Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2009, Sayı: 1, 161 - 172, 01.03.2009

Öz

İstanbul ile ilgili şiirler, Tatar edebiyatında yenilik ve gelenek arasındaki çetin münasebeti yansıtarak Tatar şiirinin gelişim sürecini düşünmek için zengin bir malzeme vermektedir. Çağdaş şairler, Tatar şiirini Doğu şiirine özgü zarafet ve güzellik ile zenginleştirerek şiire yeni konular, yeni duygular, yeni ahenk getirdiler. İstanbul konusunu işleyen şiirlerinde Çulpan Zarif’in bu

Kaynakça

  • RAHMAN Rifä (2002), Kerfekle Täräzälär. Kazan, Tatarstan Kitap Näşriyatı.
  • ZARİF Çulpan (2003), Koyaşka Yul Tota Kärvanım. Kazan, Matbugat Yortı Näşryatı.
  • ZARİF Çulpan (2007), Törkiyadän – İlgä, İdelgä. Kazan Utları, N3, s. 37-40.

ÇAĞDAŞ TATAR ŞİİRİNDE İSTANBUL KONUSU (Çulpan Zarif ve Rife Rahman Şiirleri Misalinde)

Yıl 2009, Sayı: 1, 161 - 172, 01.03.2009

Öz

İstanbul ile ilgili şiirler, Tatar edebiyatında yenilik ve gelenek arasındaki çetin münasebeti yansıtarak Tatar şiirinin gelişim sürecini düşünmek için zengin bir malzeme vermektedir. Çağdaş şairler, Tatar şiirini Doğu şiirine özgü zarafet ve güzellik ile zenginleştirerek şiire yeni konular, yeni duygular, yeni ahenk getirdiler. İstanbul konusunu işleyen şiirlerinde Çulpan Zarif’in bu

Kaynakça

  • RAHMAN Rifä (2002), Kerfekle Täräzälär. Kazan, Tatarstan Kitap Näşriyatı.
  • ZARİF Çulpan (2003), Koyaşka Yul Tota Kärvanım. Kazan, Matbugat Yortı Näşryatı.
  • ZARİF Çulpan (2007), Törkiyadän – İlgä, İdelgä. Kazan Utları, N3, s. 37-40.

ТЕМА СТАМБУЛА В СОВРЕМЕННОЙ ТАТАРСКОЙ ПОЭЗИИ (На примере стихотворений Чулпана Зарифа и Рифы Рахман)

Yıl 2009, Sayı: 1, 161 - 172, 01.03.2009

Öz

Стихотворения о Стамбуле, отражая сложную взаимосвязь между традицией и новаторством, являются богатым материалом для изучения развития современной татарской поэзии. Современные поэты принесли в татарскую поэзию новые темы, чувства и мелодику, обогащая ее красотой и изяществом, присущими восточной поэзии. В стихотворениях , посвященных Стамбулу, Чулпан Зариф, всем сердцем понимая святость этого города, черпает в своих чувствах  такую силу, что начинает чувствовать себя заново рожденной. Все свои чувства и переживания она дает прочувствовать через образы, присущие тюркской и исламской культуре. Другая поэтесса Рифе Рахман в своих стихотворениях стремится к цельности чувств и мыслей. На чужбине она еще сильнее прочувствовала любовь к Родине. И в стихотворениях Ч.Зарифа, и в стихотворениях Р.Рахман мы можем увидеть, как татары, в Советское время оторванные от своей истинно национальной культуры и религии, стремятся  заново осознать свою историю, в желании вернуться к своим истокам. 

Kaynakça

  • RAHMAN Rifä (2002), Kerfekle Täräzälär. Kazan, Tatarstan Kitap Näşriyatı.
  • ZARİF Çulpan (2003), Koyaşka Yul Tota Kärvanım. Kazan, Matbugat Yortı Näşryatı.
  • ZARİF Çulpan (2007), Törkiyadän – İlgä, İdelgä. Kazan Utları, N3, s. 37-40.
Toplam 3 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Leyla Mingazova Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2009
Gönderilme Tarihi 21 Temmuz 2014
Yayımlandığı Sayı Yıl 2009 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Mingazova, L. (2009). ÇAĞDAŞ TATAR ŞİİRİNDE İSTANBUL KONUSU (Çulpan Zarif ve Rife Rahman Şiirleri Misalinde). Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi(1), 161-172.