Konferans Bildirisi
BibTex RIS Kaynak Göster

İlkel İnsan ve Diktatörlüğün Kurulması: Hayvan Çiftliği ile Karanlığın Yüreği Romanlarının Karşılaştırması

Yıl 2018, Sayı: 37, 169 - 178, 22.03.2018
https://doi.org/10.17498/kdeniz.403235

Öz

Dünyanın
yaşadığı en önemli ve en geniş kapsamlı savaşlara, Stalin, Hitler, Mussolini
gibi milyonlarca insanın öldürülmesi, soykırımlar, sürgünler gibi trajik ve insanlıkdışı
uygulamaları ortaya koyan diktatörlerin ortaya çıkışına tanıklık eden 20.
yüzyıl bir bakıma şiddet ve diktatörlük çağı olarak da adlandırılabilir.
Küresel güçlerin pazar arayışı doğrultusunda, ekonomik krizlerden bir çıkış
olarak gördüğü ve dünyanın görece geri kalmış coğrafyalarının karşıt
ideolojiler doğrultusunda parçalandığı, Soğuk Savaş döneminin öncesi ve
sonrasında ülkelerin ve aynı ülkelerde farklı odakların birbirlerine düşman
kesildiği bu dönem, insanlığın ve birliğini sağlamaya çalışan her bir
topluluğun geleceği açısından önemli çözümlemeler yapmayı zorunlu kılmaktadır.
Şiddetin ardında yatan ana unsurlardan en önemlileri insana dair olan ilkellik
güdüsü, açgözlülük ve sınırsız güç istekleridir.            Edebiyat öznelinde, ilkel insan
doğasının ve sınırsız güce susamış insanın işlendiği pek çok eser mevcuttur.
İngiliz romancı Joseph Conrad, daha dünya savaşları yaşanmadan önce yazdığı Karanlığın Yüreği romanında, emperyalist
amaçlarını uygarlık maskesi ile örten Batı'nın genel görüngüsünü bireysel
düzlemde Kurtz karakteri ile ortaya serimlerken; diğer bir İngiliz yazar George
Orwell, hayvan figürleri kullanarak yazdığı Hayvan
Çifliği
'nde Bolşevik devrimini insan doğası ve diktatörlüğün kurulma
aşaması biçiminde domuzların kişileştirilmesi yoluyla aktarır. Bu çalışmada, Hayvan Çiftliği ile Karanlığın Yüreği romanlarının, ilkel insan doğası ve diktatörlüğün
kurulması açısından karşılaştırmalı bir çözümlemesi yapılması amaçlanmıştır.

Kaynakça

  • Armstrong, Paul B. (2006). Heart of Darkness: Authoritative Text, Backgrounds and Contexts, Criticism. New York: Norton.Arp, T.R. and G. Johnson. (2006). Perrin's Literature: Structure, Sound, and Sense. New York: Wadrsworth.Berry, Robert. (1997). "First Descents into the Inferno: Parallel Ideology and Experience in Conrad's "Heart of Darkness" and Dostoevsky's "Notes from the House of the Dead"". New Zealand Slavonic Journal, ss. 3-21.Childs, Peter. (2008). Modernism. New York: Routledge.Dempsey, David. (1947). "Connolly, Orwell & Others: An English Miscellany", The Antioch Review, C. 7, S. 1, ss. 142-150.Hamlen, William A. (2000), "The Economics of Animal Farm", Southern Economic Journal, C. 66, S. 4, ss. 942-956.Harris, Wilson. "The Frontier on Which "Heart of Darkness" Stands". Research in African Literatures, Vol. 12, No. 1, Special Issue on Chinua Achebe (Spring, 1981), ss. 86-93.Howe, Irving. (1953). "Order and Anarchy: The Political Novels". The Kenyon Review, C.15, S.4, ss. 505-521.Hughs, Richard E. (1975). The Lively Image: Four Myths in Literature. Cambridge: Winthrop Publishers.Jackson, R.L. (1981). The Art of Dostoevsky. Princeton: P.U.P..Morse, Donald E. (1995). "A Blatancy of Untruth: George Orwell's Uses of the Fantastic in Animal Farm", Hungarian Journal of English and American Studies (HJEAS), C. 1, S. 2, ss. 85-92.Mudrick, Martin. (1966). "The Originality of Conrad". Conrad: Twentieth Century Views. Englewood Cliffs. Prentice Hall Inc.: New Jersey. ss. 545-553. Orwell, Sonia ve Angus Ian. (1971) (Editörler), The Collected Essays, Journalism and Letters of George Orwell, C.1: Penguin Yay.Schwarz, Daniel R. (2005). Reading the Modern British and Irish Novel 1890 – 1930. Malden: Blackwell Publishing. Stape, J. H.. (1996). The Cambridge Companion to Joseph Conrad. Cambridge: Cambridge UP.Watts, Cedric. (1996). "Heart of Darkness" The Cambridge Companion to Joseph Conrad. (Ed. J. H. Stape). Cambridge: Cambridge UP. ss. 45-63.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Vedi AŞKAROĞLU

Yayımlanma Tarihi 22 Mart 2018
Gönderilme Tarihi 8 Mart 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Sayı: 37

Kaynak Göster

APA AŞKAROĞLU, V. (2018). İlkel İnsan ve Diktatörlüğün Kurulması: Hayvan Çiftliği ile Karanlığın Yüreği Romanlarının Karşılaştırması. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 37(37), 169-178. https://doi.org/10.17498/kdeniz.403235