Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

TÜRKİYE KONUT FİYAT ENDEKSİ VE DÜZEY BAZLI KONUT FİYAT ENDEKSLERİ İLE SEÇİLİ DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ

Yıl 2018, Cilt 39, Sayı 39, 222 - 240, 28.09.2018
https://doi.org/10.17498/kdeniz.415650

Öz

Çalışmada, Türkiye Konut Fiyat Endeksi (TKFE) ve TR10, TR31, TR51, TR21, TR22, TR61, TRC1, TRC2, TRC3, TRA1 ve TRA2 düzey bölgelerinin Konut Fiyat Endeksleri ile Sanayi Üretim Endeksi (SUE), Tüketici Fiyat Endeksi (TUFE), Tüketici Güven Endeksi (TGE), Döviz Kuru (DOVIZ), İstihdam (IST) ve İşsizlik (ISS) arasındaki nedensellik ilişkisi araştırılmıştır. Analizde Ocak 2010-Aralık 2017 dönemine ait aylık veriler kullanılmıştır. Granger Nedensellik Testi sonuçlarına göre; Türkiye Konut Fiyat Endeksi (TKFE) ile Tüketici Güven Endeksi (TGE) arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi, Türkiye Konut Fiyat Endeksi (TKFE)’den İstihdam (IST) ve Sanayi Üretim Endeksi (SUE)’ne tek yönlü bir nedensellik ilişkisi, Tüketici Fiyat Endeksi’nden (TUFE) Türkiye Konut Fiyat Endeksi (TKFE)’ne doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Düzey bölgelerinin konut fiyat endeksleri ve değişkenler arasındaki ilişkinin yönünün ise, bölgelere göre farklılıklar gösterdiği ortaya konmuştur.

Kaynakça

 • Bianconi, M., & Yoshino, J. A. (2013). House price indexes and cyclical behavior. International Journal of Housing Markets and Analysis, 6(1), 26–44. https://doi.org/10.1108/17538271311305995
 • Bollerslev, T., Patton, A. J., & Wang, W. (2016). Daily House Price Indices: Construction, Modeling, and Longer-Run Predictions. Journal of Applied Econometrics, 31(6), 1005–1025. https://doi.org/10. 1002 /jae
 • Coşkun, Y., & Ümit, Ö. A. (2016). Türkiye’de Hisse Senedi ile Döviz, Mevduat, Altın, Konut Piyasaları Arasındaki Eşbütünleşme İlişkilerinin Analizi. Business and Economics Research Journal, 7(1), 47–69.
 • Çankaya, S. (2013). Konut Fi̇yatları ve Makroekonomi̇k Faktörler Arası İli̇şki̇ye Global Bakış. Maliye Finans Yazıları, 27(100), 143–154.
 • Çetin, G., & Doğaner, A. (2017). İnşaat Sektörü Güven Endeksi ve Konut Fiyat Endeksi Arasındaki İlişki: Türkiye İçin Ampirik Analiz. İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, 4(2), 155–165.
 • Granger, C. W. J. (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods. Econometrica, 37(3), 424. https://doi.org/10.2307/1912791
 • Paksoy, S., Yöntem, T., & Büyükçelebi, B. (2018). Konut Fiyat Endeksi ve Enflasyon Arasındaki İlişki (TRC1, TRC2 ve TR3 Düzey Bölgeleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma). Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırma Merkezi ASSAM, 1(2), 54–69.
 • Plakandaras, V., Gupta, R., Gogas, P., & Papadimitriou, T. (2015). Forecasting the U.S. Real House Price Index. Economic Modelling, 45, 259–267. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2014.10.050
 • Wu, J., Deng, Y., & Liu, H. (2014). House Price Index Construction in the Nascent Housing Market:
 • The Case of China. Journal of Real Estate Finance and Economics, 48(3), 522–545. https://doi.org/10.1007/s11146-013-9416-1
 • Zhang, L., & Yi, Y. (2017). Quantile House Price Indices in Beijing. Regional Science and Urban Economics, 63(August 2016), 85–96. https://doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2017.01.002
 • Düzyol, M. Cüneyd (1997). “Türkiye’de Bina İnşaatı Sektörü ve 1990-2010 Dönemi Bölgesel İhtiyaç Tahmini”, Ankara, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı yayını, No:2484 (uzmanlık tezi).
 • Özhan, Tarkan (2016). “Finansal Krizler ve Etkileri: Açıklamalı ve Diyagramlarla”, İstanbul: eBook.
 • Takım, Abdullah (2015). Türkiye’de Ekonomik Büyüme ve İşsizlik Arasındaki İlişki: Granger Nedensellik Testi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 27.
 • Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası, İnşaat Sektörü Raporu (2017).
 • http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tcmb+tr/tcmb+tr/main+menu/istatistikler/reel+sektor+istatistikleri/konut+fiyat+endeksi (Erişim Tarihi: 22.1.2018).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gökben ADANA KARAAĞAÇ> (Sorumlu Yazar)
Anadolu University, Turkey
0000-0002-5807-2184
Türkiye


Serpil ALTINIRMAK>
Anadolu University, Turkey
0000-0003-2879-9902
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Eylül 2018
Başvuru Tarihi 16 Nisan 2018
Kabul Tarihi 27 Eylül 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 39, Sayı 39

Kaynak Göster

APA Adana Karaağaç, G. & Altınırmak, S. (2018). TÜRKİYE KONUT FİYAT ENDEKSİ VE DÜZEY BAZLI KONUT FİYAT ENDEKSLERİ İLE SEÇİLİ DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ . Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi , 39 (39) , 222-240 . DOI: 10.17498/kdeniz.415650