Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

FERİT EDGÜ’NÜN “TUHAF AİLE” ADLI KÜÇÜREK ÖYKÜSÜNÜN İZLEKSEL ÇÖZÜMLEMESİ

Yıl 2015, Cilt 1, Sayı 27, 49 - 56, 17.09.2015
https://doi.org/10.17498/kdeniz.80243

Öz

Modern insanın belki de hiç sorgulamadan ön kabul olarak benimsediği bir olgu olan iletişimin ortadan kalkması insana özgü en temel niteliklerden birisinin yitimidir. Bu modern insanın kelimenin tam anlamıyla yaşadığı bir gerçeklik olmasa da simgesel boyutta insani vasıfların somut hali olan sosyalliğin, toplum içinde yaşama niteliğinin ve toplu varoluş biçiminin anlamının yok olmasıdır. Ferit Edgü’nün “Garip Aile” adlı küçürek öyküsü, modern insanın bir arada yaşamasına rağmen, diğer insanlarla kendisi arasında oluşan iletişimsizlik sorununu simgesel boyutta işler ve bu yüzden tıkanan iletişimin insanlar arasında ilkel bir birliktelik olgusuna dönüşmesini anlatır. 

Kaynakça

 • Barthes, Roland. Yazının Sıfır Derecesi-Yeni Eleştirel Denemeler. (Çeviren: Tahsin Yücel). Yapı Kredi Yay.:İstanbul. 2009.
 • Borges, Jorge Luis. Fiction. Barcelona: Planeta-Agostini. 1985.
 • Bradbury, Malcolm.(1977). Possibilities. Essays on the State of the Novel. London: Oxford U. P.
 • Gasset, O.Y. Tarihsel Bunalım ve İnsan. (N. G. Işık, Çev.) İstanbul: Metis Yayınları. 1998.
 • Harvey, David. Postmodernliğin Durumu. (Çeviren: Sungur Savran) Metis Yay.:İstanbul. 2012. Korkmaz, Ramazan. (2003). "Oğuz Yurdu Romanında Toplumsal Bilinçdışının Görüntü Düzeyleri" bilig. Güz / 2003. sayı 27: 71-83.
 • _______. (2008). "Aytmatov Anlatılarında Aşkın Eriştirici ve Dönüştürücü Gücü", bilig. Yaz. Sayı 46:1-8.
 • Laing, R. D. Bölünmüş Benlik, (Çev: Ergün Akça), Pinhan Yayıncılık. İstanbul. 2011.
 • Lucy, Niall. Postmodern Edebiyat Kuramı. (Çeviren: Aslıhan Aksoy) Ayrıntı Yay. 2003.
 • Touraine, A. Modernliğin Eleştirisi. (H. Tufan, Çev.) İstanbul: Y.K.Y. 1995.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НОВЕЛЫ ФЕРИТА ЭДГУ “СТРАННАЯ СЕМЬЯ”

Yıl 2015, Cilt 1, Sayı 27, 49 - 56, 17.09.2015
https://doi.org/10.17498/kdeniz.80243

Öz

Порой современный человек заранее не спрашивая входит в контакт с другим человеком. Можно считать, что упразднение такого вида отношений станет потерей свойственным для человека одной из части основных характеров человечества. В реальности, в жизни у современного человека так и происходит, а символически это можно считать, как утеря коммуникабельности, свойства житья в обществе и коллективного существования. В Новелле Ферита Эдгу “Странная семья”, не смотря на совместную жизнь современных людей, символически отражаются недопонимания между ними и указывается превращение этих отношений к примитивному единству. 

Kaynakça

 • Barthes, Roland. Yazının Sıfır Derecesi-Yeni Eleştirel Denemeler. (Çeviren: Tahsin Yücel). Yapı Kredi Yay.:İstanbul. 2009.
 • Borges, Jorge Luis. Fiction. Barcelona: Planeta-Agostini. 1985.
 • Bradbury, Malcolm.(1977). Possibilities. Essays on the State of the Novel. London: Oxford U. P.
 • Gasset, O.Y. Tarihsel Bunalım ve İnsan. (N. G. Işık, Çev.) İstanbul: Metis Yayınları. 1998.
 • Harvey, David. Postmodernliğin Durumu. (Çeviren: Sungur Savran) Metis Yay.:İstanbul. 2012. Korkmaz, Ramazan. (2003). "Oğuz Yurdu Romanında Toplumsal Bilinçdışının Görüntü Düzeyleri" bilig. Güz / 2003. sayı 27: 71-83.
 • _______. (2008). "Aytmatov Anlatılarında Aşkın Eriştirici ve Dönüştürücü Gücü", bilig. Yaz. Sayı 46:1-8.
 • Laing, R. D. Bölünmüş Benlik, (Çev: Ergün Akça), Pinhan Yayıncılık. İstanbul. 2011.
 • Lucy, Niall. Postmodern Edebiyat Kuramı. (Çeviren: Aslıhan Aksoy) Ayrıntı Yay. 2003.
 • Touraine, A. Modernliğin Eleştirisi. (H. Tufan, Çev.) İstanbul: Y.K.Y. 1995.

A THEMATIC ANALYSIS OF THE SHORT-SHORT STORY "STRANGE FAMILY" BY FERİT EDGÜ

Yıl 2015, Cilt 1, Sayı 27, 49 - 56, 17.09.2015
https://doi.org/10.17498/kdeniz.80243

Öz

The loss of communication, which modern man takes for granted, is the loss of one of the most basic human properties. Although this is not a literal case modern man experiences, such a possibility might mean the loss of socialisation, the ability to live in a community and co-existence forms in a symbolic level. The short-short story titled “Strange Family” by Ferit Edgü deals with man’s problem of communication with others in a symbolic way and focuses on how, for this reason, this lack of communication turns into primitive co-existence

Kaynakça

 • Barthes, Roland. Yazının Sıfır Derecesi-Yeni Eleştirel Denemeler. (Çeviren: Tahsin Yücel). Yapı Kredi Yay.:İstanbul. 2009.
 • Borges, Jorge Luis. Fiction. Barcelona: Planeta-Agostini. 1985.
 • Bradbury, Malcolm.(1977). Possibilities. Essays on the State of the Novel. London: Oxford U. P.
 • Gasset, O.Y. Tarihsel Bunalım ve İnsan. (N. G. Işık, Çev.) İstanbul: Metis Yayınları. 1998.
 • Harvey, David. Postmodernliğin Durumu. (Çeviren: Sungur Savran) Metis Yay.:İstanbul. 2012. Korkmaz, Ramazan. (2003). "Oğuz Yurdu Romanında Toplumsal Bilinçdışının Görüntü Düzeyleri" bilig. Güz / 2003. sayı 27: 71-83.
 • _______. (2008). "Aytmatov Anlatılarında Aşkın Eriştirici ve Dönüştürücü Gücü", bilig. Yaz. Sayı 46:1-8.
 • Laing, R. D. Bölünmüş Benlik, (Çev: Ergün Akça), Pinhan Yayıncılık. İstanbul. 2011.
 • Lucy, Niall. Postmodern Edebiyat Kuramı. (Çeviren: Aslıhan Aksoy) Ayrıntı Yay. 2003.
 • Touraine, A. Modernliğin Eleştirisi. (H. Tufan, Çev.) İstanbul: Y.K.Y. 1995.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Vedi AŞKAROĞLU Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 17 Eylül 2015
Başvuru Tarihi 17 Eylül 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 1, Sayı 27

Kaynak Göster

APA Aşkaroğlu, V. (2015). FERİT EDGÜ’NÜN “TUHAF AİLE” ADLI KÜÇÜREK ÖYKÜSÜNÜN İZLEKSEL ÇÖZÜMLEMESİ . Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi , 1 (27) , 49-56 . DOI: 10.17498/kdeniz.80243