Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

BİZANS TARİHÇİSİ AGATHIAS VE TÜRKLER HAKKINDA VERDİĞİ BİLGİLER

Yıl 2018, Cilt 39, Sayı 39, 141 - 159, 28.09.2018
https://doi.org/10.17498/kdeniz.449408

Öz

532 yılı civarında doğan, 579 yılından sonra ölen Agathias, eserinde verdiği bilgiler başka kaynaklarda bulunmadığından VI. yüzyıl Bizans tarih yazarlarının en önemlilerinden biridir. Asıl mesleği avukatlık olan ve daha çok şiir sanatına ilgi duyan yazar daha sonraları çevresindekilerin teşviki ile tarih yazmaya karar vermiştir. Beş “kitap” halinde elimize ulaşan “Tarih” adlı eseri 552-559 yılları arasındaki yedi yıllık bir dönemi kapsamaktadır. Bu yılların olayları içerisinde Justinianos’un hükümdarlığının son yıllarında yapılan İtalya ve Lazika savaşları anlatılmaktadır. Alanı geniş olmakla birlikte Agathias sadece olayları hikâye etmekle yetinmemiştir: çalışmanın yaklaşık üçte birini konu dışı bilimsel ve kişilere ait açıklamalar oluşturmaktadır. Bunlardan özellikle Franklar ve Perslerin eski tarihlerine ilişkin anlatılar başlı başına bir kaynak vazifesi görmektedir. Her ne kadar Hristiyan olsa da yazım tarzında dini unsurlara pek az yer veren Agathias eserinde Türkler hakkında da olukça önemli bilgiler vermektedir. Agathas’ın bilgi verdiği Türk boyları arasında Hunlar, Avarlar, Onogurlar, Sabirler, Eftalitler, Kutrigurlar ve Utigurlar bulunmaktadır. Ayrıca Bizans ordusunda görev yapan Türk asıllı komutanlar hakkında da bilgi veren yazar zaman zaman Türklerin askeri taktikleri ve kültürel yapılarından bahsederek diğer kaynaklarda geçmeyen bilgiler aktarmaktadır.

Kaynakça

  • CAMERON Averil (1970), Agathias, Oxford: Oxford University Press.
  • AGATHİAS (1975), The Histories, Translated with an Introduction and Short Explanatory Notes by Joseph D. Frendo, Corpus Fontium Historiae Byzantinae, vol. 2A, Walter De Gruyter, Berlin-New York.
  • FRENDO, Joseph D. (1975), “Introduction”, Agathias, The Histories, Trans. Joseph D. Frendo, Berlin-New York, 1975, içinde.
  • BALDWİN, Barry (1991), “Agathias”, The Oxford Dictionary of Byzantium, vol. 1, ed. Alexander P. Kazhdan, New York, Oxford.

Yıl 2018, Cilt 39, Sayı 39, 141 - 159, 28.09.2018
https://doi.org/10.17498/kdeniz.449408

Öz

Kaynakça

  • CAMERON Averil (1970), Agathias, Oxford: Oxford University Press.
  • AGATHİAS (1975), The Histories, Translated with an Introduction and Short Explanatory Notes by Joseph D. Frendo, Corpus Fontium Historiae Byzantinae, vol. 2A, Walter De Gruyter, Berlin-New York.
  • FRENDO, Joseph D. (1975), “Introduction”, Agathias, The Histories, Trans. Joseph D. Frendo, Berlin-New York, 1975, içinde.
  • BALDWİN, Barry (1991), “Agathias”, The Oxford Dictionary of Byzantium, vol. 1, ed. Alexander P. Kazhdan, New York, Oxford.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Öner TOLAN> (Sorumlu Yazar)
Ardahan Üniversitesi
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Eylül 2018
Başvuru Tarihi 31 Temmuz 2018
Kabul Tarihi 14 Ağustos 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 39, Sayı 39

Kaynak Göster

APA Tolan, Ö. (2018). BİZANS TARİHÇİSİ AGATHIAS VE TÜRKLER HAKKINDA VERDİĞİ BİLGİLER . Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi , 39 (39) , 141-159 . DOI: 10.17498/kdeniz.449408