Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

EĞİTİMDE EĞİTİMİN MANEVİ VE AHLAKİ SORUNLARI

Yıl 2014, Sayı: 24, 88 - 94, 31.12.2015
https://doi.org/10.17498/kdeniz.309395

Öz

Günümüz toplumundayeralan değişimler,bize, ahlaki- manevi değerlerüzerine düşünmeyimecburediyorve ne yazık ki, o değerlerbu gün unutulmaktadır.

Araştırmamızın temelamacı eğitimdemanevi- ahlaki eğitimsorunudur.

Bu makalede, ahlaki eğitim-öğretimin esası ve içerik meselesi; çeşitli toplum kuruluşlarının yetişmekte olan neslinahlaki gelişimine olan etkisi; bireyin ahlaki bakımdan eğitiminde dil, edebiyat ve tarihin rolü ele alınmaktadır.

Bireyin ahlaki gelişimi genel olarak zor, çok iyi planlanması gereken bir süreçtir. Bu süreç, insan hayatının tümünün ayrılmaz bir parçası olduğu gibi, aile, toplum, kültür ve genel olarak insanlıktan da ayrı düşünülemez.

Kaynakça

  • http://www.muallim.edu.az/yuxaribanner/tehsilqanunu/01.htm Amonaşvili Ş.A. Ballada o vospitanii.M.,2009 Amonaşvili Ş.A. Vera i lübov.M.,2009 Amonaşvili Ş.A. Razmışleniye o gumannoy pedagogike.M.,1996 Qriqoroviç L.A. Pedaqogika i psihologiya.M.,2001 Kisilöv A.F. “Vıbor.” Pedagogika. 2008.,Педагогика.№ 9.,: 22 Kolesnikova İ.A. “Vospitaniye k duhovnosti v epohuglobalnıh peremen”. Pedagogika. 2008:25,№ 9. Novaya filosofskayaensiklopediya.M. 2000.T 1-2 Rojkov M.İ.,Bayborodova L.V. Orqanizaciyavospitatelnogoprocessa vşkole.M.,2001 Elizade A.A. Müasir Azerbaycan mektebinin psiholojiproblemleri.Bakı,2004 Hamzayev M.A. Yaş ve pedagoji psihologiyameseleri. Bakı,2003

PROBLEMS OF SPIRITUAL AND MORAL UPBRINGING IN EDUCATION

Yıl 2014, Sayı: 24, 88 - 94, 31.12.2015
https://doi.org/10.17498/kdeniz.309395

Öz

This article stresses that in addition to the intellectual development, spirituality and
morality are the important constituent elements of human lifestyle. It notes that in modern
conditions we just have to be consolidated around our national priorities: justice, freedom,
human life, welfare and dignity, family and spiritual traditions, love and loyalty, care for
younger and older, patriotism, autonomy and independence of the state and international
peace. These are our values; these are the foundations of our society and our moral
guidelines. 

Kaynakça

  • http://www.muallim.edu.az/yuxaribanner/tehsilqanunu/01.htm Amonaşvili Ş.A. Ballada o vospitanii.M.,2009 Amonaşvili Ş.A. Vera i lübov.M.,2009 Amonaşvili Ş.A. Razmışleniye o gumannoy pedagogike.M.,1996 Qriqoroviç L.A. Pedaqogika i psihologiya.M.,2001 Kisilöv A.F. “Vıbor.” Pedagogika. 2008.,Педагогика.№ 9.,: 22 Kolesnikova İ.A. “Vospitaniye k duhovnosti v epohuglobalnıh peremen”. Pedagogika. 2008:25,№ 9. Novaya filosofskayaensiklopediya.M. 2000.T 1-2 Rojkov M.İ.,Bayborodova L.V. Orqanizaciyavospitatelnogoprocessa vşkole.M.,2001 Elizade A.A. Müasir Azerbaycan mektebinin psiholojiproblemleri.Bakı,2004 Hamzayev M.A. Yaş ve pedagoji psihologiyameseleri. Bakı,2003

ПРОБЛЕМЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГОВОСПИТАНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ

Yıl 2014, Sayı: 24, 88 - 94, 31.12.2015
https://doi.org/10.17498/kdeniz.309395

Öz

Изменения происходящие в современном обществе,заставляют нас задумываться
о нравственных ценностях, которые, к сожалению, уходят в забвение.
Основной задачей нашего исследования является проблема духовнонравственного воспитания в образовании.
В статье рассматриваются проблемы сущности и возможного содержания
духовно-нравственного образования и воспитания, влияния различных институтов
общества на духовно-нравственное становление подрастающего поколения, роли
языка,литературы, истории в духовно-нравственном воспитании личности.
Духовно-нравственное развитие личности в целом является сложным,
многоплановым процессом. Оно неотделимо от жизни человека во всей ее полноте и
противоречивости, от семьи, общества, культуры, человечества в целом. 

Kaynakça

  • http://www.muallim.edu.az/yuxaribanner/tehsilqanunu/01.htm Amonaşvili Ş.A. Ballada o vospitanii.M.,2009 Amonaşvili Ş.A. Vera i lübov.M.,2009 Amonaşvili Ş.A. Razmışleniye o gumannoy pedagogike.M.,1996 Qriqoroviç L.A. Pedaqogika i psihologiya.M.,2001 Kisilöv A.F. “Vıbor.” Pedagogika. 2008.,Педагогика.№ 9.,: 22 Kolesnikova İ.A. “Vospitaniye k duhovnosti v epohuglobalnıh peremen”. Pedagogika. 2008:25,№ 9. Novaya filosofskayaensiklopediya.M. 2000.T 1-2 Rojkov M.İ.,Bayborodova L.V. Orqanizaciyavospitatelnogoprocessa vşkole.M.,2001 Elizade A.A. Müasir Azerbaycan mektebinin psiholojiproblemleri.Bakı,2004 Hamzayev M.A. Yaş ve pedagoji psihologiyameseleri. Bakı,2003
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Rusça
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Leyla Mansurova Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2015
Gönderilme Tarihi 27 Nisan 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2014 Sayı: 24

Kaynak Göster

APA Mansurova, L. (2015). ПРОБЛЕМЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГОВОСПИТАНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 24(24), 88-94. https://doi.org/10.17498/kdeniz.309395