Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2009, Sayı: 1, 173 - 181, 01.03.2009

Öz

Kaynakça

 • Akdes Nimet Kurat (1970), Türkiye ve Rusya. XVIII yüzyıl sonundan Kurtuluş savaşına kadar Türk-Rus ilişkileri 1798-1919. Ankara.
 • Ishan Latif (1988), Bir serencem-i harp. Sadeleştiren Burhan Göksel, Ankara.
 • Liman von Sanders (1919), Fun Jahre Turkei. Berlin.
 • Prof. Dr. Taciser Onuk'a Armağan. Ankara 2007.
 • Корсун Н.Г. (1946), Первая мировая война на Кавказском фронте М.
 • Никольский В.П. (1933), Сарыкамышская операция. 12-24 декабря ст.ст. 1914 года – София.
 • ГАЗЕТЫ 1914-1915 гг
 • Город Казань (Казань)
 • Вакыт (Оренбург)
 • Листок войны. (г.Екатеринбург)
 • Отклики Кавказа. (г.Армавир, Кубанская обл.)
 • Речь. (Петербург).
 • Русское слово. (Петербург)

НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИСХАН-ПАШЕ В РОССИЙСКОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ

Yıl 2009, Sayı: 1, 173 - 181, 01.03.2009

Öz

В статье приводятся газетные материалы 1914-1915 гг. о командире 9-го корпуса османской армии Исхан-паше, который попал в русский плен во время Сарыкамышской битвы. В них сообщаются подробности пленения генерала и его штаба, условий передвижения в Сибирь, его побега из Читы и помощи ему казанских татар. 

Kaynakça

 • Akdes Nimet Kurat (1970), Türkiye ve Rusya. XVIII yüzyıl sonundan Kurtuluş savaşına kadar Türk-Rus ilişkileri 1798-1919. Ankara.
 • Ishan Latif (1988), Bir serencem-i harp. Sadeleştiren Burhan Göksel, Ankara.
 • Liman von Sanders (1919), Fun Jahre Turkei. Berlin.
 • Prof. Dr. Taciser Onuk'a Armağan. Ankara 2007.
 • Корсун Н.Г. (1946), Первая мировая война на Кавказском фронте М.
 • Никольский В.П. (1933), Сарыкамышская операция. 12-24 декабря ст.ст. 1914 года – София.
 • ГАЗЕТЫ 1914-1915 гг
 • Город Казань (Казань)
 • Вакыт (Оренбург)
 • Листок войны. (г.Екатеринбург)
 • Отклики Кавказа. (г.Армавир, Кубанская обл.)
 • Речь. (Петербург).
 • Русское слово. (Петербург)

RUSYA GAZETELERİNDE İSHAN PAŞA HAKKINDA BAZI BELGELER

Yıl 2009, Sayı: 1, 173 - 181, 01.03.2009

Öz

Bu makalede Sarıkamış savaşında Ruslara esir düşen 9. Kolordu komutanı İshan Paşa hakkında Rus basınında 1914-1915.yıllarda çıkmış yazılar ele alınıyor. Onlarda tümgeneralin esir düşme vak’ası ve Sibirya yolculuğu esnasındaki durumu, sürgün yeri Çita’dan fırarı ve Kazan Tatarlarının ona yardım etmeleri hakkında yeni belgeler veriliyor.

Kaynakça

 • Akdes Nimet Kurat (1970), Türkiye ve Rusya. XVIII yüzyıl sonundan Kurtuluş savaşına kadar Türk-Rus ilişkileri 1798-1919. Ankara.
 • Ishan Latif (1988), Bir serencem-i harp. Sadeleştiren Burhan Göksel, Ankara.
 • Liman von Sanders (1919), Fun Jahre Turkei. Berlin.
 • Prof. Dr. Taciser Onuk'a Armağan. Ankara 2007.
 • Корсун Н.Г. (1946), Первая мировая война на Кавказском фронте М.
 • Никольский В.П. (1933), Сарыкамышская операция. 12-24 декабря ст.ст. 1914 года – София.
 • ГАЗЕТЫ 1914-1915 гг
 • Город Казань (Казань)
 • Вакыт (Оренбург)
 • Листок войны. (г.Екатеринбург)
 • Отклики Кавказа. (г.Армавир, Кубанская обл.)
 • Речь. (Петербург).
 • Русское слово. (Петербург)
Toplam 13 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Elfina Sibgatullina Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2009
Gönderilme Tarihi 21 Temmuz 2014
Yayımlandığı Sayı Yıl 2009 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Sibgatullina, E. (2009). RUSYA GAZETELERİNDE İSHAN PAŞA HAKKINDA BAZI BELGELER. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi(1), 173-181.