Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

РОЛЬ И СТРАТЕГИЯ АРМЯНСКОЙ ДИАСПОРЫ В ПРИТЯЗАНИИ АРМЯНСКОГО ГЕНОЦИДА

Yıl 2015, Sayı: 26, 153 - 167, 13.07.2015
https://doi.org/10.17498/kdeniz.76314

Öz

Армянский вопрос, как много факторное социальное событие, имеет отношение
с социологией, историей, политикой и почти со всеми социальными науками.
Все национальные элементы, после ослабления/распада Османской империи
были втянуты в этнические конфликты, с целью создавать национаньное
государство, заново определить свой национальный статус, устоновить отношения
между национальным большинством с меньшинствами. В турецко-армянском
конфлике определяемым элементом для армян стало социальное положение,
культурное наследство, религия и язык армян. Армяне, являясь этнической частью
Османской империи, исходя из преждних и нынешник подходов к истории и
культурного наследства, по сей день продолжают конфликтовать.
Став центром для оспаривания армянского вопроса США и Европа,
поошряло армянскую диаспору и по поводу этого, события 1915 года приняло
особый характер для турецкого общества как внутри страны, так и за ребежом. В
связи с этим, подходы западного мира к определению армянского вопроса, стали
социологического характера. Статья является попыткой для разьяснения указанныж
подходов.

Kaynakça

 • AFP, 24 Ekim 2007, (Tasnif Dışı-Ermeni soykırım iddiaları ile ilgili YÖK basın özetleri),
 • Bilal Şimşir, Ermeni Meselesi 1774–2005, Bilgi Yayınları, İstanbul, 2007
 • Cezmi YURTSEVER, http://www.adana01haber.com
 • El Ahrar Gazetesi, 15 Kasım 2006, (Tasnif Dışı-Ermeni soykırım iddiaları ile ilgili YÖK basın özetleri),
 • Elettherotipia. 13 Şubat 2007, (Tasnif Dışı-Ermeni soykırım iddiaları ile ilgili YÖK basın özetleri)
 • Etyen Mahçupyan, Taraf, 01.05.2009
 • Günay Göksu Özdoğan-Fusun Üstel-karin Karakaşlı-Ferhat Kentel, Türkiye’de Ermeniler, Cemaat-Birey-Yurttaş, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2009
 • Halk Cephesi. 14 Aralık 2007, (Tasnif Dışı-Ermeni soykırım iddiaları ile ilgili YÖK basın özetleri)
 • http://asbarez.com/99522/erdogan-offers-half-hearted-apology-for-dersim-massacres/
 • http://eozdeniz1907.blogcu.com
 • http://gundem.bugun.com.tr/israil-ermeni-kartina-oynuyor-haberi/210101/
 • http://hyetert.blogspot.com/2012/10/ermenistan-cumhurbaskan-ermenistana.html
 • http://news.am/tur/news/124675.html
 • http://r.news.am/tur/news/39532.html
 • http://sukruelekdag.wordpress.com/2007/06/
 • http://team-aow.discuforum.info/t11213-Turkiye-de-soyk-r-m-anmalar-ve-yans- malar.htm
 • http://tr.wikipedia.org/wiki/Ermenistan_Frans%C4%B1z_%C3%9Cniversitesi
 • http://www.adana01haber.com/author_article_print.php?id=391
 • http://www.agbu.org/aboutagbu/default.asp
 • http://www.aktifhaber.com/ermeni-yuzbasi-kitabina-itiraz-655392h.htm
 • http://www.armenianweekly.com/2010/05/04/
 • http://www.armenianweekly.com/2011/10/29/demirbas/ 15 15

ALLEGED ARMENIAN GENOCIDE; FUNCTIONALITY IN THE CONTEXT OF WESTERN AND ARMENIAN DIASPORA

Yıl 2015, Sayı: 26, 153 - 167, 13.07.2015
https://doi.org/10.17498/kdeniz.76314

Öz

The Armenian issue, which is complex and multi-dimensional, is closely intertwined
with almost all social sciences, particularly, sociology, history and politics.
In the period following the break-up / regression of the Ottoman Empire, groups
taking part in ethnic conflicts demanded the formation of a nation-state, re-definition of
national identity and determination of the properties of majority/minority relations. In the
Turkish-Armenian conflict, the social and cultural heritage, language and religion of
Armenians were decisive factors. Armenians, who were one of the multi-ethnic subjects of
the Ottoman Empire, continue to fight over and discuss the old and new characteristics of
their historic and cultural properties.

That the debates on the Armenian issue are centered in the United States and Europe
can be explained by the fact that the global political power has shifted to these centers and
the current power of the Armenian diaspora is mainly settled there. For this reason, the
debate about the events of 1915 in Turkey becomes important in terms of both external and
internal social dynamics. In this context, how Armenian issue is defined in the Western
world turns into a sociological matter. This study can also be considered as an attempt
towards this goal. 

Kaynakça

 • AFP, 24 Ekim 2007, (Tasnif Dışı-Ermeni soykırım iddiaları ile ilgili YÖK basın özetleri),
 • Bilal Şimşir, Ermeni Meselesi 1774–2005, Bilgi Yayınları, İstanbul, 2007
 • Cezmi YURTSEVER, http://www.adana01haber.com
 • El Ahrar Gazetesi, 15 Kasım 2006, (Tasnif Dışı-Ermeni soykırım iddiaları ile ilgili YÖK basın özetleri),
 • Elettherotipia. 13 Şubat 2007, (Tasnif Dışı-Ermeni soykırım iddiaları ile ilgili YÖK basın özetleri)
 • Etyen Mahçupyan, Taraf, 01.05.2009
 • Günay Göksu Özdoğan-Fusun Üstel-karin Karakaşlı-Ferhat Kentel, Türkiye’de Ermeniler, Cemaat-Birey-Yurttaş, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2009
 • Halk Cephesi. 14 Aralık 2007, (Tasnif Dışı-Ermeni soykırım iddiaları ile ilgili YÖK basın özetleri)
 • http://asbarez.com/99522/erdogan-offers-half-hearted-apology-for-dersim-massacres/
 • http://eozdeniz1907.blogcu.com
 • http://gundem.bugun.com.tr/israil-ermeni-kartina-oynuyor-haberi/210101/
 • http://hyetert.blogspot.com/2012/10/ermenistan-cumhurbaskan-ermenistana.html
 • http://news.am/tur/news/124675.html
 • http://r.news.am/tur/news/39532.html
 • http://sukruelekdag.wordpress.com/2007/06/
 • http://team-aow.discuforum.info/t11213-Turkiye-de-soyk-r-m-anmalar-ve-yans- malar.htm
 • http://tr.wikipedia.org/wiki/Ermenistan_Frans%C4%B1z_%C3%9Cniversitesi
 • http://www.adana01haber.com/author_article_print.php?id=391
 • http://www.agbu.org/aboutagbu/default.asp
 • http://www.aktifhaber.com/ermeni-yuzbasi-kitabina-itiraz-655392h.htm
 • http://www.armenianweekly.com/2010/05/04/
 • http://www.armenianweekly.com/2011/10/29/demirbas/ 15 15

ERMENİ SOYKIRIMI İDDİASI; ERMENİ DİASPORASININ ROLÜ VE STRATEJİSİ

Yıl 2015, Sayı: 26, 153 - 167, 13.07.2015
https://doi.org/10.17498/kdeniz.76314

Öz

Başta sosyoloji, tarih, siyaset bilimi olmak üzere hemen hemen bütün sosyal bilimlerle ilişkisi olan Ermeni meselesi karmaşık ve çok faktörlü sosyolojik bir olgudur.
Osmanlı devletinin gerilemesini/dağılmasını takip eden süreçte etnik çatışmaya dahil olan unsurlar, ulus-devlet inşası, ulusal kimliğinin yeniden tanımlanması ve çoğunluk/azınlık ilişkilerinin niteliğinin belirlenmesini talep etmişlerdir. Türk-Ermeni çatışmasında Ermenilerin sosyal ve kültürel mirası, dili ve dini belirleyici unsurlar olmuştur. Osmanlı Devletinin çok etnikli yapısının bir öğesi olan Ermeniler, tarihsel ve kültürel varlık karakterlerinin eski ve yeni yorumu üzerinden tartışma ve çatışmaya devam etmektedirler.
Ermeni meselesine yönelik tartışmaların ABD ve Avrupa merkezli olması, hem dünyada mevcut egemen gücün bu merkezlere kaymış olmasına hem de Ermeni diasporasının söz konusu merkezlerde güçlü olmasına dayandırılabilir. Bu nedenle 1915 olaylarına ilişkin yapılan tartışmalar, Türkiye’de hem dış hem de iç toplumsal dinamikler açısından önemli hale gelmektedir. Bu bağlamda Batı dünyasında Ermeni meselesinin nasıl tanımlandığı sosyolojik bir konu olmaktadır. Çalışma da bu amaca yönelik bir girişim olarak düşünülebilir.

Kaynakça

 • AFP, 24 Ekim 2007, (Tasnif Dışı-Ermeni soykırım iddiaları ile ilgili YÖK basın özetleri),
 • Bilal Şimşir, Ermeni Meselesi 1774–2005, Bilgi Yayınları, İstanbul, 2007
 • Cezmi YURTSEVER, http://www.adana01haber.com
 • El Ahrar Gazetesi, 15 Kasım 2006, (Tasnif Dışı-Ermeni soykırım iddiaları ile ilgili YÖK basın özetleri),
 • Elettherotipia. 13 Şubat 2007, (Tasnif Dışı-Ermeni soykırım iddiaları ile ilgili YÖK basın özetleri)
 • Etyen Mahçupyan, Taraf, 01.05.2009
 • Günay Göksu Özdoğan-Fusun Üstel-karin Karakaşlı-Ferhat Kentel, Türkiye’de Ermeniler, Cemaat-Birey-Yurttaş, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2009
 • Halk Cephesi. 14 Aralık 2007, (Tasnif Dışı-Ermeni soykırım iddiaları ile ilgili YÖK basın özetleri)
 • http://asbarez.com/99522/erdogan-offers-half-hearted-apology-for-dersim-massacres/
 • http://eozdeniz1907.blogcu.com
 • http://gundem.bugun.com.tr/israil-ermeni-kartina-oynuyor-haberi/210101/
 • http://hyetert.blogspot.com/2012/10/ermenistan-cumhurbaskan-ermenistana.html
 • http://news.am/tur/news/124675.html
 • http://r.news.am/tur/news/39532.html
 • http://sukruelekdag.wordpress.com/2007/06/
 • http://team-aow.discuforum.info/t11213-Turkiye-de-soyk-r-m-anmalar-ve-yans- malar.htm
 • http://tr.wikipedia.org/wiki/Ermenistan_Frans%C4%B1z_%C3%9Cniversitesi
 • http://www.adana01haber.com/author_article_print.php?id=391
 • http://www.agbu.org/aboutagbu/default.asp
 • http://www.aktifhaber.com/ermeni-yuzbasi-kitabina-itiraz-655392h.htm
 • http://www.armenianweekly.com/2010/05/04/
 • http://www.armenianweekly.com/2011/10/29/demirbas/ 15 15
Toplam 22 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Recep Cengiz Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 13 Temmuz 2015
Gönderilme Tarihi 13 Temmuz 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2015 Sayı: 26

Kaynak Göster

APA Cengiz, R. (2015). ERMENİ SOYKIRIMI İDDİASI; ERMENİ DİASPORASININ ROLÜ VE STRATEJİSİ. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 1(26), 153-167. https://doi.org/10.17498/kdeniz.76314