Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

İSKENDER PALA’NIN ROMANLARINDA YENİ TARİHSELCİLİĞİN İZLER

Yıl 2015, Sayı: 26, 135 - 141, 13.07.2015
https://doi.org/10.17498/kdeniz.23017

Öz

İskender Pala, çağdaş Türk edebiyatının değerli yazarlarından biridir. Özellikle, yazdığı tarihi romanlarla Türk tarihine ve edebiyatına önemli katkılar sağlamıştır. Bu çalışmanın amacı, İskender Pala’nın romanlarında yer alan, Yeni Tarihselcilik ve Postmodernizm ile alakalı olan tarihi yorumlamalarını tespit etmek ve yorumlamaktır.

Kaynakça

 • ABDI (1999). Abdi Tarihi, Yayına Hazırlayan: Faik Reşit Unat, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi
 • ÖZCAN, A. (2007). “Patrona İsyanı”. İslam Ansiklopedisi, cilt: 34, s. 189
 • ÇAVUŞ, R. (2002). “Edebiyat İncelemelerinde Tarihe Yeni Bir Dönüş”. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 42, 1-2, 121-133
 • EAGLETON, T. (2011). Edebiyat Kuramı. İstanbul: Ayrıntı Yayınları
 • GREENBLATT, S. (2002). “Yeni Tarihselcilik”. Türkçesi: Türkan Mignon, Hece Eleştiri Özel Sayısı, Yıl: 6 Sayı: 65/ 66 / 67
 • KAPLAN, M. (2012). Tevfik Fikret. İstanbul: Dergah Yayınları
 • OPPERMANN, S. (2006). Postmodern Tarih Kuramı Tarih Yazımı, Yeni Tarihselcilik ve Roman. Ankara: Phoenix Yayınevi
 • PALA, İ. (2014). Katre-i Matem. İstanbul: Kapı Yayınları
 • PALA, İ. Efsane.(2013). İstanbul: Kapı Yayınları
 • PALA, İ. Babil’de Ölüm İstanbul’da Aşk.(2013). İstanbul: Kapı Yayınları
 • PALA, İ. Şah&Sultan. (2013). İstanbul: Kapı Yayınları
 • PALA, İ. Od. (2013). İstanbul: Kapı Yayınları
 • UZUNÇARŞILI, İ.H. (2011). Osmalı Tarihi IV. Cilt I. Bölüm. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi
 • YALÇIN-ÇELIK, S.D. (2005). Yeni Tarihselcilik Kuramı ve Türk Edebiyatında Postmodern Tarih Romanları. Ankara: Akçağ Yayınları
 • YEŞILYURT, Ş. (2009). “Nedim Gürsel’in Romanlarının Yeni Tarihselci Bağlamda Okunması”. Turkish Studies, Sayı 4 /1- II Kış

TRACES OF THE NEW HISTORICISM ON İSKENDER PALA’S NOVELS

Yıl 2015, Sayı: 26, 135 - 141, 13.07.2015
https://doi.org/10.17498/kdeniz.23017

Öz

İskender Pala is one of the precious author of the contemporary Turkish literature.
Especially, with his historical novels, he has made important contributions to Turkish
history and literature. The aim of this study is to determine and evaluate the historical
interpretations of İskender Pala, which take place in his novels and are related with New
Historicism and Postmodernism. 

Kaynakça

 • ABDI (1999). Abdi Tarihi, Yayına Hazırlayan: Faik Reşit Unat, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi
 • ÖZCAN, A. (2007). “Patrona İsyanı”. İslam Ansiklopedisi, cilt: 34, s. 189
 • ÇAVUŞ, R. (2002). “Edebiyat İncelemelerinde Tarihe Yeni Bir Dönüş”. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 42, 1-2, 121-133
 • EAGLETON, T. (2011). Edebiyat Kuramı. İstanbul: Ayrıntı Yayınları
 • GREENBLATT, S. (2002). “Yeni Tarihselcilik”. Türkçesi: Türkan Mignon, Hece Eleştiri Özel Sayısı, Yıl: 6 Sayı: 65/ 66 / 67
 • KAPLAN, M. (2012). Tevfik Fikret. İstanbul: Dergah Yayınları
 • OPPERMANN, S. (2006). Postmodern Tarih Kuramı Tarih Yazımı, Yeni Tarihselcilik ve Roman. Ankara: Phoenix Yayınevi
 • PALA, İ. (2014). Katre-i Matem. İstanbul: Kapı Yayınları
 • PALA, İ. Efsane.(2013). İstanbul: Kapı Yayınları
 • PALA, İ. Babil’de Ölüm İstanbul’da Aşk.(2013). İstanbul: Kapı Yayınları
 • PALA, İ. Şah&Sultan. (2013). İstanbul: Kapı Yayınları
 • PALA, İ. Od. (2013). İstanbul: Kapı Yayınları
 • UZUNÇARŞILI, İ.H. (2011). Osmalı Tarihi IV. Cilt I. Bölüm. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi
 • YALÇIN-ÇELIK, S.D. (2005). Yeni Tarihselcilik Kuramı ve Türk Edebiyatında Postmodern Tarih Romanları. Ankara: Akçağ Yayınları
 • YEŞILYURT, Ş. (2009). “Nedim Gürsel’in Romanlarının Yeni Tarihselci Bağlamda Okunması”. Turkish Studies, Sayı 4 /1- II Kış

СЛЕДЫ НОВОЙ ИСТОРИОГРАФИИ В РОМАНАХ ИСКЕНДЕРА ПАЛА

Yıl 2015, Sayı: 26, 135 - 141, 13.07.2015
https://doi.org/10.17498/kdeniz.23017

Öz

Искендер Паша достойный представитель современной турецкой литературы.
Своими историческими романами он внёс значительный вклад в турецкую
историографию и литературу. В статье рассматриваются вопросы новой
историографии и постмодернизма имеющее место в романах. 

Kaynakça

 • ABDI (1999). Abdi Tarihi, Yayına Hazırlayan: Faik Reşit Unat, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi
 • ÖZCAN, A. (2007). “Patrona İsyanı”. İslam Ansiklopedisi, cilt: 34, s. 189
 • ÇAVUŞ, R. (2002). “Edebiyat İncelemelerinde Tarihe Yeni Bir Dönüş”. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 42, 1-2, 121-133
 • EAGLETON, T. (2011). Edebiyat Kuramı. İstanbul: Ayrıntı Yayınları
 • GREENBLATT, S. (2002). “Yeni Tarihselcilik”. Türkçesi: Türkan Mignon, Hece Eleştiri Özel Sayısı, Yıl: 6 Sayı: 65/ 66 / 67
 • KAPLAN, M. (2012). Tevfik Fikret. İstanbul: Dergah Yayınları
 • OPPERMANN, S. (2006). Postmodern Tarih Kuramı Tarih Yazımı, Yeni Tarihselcilik ve Roman. Ankara: Phoenix Yayınevi
 • PALA, İ. (2014). Katre-i Matem. İstanbul: Kapı Yayınları
 • PALA, İ. Efsane.(2013). İstanbul: Kapı Yayınları
 • PALA, İ. Babil’de Ölüm İstanbul’da Aşk.(2013). İstanbul: Kapı Yayınları
 • PALA, İ. Şah&Sultan. (2013). İstanbul: Kapı Yayınları
 • PALA, İ. Od. (2013). İstanbul: Kapı Yayınları
 • UZUNÇARŞILI, İ.H. (2011). Osmalı Tarihi IV. Cilt I. Bölüm. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi
 • YALÇIN-ÇELIK, S.D. (2005). Yeni Tarihselcilik Kuramı ve Türk Edebiyatında Postmodern Tarih Romanları. Ankara: Akçağ Yayınları
 • YEŞILYURT, Ş. (2009). “Nedim Gürsel’in Romanlarının Yeni Tarihselci Bağlamda Okunması”. Turkish Studies, Sayı 4 /1- II Kış
Toplam 15 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ufuk Kırbaş Bu kişi benim

Yakup Çelik Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 13 Temmuz 2015
Gönderilme Tarihi 13 Temmuz 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2015 Sayı: 26

Kaynak Göster

APA Kırbaş, U., & Çelik, Y. (2015). İSKENDER PALA’NIN ROMANLARINDA YENİ TARİHSELCİLİĞİN İZLER. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 1(26), 135-141. https://doi.org/10.17498/kdeniz.23017