıl 2009, Sayı: 1, 143 - 161, 01.03.2009

Öz

Bu makalede Gürcistan’ın Kvemo Kartli vilayetine bağlı Tsalka (Parmaksız) rayonunda yaşayan Urum Türkleri hakkında genel bilgiler verilmiş daha sonra da Urumların dil ürünlerinden örnekler verilmiştir. Bu çalışmada, yapılan derlemelerden hareketle Parmaksız Urumlarına ait âşık şiiri, anaonim şiir, türkü, halk hikâyesi, masal, fıkra, mani, ninni, deyim, atasözü, kelimeler ve günlük konuşma örneklerine yer verilmektedir. 

Kaynakça

 • ALTINKAYNAK Erdoğan (2005), Ortodoks Türkler Urumlar, ÜBL Yayıncılık, Ankara.
 • BEYDİLLİ Kemal (1988), “1828–1829 Osmanlı-Rus Savaşında Doğu Anadolu’dan Rusya’ya Göçürülen Ermeniler”, Türk Tarih Kurumu Belgeler Dergisi, c. XIII, sy: 17’den ayrı basım. Ankara, 1988 s.370–407.
 • KALAYCI Ünal (2006) “Gürcistan’ın Zalka Bölgesi Notları, Bizim Ahıska Dergisi, S 6, Ekim.
 • KALAYCI Ünal (2008a), Tsalka (Parmaksız) Urumları Ağzı/ Gürcistan, Yüksek Lisans Tezi, EÜ, Haziran.
 • KALAYCI Ünal (2008b), “Gürcistan’ın Tsalka (Parmaksız) Rayonundaki Urumların Yaşamı”, Karadeniz Araştırmaları, Sayı: 18, Yaz, s. 93–106.

EXAMPLES OF LANGUAGE IN URUM TURKS LIVING IN TSALKA (FINGERLESS) REGION IN GEORGIA

Yıl 2009, Sayı: 1, 143 - 161, 01.03.2009

Öz

In this article, general information about Urum Turks living Tsalka(Parmaksız) region in Kvemo Kartli province of Georgia is given and then examples from Urum language products are given. In this study, there are troubadour poems, anonymous poems, folk songs, anonymous stories, legend, anecdotes, lullabies, idioms, proverbs, words and daily speeches from compilations.

Kaynakça

 • ALTINKAYNAK Erdoğan (2005), Ortodoks Türkler Urumlar, ÜBL Yayıncılık, Ankara.
 • BEYDİLLİ Kemal (1988), “1828–1829 Osmanlı-Rus Savaşında Doğu Anadolu’dan Rusya’ya Göçürülen Ermeniler”, Türk Tarih Kurumu Belgeler Dergisi, c. XIII, sy: 17’den ayrı basım. Ankara, 1988 s.370–407.
 • KALAYCI Ünal (2006) “Gürcistan’ın Zalka Bölgesi Notları, Bizim Ahıska Dergisi, S 6, Ekim.
 • KALAYCI Ünal (2008a), Tsalka (Parmaksız) Urumları Ağzı/ Gürcistan, Yüksek Lisans Tezi, EÜ, Haziran.
 • KALAYCI Ünal (2008b), “Gürcistan’ın Tsalka (Parmaksız) Rayonundaki Urumların Yaşamı”, Karadeniz Araştırmaları, Sayı: 18, Yaz, s. 93–106.
Toplam 5 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ünal Kalaycı

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2009
Gönderilme Tarihi 21 Temmuz 2014
Yayımlandığı Sayı Yıl 2009 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Kalaycı, Ü. (2009). GÜRCİSTAN’IN TSALKA (PARMAKSIZ) RAYONUNDA YAŞAYAN URUM TÜRKLERİNİN DİL ÜRÜNLERİNDEN ÖRNEKLER. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi(1), 143-161.