Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА МОЛОДЁЖИ В ПОВЕСТИ КЁРОГЛУ

Yıl 2015, Cilt 1, Sayı 27, 74 - 82, 17.09.2015
https://doi.org/10.17498/kdeniz.44645

Öz

В статье рассматриваются общественные ценности одной стихотворении Кёроглу, считавшей как народное сказание и они сравниваются с ценностями современных исследований. Для этого, были применены методы по исследованию общественной культуры современного исследователья Hofstede. В иссследованиях Hofstede применены следующие пять методов: дистанция власти, индивидуализм, избежание от неопределённости, быть мужчиной, предназначение к чему то на долгое время. Общественные ценности стихотворений Кёроглу совподают с этими ценностями. Таким образом, традиционный опыт общественных ценностей можно применять как метод измерения отношений среди общества. 

Kaynakça

 • ALTINOK, B. Y. (2008). “Köroğlu ile Kiziroğlu Mustafa Orta Anadolu’da (Resmi Belgelere ve Köroğlu’nun Yeni Bulunan Şiirlerine Göre)” Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli, 48: 215-224.
 • ASPA (American Society for Public Administration) (2013). “ASPA Annual Conference 2014, Themes of the QuGo Research Agenda: 1) Quality of Governance:Good Governance in Context”. http://www.aspanet.org/public/Conference/CONFERENCE_HOME/Conference/Home.asp x. Erişim:20.11.13.
 • BAŞGÖZ, İ. (1975). Köroğlu Düzeni.
 • BORATAV, P. N. (1931). Köroğlu Destanı. İstanbul.
 • BOWERS, D.G. (1976). “Organizational Development: Premises, Performances, Possibilities” Organizational Dynamics, Spring, 4, 4: 50-62.
 • BROSSET, M. (1874). Collection d’Historiens Arméniens. Vol. 1. St. Petersburg.
 • DERS ZAMANI. (2013). “Şiirle Zihniyet Arasındaki
 • http://www.derszamani.net/siir-ve-zihniyet-arasindaki-iliski-nedir-ornek.html. Erişim: İlişki”. 25.11.13.
 • EDEBİYAT ÖĞRETMENİ. (2013). “Köroğlu”. http://www.edebiyatogretmeni.org/koroglu/. Erişim: 25.11.13.
 • FUAT, M. (2012). Köroğlu. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 3. B. http://www.ykykultur.com.tr/kitap/koroglu. Erişim: 25.11.13.
 • HOFSTEDE, G. (2013). “What about Turkey”. http://geert-hofstede.com/turkey.html. Erişim: 23.11.2013.
 • OECD. (2013a). Regulatory Reform in the Middle East and North Africa: İmplementing Regulatory Policy Principles to Foster Inclusive Growth.
 • OECD. (2013b). “The role of the tax administration in combating bribery and corruption”, in Bribery and Corruption Awareness Handbook for Tax Examiners and Tax Auditors, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264205376-4-en. Erişim: 20.11.13.
 • ONTOLOJİ.COM. (2004). Köroğlu: Şiirler, Kültür ve Sanat. 4.9.2004.
 • ÖZTELLİ, C. (1974). “Üç Kahraman Şair Köroğlu Dadaloğlu Kuloğlu, Milliyet Yayınları”. http://www.turkuler.com/ozan/koroglu.asp. Erişim: 25.11.13.
 • ROBERTS, A. (2013). The End of Protest: How Free-Market Capitalism Learned to Control Dissent. (ebook), Cornell University Press. http://www.cornellpress.cornell.edu/ book/?GCOI=80140100222390. Erişim: 22.11.2013.
 • SU, R. (2013). “Köroğlu’nun Kimliği”. http://www.turkuler.com/ozan/koroglu.asp. Erişim: 25.11.13.
 • TEBRİZLİ ARAKEL (Araqel of Tabriz). (1669). Book of Histories. Amsterdam.

KÖROĞLU’NUN ÖYKÜSÜNDE GENÇLİĞE YÖNELİK KAMUSAL DEĞERLENDİRME

Yıl 2015, Cilt 1, Sayı 27, 74 - 82, 17.09.2015
https://doi.org/10.17498/kdeniz.44645

Öz

Bu çalışmanın amacı, Köroğlu’nun bir halk ozanı olarak anonimleşen şiirlerinin verisinde, kamusal değerlerin izini sürmek ve bu değerleri güncel araştırmalarda saptanan boyutlarla değerlendirmektir. Bunun için, uluslararası toplumsal kültür araştırmalarıyla bir ölçümleme puanı elde eden araştırmacı Hofstede’in yaklaşımı benimsenmiştir. Hofstede’in kültür araştırmalarında çerçeve olarak nirengi noktası aldığı 5-boyutlu yaklaşımında yer alan güç mesafesi, bireycilik, belirsizlikten kaçınma, eril olma, uzun-dönem yönelik olma boyutları ele alınmaktadır. Köroğlu’nun kamusal değerleri, şiirleri verisinden irdelenerek, bu boyutlarla geçerli bağ kurulmaya çalışılmıştır. Böylelikle, geleneksel tecrübelerle süzülen kamusal değerler, genel toplumsal yansıması ve yorumlanmasında ölçü olabilir. Günümüzdeki kamusal değerlere etkisi bakımından, bu boyutlar karşılaştırılarak, toplumsal değerlerin daha iyi anlaşılmasına yönelik bir girişimde bulunulabilir.

Kaynakça

 • ALTINOK, B. Y. (2008). “Köroğlu ile Kiziroğlu Mustafa Orta Anadolu’da (Resmi Belgelere ve Köroğlu’nun Yeni Bulunan Şiirlerine Göre)” Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli, 48: 215-224.
 • ASPA (American Society for Public Administration) (2013). “ASPA Annual Conference 2014, Themes of the QuGo Research Agenda: 1) Quality of Governance:Good Governance in Context”. http://www.aspanet.org/public/Conference/CONFERENCE_HOME/Conference/Home.asp x. Erişim:20.11.13.
 • BAŞGÖZ, İ. (1975). Köroğlu Düzeni.
 • BORATAV, P. N. (1931). Köroğlu Destanı. İstanbul.
 • BOWERS, D.G. (1976). “Organizational Development: Premises, Performances, Possibilities” Organizational Dynamics, Spring, 4, 4: 50-62.
 • BROSSET, M. (1874). Collection d’Historiens Arméniens. Vol. 1. St. Petersburg.
 • DERS ZAMANI. (2013). “Şiirle Zihniyet Arasındaki
 • http://www.derszamani.net/siir-ve-zihniyet-arasindaki-iliski-nedir-ornek.html. Erişim: İlişki”. 25.11.13.
 • EDEBİYAT ÖĞRETMENİ. (2013). “Köroğlu”. http://www.edebiyatogretmeni.org/koroglu/. Erişim: 25.11.13.
 • FUAT, M. (2012). Köroğlu. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 3. B. http://www.ykykultur.com.tr/kitap/koroglu. Erişim: 25.11.13.
 • HOFSTEDE, G. (2013). “What about Turkey”. http://geert-hofstede.com/turkey.html. Erişim: 23.11.2013.
 • OECD. (2013a). Regulatory Reform in the Middle East and North Africa: İmplementing Regulatory Policy Principles to Foster Inclusive Growth.
 • OECD. (2013b). “The role of the tax administration in combating bribery and corruption”, in Bribery and Corruption Awareness Handbook for Tax Examiners and Tax Auditors, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264205376-4-en. Erişim: 20.11.13.
 • ONTOLOJİ.COM. (2004). Köroğlu: Şiirler, Kültür ve Sanat. 4.9.2004.
 • ÖZTELLİ, C. (1974). “Üç Kahraman Şair Köroğlu Dadaloğlu Kuloğlu, Milliyet Yayınları”. http://www.turkuler.com/ozan/koroglu.asp. Erişim: 25.11.13.
 • ROBERTS, A. (2013). The End of Protest: How Free-Market Capitalism Learned to Control Dissent. (ebook), Cornell University Press. http://www.cornellpress.cornell.edu/ book/?GCOI=80140100222390. Erişim: 22.11.2013.
 • SU, R. (2013). “Köroğlu’nun Kimliği”. http://www.turkuler.com/ozan/koroglu.asp. Erişim: 25.11.13.
 • TEBRİZLİ ARAKEL (Araqel of Tabriz). (1669). Book of Histories. Amsterdam.

PUBLIC EVALUATION TOWARDS THE YOUTH IN KÖROĞLU NARRATIVES

Yıl 2015, Cilt 1, Sayı 27, 74 - 82, 17.09.2015
https://doi.org/10.17498/kdeniz.44645

Öz

The aim of this study is to trace the main values of Turkish culture through a reasearch on Köroğlu’s – who is an anonimous poet and hero – poems, and to compare those values with aspects put forward by modern cultural research. In order to do this, Hofstede’s approach, which is tested and re-tested in many countries including Turkey, and gave grades to those dimensions in each specific country, has been adopted. Hofstede uses basic dimensions in his cultural studies which has a 5-dimension framework, namely power distance, individualism, uncertainity avoidance, masculinity, and long-term orientation. Using those dimensions and matching Köroğlu’s poems within this frame, poems have been analysed and an attempt has been made to construct a valid correlation with those dimensions. Thus, those cultural values stemming from traditional experiences, crystallizing into current times and reflecting our social culture, enable us to interpret cultural values in context. In modern times, those traditional values have an impact upon quality of life, and by comparing values in terms of those dimensions, an attempt is made to better understand our cultural values. Accordingly, Turkish cultural values emphasized in Köroğlu’s poems are consistent with tendencies identified by Hofstede’s findings: high power distance index, collectivism, high level of uncertainity avoidance, femininity characteristics are forefronted. Although there is no measured value in the dimension of long-term orientation, there are clues suggesting its existence in Köroğlu’s poems.

Kaynakça

 • ALTINOK, B. Y. (2008). “Köroğlu ile Kiziroğlu Mustafa Orta Anadolu’da (Resmi Belgelere ve Köroğlu’nun Yeni Bulunan Şiirlerine Göre)” Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli, 48: 215-224.
 • ASPA (American Society for Public Administration) (2013). “ASPA Annual Conference 2014, Themes of the QuGo Research Agenda: 1) Quality of Governance:Good Governance in Context”. http://www.aspanet.org/public/Conference/CONFERENCE_HOME/Conference/Home.asp x. Erişim:20.11.13.
 • BAŞGÖZ, İ. (1975). Köroğlu Düzeni.
 • BORATAV, P. N. (1931). Köroğlu Destanı. İstanbul.
 • BOWERS, D.G. (1976). “Organizational Development: Premises, Performances, Possibilities” Organizational Dynamics, Spring, 4, 4: 50-62.
 • BROSSET, M. (1874). Collection d’Historiens Arméniens. Vol. 1. St. Petersburg.
 • DERS ZAMANI. (2013). “Şiirle Zihniyet Arasındaki
 • http://www.derszamani.net/siir-ve-zihniyet-arasindaki-iliski-nedir-ornek.html. Erişim: İlişki”. 25.11.13.
 • EDEBİYAT ÖĞRETMENİ. (2013). “Köroğlu”. http://www.edebiyatogretmeni.org/koroglu/. Erişim: 25.11.13.
 • FUAT, M. (2012). Köroğlu. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 3. B. http://www.ykykultur.com.tr/kitap/koroglu. Erişim: 25.11.13.
 • HOFSTEDE, G. (2013). “What about Turkey”. http://geert-hofstede.com/turkey.html. Erişim: 23.11.2013.
 • OECD. (2013a). Regulatory Reform in the Middle East and North Africa: İmplementing Regulatory Policy Principles to Foster Inclusive Growth.
 • OECD. (2013b). “The role of the tax administration in combating bribery and corruption”, in Bribery and Corruption Awareness Handbook for Tax Examiners and Tax Auditors, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264205376-4-en. Erişim: 20.11.13.
 • ONTOLOJİ.COM. (2004). Köroğlu: Şiirler, Kültür ve Sanat. 4.9.2004.
 • ÖZTELLİ, C. (1974). “Üç Kahraman Şair Köroğlu Dadaloğlu Kuloğlu, Milliyet Yayınları”. http://www.turkuler.com/ozan/koroglu.asp. Erişim: 25.11.13.
 • ROBERTS, A. (2013). The End of Protest: How Free-Market Capitalism Learned to Control Dissent. (ebook), Cornell University Press. http://www.cornellpress.cornell.edu/ book/?GCOI=80140100222390. Erişim: 22.11.2013.
 • SU, R. (2013). “Köroğlu’nun Kimliği”. http://www.turkuler.com/ozan/koroglu.asp. Erişim: 25.11.13.
 • TEBRİZLİ ARAKEL (Araqel of Tabriz). (1669). Book of Histories. Amsterdam.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

M. Kemal Öktem Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 17 Eylül 2015
Başvuru Tarihi 17 Eylül 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 1, Sayı 27

Kaynak Göster

APA Öktem, M. K. (2015). KÖROĞLU’NUN ÖYKÜSÜNDE GENÇLİĞE YÖNELİK KAMUSAL DEĞERLENDİRME . Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi , 1 (27) , 74-82 . DOI: 10.17498/kdeniz.44645